Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Cztery reprezentatywne organizacje pracodawców z Dolnego Śląska od stycznia br zaczęły tworzyć model współzarządzania zakładowym funduszem szkoleniowym dla firm z sektora MŚP. Model jest testowany w projekcie unijnym realizowanym przez Sudecki Związek Pracodawców w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Polsce jest realizowanych tylko pięć takich projektów pilotażowych. Zakładowy fundusz szkoleniowy to opłacalna metoda podniesienia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Fundusz szkoleniowy może założyć każdy pracodawca, niezależnie od wielkości zatrudnienia,  czy zasięgu działania. Może także być powołany przez większą liczbę pracodawców; wówczas tworzenie i korzystanie z niego odbywa się w drodze...

Data publikacji: 26.02.2014
więcej...

Grupa Pracuj oferuje innowacyjne rozwiązania wspierające pracodawców w skutecznej rekrutacji i budowaniu wizerunku firm jako pracodawców. Najbardziej znaną marką w portfolio firmy, powstałej w 2000 roku, jest Pracuj.pl, czyli portal pracy, który miesięcznie odwiedza ponad 2 mln użytkowników. Pracuj.pl to też najbardziej rozpoznawalna marka na rynku serwisów rekrutacyjnych w Polsce – nazwę i logo serwisu zna 7 na 10 internautów w grupie wiekowej 24–45 lat, z co najmniej średnim wykształceniem. W 2013 roku marka Pracuj.pl została wyróżniona tytułem Superbrands Created in Poland, który przyznawany jest najcenniejszym markom stworzonym w naszym kraju.

Data publikacji: 25.02.2014
więcej...

Sprzedaż detaliczna w styczniu br. wzrosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanNa początku roku gospodarstwa domowe zwiększają, ale nadal jeszcze ostrożnie, wydatki. Wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu 2014 roku nie ma co porównywać, na przykład, ze styczniem 2012 roku, kiedy wyniósł aż 14,3 proc. Warto bowiem pamiętać, że dopiero wychodzimy z osłabienia gospodarczego, a sytuacja na rynku pracy jest ciągle trudna (w styczniu bezrobocie osiągnęło 14 proc.). Taki wzrost sprzedaży detalicznej jest efektem, z jednej strony oswojenia się przez Polaków z sytuacją na rynku pracy i przekonaniem, że...

Data publikacji: 24.02.2014
więcej...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał do konsultacji społecznych priorytety rządu na najbliższe lata w ochronie konkurencji i konsumentów. Projekty strategii Polityka konsumencka na lata 2014–2018 oraz Polityka konkurencji na lata 2014–2018 zakładają wprowadzenie m.in. monitorowania przetargów publicznych, nowych narzędzi usprawniających wykrywanie praktyk antykonkurencyjnych oraz ochronę najsłabszych uczestników rynku. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani przedstawieniem opinii do zaprezentowanych strategii, proszę o przesłanie uwag do 5 marca br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 21.02.2014
więcej...

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały wczoraj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007–2013 skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku. Konkurs Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP trwał tylko 57 sekund. W piśmie liderzy apelują do Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz organów odpowiedzialnych za przygotowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020, aby podjąć działania związane z poprawą procesu naboru projektów inwestycyjnych. Pod wspólnym stanowiskiem podpisali się przedstawiciele 5 reprezentatywnych,...

Data publikacji: 18.02.2014
więcej...

Rada Programowa VI edycji konkursu Telemarketer Roku oraz przewodnicząca jury  – Urszula Zarańska – Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży Departament Marketingu Bezpośredniego w MetLife Amplico, podjęła decyzję o wyborze członków jury Telemarketera Roku 2014.  –„ W tym roku było wyjątkowo dużo zgłoszeń do jury konkursu co sprawiło, że wybór był bardzo trudny. W wyborze kierowaliśmy się doświadczeniem zdobytym w branży contact center oraz bieżącą praktyką szkoleniową. W związku z tym, że podczas 6 edycji spodziewamy się większej liczby zgłoszeń telemarketerów  do samego konkursu, zadecydowaliśmy o rozszerzeniu grona jury z 12 do 14 osób. – podkreśla Urszula Zarańska, przewodnicząca jury.  ...

Data publikacji: 17.02.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan przekazała Komisji Europejskiej uwagi do konsultowanego unijnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). W projekcie nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. (zastąpi rozporządzenie Komisji nr 800/2008) określono warunki, których spełnienie umożliwia udzielanie pomocy publicznej bez notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przepisy GBER są istotne m.in. z punktu widzenia wdrażania funduszy spójności – w zakresie, w którym współfinansowanie przez nie poszczególnych przedsięwzięć stanowi pomoc publiczną. W projekcie rozporządzenia zaproponowano m.in.: 1)      wprowadzenie progów notyfikacji dla programów pomocowych; zgodnie z propozycją programy pomocowe o wydatkach przekraczających poziom 0,01% PKB oraz 100 mln EUR podlegałyby obowiązkowi notyfikacji do...

Data publikacji: 14.02.2014
więcej...

We wtorek, 11 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie członków bezpośrednich Konfederacji Lewiatan z udziałem prezydent Henryki Bochniarz i przedstawicieli biura Konfederacji. Firmy członkowskie reprezentowane były przez British–American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., CEMEX POLSKA Sp. z o.o., Google Poland Sp. z o.o., IBM Polska, Philips Polska Sp. z o.o., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polską Telefonię Cyfrową S.A. (T–Mobile) oraz Siemens sp. z o.o.W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze projekty legislacyjne z 2013 roku, sukcesy Konfederacji, a także wydarzenia z początku bieżącego roku. Podczas krótkiej prezentacji, Jakub Wojnarowski, z–ca Dyrektora Generalnego przedstawił produkty merytoryczne Lewiatana, w...

Data publikacji: 12.02.2014
więcej...

Od 1 kwietnia br. od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. VAT, a od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej cały naliczony podatek. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o VAT wprowadzającej nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.02.2014
więcej...

Reindustrializacja jest kluczem do odbudowania konkurencyjności Europy – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan w trakcie odbywającego się w Krakowie spotkania gospodarczego Trójkąta Weimarskiego, poświęconego europejskiej polityce przemysłowej. Do odbudowy europejskiego przemysłu potrzebna jest racjonalna polityka energetyczna. Niezbędne jest uzupełnienie polityki przemysłowej o konsekwentne działania na rzecz innowacyjności. Ale przemysł nie będzie się rozwijał bez kapitału intelektualnego, który będzie dostarczał pomysły i rozwiązania dla przemysłu. Kapitał intelektualny to kreatywność, zdolność do nauki, wysokie kwalifikacje pracowników i kapitał społeczny wszystkich ludzi– Dlatego priorytetem powinno być inwestowanie w kapitał ludzki, dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy, ograniczenie nierówności. Wskaźnik Giniego (Gini Index),...

Data publikacji: 07.02.2014
więcej...

Pod koniec roku 2013 weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawców. Obecnie w Sejmie RP trwają prace nad kolejną nowelą związaną z podniesieniem progu, od którego trzeba będzie rozpisywać przetarg. O skutkach zmian prawa będą dyskutować wspólnie z ekspertami pracownicy administracji publicznej z całego kraju. Na początku marca w Warszawie odbędzie X Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. Trwa rejestracja online do udziału w X Dniu Otwartym Zamówień Publicznych. Agenda wydarzenia obejmuje aktualne tematy, które zainteresują osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi. W programie wydarzenia znajdują się...

Data publikacji: 06.02.2014
więcej...

Samorządy chciałyby obciążyć podatkiem od środków transportowych również samochody o masie poniżej 3,5 tony zarejestrowane jako ciężarowe – napisał „Dziennik Gazeta Prawna. To zły pomysł, który ma na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni osób prowadzących działalność gospodarczą – uważa Konfederacja Lewiatan. Samorządowcy już szacują, ile mogliby zarobić na opodatkowaniu tych aut. Tymczasem wyższe obciążenia uderzą przede wszystkim w drobnych przedsiębiorców, którzy i tak ponoszą stosunkowo najwyższe koszty funkcjonowania. – To kolejny przejaw rosnącego fiskalizmu. Wkrótce wejdą przecież w życie nowe przepisy, ograniczające odliczanie podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodów o masie do 3,5 tony – mówi Przemysław...

Data publikacji: 05.02.2014
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców będzie skuteczniej wpływał na rozwój regionalny. Wiceprezes Zarządu związku Pan Marcin Kowalski został formalnie członkiem Rady Rozwoju Dolnego Śląska. Jest to najważniejsze ciało doradcze i eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Powołanie przedstawiciela związku do takiego gremium potwierdza tylko silną pozycję na Dolnym Śląsku Sudeckiego Związku Pracodawców oraz naszą aktywność w obszarze rzecznictwa interesów pracodawców. Gratulujemy! Głównym celem rady jest lepsze uspołecznienie oraz zdynamizowanie procesu aktualizacji, realizacji oraz monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Rada skupiając m.in. przedstawicieli środowisk biznesowych i  naukowo–badawczych stanowi gremium opiniodawczo – doradcze i zarazem zaplecze eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Do...

Data publikacji: 04.02.2014
więcej...

W styczniu br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 55,4 pkt. z 53,2 pkt. w grudniu 2013 r. – podał HSBC. Komentarz Jakuba Wojnarowskiego, zastępcy dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanOstatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował trzy lata temu. Gospodarkę napędza już nie tylko eksport, ale również popyt krajowy. Spożycie indywidualne rośnie z miesiąca na miesiąc. Po trzech kwartałach 2013 roku było wyższe o 0,4 proc, a po czterech już o 0,8 proc. Konsumpcja odpowiada za 60 proc. PKB, dlatego jej wzrost najmocniej wpływa na tempo wzrostu gospodarczego. Gospodarstwa domowe powoli zwiększają konsumpcję, a przedsiębiorstwa odnotowują wzrost nowych zamówień i zaczynają...

Data publikacji: 03.02.2014
więcej...

O e–fakturach słyszało aż 88% Polaków. Mimo to ponad połowa polskiego społeczeństwa nie chce otrzymywać dokumentów w formie elektronicznej. Wśród nich jedną czwartą stanowią osoby, które już z e–faktur korzystają. Dlaczego Polacy wciąż podchodzą do elektronicznych dokumentów z dużą nieufnością? Jak wynika z badań[1] przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Koalicji „Wybieram e–faktury zdecydowana większość Polaków deklaruje znajomość e–faktur. Częściej z tą formą płatności mają do czynienia mieszkańcy większych miast i osoby lepiej wykształcone. O e–fakturach nie słyszało jedynie 5% osób z wykształceniem wyższym oraz 5% osób w średnim wieku i młodszych (35–44 lata).

Data publikacji: 31.01.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica