Działalność » Realizowane projekty » Aktualnie realizowane projekty
Projekt "Młodzi w akcji"

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: "Młodzi w akcji"

Lider: Fundacja "Merkury"

Partner: Dolnośląscy Pracodawcy

Wartość projektu: 40 146,40 EUR

Dofinansowanie ze środków publicznych: 32 117,12 EUR

Okres realizacji: 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności młodzieży (18-30 lat) na temat roli i wartości demokratycznych Unii Europejskiej przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz zachęcenie do udziału w tych wyborach.

II. Adresaci

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Dolnego Śląska, w szczególności młodzi ludzie w grupie wiekowej 18-30 lat, studenci.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

 1. Przygotowanie i wzmocnienie nowych młodych twórców zmian.

  Grupa docelowa: młodzi ludzie - 18-30 lat z Dolnego Śląska zaangażowani i aktywni w Radach Młodzieżowych oraz Dolnośląskich Radach Młodzieży.

  W ramach zadania zrealizowane zostaną:
  - 3-dniowe szkolenie dla młodych twórców zmian,
  - lokalny streaming,
  - działania informacyjno-promocyjne.

  Za zrealizowanie zadania odpowiedzialna jest Fundacja "Merkury".

   
 2. Cykl debat akademickich oraz otwartych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

  Grupa docelowa:
  Debaty akademickie: studenci, pracownicy naukowi dolnośląskich uczelni oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z uczelniami (np. biznes).

  Debaty otwarte: mieszkańcy Dolnego Śląska, szczególnie młodzież.

  Tematyka debat - tematy, które mogą zachęcić młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

  1. Kwestie klimatyczne i środowiskowe - młodzi ludzie coraz bardziej interesueja się tematyką związaną z ekologia i zrównoważonym rozwojem. Porozmawiamy o tym, jak polityka europejska wpływa na ochronę środowiska i jakie cele nalezy stawiać w tym zakresie.

  2. Polityka społeczna - młodzi ludzie często borykają się z problemami związanymi z rynkiem pracy, edukacją i zdrowiem. Porozmawiamy o polityce społecznej Unii Europejskiej i jakie zmiany mogą poprawić sytuację młodych ludzi.

  3. Polityka migracyjna - w Europie trwają dyskusje na temat polityki igracyjnej. Porozmawiamy o tym, jakie powinny być zasady przyjmowania imigrantów oraz jakie korzyści i wyzwania niesie ze sobą migracja dla Unii Europejskiej.

  4. Polityka zagranicza - Unia Europejska wpływa na wiele obszarów polityki międzynarodowej. Porozmawiamy o tym, jakie powinny być cele i strategie Unii Europejskiej wobec innych krajów i regionów świata.

  5. Polityka cyfrowa - mlodzi ludzie są bardzo zaangażowani w korzystanie z nowych technologii. porozmawiamy o wyzwaniach i zagrożeniach związanych z rozowjem cyfrowym oraz o tym, jakie powinny być cele polityki Unii Europejskiej w tym obszarze.

  6. Zagadnienia równości i praw człowieka - porozmawiamy o tym, jakie powinny być cele i działania Unii Europejskiej w odniesieniu do zagadnień związanych z równością i prawami człowieka, takimi jak walka z dyskryminacją, ochrona praw mniejszości oraz walka z przemocą wobec kobiet.

  Za realizację debat odpowiedzialni są Dolnośląscy Pracodawcy.

 

Pierwsza z debat odbędzie się 27 marca w Wałbrzychu: "Razem dla demokracji. Dlaczego kryzys klimatyczny dotyczy Ciebie?"

Data publikacji: 01.03.2024
...powrót

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica