Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołał w ramach swoich struktur Radę Firm Rodzinnych. Spotkanie inaugurujące odbyło się 15 listopada 2016 r. w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku–Zdroju. Inicjatywa ta jest zwieńczeniem wcześniejszych działań związku w tym obszarze i ma na celu docenienie roli przedsiębiorstw rodzinnych jako najsilniejszych ogniw polskiej i regionalnej gospodarki. Cechą wyróżniającą firmy rodzinne jest własność jednej rodziny oraz zaangażowanie rodziny przedsiębiorcy w prowadzenie działalności. To firmy mocno związane z miejscem prowadzenia działalności, nastawione na rozwój w perspektywie długoterminowej, kultywujące tradycję. Zdecydowana większość firm prowadzących działalność w regionie, w tym wśród...

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Co zrobić aby porażka nie była końcem działalności, ale dala impuls do dalszego rozwoju? Co zrobić, aby symptomy nadciągającego kryzysu dostrzec na tyle wcześniej, aby zminimalizować jego skutki? Zagadnieniu jak radzić sobie w trudnych sytuacjach poświęcona będzie konferencja inaugurująca projekt Early Warning Europe, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Celem projektu jest destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej i wsparcie przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: wydarzenia.parp.gov.pl/earlywarning

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Sejm przegłosował ustawę obniżającą wiek emerytalny. Zdaniem Konfederacji Lewiatan ta decyzja stoi w wyraźnej sprzeczności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ponieważ przyczyni się do zmniejszenia zatrudnienia i inwestycji. – Powrót do niższego wieku emerytalnego, mimo wydłużania się życia, doprowadzi do zmniejszenia liczby pracujących, zwiększenia liczby emerytów, pogłębienia  deficytu finansów publicznych i obniżenia przyszłych emerytur.  Państwo, w którym na 38 mln obywateli  pracuje zaledwie 16 mln, a ponad 9 mln pobiera emerytury i renty, nie jest w stanie szybko się rozwijać. Finansowanie tych świadczeń ogranicza możliwość realizacji inwestycji niezbędnych do modernizacji gospodarki i w konsekwencji hamuje wzrost produktywności...

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targi CSR największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce. Przez cały czas trwania targów, w godzinach 9 – 17 prowadzona będzie transmisja na żywo z wydarzenia na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl . WSTĘP NA TARGI JEST WOLNY. W tym roku aż 70 firm i organizacji zaprezentuje w przestrzeni Galerii stadionu PGE Narodowego swoje dobre praktyki w zakresie CSR, w ramach największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Targi to szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawiązania kontaktów...

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

Firma Atena S.A. przy współpracy z firmą Blue Dot Solutions oraz Instytutem Geodezji i Kartografii realizują obecnie studia wykonalności w ramach projektu do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Celem tego projektu jest zdefiniowanie jakie dane satelitarne i forma obrabiania tych danych będzie przydatna dla transportowego sektora ubezpieczeniowego.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, jeśli Państwo: – produkują jakiś sprzęt i go wysyłają do odbiorców – transportują wyroby własne lub innych firm do odbiorców.   LINK DO ANKIETY: http://tiny.pl/gwsz8   Ankieta nie...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Henryka Bochniarz 14 listopada br. była gościem specjalnym Europejskiego Forum Gospodarczego panelu i wzięła udział w panelu pt. „Unia Europejska – nowe otwarcie czy powolny rozpad. Paneliści, m. in. Elżbieta Jung, konsul honorowy Republiki Finlandii w Łodzi, Krzysztof Apostolidis, Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi, jak również Jacek Męcina i Lech Pilawski z Konfederacji Lewiatan, dyskutowali o przyszłości projektu europejskiego. We wprowadzeniu Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wartości, jako fundament UE.  – We wrześniu tego roku, Konfederacja Lewiatan po raz kolejny zorganizowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, które w tym roku...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

W pierwszym roku działalności rząd sprawnie wykorzystał ostatnie środki unijne z poprzedniego budżetu, wprowadził zmiany podatkowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw czy korzystny dla firm pakiet deregulacyjny. Z drugiej strony proponuje drakońskie kary w prawie podatkowym, poparł prezydencki projekt ustawy obniżający wiek emerytalny, dotował trwale nierentowne kopalnie i forsuje reformę edukacji, która odwraca uwagę od kluczowej zmiany w szkolnictwie zawodowym – uważa Konfederacja Lewiatan. Zgadzamy się z twierdzeniem zawartym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, że dla szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarki niezbędne jest zwiększenie inwestycji i ich efektywności. Dodatkowo zwracamy uwagę na potrzebę wzmocnienia etosu pracy. Wzrost...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

W 3. kwartale 2016 r. PKB wzrósł o 2,5 proc. r/r – podał GUS prezentując szybki szacunek PKB za III kwartał 2016 r. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanStało się. Wchodzimy na ścieżkę wolniejszego wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w 3. kwartale 2016 r. na poziomie 2,5 proc. r/r jest najniższy od 12 kwartałów (od 3. kwartału 2013 r.). Wyraźnie widać, że nie wystarcza dosypywanie pieniędzy z budżetu (program 500+), które w większości przeznaczane są na spożycie indywidulane. Gospodarka potrzebuje trzech, a przynajmniej dwóch silnych filarów – właśnie spożycia indywidualnego, a także inwestycji i szybszej dynamiki eksportu niż importu.Dzisiejsze...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Na świecie wykorzystywane jest 52 proc. potencjału przedsiębiorczości – wynika z Global Entrepreneurship Index. Pierwsze miejsce pod względem przedsiębiorczości zajmują Stany Zjednoczone (86,2 punkty). Polska zajmuje 34. miejsce (49,3 pkt) spośród 132 krajów i jest w czwórce państw, które odnotowały największy wzrost od ubiegłego roku za Danią, Szwecją i Węgrami.    Raport został opublikowany w związku z inauguracją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20 listopada 2016). Prezentowana w raporcie mapa światowego indeksu przedsiębiorczości pokazuje, że pierwsza 10 rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. Największy wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Indonezja (8 proc.) oraz Dania, Szwecja i...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Solaris Bus & Coach S.A. jest liczącym się w Europie polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 14 000 autobusów i trolejbusów, które jeżdżą po drogach 30 krajów. Solaris Bus & Coach S.A. jest firmą rodzinną. Założycielami i właścicielami firmy są Solange i Krzysztof Olszewscy. W 1996 roku otworzyli fabrykę autobusów w Bolechowie pod Poznaniem. Firma wprowadziła autobusy niskopodłogowe na rynek polski i w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w tym segmencie. Solaris Bus & Coach od początku działalności...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy z dnia 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz projekt rozporządzenia z dnia 4 listopada 2016 r w sprawie przewozu towarów, który nie podlega systemowi monitorowania. PROJEKT Zgodnie z uzasadnieniem „przedmiotem rejestracji i monitorowania objęte będą, m.in. paliwa silnikowe i pochodne, w tym biodiesel, dodatki do paliw, oleje smarowe, oleje roślinne, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohol etylowy całkowicie skażony i susz tytoniowy. Projektowana ustawa ma...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w październiku 2016 r. o 0,2 proc., a w stosunku do września br. wzrosły o 0,5 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW październiku 2016 r. mieliśmy najsłabszy od 27 miesięcy spadek cen r/r. A także najsilniejszy od 4,5 roku wzrost cen m/m. Można przyjąć, że to początek końca deflacji. Utrzymuje się wzrost cen żywności – w ciągu 10 miesięcy 2016 r. wzrosły one o 0,8 proc. Inflacja dotyka w ostatnich miesiącach coraz większą grupę produktów żywnościowych (m.in. warzywa, mało, cukier, makarony, jaja, sery, mleko, wędliny, mięso wieprzowe), rosną...

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

– Rada zyskała kompetencje nie tylko w zakresie prowadzenia i rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym, ale także na wszystkich szczeblach samorządu – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi. Podczas spotkania podkreślano, że nowatorska ustawa o RDS jest szansą na dobre funkcjonowanie dialogu na szczeblu wojewódzkim. Wskazywano, że w niektórych regionach formułowane są wątpliwości na temat usytuowania WRDS, że to nie marszałek a wojewoda powinien być organizatorem dialogu regionalnego. Zaniepokojenie budzi brak pieniędzy na finansowanie dialogu w regionach. Stąd pomysł budżetowego wsparcia. Także niełatwą sprawą jest...

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

Prezydent Konfederacji Lewiatan zainauguruje panel dyskusyjny pt. „Unia Europejska – nowe otwarcie, czy powolny rozpad, w ramach którego paneliści omówią największe wyzwania i zagrożenia dla projektu europejskiego, jak Brexit, przyszłość porozumień o wolnym handlu, unijna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, kryzys migracyjny, terroryzm. W ramach panelu pt. „Polska, Europa i świat w obliczu zmian społeczno–gospodarczych, Henryka Bochniarz, Ian Brzeziński, prof. Marek Belka oraz Jan Krzysztof Bielecki będą dyskutować o Ameryce pod rządami Donalda Trumpa i konsekwencjach wyboru Amerykanów dla relacji transatlantyckich.

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

Podczas spotkania 14 listopada br. poruszona zostanie kwestia przeglądu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, a w jego ramach – organizacji dialogu regionalnego, możliwości jego finansowania oraz wpływu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego na proces legislacyjny. To będzie pierwsze spotkanie nowej przewodniczącej RDS z przedstawicielami WRDS. Rada Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawą, prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno–gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Zadaniem RDS jest wspieranie rozwoju dialogu społecznego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.W spotkaniu z Prezydium łódzkiego WRDS udział wezmą także: Jacek Męcina, ekspert Lewiatana, Przewodniczący Zespołu ds. prawa pracy, Zbigniew Żurek, członek RDS, Przewodniczący...

Data publikacji: 13.11.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica