Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Europę i Indie łączą silne więzy historyczne i gospodarcze oraz wielowiekowa tradycja bliskiej współpracy i wzajemnego wsparcia. Europejska społeczność biznesowa jest bardzo zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID–19 w Indiach oraz niezwykle trudną sytuacją zdrowotną i humanitarną, z którą boryka się ten kraj i jego obywatele. Do sprawy odniósł się prezydent BusinessEurope, czyli europejskiej federacji pracodawców, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan. Pierre Gattaz powiedział:Kryzys zdrowotny i humanitarny, którego doświadczają Indie z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID–19, jest dla nas bardzo niepokojący. Pandemia ta stanowi globalne wyzwanie, które wymaga globalnych odpowiedzi.

Data publikacji: 05.05.2021
więcej...

W kwietniu br. wskaźnik PMI wyniósł 53,7 pkt – podał IHS Markit. Inaczej niż oczekiwał rynek, notujemy spadek z marcowego 54,3 pkt., jednak wciąż jest to istotnie powyżej neutralnego progu 50 pkt. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat ujawnia nam narastające problemy, z jakimi boryka się polski sektor przemysłowy. Ryzyko niedostatecznego popytu wypierają niedobory surowców, tworzące zagrożenie dla możliwości zarobkowania oraz presja inflacyjna. Ta ostatnia ma różnorodne podłoże: braki surowców podnoszą ceny (zwłaszcza przy słabym złotym), podobnie jak deficyty zasobów pracy (trwałe i wynikające z chorób i opieki). Firmy pozbawione poduszki finansowej nie są skłonne ryzykować...

Data publikacji: 04.05.2021
więcej...

O włączenie do Krajowego Planu Odbudowy priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego, zwrócili się do premiera wszyscy partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego.  Wspólne oświadczenie partnerów społecznych znajdziesz tutaj Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność, OPZZ, Pracodawcy RP, BCC, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego, podkreślają, że projekt KPO z lutego 2021 roku w niepełny sposób zaadresował zalecenie RDS w sprawie dialogu społecznego dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, a jednocześnie w KPO nie przewidziano żadnych działań w tym zakresie.Dialog społeczny powinien być traktowany jako gwarancja doskonalenia systemu...

Data publikacji: 30.04.2021
więcej...

Mamy zaszczyt ogłosić, że firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Związku Pracodawców Branżowych Lewiatan. Grupa Pernod Ricard jest globalną firmą z branży alkoholi mocnych i win, obecną w 80 krajach. Aktualnie jest liderem w kategorii alkoholi premium i prestiżowych. Grupa powstała w 1975 roku z połączenia dwóch rodzinnych spółek o francuskich korzeniach – Pernod i Ricard. Obecnie Grupa zatrudnia łącznie...

Data publikacji: 29.04.2021
więcej...

„Przyszłość jest w Twoich rękach – 9 maja, w Dzień Europy, rozpocznie się konferencja nt. przyszłości Europy (COFE). Konferencja jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Konferencja potrwa rok i zakończy się przekazaniem raportu z jej przebiegu szefom unijnych instytucji. Państwa członkowskie uzgodnią wówczas dalsze kroki, zwłaszcza jeśli wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie będzie wymagało zmian w traktatach. W pierwotnych planach konferencja miała rozpocząć się rok temu i trwać dwa lata, ale pandemia zmieniła ten scenariusz. Finał konferencji przypadnie na ostatnie miesiące francuskiej prezydencji w Radzie UE, co jest bardzo na rękę prezydentowi Macronowi, pomysłodawcy COFE. Szczegółowo o...

Data publikacji: 28.04.2021
więcej...

W październiku br. Bioelektra Group,  działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan. Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. – Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza...

Data publikacji: 27.04.2021
więcej...

Unia odnowiona, konkurencyjna, socjalna i inkluzywna  to priorytety nie tylko prezydencji portugalskiej, ale też Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady, także Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Trudno żeby było inaczej. Wszystkim nam zależy na rozwoju, na ograniczeniu ubóstwa, biedy, bezrobocia, narastających nierówności, wykluczenia, eliminacji dyskryminacji na rynkach pracy, lepszej ochronie zdrowia, dobrej edukacji i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji... Lista może być rozwijana w nieskończoność. Problemem jest różna wizja osiągania tych celów. I to jest główna przyczyna rozbieżności, na przykład między pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie osiągniemy Europy społecznej bez dobrych miejsc pracy, a tych...

Data publikacji: 26.04.2021
więcej...

Założona w 1995 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki ze strony polityków i ekspertów, będących jednocześnie reprezentantami gospodarek rozwiniętych, jak i tych wciąż rozwijających się. Ekspert Konfederacji Lewiatan Tomasz Paszkiewicz przedstawia główne problemy WTO i analizuje potencjalne scenariusze ich rozwiązania. Światowa Organizacja Handlu zrzesza obecnie 164 państwa, które odpowiadają za 98% światowego handlu i globalnego PKB. Podstawowe założenia WTO, czyli tworzenie platformy umożliwiającej prowadzenie negocjacji służących liberalizacji handlu i rozwijaniu nowych zasad dotyczących wymiany handlowej, ograniczanie szeroko rozumianej polityki protekcjonistycznej państw oraz rozwiązywanie sporów w zakresie...

Data publikacji: 23.04.2021
więcej...

14 kwietnia państwa członkowskie UE zgodziły się na system „zielonych zaświadczeń cyfrowych”  o zaszczepieniu, uzyskaniu odporności wskutek przechorowania lub negatywnym teście na COVID–19. Komisja Europejska chciałaby, żeby projekt wszedł w życie w czerwcu i tym samym ułatwił Europejczykom podróżowanie w czasie wakacji, a branży turystycznej odbudowę po lockdownie. „Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie bezpłatne, dwujęzyczne (w języku wydającego ją państwa członkowskiego i języku angielskim), dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Oba będą posiadały kod QR. Zaświadczenie będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID–19, uzyskała ujemny wynik testu, albo przeszła COVID–19. Zaświadczenia, a swoboda...

Data publikacji: 22.04.2021
więcej...

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wyniosła 18,9% r/r oraz 7,9% m/m – po korekcie o czynniki sezonowe odpowiednio 15,7% r/r oraz 2,3% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTe bardzo optymistyczne wyniki zawdzięczamy niskiej bazie: marzec 2020 r. był miesiącem spadków w przemyśle, więc poprawa będzie zawsze wyglądała dobrze. Z tej perspektywy w kwietniu należy oczekiwać jeszcze bardziej imponujących wyników. Biorąc poprawkę na wielkości liczbowe, marzec 2021 r. przyniósł stabilny wzrost popytu w przetwórstwie (20,9% r/r, 20,7% m/m). Większość działów przemysłu notuje roczne wzrosty (27 z 34 działów, 91,6% wartości...

Data publikacji: 21.04.2021
więcej...

• Dzisiaj nad propozycjami rządu dotyczącymi szczepień w zakładach pracy dyskutować ma Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca największe organizacje biznesowe.• Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. W rządowych propozycjach znalazła się zapowiedź rozszerzenia liczby firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach, dzięki możliwości przystąpienia do nich grup kapitałowych, składających się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Rząd nie godzi się natomiast na szczepienia także rodzin pracowników. – Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia...

Data publikacji: 20.04.2021
więcej...

• Plan akcji szczepień w zakładach pracy, który został opracowany przez rząd, rozszerza liczbę firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach organizowanych przez pracodawców.• Dobrze, że do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Szkoda, że rząd nie umożliwił szczepienia także rodzin pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. We wtorek nad propozycjami rządu dyskutować będzie Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe.– Cieszymy się, że rząd uwzględnił część naszych postulatów. Firm zatrudniających 500 pracowników jest tylko kilka tysięcy. Włączenie do szczepień grup kapitałowych, składających się z kilku spółek,...

Data publikacji: 19.04.2021
więcej...

• Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. • Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0. Rada Przedsiębiorczości dostrzega konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu wsparcia procesów transformacyjnych. Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w tej transformacji nie stanowi wyboru, tylko konieczność. W sposób szczególny tezę tę...

Data publikacji: 16.04.2021
więcej...

W marcu br. inflacja wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym i 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem – podał dzisiaj GUS. Chociaż mieścimy się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego, to jednak marcowy skok jest duży – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że punkt odniesienia analiz rocznych stanowi marzec 2020 roku, w którym część zjawisk pandemicznych znalazła odzwierciedlenie w danych. Temat wysokiej inflacji w perspektywie nawet 2023 roku – a takie zjawisko prognozują NBP i ekonomiści – absorbuje wszystkich, ponieważ istnieje ryzyko wysokiego zakotwiczenia oczekiwań przez konsumentów (przekonania o trwale wysokiej inflacji, wkradającego się np. do negocjacji płacowych). Na ostatniej...

Data publikacji: 15.04.2021
więcej...

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada przedłużenie systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE.• Rada OZE Konfederacji Lewiatan uważa, że przedłużenie wsparcia zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1–2 lata i przyczyni się do realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wydłużenie do 30 grudnia 2021 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego oraz do 30 czerwca 2024 r. w ramach systemu taryf FIT (sprzedaż energii po stałej cenie) oraz...

Data publikacji: 14.04.2021
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica