Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Trzy firmy technologiczne z Polski: XTRF Translation Management System, Zencard i SESAME+ zwyciężyły w konkursie, w którym nagrodą jest udział w V4 TechMatch Silicon Valley, pierwszej wspólnej prezentacji start–upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Dolinie Krzemowej. Partnerem przedsięwzięcia jest Konfederacja Lewiatan. Jury wyłoniło polskich finalistów, którzy pojadą do Kalifornii. XTRF Translation Management System to internetowa platforma umożliwiająca automatyczne zarządzanie projektami związanymi z tłumaczeniami. Zencard oferuje unikalne rozwiązanie umożliwiające traktowanie każdej karty płatniczej jako karty lojalnościowej. System automatycznie rozpoznaje klientów i umożliwia lojalnym klientów otrzymywanie promocyjnych ofert. SESAME+ umożliwia nowy niezawodny sposób identyfikacji...

Data publikacji: 05.03.2015
więcej...

Jeśli senatorowie nie poprawią przyjętej przez Sejm ustawy o komornikach sądowych i egzekucji to liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może wzrosnąć – ostrzega Konfederacja Lewiatan. 4 marca br. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się znowelizowaną niedawno przez Sejm ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja wprowadza ograniczenie liczby spraw z wyboru, które komornik będzie mógł w ciągu w roku przyjąć. Jeżeli zechce ich mieć 10 000 rocznie to będzie musiał wykazać się 35 proc. skutecznością egzekucji.Dlatego Konfederacja Lewiatan apeluje o zmianę zapisów ustawy, polegającą na rezygnacji z kryterium 35 proc. skuteczności egzekucji i wprowadzeniu...

Data publikacji: 03.03.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera obowiązek rejestracji w odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich, czyli tzw. instytucji pożyczkowych. Pracodawcy przedstawili uwagi odnoszące się do nadzoru nad działalnością instytucji niekredytowych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami. Zdaniem Lewiatana należy zadbać o spójność opiniowanego projektu z aktualnie procedowanym w Ministerstwie Finansów, projektem ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.W opinii Lewiatana zwiększenie ochrony klientów instytucji finansowych, powinno nastąpić poprzez precyzyjne określenie warunków podejmowania i wykonywania działalności przez podmioty udzielające kredytów konsumenckich i zasad nadzoru nad ich działalnością. Sama działalność instytucji pożyczkowych, powinna być regulowana w rozumieniu...

Data publikacji: 02.03.2015
więcej...

27 lutego kończy się Polsko–Japońskie Forum Gospodarcze w Tokio. Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana i przewodnicząca Polsko–Japońskiego Komitetu Gospodarczego wraz z grupą polskich przedsiębiorców wzięła udział w oficjalnej delegacji Prezydenta RP. Relacje z wizyty można śledzić na stronie Prezydent.pl 

Data publikacji: 27.02.2015
więcej...

5 marca 2015 r. zapraszamy członków Lewiatana, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, na spotkanie z Małgorzatą Szczepańską, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie będzie poświęcone II i III osi PO Inteligentny Rozwój 2014–2020, za które odpowiada Ministerstwo Gospodarki. Podczas spotkania porozmawiamy o: –        założeniach merytorycznych do działań, które są zaplanowane do realizacji w ramach II i III osi PO IR (np. zakres, typy projektów, grupy beneficjentów) –        planowanym harmonogramie wdrażania tych działań –        propozycjach najważniejszych kryteriów...

Data publikacji: 26.02.2015
więcej...

W załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku niezwłocznego składania wniosków o nowe decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Biorąc pod uwagę, że z dniem 23 stycznia 2016 roku tracą ważność decyzje wydane przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o odpadach na: 1.       Zezwolenie na zbieranie 2.       Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów 3.       Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Data publikacji: 25.02.2015
więcej...

AdWords + Facebook Ads + porównywarka cenowa – to model pozyskiwania klientów, który aktualny był jakiś czas temu. Obecnie, by myśleć o wysokich wskaźnikach sprzedaży potrzebne jest coś więcej... Czy eSklepy nadążają za tym tempem? Dynamika zmian, jakie zachodzą w środowisku internetowym wymusza ciągłą naukę, ale też sprawdzanie nowych rozwiązań. Organizowany już po raz drugi w Warszawie Kongres eHandlu to okazja, by sprawdzić jakie nowe narzędzia pojawiły się w walce o lojalność klienta. W jednym miejscu, 20 prezentacji i ponad 10 godzin prelekcji w trakcie, których można dowiedzieć się jak działa RTB, reklama kontekstowa, dropshipping,...

Data publikacji: 24.02.2015
więcej...

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MAC ws udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Projektowane rozporządzenie stworzy podstawy prawne dla wsparcia udzielanego w ramach działania 2.3 w POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Celem przygotowywanego wsparcia jest cyfrowe udostępnianie przez podmioty publiczne ich zasobów, m.in. poprzez tworzenie lub dostosowanie już istniejących narzędzi teleinformatycznych, np. rejestrów oraz repozytoriów, do przygotowywania, przetwarzania i udostępniania ISP w sposób, który ułatwia ich wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie w nowych aplikacjach...

Data publikacji: 23.02.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym analizującym trendy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Celem badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Badanie prowadzone jest przez profesorów z uniwersytetu IESE Business School – prof. Nurię Chinchillę oraz prof. Mireia Las Heras we współpracy z Fundacja Liderek Biznesu oraz Fundacją Humanites i skierowane jest do respondentów w 23 krajach. Jego wyniki umożliwią wypracowanie konkretnych zaleceń oraz rekomendacji dla przedsiębiorstw w zakresie polityk i praktyk, które pomogą pracownikom na lepszą integrację życia zawodowego i rodzinnego. Wypełnienie ankiety obliczone jest na max. 15 minut.

Data publikacji: 20.02.2015
więcej...

O wysokości podatków w Polsce, związkach zawodowych, pensjach menadżerów i przyszłości rynku pracy w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim mówi Henryka Bochniarz. Obszerny wywiad można przeczytać w Dużym Formacie, czwartkowym dodatku do Gazety Wyborczej. Polecamy!

Data publikacji: 19.02.2015
więcej...

Zdaniem Konfederacji Lewiatan budowa jednolitego rynku cyfrowego jest jednym z największych gospodarczych wyzwań, przed jakimi obecnie stoi Unia Europejska. Realizacja założeń Agendy Cyfrowej dla Europy[1] odgrywa kluczową rolę w rozwoju zrzeszonych w Konfederacji firm, niezależnie od branży, w której działają. Ponieważ nowe technologie przenikają do wszystkich sektorów i często mają fundamentalny wpływ na ich innowacyjność i konkurencyjność, umożliwienie ich jak najpełniejszego wykorzystania jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju Polskiej i Europejskiej gospodarki. Wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Kopenhaski[2] pokazują, że Europa mogłaby zwiększyć PKB o 4% poprzez wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego do roku 2020. Stworzenie...

Data publikacji: 18.02.2015
więcej...

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaprasza na 9. edycję Forum IAB, zatytułowanego w tym roku: „Zaadaptuj się lub zgiń. Budowanie biznesu w erze cyfrowego konsumenta. Odbędzie się ono w dniach 10 i 11 czerwca br. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Forum IAB to od lat najbardziej inspirujące na polskim rynku wydarzenie w branży marketingu internetowego, podczas którego goście z kraju i z zagranicy prezentują najbardziej aktualne trendy i wydarzenia na rynku internetowym. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie decydującemu wpływowi użytkowników internetu na zmiany modeli biznesowych firm – zarówno w aspekcie komunikacyjnym, poprzez wykorzystywanie nowoczesnych kanałów komunikacji,...

Data publikacji: 17.02.2015
więcej...

Po kilkunastu godzinach negocjacji między stroną społeczną a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej parafowano protokół uzgodnień, w którym zapisano m.in. porozumienie w sprawie wypłat czternastek. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu KonfederacjiKonflikt w JSW ujawnił, jak absurdalne zbiorowe układy pracy obowiązują w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Na ich podstawie trzynasta i czternasta pensja i inne dodatki do wynagrodzeń muszą być wypłacane nawet w sytuacji, kiedy spółka zamiast wypracować zysk, przynosi straty. W sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej, z którym zawsze trzeba się liczyć i uporu związków zawodowych prowadzi to do utraty płynności finansowej i upadłości spółki. Żeby kolejne państwowe firmy...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Liczba postępowań komorniczych bulwersujących opinię publiczną może się zwiększyć jeśli posłowie wprowadzą do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przepis podnoszący wymaganą skuteczność egzekucji do 35 proc. Konfederacja Lewiatan proponuje obniżenie tego wskaźnika do 25 proc. lub wprowadzenie jednego limitu spraw dla kancelarii komorniczych na poziomie 10 tys. spraw rocznie. W ostatnich dniach bardzo mocno krytykowana jest bezwzględność komorników, w szczególności w przypadku egzekucji z ruchomości, polegająca na odbieraniu i szybkiej sprzedaży przedmiotów, niepozwalająca na skuteczne jej wstrzymanie. Przykładem takiego postępowania jest nagłośniona przez media tzw. sprawa sprzedaży traktora. Niestety, wydaje się, że postawa komornika w tej...

Data publikacji: 16.02.2015
więcej...

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik–Rostkowska ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Jednym z jego priorytetów jest współpraca z przedsiębiorcami oraz dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wsparciu tego celu ma również służyć Międzyresortowe Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego podpisane 23 stycznia 2015 r. pomiędzy ministrem edukacji narodowej oraz ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu. W związku z aktywizacją działań administracji państwowej w zakresie odbudowy kształcenia zawodowego chcielibyśmy wraz z Polsko–Niemiecką izbą Przemysłowo–Handlową zadać Państwu kilka pytań w elektronicznej ankiecie. Pytamy m.in.: 1. Czy kształcą Państwo przyszłych...

Data publikacji: 15.02.2015
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica