Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Rynek pracy w sierpniu br. stabilizuje się w warunkach „nowej normalności w okresie pandemii COVID–19. Dane opublikowane dzisiaj przez GUS wskazują, że zmniejsza się dynamika spadku przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanPrzeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6295 tys. osób i było niższe niż przed rokiem o 1,5%. Najwięcej osób jest zatrudnionych w przemyśle – 2708 tys. osób, z czego 2 333 tys. w przetwórstwie przemysłowym, oraz w sekcji Handel, naprawa pojazdów samochodowych – 1294 tys. osób. Najwyższe spadki zatrudnienia odnotowano w administracji i działalności wspierającej (o 6,5%) i – co chyba nie powinno dziwić...

Data publikacji: 23.09.2020
więcej...

• Polscy przedsiębiorcy z niepokojem obserwują zmiany, które zachodzą w trakcie prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty, która procedowana jest w Sejmie. • Poprawki zgłoszone do projektu umożliwią Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzją urzędniczą zamknąć każdą hurtownię farmaceutyczną, aptekę i punkt apteczny w Polsce. Na ostatnim posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, które odbyło się 14 września br. przewodniczący podkomisji zgłosił poprawki, które umożliwią Inspekcji Farmaceutycznej zamknięcie każdej hurtowni farmaceutycznej, apteki i punktu aptecznego w Polsce, jeśli ich właściciel naruszył, zdaniem urzędników, niezależność zawodową farmaceuty. Mowa o dwóch poprawkach do procedowanego w Sejmie projektu. Pierwsza...

Data publikacji: 22.09.2020
więcej...

• Organizacje pacjentów oraz zrzeszające podmioty z całej branży farmaceutycznej, w tym Konfederacja Lewiatan, apelują o odstąpienie od poprawki zmieniającej art. 120 ustawy – Prawo farmaceutyczne. • Przewiduje ona możliwość unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego w przypadku „jeżeli naruszenia dotyczą uniemożliwiania przez podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej. Taki instrument wydaje się nie tylko zbędny, ale także potencjalnie groźny dla polskich pacjentów, nie mówiąc już o samych przedsiębiorcach – czytamy w stanowisku organizacji.Odpowiednie „zawory bezpieczeństwa już są. Mowa tu o...

Data publikacji: 21.09.2020
więcej...

• Odbudowa i funkcjonowanie gospodarki w czasie i po kryzysie wywołanym pandemią COVID–19 będzie motywem przewodnim tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół.• Wśród uczestników spotkania pojawią się m.in. Jarosław Gowin, były wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Tadeusz Kościński, minister finansów, Michał Kurtyka, minister klimatu, czy Anne Applebaum, dziennikarka, publicystka „The Washington Post, laureatka nagrody Pulitzera. Europejskie Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół odbędzie się online 2 października br.Niezwykle interesująco zapowiada się prezentacja raportu „Impuls dla Polski przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Raport z jednej strony pokazuje najefektywniejsze decyzje strategiczne dla kierunków...

Data publikacji: 18.09.2020
więcej...

W numerze między innymi o zmianach będących następstwem pandemii: w pracy, komunikacji międzyludzkiej, a także w relacjach społecznych. Kliknij TUTAJ aby przeczytać (materiał w jęz. angielskim).

Data publikacji: 17.09.2020
więcej...

• Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś bardzo emocjonalne i proeuropejskie orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim. • W trwającym półtorej godziny przemówieniu omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe inicjatywy, których celem ma być wspólne wyjście z kryzysu. Przewodnicząca przekazała europosłom list intencyjny, w którym zawarte są wszystkie nowe propozycje KE na najbliższy rok. Wśród najważniejszych postulatów wyróżnić można powołanie europejskiej unii zdrowia, nowe ambicje zwiększenia celów redukcji emisji CO2 do 2030r. do co najmniej 55%, zapowiedź przedstawienia propozycji prawnej w sprawie krajowych ram dotyczących płacy minimalnej oraz tworzenie „cyfrowej dekady Europy.Przemówienie...

Data publikacji: 16.09.2020
więcej...

• Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś bardzo emocjonalne i proeuropejskie orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim. • W trwającym półtorej godziny przemówieniu omówiła przyszłość kluczowych unijnych polityk oraz przedstawiła nowe inicjatywy, których celem ma być wspólne wyjście z kryzysu. Przewodnicząca przekazała europosłom list intencyjny, w którym zawarte są wszystkie nowe propozycje KE na najbliższy rok. Wśród najważniejszych postulatów wyróżnić można powołanie europejskiej unii zdrowia, nowe ambicje zwiększenia celów redukcji emisji CO2 do 2030r. do co najmniej 55%, zapowiedź przedstawienia propozycji prawnej w sprawie krajowych ram dotyczących płacy minimalnej oraz tworzenie „cyfrowej dekady Europy.Przemówienie...

Data publikacji: 16.09.2020
więcej...

Inflacja dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 wyniosła 2,9% r/r i –0,1% m/m – podał GUS. Oznacza to utrzymanie prognoz z szybkiego szacunku. Przed miesiącem inflacja osiągnęła 3%. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan Od czerwca zbliżamy się w stronę celu inflacyjnego (2,5%), co w praktyce eliminuje szanse na zmianę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wiele wskazuje na to, że rynek dóbr i usług konsumpcyjnych po mobilizacji związanej z lockdownem dostosowuje się, czego oznaką są spadki cen dóbr w horyzoncie miesiąca. W ten trend wpisuje się wiele kategorii żywności. W sierpniu żywność zdrożała o 3% r/r,...

Data publikacji: 15.09.2020
więcej...

• Rząd rozważa zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią. • Zniesienie obowiązku sprzedaży energii przez giełdę spowoduje wzrost cen prądu w Polsce – ostrzega Konfederacja Lewiatan.  – Z niepokojem przyjmujemy informacje o zmianach zasad sprzedaży energii. Jej uzasadnieniem miałoby być ograniczenie importu taniej energii do Polski. To chybiony argument, ponieważ obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych poprzez giełdę nie ma związku z jej importem do naszego kraju – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na zorganizowanej platformie obrotu został wprowadzony w celu...

Data publikacji: 14.09.2020
więcej...

• Ministerstwo Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych, w tym Konfederacja Lewiatan, podpisali dzisiaj list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej (PV) i zawarcia porozumienia sektorowego.• Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. • To pierwsze w Unii Europejskiej porozumienie pomiędzy rządem a firmami dotyczące fotowoltaiki. Ze strony Ministerstwa Klimatu list intencyjny podpisali minister Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu Ireneusz Zyska. W imieniu Konfederacji Lewiatan podpisy złożyli prezydent Maciej Witucki i wiceprezydent Wojciech Graczyk, jednocześnie prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.Porozumienie będzie zbliżone charakterem do tzw. inicjatywy...

Data publikacji: 11.09.2020
więcej...

Dane GUS dotyczące popytu na pracę w II kwartale 2020 roku wskazują na stopniowe stabilizowanie się sytuacji na rynku pracy po pierwszym szoku spowodowanym COVID–19 i w efekcie zamrożeniem gospodarki. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanW II kwartale br. utworzono zaledwie 81,9 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 146,8 tys. Odnotowano 6,4% wzrost wolnych miejsc pracy w stosunku do I kwartału tego roku. Na koniec czerwca liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 81,4 tys. i była większa niż w końcu I kwartału o 4,9 tys. Ale warto ją porównać z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Data publikacji: 10.09.2020
więcej...

• Od 16 do 22 listopada br. trwać będzie 13 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Tym razem pod hasłem Nowa normalność. • Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy zaplanowali kilkaset wydarzeń promujących świadomy rozwój, przedsiębiorczość i aktywną postawę wobec życia. Partnerem ŚTP jest Konfederacja Lewiatan.   W 2020 roku – niezwykle trudnym dla wszystkich, którzy podjęli wyzwanie samodzielnego rozwoju i „pracy na swoim – o temacie 13. edycji zadecydowała zmieniająca się jak w kalejdoskopie rzeczywistość. – Jako główny cel działalności Fundacji postrzegamy promowanie aktywnej postawy wobec życia, a to zawsze jest uzależnione od okoliczności, dlatego zależy nam, aby reagować na zmieniającą się...

Data publikacji: 08.09.2020
więcej...

• Rynek pracy zmienił się diametralnie, co odzwierciedlają wyniki firm należących do Polskiego Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan, w drugim kwartale 2020 roku. • Rynek rekrutacji stałych zmalał o ponad 30%. Praca tymczasowa odnotowała spadek na poziomie 18%. Największe spadki w rekrutacjach stałychPracodawcy masowo powstrzymują realizację procesów rekrutacyjnych, co odzwierciedla 31%–owy spadek obrotów firm członkowskich PFHR w zakresie sprzedaży tych usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ich wartość w drugim kwartale (2Q2020) wyniosła 27 mln PLN. Znacznie mniejszy, bo 9%–owy spadek, odnotowaliśmy w zakresie realizacji projektów rekrutacji międzynarodowych, których obroty w badanym okresie wyniosły 3,8 mln PLN.– W wielu branżach...

Data publikacji: 07.09.2020
więcej...

Oświadczenie Jacka Krawczyka, wiceprezydenta Konfederacji Lewiatan, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego, przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES i kandydata Grupy na przewodniczącego EKES w następnej kadencji. W nawiązaniu do poprzednich i ostatnich publikacji w „Politico, Onet i Gazecie Wyborczej wyjaśniam:1. Stanowczo odrzucam stawiane mi zarzuty i będę bronił mojego dobrego imienia i imienia Grupy Pracodawców, której przewodniczę od 7,5 roku, w postępowaniu sądowym, na które czekam. Sam też wnioskowałem do Komitetu o zawieszenie mojego immunitetu, by prokuratura belgijska mogła wszcząć postępowanie.2. Nie jest kompetencją Przewodniczącego EKES, ani Biura EKES, odwoływanie mnie z funkcji przewodniczącego Grupy Pracodawców, może zrobić to tylko Grupa. W związku...

Data publikacji: 04.09.2020
więcej...

• W podziemnych garażach nowych bloków obowiązkowe mają być gniazdka do ładowania elektrycznych samochodów.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan proponowana w rozporządzeniu ministra klimatu moc przyłączeniowa gniazdek jest niewystarczająca.• Już obecnie, przy nowszych modelach samochodów elektrycznych, gniazdka 3,7 kW nie pozwalają na naładowanie pojazdu „do pełna przez 10 godzin. Ministerstwo Klimatu przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. – Uważamy, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych w budynkach powinna być większa i wynosić 7,4 kW. Projekt rozporządzenia będzie dotyczył...

Data publikacji: 03.09.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica