Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z Henryką Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która obejmuje przewodnictwo Rady Dialogu Społecznego na kolejny rok. Szefowa Lewiatana mówi o reformach PiS, współpracy z rządem, wyzwaniach które stoją przed RDS.Link do rozmowy:http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/161019130–Henryka–Bochniarz–rewolucja–w–podatkach–jest–niepotrzebna.html Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 19.10.2016
więcej...

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat najważniejszych zagadnień współczesnej ekonomii, dyskusja o bieżących problemach ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz inspiracja do zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także włączenie się w działania i realizację misji FOR. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25–27 listopada 2016 r. (rozpoczęcie w piątek o godz. 14:00, zakończenie w niedzielę o 16:30) w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów i przesłać ją poprzez specjalny formularz do 31 października br. Nagrodą specjalną jest trzytygodniowy letni...

Data publikacji: 18.10.2016
więcej...

W ramach prac Komitetu Monitorującego PO WER 2014–2020 powołano Grupę roboczą do spraw efektywności PO WER. Zadaniem powołanej grupy jest wypracowanie uproszczeń i usprawnień w zakresie wdrażania PO WER i EFS. Grupa robocza zajmuje się m.in. opracowaniem propozycji rozwiązań, które przyśpieszą długi proces oceny wniosków o dofinansowanie. W ramach prac powołanej grupy Ministerstwo Rozwoju przedstawiło propozycję modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów w PO WER, które mają być pilotażowo zastosowane w jednym konkursie w 2016 roku organizowanym przez MR w Działaniu 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Pilotaż proponowanych zmian ma na celu skrócenie zbyt...

Data publikacji: 17.10.2016
więcej...

Zapraszamy na VII Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan! Charakter imprezy Spotkanie ma charakter integracyjno–promocyjny. Jak zawsze łączymy tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Nowością siódmej edycji będzie możliwość używania genakerów (zapewnimy załogom szkolenie).

Data publikacji: 14.10.2016
więcej...

74% mieszkańców Polski robi zakupy w niedzielę, a 54% odwiedza sklepy w niedzielę przynajmniej raz w miesiącu – wynika z badania TNS zrealizowanego, na zlecenie Konfederacji Lewiatan, na przełomie września i października br., wśród 3000 dorosłych mieszkańców Polski. Zakazowi handlu w niedzielę sprzeciwiają się pracujący w tym dniu. Najczęściej zakupy w niedzielę robią ludzie młodzi, w wieku 18–29 lat. W tej grupie jest to aż 87% osób. Nieznacznie mniej (83%) badanych w wieku 30–39 lat i 80% w wieku 40–49 lat. Osoby starsze, kupują rzadziej, choć korzystający z możliwości niedzielnych zakupów są w tych grupach wciąż większością – 69%...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e–learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza jest kluczowym narzędziem wspierającym dystrybucję środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (tzw. podmiotowe systemy finansowania). Najważniejszą jej cechą z punktu widzenia firm szkoleniowych jest fakt, że przedsiębiorcy, którzy pozyskają dofinansowanie w regionach, mogą skorzystać jedynie ze szkoleń oferowanych przez podmioty zarejestrowane w Bazie. Pierwsze środki mają trafić do przedsiębiorców z województwa warmińsko–mazurskiego. Uruchomienie podmiotowego systemu finansowania w tym regionie zaplanowano pod koniec...

Data publikacji: 13.10.2016
więcej...

Trwają przygotowania do dziewiątej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach 14–20 listopada. W zeszłym roku Polska okazała się rekordzistą ŚTP organizując największą liczbę wydarzeń ze wszystkich 163 krajów biorących udział w projekcie. Tylko na Mazowszu odbyło się ponad 110 spotkań i konferencji biznesowych, w których udział wzięło aż 3,5 tysiąca osób. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zostanie zainaugurowany w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Ambasador USA w Polsce, pan Paul Wayne Jones. W programie również power speach`e ludzi związanych z przedsiębiorczością społeczną oraz warsztaty dla start upów i początkujących przedsiębiorców.

Data publikacji: 12.10.2016
więcej...

Przedsiębiorczość jest dobra – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20.11.2016). Partnerzy, którzy chcieliby dołączyć do tej inicjatywy i zorganizować wydarzenie promujące biznes w swoim mieście, mogą się już rejestrować na nowej stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl . Przedsiębiorczość jest dobra! W tym roku tematem przewodnim Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce będzie promocja przedsiębiorczości społecznej łączącej cele ekonomiczne i społeczne. „To idea spójna z hasłem tegorocznej edycji „przedsiębiorczość jest dobra. Chcemy w ten sposób zachęcić przedsiębiorców, aby w swojej działalności realizowali nie tylko cele finansowe, ale rozwiązywali ważne problemy związane...

Data publikacji: 11.10.2016
więcej...

Wprowadzenie jednej umowy o pracę, wydłużenie trwania umów na okres próbny, określenie przejrzystych i prostych zasad rozwiązywania umowy o pracę, ograniczenie grup pracowników podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem, ułatwienie wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku porzucenia pracy – to niektóre propozycje przygotowane przez Konfederację Lewiatan, a zawarte w rekomendacjach na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. – Proponujemy kompleksową zmianę Kodeksu pracy dotyczącą regulacji stosunku pracy. Ideą jest zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślony. W miejsce obowiązujących obecnie różnych rodzajów umów o pracę postulujemy wprowadzić jeden rodzaj umowy, w którym uprawnienia...

Data publikacji: 07.10.2016
więcej...

Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji 26 października 2016 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3   Partner: Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie „Private enforcement – Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami – uzasadnienie prawne i ekonomiczne”. Celem tego szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając na uwadze, między innymi, konieczność implementacji, do końca tego roku do polskiego systemu...

Data publikacji: 06.10.2016
więcej...

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu z 13 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Istotą regulacji jest podwyższenie minimalnych świadczeń z FUS i KRUS oraz zmiana zasad  ich waloryzacji. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mają być podwyższone z 883 zł obecnie do 1000 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 677 zł obecnie do 750 zł. Waloryzacja świadczeń będzie dokonywana jak dotychczas (inflacja + co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń), ale dodatkowo wprowadzony zostanie...

Data publikacji: 05.10.2016
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 1.       Art. 1. pkt 2 ( zmiana w art. 17 Ustawy VAT) Wprowadzenie tzw. odwrotnego obciążenia na usługi budowlane oraz transakcje dostawy procesorów i określonych towarów z kategorii złota i srebra. Obserwacja branż, w których wprowadzono obowiązek rozliczenia podatku VAT przez nabywcę określonych towarów wskazuje, że jest to skuteczny środek walki z wyłudzeniami w podatku VAT. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych branżach pozytywnie oceniają jego funkcjonowanie. Biorąc pod uwagę,...

Data publikacji: 04.10.2016
więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. 28 września 2016 .Gala otwarcia EFNI: przyszłość pracy zależy od przyszłości UEDziennik Gazeta Prawna wręczy nagrody Wizjonerzy 2016CDP.PL ostrzega – zbliża się Świt Robotów!Komunikat prasowy UN Global Compact 29 września 2016 r.Unia Europejska musi odzyskać zaufanie społeczeństwPolski kapitalizm w ogniu pytańKażda firmy może podwoić swój zysk – ale musi odpowiadać na zmiany zachodzące w społeczeństwie – Garry JacobsCzy jeśli zwycięży Trump, czekają nas przynajmniej dwa lata stagnacji w sferze polityki międzynarodowej USA?Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonkiPolska – Unia Europejska. Wspólne wyzwania i perspektywyCzy elastyczny i bezpieczny rynek...

Data publikacji: 03.10.2016
więcej...

W ostatnim dniu EFNI tradycyjnie przyjęta została Deklaracja Sopocka, w której przedsiębiorcy przypomnieli o najważniejszych wyzwaniach, stojących przed Europą. Wartości to fundament zjednoczonej Europy Wspólnoty Europejskie, a potem Unia Europejska, dały naszemu kontynentowi ponad 70 lat pokoju, spokoju i dobrobytu. Idea integracji pozwoliła Zachodowi po wojnie na odbudowę i zabliźnienie głębokich ran. Zamiast rywalizacji i konfliktów Europa zaczęła tworzyć kulturę współpracy i współdecydowania – bez rezygnowania z odmienności i różnic interesów między państwami. Stary Kontynent wszedł w trzecie tysiąclecie na fali entuzjazmu po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie bloku wschodniego. Otworzyło to...

Data publikacji: 01.10.2016
więcej...

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei mieli okazję wziąć udział w warsztatach. Gospodarzem spotkania była IKEA, a podczas pracy w grupach dyskutowano nad trudnymi aspektami systemowej współpracy międzynarodowej firmy z setkami dostawców. Na całym świecie dostawcy IKEA zatrudniają w sumie ponad 600 000 osób. To ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie szansa wywarcia pozytywnego wpływu na ludzi, społeczności i środowisko. Dlatego firma postanowiła opracować podstawowe warunki nawiązywania współpracy, które byłyby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. – Podstawą współpracy z dostawcami jest kodeks IWAY, który wyznacza nasze minimalne wymagania w dziedzinie środowiska, warunków socjalnych...

Data publikacji: 30.09.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica