Aktualności » Konfederacja Lewiatan

POSTULATY PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓWPolska gospodarka i rynek pracy potrzebują wsparcia ze strony pracowników z zagranicy. Niektóre branże nie miałyby wręcz szansy na rozwój bez otwarcia naszego rynku pracy. Konieczne jest zatem budowanie w Polsce efektywnego systemu dotyczącego zatrudniania cudzoziemców. Poniżej prezentujemy postulaty najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców usprawnień w tym obszarze.1. ZATRUDNIENIE KRÓTKOOKRESOWEOd 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zakresie wydawania zezwoleń na prace sezonowe i oświadczeń o powierzeniu pracy. Obawiamy się, że starostowie nie będą przygotowani do stosowania nowych procedur. Postulujemy, aby w przypadku oświadczeń całą dokumentację można było składać drogą elektroniczną. Konieczne jest także wydanie rozporządzenia ws.

Data publikacji: 19.12.2017
więcej...

Na szczycie UE przywódcy państw dyskutowali o przyszłości unii gospodarczej i walutowej (UGW) oraz o unii bankowej. W opublikowanej agendzie spotkania przywódcy wyraźnie podkreślili, że najważniejsze jest dopięcie tzw. unii bankowej, a dokładnie jej drugiego i trzeciego filaru. Pierwszy, który już obowiązuje polegał na wzmocnieniu roli Europejskiego Banku Centralnego nadzorującego największe unijne instytucje finansowe. Brak znaczących postępów w tej dziedzinie sprawi bowiem, że bardzo trudno będzie oczekiwać postępów w odniesieniu do ambitniejszych propozycji. W związku z tym przywódcy dyskutowali o konieczności uruchomienia wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji, który ma pomagać bankom znajdującym się w tarapatach (prawdopodobnie w...

Data publikacji: 15.12.2017
więcej...

Unijni przywódcy spotkali się dziś w Brukseli, aby zainaugurować współpracę wojskową, rozmawiać o kryzysie migracyjnym, reformie strefy euro, a w formacie EU27 o przyszłości negocjacji Brexitu. Unijna polityka przemysłowo–obronna, to szansa dla polskich firm, dlatego potrzeba ścisłej współpracy przemysłu z resortami obrony, rozwoju i spraw zagranicznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Grudniowy szczyt to kolejne spotkanie szefów państw i rządów w ramach „Agendy Liderów, 2–letniego programu prac Rady Europejskiej, zaproponowanego przez przewodniczącego Donalda Tuska i jednogłośnie przyjętego przez wszystkich unijnych przywódców. Prezentując agendę, Tusk podkreślał, po pierwsze – potrzebę wypracowania nowych metod pracy, nastawionych na osiąganie „prawdziwych rozwiązań dla prawdziwych...

Data publikacji: 14.12.2017
więcej...

Array

Data publikacji: 13.12.2017
więcej...

7 grudnia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Euractiv w Brukseli, poświęcona gospodarczym i kulturowym aspektom nowej chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Z Konfederacji Lewiatan obecny był Adam Dorywalski. Spotkanie otworzyła Daniela Vincenti z Euractiv. W dyskusji uczestniczyli paneliści: Eric Philippart z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, Christophe Manet z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), Weinian Hu z Centre for European Policy Studies (CEPS – think–tank z siedzibą w Bruskeli) i Xiaoguang Yang z chińskiej misji przy UE. Inicjatywa Pasa i Szlaku ma objąć swym zasięgiem 60 krajów i 4.4 miliarda...

Data publikacji: 08.12.2017
więcej...

6 grudnia br. odbyło się śniadanie robocze dla polskich organizacji biznesowych organizowane przez biuro Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Ze strony Konfederacji Lewiatan obecni byli Kinga Grafa i Adam Dorywalski. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualności związanych z Horyzontem 2020 oraz przygotowaniami 9 programu ramowego badań i innowacji UE. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, że sektor średnich i małych przedsiębiorstw w Polsce bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Warty podkreślenia jest także fakt, że Komisja Europejska pragnie podtrzymać trójfilarowość z Horyzontu 2020 w 9 programie ramowym tj. pierwszy dotyczący indywidualnych projektów naukowych i wynalazków technicznych, drugi...

Data publikacji: 07.12.2017
więcej...

Jeśli Senat przegłosuje dzisiaj ustawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS, nawet z wydłużonym vacatio legis do 1 stycznia 2019 r., to i tak NSZZ „Solidarność i Konfederacja Lewiatan, będą apelowali do prezydenta o jej zawetowanie. W wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność napisali, że sprzeciwiamy się zniesieniu limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wprowadzenie limitu wiązano ze stworzeniem jednolitego systemu emerytalno–rentowego w celu zagwarantowania jego stabilności w przyszłości i niedopuszczenie do tworzenia tzw. „kominów emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Powstawanie dużych rozbieżności w wysokości...

Data publikacji: 06.12.2017
więcej...

Dzisiaj senatorowie mają rozstrzygnąć, czy ustawa dotycząca zniesienia limitu składek na ZUS wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. czy za rok. Przedłużenie terminu do stycznia 2019 r. jest bezwzględnie istotne dla firm, ale nie odpowiada na zasadnicze zastrzeżenia jakie budzi projekt. Zdaniem Konfederacji Lewiatan najlepszym rozwiązaniem byłoby jego odrzucenie i podjęcie rozmów o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych. Wczoraj senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała, aby ustawę wprowadzić dopiero od stycznia 2019 r. Pracodawcy i związki zawodowe krytycznie oceniają propozycje zniesienia limitu, czego wyrazem jest wspólne stanowisko pięciu organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład...

Data publikacji: 05.12.2017
więcej...

28 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Kształcenia i Szkolenia Zawodowego firma Nestlé wspólnie z partnerami: Konfederacją Lewiatan, Ambasadą Szwajcarii, Ambasadą Austrii oraz Polsko–Szwajcarską Izbą Gospodarczą zorganizowała warsztat poświęcony współpracy szkół zawodowych z biznesem. Konsultacje wpisują się w szeroki kontekst działań budujących społeczność firm zaangażowanych w tworzenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Spotkanie miało na celu integrację środowiska firm z przedstawicielami szkół i centrów kształcenia praktycznego. Sesje warsztatowe były doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk oraz diagnozy kluczowych barier rozwoju współpracy biznesu z instytucjami szkolnictwa zawodowego. W trakcie wystąpienia wprowadzającego Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji...

Data publikacji: 04.12.2017
więcej...

W artykule „Biznes walczy o lepszy split payment, który ukazał się w „Pulsie Biznesu, 1 grudnia br., Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, mówi o poprawkach w ustawie, które ograniczą ryzyko pogorszenia płynności finansowej firm.https://www.pb.pl/biznes–walczy–o–lepszy–split–payment–899740 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 01.12.2017
więcej...

PKB wzrósł w 3. kwartale 2017 r. o 4,9 proc. r/r. Nakłady brutto na środki trwałe były wyższe o 3,3 proc. r/r – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolska gospodarka wzrosła w 3. kwartale 2017 r. w większym stopniu niż wynikało to z szybkiego szacunku PKB opublikowanego przez GUS w połowie listopada – o 4,9 proc.Można było przewidzieć, że głównym motorem wzrostu gospodarczego było spożycie indywidualne, które od 3. kwartału 2016 r., czyli od czasu gdy ruszył program Rodzina 500+, ale zaczęła się też wyraźnie poprawiać sytuacja na rynku pracy, rośnie w tempie bliskim 5 proc.

Data publikacji: 30.11.2017
więcej...

In Q3 2017 Polish GDP grew by 4.7% y/y while GDP adjusted seasonally against last quarter grew by 1.1% – the Central Statistical Office (GUS) announced during its presentation of brief GDP estimate. Comment by Dr. Małgorzata Starczewska–Krzysztoszek, chief economist of the Lewiatan Confederation The economic growth in Poland is fine. The question remains whether the whole economy is also fine; whether the structure of GDP growth gives the opportunity for subsequent development, for keeping the dynamics of GDP at the level of at least 4 per cent in the next quarters and years. We are...

Data publikacji: 29.11.2017
więcej...

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili na konferencji uzgodnieniowej 27 listopada br. wyniki konsultacji społecznych, projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT. W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego. Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom szczegółowej weryfikacji kontrahenta oraz „zmuszenie podatników do dokonywania płatności na rachunki bankowe,...

Data publikacji: 28.11.2017
więcej...

W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Przedsiębiorcy krytykują proponowane stawki. Zdaniem Konfederacji Lewiatan będą one stanowiły znaczące i nieproporcjonalne obciążenie dla wszystkich podmiotów korzystających z wód. – Projektodawca ustalił w rozporządzeniu, na poziomie maksymalnym, przewidzianym w Prawie wodnym, stawki opłat stałych za wodę. Nie zostało również wyjaśnione dlaczego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r. mają obowiązywać jednostkowe stawki opłat na poziomie górnym. Istnieje uzasadniona obawa, że...

Data publikacji: 27.11.2017
więcej...

Sejm uchwalił ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to złe przepisy dla pracowników i pracodawców. Firmy w 2018 r. poniosą znaczne, dodatkowe koszty. Obecnie składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacana jest do kwoty 127 tys. zł rocznie brutto, tj. 30 krotności prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zniesienie limitu oznacza, iż pracownicy najlepiej zarabiający będą otrzymywać niższe wynagrodzenie netto, a jednocześnie pracodawcy będą zmuszeni ponieść dodatkowe koszty składek. Niektóre firmy szacują, iż dodatkowe koszty w 2018 r. z tytułu opłacenia podwyższonych składek na ZUS...

Data publikacji: 24.11.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica