Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Znaczące rozszerzenie opłaty reprograficznej, która ma wspierać twórców, uderzy w przedsiębiorców i konsumentów. Spowoduje wzrost cen wielu urządzeń, które zostaną nią objęte.• Zwiększenie maksymalnej opłaty z 3% do 4%, od niemal wszystkich urządzeń i nośników, ma czysto fiskalny charakter.• Opłata nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych. W przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona – uważa Konfederacja Lewiatan Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego przewiduje obciążenie urządzeń elektronicznych, np. komputerów, tabletów, maksymalnie 4–proc. opłatą reprograficzną, która ma być przeznaczona na wsparcie artystów. Po jej rozszerzeniu lub podwyższeniu ceny elektroniki pójdą w górę. Ich wzrost wymuszą także...

Data publikacji: 11.06.2021
więcej...

W nowej Polityce Przemysłowej, którą zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin kluczowa jest zapowiedź realizacji zobowiązań publicznych na rzecz branż w formie kontraktu. Wzajemne zobowiązania wpływać mają na tworzenie lepszych warunków rozwoju, wsparcia inwestycji i likwidacji barier. Warunkiem sukcesu jest włączenie w ten proces największych i reprezentatywnych dla branż organizacji pracodawców, ale też uwzględnienie na etapie projektowania inwestycji partnerów samorządowych – uważa Konfederacja Lewiatan. – Już sama idea stworzenia strategicznego dokumentu, który traktuje o kierunkach i priorytetach rozwoju przemysłu, ograniczania, dobrze zdiagnozowanych w konsultacji ze środowiskiem biznesu barier, wreszcie zaprojektowanie instrumentów wsparcia i działań po stronie administracji publicznej zasługuje na pochwałę.

Data publikacji: 10.06.2021
więcej...

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), który jest członkiem Konfederacji Lewiatan, dołączył do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. To inicjatywa Komisji Europejskiej, która zrzesza przemysł, krajowe i lokalne władze publiczne, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony. Celem sojuszu jest pomoc we wdrażaniu technologii wodorowych w UE do 2030 r. ZPPE, razem z innymi członkami Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, weźmie udział Europejskim Forum Wodorowym. Wydarzenie odbędzie się 17–18 czerwca w formie on–line. Otworzy je wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz komisarz Thierry Breton. W czasie spotkania, Komisja Europejska ma podsumować projekty zebrane dotychczas przez sojusz. Będzie to...

Data publikacji: 09.06.2021
więcej...

Biuro Lewiatana w Brukseli świętuje w tym roku 20. urodziny. To okazja, aby przypomnieć o największych sukcesach naszych przedstawicieli, którzy w sercu UE zabiegają o korzystne przepisy dla polskiego biznesu. Przykładem tych działań jest m.in. organizacja licznych wydarzeń, podczas których przedstawiciele biznesu spotykają się z europarlamentarzystami,  przedstawicielami Komisji Europejskiej i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Konfederacja Lewiatan zorganizowała w Brukseli ponad 100 wizyt studyjnych dla firm członkowskich, związków branżowych i regionalnych. Można tu wymienić np. spotkanie z europarlamentarzystami, które odbyło się 11 września 2019 r. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno–Społecznym w...

Data publikacji: 08.06.2021
więcej...

• Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje uelastycznienie reguły odległościowej, która blokuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie, wbrew potrzebom społecznym i ekonomicznym.• To krok w dobrym kierunku, jednakże wprowadzenie dodatkowych wymogów dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych może wydłużyć cały proces administracyjny i ograniczyć skalę możliwych inwestycji. Stanowisko Konfederacji Lewiatan Obecnie odległość budynku mieszkalnego od elektrowni wiatrowej, zgodnie z zasadą 10h, musiała wynosić nawet do 2 km, po liberalizacji przepisów, to społeczność lokalna będzie decydować o tej odległości, przy czym będzie to nie mniej niż 500 m. – Pozostawienie reguły 10h w mocy w połączeniu z szeregiem dodatkowych...

Data publikacji: 02.06.2021
więcej...

• Projekt ustawy o badaniach klinicznych stosowanych u ludzi, który jest obecnie konsultowany, powinien zwiększyć atrakcyjność Polski jako miejsca prowadzenia takich badań i ograniczyć bariery o charakterze administracyjno–prawnym.• Konfederacja Lewiatan postuluje m.in. rozszerzenie możliwości wykorzystywania wyników niekomercyjnych badań na wszystkie badania kliniczne, bez względu na źródło ich finansowania, doprecyzowanie przepisów dotyczących cofnięcia pozwolenia czy zawieszenia badania klinicznego, a także rezygnację z scentralizowanego systemu oceny bioetycznej badań klinicznych. – Proponujemy umożliwienie przekształcenia niekomercyjnych badań klinicznych w komercyjne. Obecne przepisy na to nie zezwalają. Brak takiej regulacji, może doprowadzić do zmniejszenia zainteresowania badaniami – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 01.06.2021
więcej...

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z czterema Centrami Arbitrażu i Mediacji (w tym Centrum Mediacji Lewiatan) pracuje nad utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów. Ma to być centralna baza wiedzy na temat mediatorów prowadzących mediacje sądowe i pozasądowe. Pierwszym etapem projektu jest zbadanie oczekiwań społecznych związanych z powstaniem KRM. Katolicki Uniwersytet Lubelski, jako jeden z partnerów projektu, zorganizował w tej sprawie ankietę. Zebrane odpowiedzi pozwolą na opracowanie raportu, który będzie wykorzystany na etapie prac legislacyjnych związanych z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów. Ankieta skierowana jest między innymi do przedsiębiorców, adwokatów czy radców prawnych. Badanie jest anonimowe. Kliknij, aby wziąć udział...

Data publikacji: 31.05.2021
więcej...

• Cyfryzacja nie jest nadmiernie wyeksponowana w Polskim Ładzie. Nie figuruje wśród piątki głównych postulatów. • Propozycje zmian są skromne, mało ambitne, wiele z nich już jest realizowanych. Brakuje nowych pomysłów. Komentarz Aleksandry Musielak, ekspertki ds. cyfryzacji Konfederacji Lewiatan Program zapowiada zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu do 2024 roku dostępu do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Ma również powstać system pozwalający załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Rząd obiecuje też zwolnienie z opłaty skarbowej tych, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej. To skromna,...

Data publikacji: 28.05.2021
więcej...

W maju Konfederacja Lewiatan zorganizowała spotkanie „Sztuczna inteligencja szansą dla rozwoju innowacji – szanse, wyzwania, zagrożenia. Celem spotkania było omówienie przepisów pierwszego, unijnego projektu regulacji w sprawie sztucznej inteligencji. Wydarzenie było również idealną okazją do wymiany poglądów na temat polityki zarządzania danymi w Unii Europejskiej. Tekst ukazał się w majowym wydaniu biuletynu europejskiego Lewiatana Brussels Headlines Długo wyczekiwana unijna regulacja Po prawie trzech latach intensywnych prac, 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła  projekt rozporządzenia, które wprowadza zharmonizowane zasady dot. sztucznej inteligencji. Goście Konfederacji Lewiatan – Justyna Romanowska (kierownik referatu cyfryzacji i attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy...

Data publikacji: 27.05.2021
więcej...

• Dalsze ulepszanie schematów raportowania i uproszczenia, mniej obowiązków dla firm, dzięki wprowadzeniu np. e–faktur – zapowiedział Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podczas Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. • Eksperci biorący udział w konferencji krytycznie oceniali propozycje zmian przedstawione w Polskim Ładzie, ponieważ nadmiernie zwiększają obciążenia osób lepiej zarabiających i przedsiębiorców. Zdaniem Jana Sarnowskiego elektroniczna sprawozdawczość jest sprzymierzeńcem firm, bo chroni je przed nadużyciami. – Chcemy odciążyć przedsiębiorców od wielu obowiązków. Wprowadzamy e–faktury, które najpierw będą dobrowolne, a po dwóch latach obejmą wszystkie firmy. Ci którzy przejdą na e–faktury szybciej otrzymają zwrot podatku. Pracujemy również nad...

Data publikacji: 26.05.2021
więcej...

• Do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom, stworzonego przez Konfederację Lewiatan i OPZZ, zgłosiło się 11 firm. Jego celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.• Wkrótce zostanie podana lista wyróżnionych agencji, które wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu zadowolenia pracowników. To pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.– Chcemy wspólnie z pracodawcami promować dobre praktyki, pokazywać najlepsze agencje zatrudnienia, które stosują wysokie standardy przy zatrudnianiu pracowników. Przyznając certyfikaty najlepszym...

Data publikacji: 25.05.2021
więcej...

• Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił dzisiaj rozpoczęcie konsultacji społecznych nad rozwiązaniami gospodarczymi wchodzącymi w skład Polskiego Ładu, w szczególności zaś podatkowymi.• Konfederacja Lewiatan liczy na dialog z rządem, bo wiele zmian budzi niepokój przedsiębiorców. – Cieszymy się, że Polski Ład, a szczególnie zawarte w nim propozycje dotyczące przedsiębiorców, zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym. Liczymy na otwarty dialog z rządem, bo sporo zapowiedzi może budzić niepokój, a inne bardziej przyjazne biznesowi rozwiązania wymagają doprecyzowania. Mamy nadzieję na dialog podczas prac nad ustawami, które będą wprowadzały poszczególne rozwiązania – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 24.05.2021
więcej...

W maju br. koniunktura biznesowa poprawiła się we wszystkich analizowanych branżach – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanAnkietowane firmy lepiej oceniają zarówno bieżące gospodarowanie, jak i bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. Jednocześnie jednak pandemia nadal pozostaje główną barierą dla jeszcze lepszych wyników. Badanie przeprowadzono w pierwszej dekadzie maja – co oznacza, że respondentom znane były plany otwierania gospodarki, a część z nich już doświadczyła przynajmniej częściowego odmrożenia działalności. Spośród analizowanych branż wyraźnie na minusie w maju znalazło się zakwaterowanie i gastronomia (–20,2) – jest to jednak wyraźnie lepiej w stosunku do kwietniowego –44,3. Odroczony...

Data publikacji: 21.05.2021
więcej...

W kwietniu 2021 roku liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 6316,9 tys. osób, co oznacza wzrost w ciągu roku o 58,1 tys., czyli o 0,9%. Przeciętna płaca wyniosła zaś 5805,72 zł (brutto), co oznacza wzrost w skali roku o 9,9%. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanNależy zwrócić uwagę, że w kwietniu 2020 roku przedsiębiorstwa odczuwały skutki lockdownu i ogólnoświatowej pandemii. W minionym roku pomiędzy marcem a kwietniem liczba zatrudnionych spadła o 2,4%. Obecny poziom zatrudnienia nie osiągnął jeszcze stanu sprzed pandemii. Mimo rosnącego eksportu polskich towarów i większej konsumpcji oczekiwanej po zniesieniu ograniczeń m.in.

Data publikacji: 20.05.2021
więcej...

Na zmianach, zapowiedzianych w Polskim Ładzie, najbardziej stracą polscy przedsiębiorcy prowadzący biznesy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to kilkaset tysięcy firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, które stanowią o sile naszej gospodarki i przedsiębiorczości. Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, doradcy podatkowego, eksperta Konfederacji LewiatanPolski Ład to m.in. propozycje zmian w systemie podatkowym, których celem jest zmniejszenie degresywności klina podatkowego. Założeniem reformy jest, aby wraz ze wzrostem dochodów rosły także obciążenia podatkowo–składkowe. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez: • zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, • podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, • uniemożliwienie...

Data publikacji: 19.05.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica