Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Europejski biznes wciąż wierzy że porozumienie między Unią a Wielką Brytanią jest możliwe, ale obie strony muszą nadal rozmawiać i dążyć do kompromisu. „To czas, aby działać odpowiedzialnie i próbować znaleźć porozumienie. Oczekujemy, że obie strony pozostaną zaangażowane w negocjacje i zrobią wszystko, aby znaleźć porozumienie w nadchodzących tygodniach. Porozumienie jest nadal możliwe i jest to jedyny sposób na uniknięcie niepewności i poważnych zakłóceń – powiedział Markus J. Beyrer, Dyrektor Generalny BusinessEurope.Liczymy, że rozmowy zostaną wznowione w przyszłym tygodniu, gdyż tylko ich pomyślny rezultat będzie w stanie zapewnić solidne konkurencyjne środowisko dla biznesu.

Data publikacji: 20.10.2020
więcej...

• Urząd Patentowy przychylił się do propozycji Konfederacji Lewiatan, aby stworzyć jeden formularz (wniosek) o zmianę danych w rejestrach przez niego prowadzonych.• Dzięki temu możliwa będzie równoczesna aktualizacja danych właściciela wszystkich dóbr niematerialnych (znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów na wynalazki), przy wprowadzeniu jednej opłaty urzędowej. – Cieszymy się, że Urząd Patentowy z życzliwością potraktował naszą propozycję i zapowiada stworzenie jednego formularza (wniosku) o zmianę danych w rejestrach. W takim formularzu możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr oraz byłaby sposobność wniesienia jednej opłaty urzędowej. Mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią będzie to możliwe dzięki planowanej...

Data publikacji: 19.10.2020
więcej...

Od 9 października br. grono członków Konfederacji Lewiatan powiększyło się o Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP). Działający od ponad 20 lat Związek jest organizacją branżową, która skupia największych producentów piwa w Polsce – do jej członków należą: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec SA oraz Carlsberg Polska. ZPPP służy firmom wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku. Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, promuje współdziałanie na rzecz kultury i konsumpcji alkoholu oraz jego odpowiedzialnego spożywania. Od 2004 roku organizuje liczne kampanie społeczne i edukacyjne. Do celów statutowych Związku Browary Polskie należy: • ochrona interesów producentów piwa w Polsce...

Data publikacji: 15.10.2020
więcej...

• Jutro sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać projekt ustawy zakładający opodatkowanie CIT–em spółek komandytowych. • Konfederacja Lewiatan wsłuchując się w głos kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców apeluje do posłów o nieprzyjmowanie tej zmiany. – Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym są oparte na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółek komandytowych w Polsce – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Spółki te nie służą do optymalizacji podatkowej! Przeważnie są powoływane przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem dochodowym...

Data publikacji: 14.10.2020
więcej...

Specjalne regulacje (np. żółta strefa na terenie całego kraju) wdrażane z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID – 19 zmniejszą swobodę prowadzenia biznesu. W zależności od rodzaju działalności, wpływ na funkcjonowanie firm będzie różny. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanOgraniczenia sanitarne to nie tyko zmniejszenie dopuszczalnej liczby gości na weselach, ale również godziny dla seniorów, zmniejszenie liczby widzów w kinach i teatrach, ograniczenia dotyczące przebywania osób w zamkniętych pomieszczeniach itp. Część z tych restrykcji w sposób oczywisty ogranicza możliwości sprzedaży usług czy produktów. Obecna sytuacja spowodowała odwołanie kongresów, targów czy innych imprez masowych, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie...

Data publikacji: 13.10.2020
więcej...

Jak zrealizować cel neutralności klimatycznej w 2050 r. i wykorzystać potencjał gospodarczy drzemiący w czystej energii? Nasi eksperci odpowiadają na to pytanie w najnowszym raporcie Konfederacji Lewiatan Impuls dla Polski, który zaprezentowaliśmy na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół. Rekomendacja pierwsza: Decentralizujmy sektor energii Na świecie od dłuższego czasu postępuje decentralizacja produkcji energii. W Polsce obserwujemy rozwój tego trendu dopiero od 2019 roku, dlatego też konieczne jest podjęcie kroków popularyzujących technologię wytwarzania energii z OZE wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Warto również podjąć działania, które pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć samowystarczalność energetyczną. W praktyce oznacza...

Data publikacji: 12.10.2020
więcej...

– Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, np. firmy telekomunikacyjne, platformy internetowe, nie powinni być objęci nowymi obowiązkami – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. – Zdaniem pracodawców przepisy dotyczące nowych uprawnień Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz specjalnego Kolegium muszą zostać zmienione. Nowelizacja ustawy ma usprawnić funkcjonowanie najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa, zwiększyć poziom bezpieczeństwa, m.in. spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. – Wspieramy wysiłki rządu zmierzające do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Widzimy jednak luki w projekcie, w tym brak szerszego odniesienia do oceny skutków regulacji, oszacowania kosztów dostosowania się przedsiębiorców do...

Data publikacji: 09.10.2020
więcej...

Wczoraj wieczorem Sejm znowelizował tegoroczny budżet. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanTegoroczny deficyt będzie oscylował wokół 5% PKB. Ten wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby doliczyć do niego wyniki funduszy celowych – w szczególności Funduszu na rzecz Przeciwdziałania COVID–19 oraz tarcz antykryzysowych. Rzeczywisty wynik funduszy celowych będzie zależny od skali udzielonego i umorzonego wsparcia (oraz metodologii ich zapisu). Wynik całego sektora finansów publicznych ciągnie w dół sektor samorządowy, fundusze celowe i sektor ubezpieczeń społecznych. Wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał br. może być trudny dla finansów publicznych. Raczej nie grozi...

Data publikacji: 08.10.2020
więcej...

Cyfrowa transformacja jest koniecznością, potrzebny jest tylko silny impuls do zmian Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska. W 4–stopniowej skali przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce uzyskały wynik poniżej 2 pkt. Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej. Badaniu poddano małe i średnie przedsiębiorstwa, które na polskim rynku funkcjonują od ponad 20 lat, a jego wyniki i wnioski poddano dyskusji podczas panelu „Poziom digitalizacji produkcji w Polsce” podczas EFNI 2020. Dyskusję prowadziła Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfrowych w Konfederacji Lewiatan. Jej rozmówcami byli Ewa Mikos–Romanowicz, dyrektorka ds. rozwoju biznesu, Siemens Polska oraz...

Data publikacji: 07.10.2020
więcej...

• 1 października weszło w życie nowe prawo, tzw. Lex Uber. Zgodnie z nowymi przepisami pasażer może skorzystać z usług wyłącznie licencjonowanych kierowców.• Za sprawą poprawki Senatu, nowe przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero za kilka miesięcy, bo nagle wydłużono okres przejściowy dla pośredników do 31 grudnia br.• Konfederacja Lewiatan uważa, że taka decyzja jest krzywdząca dla wielu firm, które dostosowały się do nowych przepisów i poniosły określone koszty. W tym tygodniu Sejm zajmie się poprawką Senatu, która ma opóźnić rewolucyjne zmiany na rynku przewozów.Pracodawcy wyrażają sprzeciw wobec nagłego wydłużenia okresu przejściowego dla pośredników w przewozie osób w ramach...

Data publikacji: 06.10.2020
więcej...

• Jutro sejmowa Komisja Zdrowia rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty (UoZF). W czasie prac w podkomisji, do projektu trafiły zapisy, które umożliwią Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzją urzędniczą zamknąć każdą hurtownię farmaceutyczną, aptekę i punkt apteczny w Polsce. • Wzbudziło to protest organizacji pracodawców, które apelują o powrót do pierwotnej, rządowej wersji projektu.   W wyniku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, treść projektu znacznie się zmieniła. Zostały przyjęte poprawki, które stwarzają liczne ryzyka dla podmiotów prowadzących apteki, dla samych farmaceutów, a także dla pacjentów. Wynika to m.in. z wprowadzenia mechanizmów dyskrecjonalnego...

Data publikacji: 05.10.2020
więcej...

Dzisiaj rozpoczyna się Europejskie Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół.Tematem przewodnim konferencji, która odbywa się online,  jest odbudowa i funkcjonowanie gospodarki w czasie i po kryzysie wywołanym pandemią COVID–19. Wśród gości Forum pojawią się m.in. Michał Kurtyka, minister klimatu, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.Niezwykle interesująco zapowiada się prezentacja raportu „Impuls dla Polski 2020–2022” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Raport z jednej strony pokazuje najefektywniejsze decyzje strategiczne dla kierunków rozwoju polskiej gospodarki, a z...

Data publikacji: 02.10.2020
więcej...

Wskaźnik PMI wzrósł do 50,8 pkt we wrześniu br. z 50,6 pkt zanotowanych w sierpniu – podała firma Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPaździernik rozpoczynamy publikacją danych o PMI, wskaźniku opisującym kondycję polskiego przetwórstwa przemysłowego. We wrześniu osiągnął on poziom 50,8 pkt – tylko minimalnie więcej niż w sierpniu (50,6 pkt), a notowaliśmy już wielkości powyżej 52 pkt. Należy ten wynik interpretować w kategoriach nieznacznej miesięcznej poprawy sytuacji sektora. Oznacza to również, że jeśli trzymać się koncepcji odbicia w kształcie pierwiastka, największy progres jest już za nami, a nisko wiszące owoce zostały już zerwane. Nie...

Data publikacji: 01.10.2020
więcej...

Z udziałem około 50 członków Task Force Business Europe, przedstawicieli biura Wielkiej Brytanii przy UE w Brukseli oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej omówiono aktualny stan negocjacji porozumienia o ostatecznym wyjściu WB z Unii oraz potencjalny charakter przyszłych stosunków gospodarczych, w szczególności handlowych po 1 stycznia 2020 r. Główne wnioski:Ostatnia, 9ta runda negocjacji zaplanowana jest na ostatni tydzień września, co nie znaczy oczywiście, że nie wyznaczone zostaną kolejne, zwłaszcza jeśli na horyzoncie pojawią się szanse na osiągnięcia jednak porozumienia w kilku istotnych kwestiach. Runda ta ma charakter kompleksowy, tzn. dyskutowane są wszystkie kwestie, bez względu na stopień ich zaawansowania w negocjacjach.Nadal...

Data publikacji: 30.09.2020
więcej...

• Miasto Stołeczne Warszawa i Konfederacja Lewiatan, przy której działa Centrum Mediacji Lewiatan, realizują już porozumienie, dotyczące popularyzacji mediacji w administracji samorządowej.• Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. – Urząd ma być miejscem dialogu, otwartym i przyjaznym. Budującym relacje, a nie wydającym arbitralne decyzje. Wprowadzenie mediacji umożliwi naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora. Upowszechnienie tej metody przyspieszy proces rozstrzygania i pomoże w realizacji wielu zadań. Dlatego będziemy ją wykorzystywać i popularyzować – mówi Rafał Trzaskowski,...

Data publikacji: 29.09.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica