Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Właśnie trwają konsultacje rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) będą mogły przejąć prowadzenie części pacjentów przewlekle chorych. Opieka koordynowana dotyczyć będzie porady kompleksowej, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, porad edukacyjnych oraz konsultacji dietetyków. Termin wejścia w życie przepisów jest olbrzymim wyzwaniem z uwagi na ogromną skalę […] Artykuł Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 29.08.2022
więcej...

Zbliżający się okres jesienno-zimowy może być bardzo trudny dla przedsiębiorców z racji obaw o stabilność dostaw energii elektrycznej oraz surowców energetycznych takich jak gaz ziemny i węgiel kamienny. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę mamy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen nośników energii, a potencjalnie także trudności z zapewnieniem ich nieprzerwanej dostępności – czytamy w […] Artykuł Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kryzysu energetycznego pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.08.2022
więcej...

Spór będzie mógł być prowadzony we wszelkich sprawach, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową. Taka zmiana może zaostrzyć spory prawne, już na etapie rokowań, bo ogólny zapis może poszerzyć przedmiot sporu o kwestie zmian organizacyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, wreszcie o interpretację zawartych porozumień. – Spór zbiorowy będzie można wszczynać w każdej sprawie, także […] Artykuł Spór o definicję sporu zbiorowego pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.08.2022
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Liczba bezrobotnych przekracza jedynie o 10 tys. poziom 800 tys. Trzeba uczciwie powiedzieć, że na nasz rynek pracy coraz większy wpływ zaczyna mieć demografia. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności pokazują, że liczba osób w wieku 15-89 lat spada, co za tym idzie spada, niejako automatycznie mianownik we wzorach na […] Artykuł W tym roku bezrobocie dalej będzie spadać pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 24.08.2022
więcej...

W drugim kwartale 2022 liczba pracowników tymczasowych spadła o 24% w porównaniu do poprzedniego roku. Liczba przepracowanych godzin również zmalała, ale w znacznie wolniejszym tempie, o 8%. Zatem nadal wydłuża się okres zatrudnienia jednego pracownika. Obroty firm członkowskich w tym zakresie spadły również o 4% do poziomu 808 tys. zł. – Rekordowo niskie bezrobocie i […] Artykuł Ubywa pracowników tymczasowych pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 23.08.2022
więcej...

Sprzedaż detaliczna kontynuuje marsz w kierunku zera. Roczny jej wzrost w lipcu, na poziomie 2% jest niższy niż przed miesiącem. Mimo wszystko można ten wynik uznać za pozytywne zaskoczenie. Przede wszystkim przed rokiem lipiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż w tym roku.  Pozytywnie też zaskakuje sprzedaż w ujęciu miesięcznym, kiedy wzrosła o 1,2%. […] Artykuł Zaczynamy oszczędzać na zakupach sprzętu AGD i RTV [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 22.08.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Przemysł wraca do normalnego, przedpandemicznego trybu działania. Niestety,  z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6% w ujęciu rocznym. To gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8%). W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym,  odnotowujemy też niewielki wzrost […] Artykuł Przemysł trzyma się mocno [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 19.08.2022
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Nastroje Polaków są prawie tak złe jak w czasie najgłębszej pandemii. Największe obawy oraz złe oceny dotyczą sytuacji w kraju. Wskaźnik oceny ostatnich 12 miesięcy zbliża się do swojego historycznego minimum z początku lat dwutysięcznych XX w.  Konsumenci oceniają również źle przyszłą sytuację w kraju.  Trochę lepiej postrzegamy […] Artykuł Konsumenci w coraz gorszych nastrojach. Wierzą jednak, że będzie lepiej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.08.2022
więcej...

W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 7 lipca 2022 r. (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi. KL/312/154/PP/2022 Artykuł Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.08.2022
więcej...

Przez pierwsze półroczne 2022 r. saldo naszych obrotów handlowych było ujemne i wynosiło 53,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowywaliśmy zwiększony eksport, a saldo handlu zagranicznego było dodatnie i przekraczało 18,5 mld zł.  W ciągu roku eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%. W najbliższych miesiącach, wraz ze zmniejszonym popytem ze strony państw […] Artykuł Import nadal przewyższa eksport pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 16.08.2022
więcej...

W apelu do rządu organizacje przedsiębiorców podkreślają, że nie ma ich zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki. Sposób […] Artykuł Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.08.2022
więcej...

W związku z konsultacjami publicznymi projektu dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej pismo wraz ze stanowiskiem. Dokumenty oraz odpowiedź KE w wersji oryginalnej są do pobrania poniżej wraz ze streszczeniem w języku polskim. KL/305/150/PP/2022 Artykuł Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.08.2022
więcej...

78% pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd wie, jak przeciwdziałać kryzysowi. Badanie CBM Indicator dla Lewiatana Lewiatan zapytał przedsiębiorców o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Pracodawcy, mimo, że spodziewają się kilkuletniego kryzysu lub trudnej sytuacji na rynku, nie prognozują znaczącego wzrostu bezrobocia, choć są w tej sprawie podzieleni. 59 procent uważa, że znaczącego […] Artykuł Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.08.2022
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica