Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Po kilku tygodniach prac Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z 12 listopada 2013 r., wersja 4.0.W pracach RADY nad tym stanowiskiem udział brało reprezentatywne dla sektora grono firm, w tym Axpo Polska, CEZ Polska, Dalkia Polska, EDF Polska, EDF EN Polska, GdF Suez Energia Polska, Green Bear Corporation Poland, Polish Energy Partners, PGNiG Termika, PGE, PKN Orlen, RWE Renewables oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej, Związek Banków Polskich i Towarowa Giełda Energii.Stanowisko RADY OZE Konfederacji Lewiatan w załączeniu. 

Data publikacji: 13.12.2013
więcej...

W spotkaniu z Ministrem Środowiska, które odbyło się 11 grudnia wzięli udział członkowie wszystkich najważniejszych organizacji branżowych przemysłu wydobywczego – Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo–Wydobywczego, Stowarzyszenia Naukowo–Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jak również eksperci i przedsiębiorcy. Tematem spotkania były uwagi przedsiębiorców do przygotowywanej przez rząd nowelizacji Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Przedsiębiorcy przedstawili Ministrowi uzgodnione stanowisko, którego kluczowym przesłaniem był postulat rezygnacji z szerokiej i przeprowadzanej w tak szybkim tempie nowelizacji. Wskazano przy tym na pozytywne aspekty obecnie obowiązującego prawa, które wymaga jedynie częściowego uzupełnienia i dostosowania niektórych przepisów w celu usprawnienia...

Data publikacji: 12.12.2013
więcej...

Parlament Europejski zatwierdził propozycję Komisji Europejskiej tzw. backloadingu, czyli czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2. To złe rozwiązanie, bo obniża wiarygodność systemu – uważa Konfederacja Lewiatan. – Uważamy, że backloading to mało skuteczna interwencja w system handlu emisjami (EU ETS), która nie dość, że nie ustabilizuje rynku CO2 to w żaden sposób nie gwarantuje, że środki ze wzrostu cen będą wspierały rozwój niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. Propozycja backloadingu osłabia wiarygodność całego systemu handlu emisjami – mówi Agata Staniewska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.– To czego potrzeba przedsiębiorcom to lepszej strategii pobudzania niskoemisyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań w UE, a nie...

Data publikacji: 11.12.2013
więcej...

Małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich. Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. Dla coraz większej grupy małych i średnich przedsiębiorstw najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku – cele ekspansywne tracą na znaczeniu. Badania z ostatnich 3 lat (2011–2013) wskazują, że osłabienie gospodarcze spowodowało wzrost odsetka MSP, które koncentrują się na utrzymaniu na rynku (wzrost z 39,4 proc. w 2011 r. do 45,4 proc. w 2013 r.). Nastąpił również spadek liczby firm stawiających na wzrost sprzedaży, zysku i udziału...

Data publikacji: 10.12.2013
więcej...

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w listopadzie br. w notowaniu rocznym pozostał na poziomie 33 pkt, ale w ujęciu kwartalnym skoczył o kolejne trzy punkty, do 35 pkt. Indeks półroczny ustabilizował się i osiągnął 35 pkt., co sugeruje, że czwarty kwartał nie będzie gorszy od trzeciego. Oczekiwana w drugiej połowie bieżącego roku poprawa koniunktury właśnie nastąpiła, a ożywienie w gospodarce nie ma charakteru przejściowego, lecz nabiera cech trwałej tendencji. Dane za trzeci kwartał okazały się lepsze od oczekiwanych. Szczególnie ważne wydaje się ożywienie popytu krajowego po pięciu miesiącach tendencji spadkowej. Gospodarka nie jedzie już tylko na jednym silniku, eksporcie, ale...

Data publikacji: 09.12.2013
więcej...

Ponad 100 dolnośląskich pracodawców uczestniczyło w spotkaniu we Wrocławiu poświęconym funduszom unijnym na lata 2014–2020 w dniu 4 grudnia br. Środków unijnych na wsparcie rozwoju dolnośląskich firm będzie więcej. Ale zamiast dotacji firmy będą miały do dyspozycji więcej zwrotnych instrumentów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń.  Spotkanie zorganizowane przez Sudecki Związku Pracodawców wspólnie z Konfederacją Lewiatan było poświęcone przygotowaniom regionu do nowego okresu programowania na lata 2014 –2020. Obecnie trwają prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym. Eksperci Sudeckiego Związku Pracodawców w trakcie zakończonych 2 grudnia br. konsultacji społecznych zgłosili ponad 30 uwag i postulatów do projektu...

Data publikacji: 06.12.2013
więcej...

Dziś Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w OFE. Realizacja zawartych w nim propozycji doprowadzi do całkowitej likwidacji kapitałowej części systemu emerytalnego, co zmniejszy jawny dług publiczny w krótkim okresie, ale przyspieszy narastanie zobowiązań państwa wobec przyszłych emerytów – uważa Konfederacja Lewiatan. Zmiany te przyniosą więc tylko tymczasową „ulgę finansom publicznym, ale zwiększą ryzyko ich niezrównoważenia w długim okresie. Żyjemy coraz dłużej i coraz dłużej pobieramy emerytury i do tego kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, oszczędzanie na emeryturę jest więc koniecznością. Wysokość naszych emerytur będzie zależała od sytuacji demograficznej, długości okresu aktywności zawodowej, a także tempa wzrostu gospodarczego.

Data publikacji: 03.12.2013
więcej...

W listopadzie br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 54,4 pkt. z 53,4 pkt. w październiku – podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanOstatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował ponad dwa lata temu. Już nie tylko eksport ciągnie polską gospodarkę. Przyspieszył również popyt krajowy. Produkcja rośnie w najwyższym tempie od ponad dwóch lat. W trzecim kwartale przemysł rozwijał się najbardziej dynamicznie, bowiem wzrost wartości dodanej brutto, którą wytworzył, wyniósł 4,4 proc. Możemy się spodziewać, że przemysł pociągnie pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Czwarty miesiąc z rzędu przedsiębiorstwa przemysłowe sygnalizują...

Data publikacji: 02.12.2013
więcej...

W trzecim kwartale br. PKB wzrósł o 1,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTrzeci kwartał wyraźnie pokazał, że gospodarka jest na ścieżce wychodzenia z osłabienia. Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się bowiem zarówno spożycie indywidualne, eksport netto, jak i inwestycje. Spożycie indywidualne wzrosło co prawda tylko o 1 proc. (r/r), ale stało się to po okresie ostrego hamowania, który trwał od trzeciego kwartału 2012 roku. W trzecim kwartale br. gospodarstwa domowe już znacznie chętniej podejmowały decyzje konsumpcyjne.Bardzo ważne, że po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2012 wzrosły – o 0,6 proc.

Data publikacji: 29.11.2013
więcej...

Artykuł Pawła SmoleniaDoradcy Zarządu Konfederacji Lewiatan Skończmy z narzekaniem, jak to UE zmusza nas do rezygnacji z węgla, i zróbmy coś dla usprawnienia naszej energetykiPrzysłuchując się ostatnio niektórym dyskusjom i oświadczeniom w kwestii węgiel a sprawa polska, dziwuję się poziomowi emocji i dramatyzmu wypowiedzi. Z wielkim impetem wbijamy się jako kraj w syndrom ofiary, szykując się na śmiertelną wojnę z wrogiem, którego uosobieniem staje się Bruksela.Z troską także patrzymy na bolączki naszych sąsiadów – Niemców – i ich rewolucję energetyczną i przyłączamy się zawczasu do ich rzeczywistych i domniemanych utyskiwań. Nie jestem jednak pewien, czy nie jest to walka...

Data publikacji: 28.11.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców i przedsiębiorczynie na całym świecie. Pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność.  Czy tak jest również w Polsce? Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła Barometr Różnorodności – pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index, służącym do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. CZY POLSKIE FIRMY SĄ RÓŻNORODNE?...

Data publikacji: 27.11.2013
więcej...

Sprzedaż detaliczna w październiku br. wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWe wrześniu prognozowałam, że w październiku, ale i w listopadzie sprzedaż detaliczna będzie nieco słabsza. Widać wyraźnie, że gospodarstwa domowe nie są jeszcze gotowe na większe wydatki. Na październikowy wzrost sprzedaży detalicznej znaczny wpływ miała bardzo wysoka sprzedaż samochodów. Większe zakupy aut nie były jednak zasługą ożywienia popytu na rynku krajowym, lecz wzmożonego zainteresowania obcokrajowców, którzy nabywają samochody w salonach w Polsce.Słabsza okazała się dynamika sprzedaży sprzętu RTV i AGD, co tylko potwierdza...

Data publikacji: 26.11.2013
więcej...

Zmniejszenie dofinansowania dla osób o umiarkowanej niepełnosprawności o ok. 30 proc. w porównaniu do kwot zakładanych w ustawie z roku 2012 może spowodować utratę płynności i upadłość przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne – uważa Konfederacja Lewiatan. Lewiatan, po przeanalizowaniu projektu zmiany finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przedstawionego w ramach ustawy okołobudżetowej, uznaje rozwiązania za zbyt ryzykowne dla zachowania płynności finansowej w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Szczególnie dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy w roku 2012 zaufali kierunkom rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazanemu przez rząd i zwiększyli je w grupie o umiarkowanej niepełnosprawności.– Proponujemy zmniejszenie poziomu finansowania zatrudnienia osób o niepełnosprawności lekkiej z...

Data publikacji: 25.11.2013
więcej...

MDDP Business Consulting zaprasza na cykl seminariów w formie wspólnych śniadań, w trakcie których poruszane będą najważniejsze problemy biznesowe polskich firm. Już 2 grudnia rozmawiać będziemy na temat praktycznego podejścia do przekładania celów strategicznych na realne działania w firmie. Więcej informacji oraz harmonogram kolejnych seminariów na stronie: http://www.mddp–bc.pl/seminaria/ Dla członków Konfederacji Lewiatan 40% rabat!

Data publikacji: 22.11.2013
więcej...

Prezentacji nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 było poświęcone ubiegłotygodniowe spotkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele czterech związków regionalnych Konfederacji Lewiatan. W trakcie spotkania dokonano zmian personalnych w WKDS. Elżbietę Rusiecką z Dolnośląskiego Związku Pracodawców (Konfederacji LEWIATAN) zastąpiła mec. Agnieszka Sieńko ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska (Konfederacja LEWIATAN).W trakcie obrad Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił zarys nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020. Ponad 2 mld Euro uzyska Dolny Śląsk w ramach nowego okresu programowania UE. Najwięcej środków unijnych będzie przeznaczonych na rozwój transportu w regionie oraz wspieranie przedsiębiorczości...

Data publikacji: 21.11.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica