Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Każdy przedsiębiorca może otrzymywać informacje o najnowszych opublikowanych Polskich Normach z interesującego go zakresu, a także aktualny program prac normalizacyjnych PKN. Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl – jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm – uruchomił platformę internetową o nazwie Wiedza wiedza.pkn.pl. Jest ona źródłem podstawowych informacji o procesie normalizacji. Oferuje e–learningowe szkolenia z tego zakresu. Daje także możliwość bezpłatnej prenumeraty Newslettera Norm. Newsletter norm → http://www.wiedza.pkn.pl/web/guest/newsletter–norm Infolinia PKN: 22 55 67 777 lub 22 55 67 755.

Data publikacji: 26.11.2015
więcej...

Jeden procent, czyli życzeniowe odczytywanie prawa – to tytuł artykułu naszej ekspertki Dobrawy Biadun, który ukazał się 25 listopada br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej. Dotyczy on problemów sieci aptek z interpretacją przepisu prawa farmaceutycznego, który odnosi się do liczby aptek w województwie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał pierwszą decyzję podtrzymującą cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcy, który w drodze legalnej akwizycji przekroczył 1 proc. aptek na terenie województwa. To kontynuacja postępowań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy wydali już kilkanaście decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie aptek, opierając je na obowiązującym od 11 lat przepisie dotyczącym wydawania zezwoleń, a nie ich cofania.LINK do artykułu 

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc., wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanNa rynku pracy złota polska jesień, ale zima jest nieuchronna. Pytanie łagodna, czy sroga? Stopa bezrobocia na koniec października zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. w stosunku do września i wyniosła 9,6 proc. Oznacza to, że mamy w tej chwili niewiele ponad 1,5 mln bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach, o niemal 250 tys. mniej niż przed rokiem. Malejące bezrobocie to efekt utrzymującej się dobrej sytuacji gospodarczej, ale także łagodnej jesieni,...

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Centrum PPP i Business Advisory Board Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych praktycznym zagadnieniom partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP),  które odbędą się 1 grudnia 2015 r. Warsztaty prowadzone będą w dwóch panelach tematycznych: Panel I: Jak dobrze przygotować odpowiedź na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące realizacji inwestycji w formule PPP?Panel II: PPP Project Pipeline – czy to warunek niezbędny ożywienia rynku PPP w Polsce? Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedsiębiorcy realizujący projekty PPP w Polsce (m. in. Pan Przemysław Szulfer, Z–ca...

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pracowników ochrony oraz osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższe od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej kilkadziesiąt procent. W Polsce wysokość zarobków tych pracowników na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości – zauważa Konfederacja Lewiatan. Jak wynika z rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń przeprowadzonej przez PwC , przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika ochrony w Czechach wynosi 3 238 zł, podczas gdy minimalna miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1 414 zł. Nawet w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich...

Data publikacji: 24.11.2015
więcej...

W dniach 19–20 listopada 2015 roku odbyła się w Luksemburgu Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Okoliczności spotkania były wyjątkowo poważne: zmieniony po zamachach w Paryżu kontekst dyskusji o migrantach i uchodźcach napływających do Europy, rosnące tendencje nacjonalistyczne w krajach UE oraz zmieniająca się dramatycznie rzeczywistość w Polsce i Turcji po wyborach parlamentarnych. W programie spotkania znalazły się też tak istotne tematy jak stanowisko biznesu wobec polityki handlowej UE wobec Chin, stanowisko BUSINESSEUROPE wobec tzw. raportu pięciu prezydentów (unia ekonomiczno–monetarna) czy stan przygotowań do COP 21    w grudniu br. w Paryżu. Polski biznes reprezentowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 24.11.2015
więcej...

Udoskonalenie procesu zbierania informacji o zapotrzebowaniu na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uproszczenie procedur wnioskowania o pieniądze czy zwiększenie dostępności środków – rekomenduje Konfederacja Lewiatan. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) okazał się jednym z największych sukcesów wprowadzonej w 2014 r. reformy urzędów pracy. Przedsiębiorcy chętnie sięgają po pieniądze na kształcenie ustawiczne, wykorzystując je do przekwalifikowania, aktualizacji, uzupełnienia wiedzy i umiejętności swoich i pracowników.Standardowe dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 80%, a w przypadku firm mikro 100%. Na jedną osobę można dostać nawet 12 tys. zł na szkolenia, kursy i studia podyplomowe, egzaminy potrzebne do uzyskania dyplomu, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do...

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

71 proc. respondentów z Polski ma pozytywne podejście do przedsiębiorczości, 22 proc. negatywne. 71 proc. postrzega obawę przed porażką jako przeszkodę w założeniu własnej firmy, 54 proc. ocenia swój kraj jako przyjazny dla przedsiębiorczości – wynika z tegorocznego raportu Amwaya o przedsiębiorczości, ogłoszonego w czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego partnerem była Konfederacja Lewiatan. 38 proc. respondentów z Polski jest sobie w stanie wyobrazić założenie firmy. Średnia międzynarodowa wynosi 43 proc., europejska, tak jak w Polsce, 38 proc. Osoby poniżej 50 roku życia wykazują większy potencjał przedsiębiorczy niż osoby starsze (47 proc. wobec 27 proc.).Najważniejszymi powodami skłaniającymi do założenia własnej firmy...

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

Celem gospodarki w obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) jest minimalizacja wytwarzania odpadów poprzez  utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów w gospodarce tak długo, jak to możliwe. Zdaniem Komisji Europejskiej transformacja w tę stronę jest odpowiedzią na niektóre z głównych wyzwań naszych czasów, przede wszystkim na problem zanieczyszczeń. Ma także pomóc w racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, które są coraz bardziej ograniczone. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku nowa KE pod przewodnictwem J.C. Junckera wycofała pierwotną propozycję, na 2 grudnia br. zapowiedziano publikację nowego Planu Działania, którego...

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

16 listopada Jacek Adamski, przedstawiciel Lewiatan Business Angels wziął udział w spotkaniu organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W siedzibie IdeaHub w Warszawie we spotkaniu ze start–upami uczestniczyli m.in. Dane Stangler z Fundacji Kauffmana, Maks Stempniewiecz z Microsoft oraz Jacek Adamski, Szef LBA. Mówili o specyfice współpracy z polskimi inwestorami, o wspieraniu i akceleracji w modelu amerykańskim, o wsparciu start–upów ze strony korporacji oraz o inwestorach w naszej części świata i dlaczego w Polsce trudniej zdobyć inwestora niż w Stanach Zjednoczonych.fot. Justyna Radzymińska

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się oficjalnie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o przesunięcie terminów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jako powód podają wciąż występujące problemy z generatorem wniosków. Obecnie na Dolnym Śląsku są ogłoszone konkursy horyzontalne z działania 1.2 A, 1.2 B RPO WD na działalność badawczo – rozwojową i zakup infrastruktury B+R oraz 1.5 A RPO WD – Rozwój produktów i usług w MŚP. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe na przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach działania 1.4 A. Informacje docierające do Dolnośląskich Pracodawców wskazują jednak, że...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan we współpracy z PwC Polska Sp. z o. o. opracowała przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014–2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Publikacja to przegląd form wsparcia z 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 w 4 kluczowych obszarach: projekty badawczo–rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę badawczo–rozwojową, wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie i wdrożenie innowacji w firmie. Przedsiębiorcy znajdą w wydawnictwie praktyczne informacje dotyczące pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków, etapów realizacji projektu czy zasad weryfikacji statusu MMŚP. Materiał odsyła do źródeł informacji o funduszach europejskich, są tam...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

W obszarze rynku pracy premier Beata Szydło zapowiedziała zwiększenie dostępu do pracy i poprawę warunków zatrudnienia. To ważne cele i dobrze, że zmiany w tym obszarze mają być wypracowane w dialogu i współpracy. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRząd planuje wypracowanie paktu na rzecz podniesienia płac we współpracy z partnerami społecznymi. Szanse na to tworzy niedawne powołanie Rady Dialogu Społecznego. Taka debata, choć trudna, powinna być podjęta. Pracodawcy, chcą płacić lepiej pracownikom, ale wysokość wynagrodzenia dla pracownika zależy od warunków rynkowych oraz różnego rodzaju narzutów na wynagrodzenia, jak składki i podatki. Podniesienie...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku 2015 r. r/r o 0,8 proc. w cenach bieżących, a o 3,6 proc. w cenach stałych. Natomiast produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku 2015 r. o 2,4 proc. r/r (w cenach stałych) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku nieco rozczarowała. Po informacji o wzroście wskaźnika PMI do poziomu najwyższego od trzech miesięcy (52,2) bazującym przede wszystkim na zwiększeniu liczby nowych zamówień (tak z rynku krajowego, jak i z naszych rynków eksportowych) oczekiwania dotyczące przemysłu były wyraźnie wyższe. Tym bardziej, że punkt odniesienia –...

Data publikacji: 19.11.2015
więcej...

Starzenie i kurczenie się społeczeństwa wymaga pilnego zwiększenia dzietności oraz poziomu zatrudnienia. Jednak samo wprowadzenie zasiłku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia i na każde dziecko w przypadku rodzin mniej zamożnych, może nie stanowić wystarczającej zachęty do posiadania większej liczby dzieci. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGłówne cele dla polityki społecznej w expose premier Beaty Szydło zostały określone właściwie i odpowiadają potrzebom wynikającym z sytuacji społeczno–gospodarczej. Prognozowane kurczenie się zasobów pracy zagraża wzrostowi gospodarczemu i może negatywnie odbić się na sytuacji społecznej.

Data publikacji: 19.11.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica