Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Kolejne bardzo dobre dane z gospodarki. Polacy pomimo rosnących cen ruszyli do sklepów. Sprzedaż detaliczna w ciągu roku wzrosła o 12,1%, z kolei z miesiąca na miesiąc odnotowaliśmy spadek o 1% – podał dzisiaj GUS. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanHandel w Polsce wrócił do trendu sprzed pandemii. Sprzedaży detalicznej pomaga efekt niskiej bazy – przed rokiem listopad i grudzień były okresem restrykcji gospodarczych. Mimo wszystko, wynik znacznie powyżej oczekiwań rynkowych należy uznać za duże zaskoczenie. Pomimo efektu bazy, można wnioskować, że obywatele ruszyli wcześniej do sklepów przed obawą o kolejne możliwe restrykcje. Dodatkowo pozytywnego efektu wzrostu...

Data publikacji: 21.12.2021
więcej...

W listopadzie przemysł zwiększył produkcję o 15,2% w skali roku – podał dzisiaj GUS. Pomijając odczyty z kwietnia i maja – obarczone efektem niskiej bazy z 2020 r.– listopadowy odczyt jest najwyższym w całym bieżącym roku. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanZnakomity wynik przemysłu to bardzo dobry prognostyk dla wzrostu PKB w IV kw. oraz w całym 2021 r. Bardziej szczegółowe dane pokazują, że za listopadowe pozytywne zaskoczenie odpowiada niespotykany wzrost w szeroko rozumianej branży energetycznej. Blisko 50% w skali roku to wzrost wprost wynikający z wciąż rosnących cen gazu i energii elektrycznej, jak również wzrostu cen...

Data publikacji: 20.12.2021
więcej...

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło w listopadzie 6 tys. złotych i wyniosło 6022,49 zł (brutto). To o 1,8% więcej niż w październiku 2021 r i aż o 9,8% wyższa pensja niż wypłacona rok wcześniej – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Obserwujemy niespotykaną dotychczas dynamikę wzrostu wynagrodzeń będącą efektem presji płacowej w następstwie inflacji, która obniża realną wartość wynagrodzeń oraz niedoboru pracowników na rynku pracy. Pracownicy coraz częściej, wskazując na mniejszą siłę nabywczą otrzymywanego wynagrodzenia, zgłaszają się po podwyżki do pracodawców. Z uwagi na fakt, iż obecnie zmiana pracy jest stosunkowo łatwa – w razie niepowodzenia negocjacji...

Data publikacji: 17.12.2021
więcej...

We wtorek 14.12 miał miejsce webinar poświęcony prezentacji najnowszej publikacji Konfederacji Lewiatan: „Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną. W pierwszej części spotkania autorka raportu,  Monika Fedorczuk– ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan przedstawiła główne wnioski płynące z raportu. Przybliżyła obecną sytuację na polskim rynku pracy, wskazała w których sektorach możemy spodziewać się największych zmian (energetyka, wydobycie, transport, budownictwo, rolnictwo) i jakich zmian możemy się spodziewać. Podczas prezentacji zwróciła również uwagę na „kompetencje przyszłości, czyli najbardziej poszukiwanych umiejętności u pracowników oraz zaproponowała sposób, w jaki zmiany zachodzące na rynku pracy powinny zostać wprowadzane (model job–to–job transition). Prezentacja...

Data publikacji: 16.12.2021
więcej...

• W ubiegłym tygodniu Polska musiała sięgnąć po awaryjny import energii elektrycznej od czterech sąsiadów. Przedsiębiorcy coraz bardziej obawiają się blackoutu.• Aby w przyszłości uchronić się przed nim musimy zainwestować w efektywność energetyczną, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz zlikwidować bariery prawne i regulacyjne rozwoju OZE – uważa Konfederacja Lewiatan. – Każde potencjalne zakłócenie stabilności dostaw energii elektrycznej budzi obawy przedsiębiorców. W chwili obecnej niemal w całości opieramy się na systemie dostaw energii elektrycznej, jaki funkcjonuje od lat. Niestety, dostrzegamy fakt, że jest on niedostosowany do wymogów naszych czasów, czyli niskiej emisyjności, wysokiej elastyczności, digitalizacji sieci i zmienności...

Data publikacji: 15.12.2021
więcej...

• Konfederacja Lewiatan apeluje do europosłów o przyjęcie, w czasie czwartkowego głosowania w Parlamencie Europejskim, poprawki zgłoszonej do projektu rozporządzenia Aktu o rynkach cyfrowych, która zapobiegnie dyskryminacji firm działających w UE, zwłaszcza małych i średnich. • Chodzi o umożliwienie liczenia nie tylko w UE, ale również globalnie, aktywnych użytkowników biznesowych na platformach internetowych przy nadawaniu statusu tzw. strażnika dostępu (największe platformy). – Ograniczenie liczenia użytkowników biznesowych jedynie do obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego stworzy lukę umożliwiającą strażnikom uchylanie się od obowiązków wynikających z rozporządzenia Digital Markets Act (DMA) poprzez ograniczenie liczby użytkowników biznesowych z UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co w...

Data publikacji: 14.12.2021
więcej...

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych, który jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan, ma nowe władze.  ZARZĄDNowy prezes:Andrzej Gliński (Bank Millenium S.A.)Wiceprezesi:Adam Łącki (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)Patrycja Rogowska–Tomaszycka (Provident Polska S.A.)Paweł Zegarłowicz (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) RADA NADZORCZAPrzewodnicząca:Beata Kukawka (Santander Bank Polska S.A.)Członkowie:Tomasz Kowalski (Deutsche Bank Polska S.A.)Paweł Pomianowski (Diners Club Polska Sp. z o.o.)Edyta Szymczak (ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.)Nowym władzom związku serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Na zdjęciu nowy prezes Andrzej GlińskiKonfederacja Lewiatan

Data publikacji: 13.12.2021
więcej...

Thierry Breton, komisarz ds. jednolitego rynku, spotkał się dzisiaj z przedstawicielami kilkudziesięciu firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Rozmawiano m.in. o barierach ograniczających jednolity rynek, przyszłości motoryzacji i energetyki, a także o nowych technologiach. Thierry Breton zwrócił uwagę na ogromną rolę we współczesnym świecie technologii cyfrowych. Ich upowszechnienie wśród młodych ludzi przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i pozytywnie wpłynie na rynek pracy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, m.in. pracy zdalnej, zdolni ludzi mogą się zatrudniać na całym świecie, bez względu na to, gdzie mieszkają. To szansa, na przykład dla Afryki. Podkreślił też, że postęp w znoszeniu barier biurokratycznych pomiędzy państwami nie...

Data publikacji: 10.12.2021
więcej...

Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących zatrudnienia. Deficyt rąk do pracy powoduje, że pracodawcy są gotowi więcej inwestować w pracownika „na starcie, aby przygotować go do pełnienia określonych ról zawodowych. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanZ danych szacunkowych, opublikowanych przez resort rodziny i polityki społecznej, wynika, że bezrobocie w listopadzie br. wyniosło 5,4% i było niższe niż w październiku. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych, czyli znacznie mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących pracę. Raczej nie spotykane są już ogłoszenia,...

Data publikacji: 09.12.2021
więcej...

Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących zatrudnienia. Deficyt rąk do pracy powoduje, że pracodawcy są gotowi więcej inwestować w pracownika „na starcie, aby przygotować go do pełnienia określonych ról zawodowych. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanZ danych szacunkowych, opublikowanych przez resort rodziny i polityki społecznej, wynika, że bezrobocie w listopadzie br. wyniosło 5,4% i było niższe niż w październiku. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych, czyli znacznie mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących pracę. Raczej nie spotykane są już ogłoszenia,...

Data publikacji: 09.12.2021
więcej...

• Nowe wymogi lokalowe jakie powinny spełniać apteki przyczynią się do zahamowania wzrostu liczby placówek biorących udział w Narodowym Programie Szczepień.• Wiele aptek zostanie wręcz wyeliminowanych z tego programu, ponieważ nie sprostają nowym obowiązkom – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz dotyczących wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. – Proponujemy zmiany przepisach, które przygotował resort zdrowia. Szczególnie zwracamy uwagę na obowiązek zagwarantowania osobnego wejścia zewnętrznego do pomieszczenia przeznaczonego do przeprowadzania szczepień przeciw Covid–19 lub grypie. Może się to wiązać z koniecznością przebudowy...

Data publikacji: 08.12.2021
więcej...

• Przewlekłość postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, np. patentów dotyczących leków, powoduje opóźnienia w wejściu na rynek tańszych leków. • W efekcie pacjenci mają ograniczony dostęp do terapii, a Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje więcej na refundację leków – uważają Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Konfederacja Lewiatan. – Krajowi Producenci Leków zwracają uwagę na przedłużające się procedury opóźniające wprowadzanie na rynek leków generycznych. To przede wszystkim przewlekłość postępowań o unieważnienie patentów i dodatkowych praw ochronnych z uwagi na ich niesłuszne udzielenie, szczególnie w przypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie okres oczekiwania na rozstrzygnięcie wynosi obecnie około trzech lat. Skutkuje to...

Data publikacji: 07.12.2021
więcej...

Rada Polityki Pieniężnej wesprze działania rządu w walce z inflacją. Już w środę czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych. Oczekujemy, że RPP podniesie stopy o 50 pkt bazowych, do poziomu 1,75% dla głównej stopy procentowej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanNikt już nie ma wątpliwości, że podwyżka stóp nastąpi. Potwierdził to, choć nie wprost, w minionym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że jastrzębie w RPP zwyciężą i podwyżka stóp będzie znacząca. Ale pewna stabilizacja kursu złotego, przecena ropy naftowej na rynkach światowych oraz zapowiedziana tarcza antyinflacyjna łagodzą oczekiwania na wysoką podwyżkę.

Data publikacji: 06.12.2021
więcej...

Poznaliśmy wyniki konkursu „Liderzy ESG, skierowanego do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko, a także prowadzących skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nagrody przyznawane są w trzech głównych kategoriach: Program edukacyjny, Innowacja oraz Strategia. Dodatkową kategorią jest Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji, w której nagradza się osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.W kategorii Program edukacyjny nagroda trafiła do firm Velvet, Saint–Gobain, Wodociągi Miasta Kraków. W kategorii Innowacja zwyciężyły PKP Energetyka, Contec Sp z o.o. i Żabka Polska. Wyróżnienie przyznano firmie Vertigo.Z kolei firmy Ciech, Lidl Polska,...

Data publikacji: 03.12.2021
więcej...

• Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków.• Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Zaobserwowany już w połowie ubiegłego roku wzrost zainteresowania migracjami zagranicznymi potwierdzają przedstawione właśnie wyniki najnowszego badania GI Group. Deklaracje gotowości wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młodzi, do 34 roku życia, głównie rekrutujący się z sektora usług. Motywy wyjazdu są głównie zarobkowe...

Data publikacji: 02.12.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica