Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana W marcu wzrost cen był jednak wyższy niż wskazywały początkowe szacunki (1,9%). Inflacja wyniosła 2%. Jednocześnie to ostatni miesiąc, gdzie mamy do czynienia z tak niewielkim wzrostem cen. Lada moment ponownie doświadczymy przyspieszenia wzrostu cen przekraczającego cel inflacyjny NBP. Z jednej strony obserwujemy stopniowe wycofywanie się […] Artykuł W marcu dołek inflacyjny. Od kwietnia wzrost cen przyspieszy [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 15.04.2024
więcej...

Pracodawcy pozytywnie oceniają uwzględnienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinii złożonych w konsultacjach i zmianę w projekcie ustawy o prawie autorskim, która umożliwi eksplorację tekstów i danych dla działań służących trenowaniu generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Jest to poprawna implementacja dyrektywy DSM, która umożliwi ponadto postęp technologiczny w Polsce oraz pozwoli na trenowanie generatywnych modeli […] Artykuł Generatywna sztuczna inteligencja nie narusza praw autorskich pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.04.2024
więcej...

Konfederacja Lewiatan uważa, że przy dużej konkurencji o pieniądze UE konieczna jest weryfikacja dotychczasowych kryteriów przyznawania wsparcia. Za wsparcie sektora szkolnictwa wyższego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jak dotąd ogłosiło ono sześć konkursów, w których o pieniądze unijne ubiegają się uczelnie. Dwa z nich zostały rozstrzygnięte, […] Artykuł Za mało unijnych pieniędzy dla uczelni wyższych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.04.2024
więcej...

Nieuwzględnienie poprawki spowoduje, że uczniowie z niepełnosprawnościami nie będą mieli szansy na skorzystanie z książek elektronicznych (podręczników) dostępnych cyfrowo. Projekt dotyczy zapewnienia większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowuje do przepisów Unii Europejskiej wymogi dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności). – Prawo oświatowe wprowadziło do systemu […] Artykuł Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć dostęp do podręczników cyfrowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 10.04.2024
więcej...

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki i prezydent BDA Rainer Dulger spotkali się 8 kwietnia w Brukseli z Thierrym Bretonem, komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Podczas spotkania omówiono wyzwania dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, wskazując na konieczność wprowadzenia konkretnych działań, które zwiększą atrakcyjność prowadzenia biznesu w UE. Niezwykle istotne w tym kontekście będzie realizacja zapowiedzi szefowej […] Artykuł Spotkanie z Komisarzem UE do sprawy rynku wewnętrznego pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.04.2024
więcej...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wstępne dane o stopie bezrobocia w marcu 2024 r. Wynika z nich, że bezrobocie zmalało o 0,1 pkt proc. w skali miesiąca oraz w tej samej skali w stosunku do marca 2023 r. Nie jest zaskoczeniem, że w marcu stopa bezrobocia się obniża. Na przestrzeni dwóch dekad jedynie […] Artykuł Bezrobocie spadło i będzie jeszcze niższe pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.04.2024
więcej...

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie negatywnych konsekwencji projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie kalkulacji taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji. KL/192/50/PG/2024 Artykuł Kalkulacja taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.04.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana Stopy procentowe znowu bez zmian. Ten scenariusz powtarzamy co najmniej od grudnia 2023 r. i prawdopodobnie będzie aktualny przez cały 2024 r. Rynek finansowy też nie robi sobie wielkich nadziei na zmianę wysokości stóp. Kontrakty terminowe FRA – wyceniające możliwe ruchy na stopach procentowych zbliżyły się to granicy – […] Artykuł W najbliższych miesiącach stopy procentowe pozostaną bez zmian pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.04.2024
więcej...

Minister właściwy ds. gospodarki odpowiada obecnie m.in. za podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki,  transformację cyfrową oraz transformację do gospodarki obiegu zamkniętego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby odpowiadał także za dekarbonizację gospodarki. 1,5 bln zł na dekarbonizację gospodarki Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej nie zidentyfikowała do tej pory zadania […] Artykuł Państwo powinno mocniej wspierać dekarbonizację gospodarki pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 03.04.2024
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana PMI w marcu wykazał w zasadzie marginalny wzrost o 0,1 pkt do poziomu 48 pkt. Oznacza to, że nadal główny indeks nastrojów sektora przemysłowego jest w recesji. To już blisko 2 lata, kiedy nastroje menedżerów firm nie są najlepsze. Zmienia się jednak podłoże złych nastrojów. W pierwszym okresie na […] Artykuł Nadal nie widać poprawy w przemyśle pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.04.2024
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana W ostatnich kilku latach święta Wielkiej Nocy przypadają w kwietniu, co oznacza, że marzec zaraz za grudniem jest miesiącem, kiedy Polki i Polacy wydają najwięcej na zakupy. Niezależnie od tego jakie panują nastroje w społeczeństwie, jak wysoka jest inflacja i ile nam zostaje w kieszeniach, tradycja […] Artykuł Wielkanoc napędza wydatki na żywność [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.03.2024
więcej...

Tym bardziej, że nowy rząd odziedziczył system podatkowy obarczony wieloma źle przygotowanymi i nieprzemyślanymi zmianami wprowadzonymi w poprzedniej kadencji parlamentu. – W tym kontekście działania rządu w pierwszych miesiącach  oceniamy pozytywnie.  Podjęto decyzję o odroczeniu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur i poddano te rewolucyjne zmiany ponownym i szerokim konsultacjom społecznym. Pozwoli to uniknąć problemów, […] Artykuł Pośpiech jest wrogiem zmian w podatkach pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.03.2024
więcej...

– Własność intelektualna staje się gospodarczą bronią XI wieku. Z tego powodu ważne jest, żeby jak najwięcej własności intelektualnej pozostawało w naszym kraju. W interesie polskich przedsiębiorców jest tworzenie wartości dodanej, intelektualnej. We współczesnym świecie bowiem coraz większe znaczenie ma konkurowanie mózgami, a nie tanią siłą roboczą – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Edyta Demby-Siwek, prezeska […] Artykuł Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.03.2024
więcej...

Są wśród nich, m.in. zmiany o które Lewiatan zabiegał od początku trwania projektu KSeF. Pierwotne założenia przewidywały różne terminy przystąpienia do KSeF podatników VAT czynnych (1 lipca 2024 r.) i podatników VAT zwolnionych (1 stycznia 2025 r.), co oznaczało konieczność poniesienia dodatkowych nieuzasadnionych nakładów finansowych na narzędzia umożliwiające rozróżnienie tychże grup podmiotów.  Wprowadzenie jednego terminu wejścia […] Artykuł Zmiany w KSeF korzystne dla przedsiębiorców pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.03.2024
więcej...

– Wczoraj rząd przedstawił również bardzo rozsądną, korzystną dla 93 proc. przedsiębiorców, obniżkę składki zdrowotnej. A także ujawnił zmiany, które chce wprowadzić w Krajowym Systemie e-Faktur, też oczekiwane i dobrze przyjęte przez firmy.   Bardzo nas cieszy reaktywacja dialogu z przedsiębiorcami.  Przedstawiciele wielu resortów deklarują, że bez opinii przedsiębiorców nie będą zmieniali prawa. Rząd przygotował […] Artykuł 100 dni rządu. Są pierwsze sukcesy, ale przedsiębiorcy oczekują na więcej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 22.03.2024
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica