Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny działać nie dla zysku i nie mogłyby też prowadzić zakładu przetwarzania ani zajmować się recyklingiem – uważa Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. – Według Konfederacji Lewiatan zwiększenie nadzoru nad rynkiem elektrośmieci jest konieczne, aby wyeliminować patologię i sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu. Nieuczciwe praktyki na rynku elektrośmieci są powszechne i uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Nadużycia i ieprawidłowości sprowadzają się głównie do wydawania fałszywych zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany lub został przetworzony niezgodnie z...

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Prof. Jeffrey Sachs, jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata, współautor polskiej transformacji, będzie gościem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei., organizowanego przez Konfederację Lewiatan. W dniach 30 września do 2 października 2015 r. w Sopocie pojawi się ponad 1100 znakomitości świata biznesu, administracji państwowej, kultury oraz nauki z Polski i zagranicy. Sachs zasłynął jako ekonomiczny doradca rządów w Europie Wschodniej, w krajach byłego ZSRR, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W Polsce znany jest przede wszystkim jako ekonomiczny doradca „Solidarności i autor wstępnego projektu programu transformacji polskiej gospodarki – planu Balcerowicza. Zaproponowane przez niego wówczas zmiany budziły i nadal budzą...

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

– ‪Elastyczne umowy są firmom niezbędne, ale nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Cały tekst poświęcony tematowi tzw. umów śmieciowych i przyszłości rynku pracy można przeczytać w papierowym wydaniu gazety lub pod tym linkiem. Polecamy.

Data publikacji: 21.07.2015
więcej...

Wielu inwestorom, szczególnie w farmy wiatrowe i biogazownie grozi utrata możliwości spłaty kredytów, a rynek producentów i dostawców biomasy praktycznie zanika, ponieważ wykorzystanie energetyczne biomasy stało się nieopłacalne. Na ryzyko poniesienia znacznych strat, a w konsekwencji konieczność zamykania instalacji wytwórczych lub ich odsprzedaż, narażeni są szczególnie wytwórcy mali i niezależni – napisała w liście do premier Ewy Kopacz Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan. – Jesteśmy zaniepokojeni brakiem reakcji rządu na pogłębiający się kryzys na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Narastająca nadwyżka praw majątkowych energii odnawialnej, wynosząca już ok. 15 TWh, a więc prawie równa rocznemu popytowi określonemu w ustawie OZE,...

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat potrzeb i oczekiwań co do form wsparcia ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorców. Ankieta zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Gospodarki, pod adresem: http://www.mg.gov.pl/umiedzynarodowienie Celem ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w odniesieniu do form wsparcia ich internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ze strony Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania polskich eksporterów i polskich inwestorów za granicą. Odpowiedzi na pytania ankiety i propozycje otrzymane od Państwa będą służyć diagnozie zapotrzebowania polskich przedsiębiorców w ww. zakresie, a następnie wypracowaniu...

Data publikacji: 17.07.2015
więcej...

Zgodnie z propozycjami zawartymi w konsultowanym właśnie rozporządzeniu ministra zdrowia od 1 września br. w sklepikach szkolnych możliwe będzie kupienie wyłącznie kanapek (i to na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego), sałatek, mleka i produktów mlecznych, warzyw i owoców, w tym suszonych (ale bez dodatku cukru), a także napojów, o ile nie mają w swoim składzie cukru. Prowadzenie sklepików stanie się nieopłacalne – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Do 20 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w...

Data publikacji: 16.07.2015
więcej...

3 lipca niemiecki rząd ogłosił „Biała Księgę: Rynek Energii Elektrycznej 2.0, w której przedstawił propozycje transformacji rynku energii elektrycznej w Niemczech. Zaprezentowana koncepcja ma na celu wzmocnienie mechanizmów rynkowych oraz optymalizację bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech i Europie. Przygotowany przez Niemców koncept zakłada zmiany, które będą oddziaływać nie tylko na rynek niemiecki, ale również na systemy energetyczne wszystkich krajów ościennych. Biorąc pod uwagę, że budowanie regionalnych rynków energii jest obecnie priorytetem w ramach tworzenia Unii Energetycznej, ten dokument może być krokiem milowym dla tworzenia rynku regionalnego, w którym znajdzie się Polska. Niemcy, jako pierwsi przygotowując propozycje, postawili się w roli lidera...

Data publikacji: 15.07.2015
więcej...

Europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie Wspólnego Programu Prac na lata 2015–2017. Została także opublikowana analiza europejskiego pracy. Partnerstwo dla wzrostu i zatrudnienia ustanawia plan wspólnego działania europejskich partnerów społecznych na lata 2015–2017. Partnerzy przyjęli także ostateczny tekst pogłębionej analizy europejskiego rynku pracy. Osiem lat od opublikowania pierwszej analizy rynku pracy, europejscy partnerzy społeczni publikują najważniejsze rekomendacje dotyczące wyzwań związanych z kryzysem i reformami strukturalnymi. Zalecenia te obejmują potrzebę dialogu społecznego w kontekście wzrostu i zatrudnienia, konieczność rozwiązania problemów Europy związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, wzmocnieniem produktywności i potrzebę walki z...

Data publikacji: 14.07.2015
więcej...

Jak co roku, Letnie Spotkanie Przyjaciół było okazją do rozmowy – najpierw poświęconej tematyce dialogu społecznego, a potem prywatnych spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami itd. Przyjęliśmy Manifest Dialogu, który jest zestawem zobowiązań i postulatów środowiska pracodawców, dotyczących rozwijania kapitału społecznego w naszym kraju. Stanowisko administracji przedstawił minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak–Kamysz. Każdy z uczestników miał okazję podpisać Manifest, deklarując tym samym, zobowiązanie na rzecz realizacji zasad w nim opisanych. Później był czas na spotkania, umilane przez fotobudkę, loterię, wystawców itd.Partnerem strategicznym spotkania był Związek Pracodawców Branżowych PSC, partnerami głównymi: Medical Spa...

Data publikacji: 13.07.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan podczas dorocznego spotkania członków i przyjaciół ogłosi Manifest Dialogu. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w parlamencie i rychłe podpisanie jej przez Prezydenta to zwieńczenie długiej drogi w walce o powrót partnerów społecznych do dialogu. Ale przed nami kolejne trudne zadania. Musimy się nauczyć zawierać kompromisy, bo ważne sprawy, o których będziemy rozmawiać, do łatwych nie należą. Dlatego ogłaszamy Manifest Dialogu. Manifest Dialogu Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, wynegocjowana przez związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd, wzmacnia rolę partnerów społecznych w kształtowaniu polityki państwa i precyzuje cel dialogu – zapewnienie warunków rozwoju społeczno–gospodarczego przez...

Data publikacji: 10.07.2015
więcej...

W maju br. Rada Unii Europejskiej wydała zalecenia w sprawie krajowego programu reform Polski oraz opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r. Zalecenia takie przygotowywane są co roku i uwzględniają stanowisko m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Dokument i jego wpływ na wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce prezentowany był na Komitecie Monitorującym PO WER, 30 czerwca br. Jak czytamy w dokumencie, Komisja przeprowadziła wszechstronną analizę polityki gospodarczej Polski, oceniła również program konwergencji i krajowy program reform, a także działania następcze podjęte w odpowiedzi na zalecenia skierowane...

Data publikacji: 09.07.2015
więcej...

Aż 97,5% transakcji kartowych w Polsce to transakcje krajowe – dokonywane przy użyciu kart wydawanych w naszym kraju. W porównaniu do innych państw odsetek ten należy do jednego z najwyższych na świecie. Na pierwszy rzut oka oznaczać to powinno istotną korzyść dla użytkowników tego rodzaju instrumentów płatniczych. Problem w tym, że w Polsce nadal wszystkie transakcje kartowe realizowane są przez międzynarodowe schematy. Przy takiej skali transakcji krajowych nie ma to racjonalnego uzasadnienia – koszt rozliczeń jest w ten sposób wyższy i najczęściej zostaje on uwzględniony w cenie karty. Za niepotrzebne pośrednictwo płaci...

Data publikacji: 08.07.2015
więcej...

List Konfederacji Lewiatan do Joanny Kluzik–Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, w sprawie projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jako organizacja reprezentująca pracodawców nieomal codziennie mamy okazję doświadczać jak kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki w naszych firmach. Jego rola jest szczególnie ważna w gospodarkach rozwijających się, takich jak Polska. Dają temu wyraz rządowe dokumenty strategiczne, m.in.: „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020, „Aktualizacja 2012/2013– dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2012 roku, „Strategia rozwoju kraju 2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25 września 2012 roku, „Strategia Rozwoju Kapitału...

Data publikacji: 07.07.2015
więcej...

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej (JURI) 16 czerwca br. posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęli mandat do negocjacji projektu dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know–how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. PE jest zatem gotowy do rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi, których stanowisko uzgodnione zostało 26 maja 2014 r. Od początku prac nad dyrektywą Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera dążenia ustawodawcy unijnego do przyjęcia minimalnych, zharmonizowanych na poziomie UE środków prawnych służących ochronie tajemnic handlowych. Tym bardziej zgadzamy się z celem, jakim jest zwiększenie poziomu innowacyjności Europy, propagowanie transferu...

Data publikacji: 06.07.2015
więcej...

Cyfryzacja przedsiębiorstw nie tylko pomaga osiągać wymierne wyniki finansowe i podnosić zyskowność, ale też zmienia podejście do budowania i rozwoju biznesu. Jednak 26% mikrofirm i 9% małych przedsiębiorstw w Polsce nadal nie korzysta z technologii informatycznych. Tak wynika z badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Firmy, które już odkryły możliwości nowoczesnych technologii oraz korzyści wynikające z włączenia ich w rozwój biznesu sięgają po kolejne innowacje stymulujące rozwój, podczas gdy pozostałe – te określane mianem „analogowe koncentrują się jedynie na utrzymaniu na rynku. Nowe technologie pomagają także pracownikom, którzy dzięki nim podnoszą swoją efektywność, mogą sprawniej współpracować...

Data publikacji: 03.07.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica