Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan jest zaniepokojona trwającymi pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w trakcie których, w dużej mierze pomijane są argumenty i opinie przedsiębiorców. Projekt stoi w sprzeczności z intencjami rządu, by polską gospodarkę deregulować i ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej. Kładzie nacisk wyłącznie na dwie wartości, jakimi są ochrona konkurencji i ochrona konsumentów. Dobra te są oczywiście istotne i zasługują na ochronę prawną, ale jednocześnie ustawodawca powinien zapewnić równowagę z innymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak prawo własności, swoboda działalności gospodarczej, prawo do sądu, czy prawo do obrony.

Data publikacji: 31.10.2013
więcej...

Związki zawodowe zwróciły się do pracodawców z propozycją zmiany formuły prowadzenia dialogu społecznego uznając, że dotychczasowa się wyczerpała. Konfederacja Lewiatan jest gotowa do rozmów. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanNaszym zdaniem zmiany organizacyjne nie przywrócą zaufania. Odbudować je może tylko zmiana postępowania wszystkich partnerów dialogu: uwzględnianie potrzeb drugiej strony, posługiwanie się rzetelnym opisem rzeczywistości a nie populistycznymi hasłami, dotrzymywanie zawartych umów.Jeżeli jednak związkowcy uważają, że zmiany organizacyjne są niezbędne, deklarujemy gotowość do rozmów bez warunków wstępnych. Możemy rozpocząć od kwestii organizacji dialogu, pamiętając jednak, że wiele dylematów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, jak system emerytalny czy charakter...

Data publikacji: 31.10.2013
więcej...

Chodzi o zakaz reklamy aptek, który znalazł się w ustawie refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, a w sprawie którego rząd nie przewiduje zmian w trakcie prac nad kolejną nowelizacją zapisów ustawy. Lewiatan złożył dwie, odnoszące się do naruszenia przez Polskę różnych, podstawowych norm prawa pierwotnego UE, skargi formalne do Komisji Europejskiej. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie informowała Ministra Zdrowia oraz opinię publiczną o konieczności zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.), stanowiącego o generalnym zakazie reklamy aptek. W całym kraju toczą się setki postępowań, kontroli i „rozmów dyscyplinujących, w wyniku których aptekarze są karani m.in.

Data publikacji: 30.10.2013
więcej...

Chodzi o zakaz reklamy aptek, który znalazł się w ustawie refundacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku, a w sprawie którego rząd nie przewiduje zmian w trakcie prac nad kolejną nowelizacją zapisów ustawy. Lewiatan złożył dwie, odnoszące się do naruszenia przez Polskę różnych, podstawowych norm prawa pierwotnego UE, skargi formalne do Komisji Europejskiej. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie informowała Ministra Zdrowia oraz opinię publiczną o konieczności zmiany art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.), stanowiącego o generalnym zakazie reklamy aptek. W całym kraju toczą się setki postępowań, kontroli i „rozmów dyscyplinujących, w wyniku których aptekarze są karani m.in.

Data publikacji: 30.10.2013
więcej...

W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska awansowała o 10 pozycji i znalazła się 45 miejscu na 189 sklasyfikowane państwa. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan. To dobra informacja dla inwestorów zagranicznych, bo pokazuje, że w Polsce poprawiają się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. To także pozytywny sygnał dla naszych przedsiębiorców, ponieważ świadczy o tym, że mimo licznych przeszkód, można jednak coś zrobić dla ułatwienia funkcjonowania biznesu w takich dziedzinach jak: uzyskiwanie pozwoleń na budowę czy zakładanie firm. Bardzo poprawiliśmy w rankingu pozycję, jeśli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Stało się to przede wszystkim...

Data publikacji: 29.10.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan z niepokojem śledzi prace nad projektem zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na 2014 rok i lata następne. Wejście w życie nowych przepisów będzie miało niekorzystne konsekwencje dla całej podstawowej opieki zdrowotnej. Członkowie Lewiatana zrzeszeni w Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska zwracają uwagę, że zarządzenie w obecnym kształcie doprowadzi do pogłębienia i zmniejszenia finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, spowoduje zagrożenie płynności finansowej firm medycznych opartych na podstawowej opiece zdrowotnej, a tym samym wzrośnie niedoinwestowanie w infrastrukturę medyczną. Zmniejszy się dostępność usług medycznych dla obywateli,...

Data publikacji: 28.10.2013
więcej...

Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu może zahamować rozwój niektórych sektorów naszej gospodarki (np. energetyki, telekomunikacji oraz reklamy zewnętrznej), a także doprowadzić do ograniczenia kompetencji gmin w zakresie decydowania o powstających na jej terenie inwestycjach – uważa Konfederacja Lewiatan. W Sejmie toczą się prace na projektem ustawy, który ma powstrzymać degradację krajobrazu. Przestrzeń publiczna wymaga uporządkowania. Dlatego Konfederacja Lewiatan popiera działania Prezydenta. Uważa jednak, że niektóre propozycje przedstawione w projekcie będą ograniczać rozwój poszczególnych sektorów gospodarki oraz zmarginalizują rolę gmin w planowaniu przestrzennym. Na podstawie audytu krajobrazowego sejmik wojewódzki będzie przyjmował tzw. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu (uzok), które uzyskają...

Data publikacji: 25.10.2013
więcej...

Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703) i do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk nr 1383). A. Główne tezy opinii i postulaty Konfederacji Lewiatan:I. Odpowiedzialność osób zarządzających:Postulat Konfederacji Lewiatan:Postulujemy uchylenie projektowanych art. 4 pkt. 3a), art. 6a, art. 12a i art. 106a i zmianę pozostałych przepisów w niezbędnym zakresie. Uzasadnienie:Proponowana w projekcie ustawy odpowiedzialność osób zarządzających w istocie ma charakter administracyjno–karny, w związku z czym normy proceduralne w tym zakresie powinny spełniać wszelkie niezbędne standardy przewidziane...

Data publikacji: 24.10.2013
więcej...

Program Inteligentny Rozwój 2014–2020 jest coraz lepszy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwzględniło ważne postulaty Lewiatana. Przede wszystkim punkt ciężkości w programie przeniesiono na projekty przedsiębiorców, przy czym te obciążone największym ryzykiem, a więc przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe mają być finansowane przy pomocy dotacji, te w których ryzyko jest mniejsze, przede wszystkim polegające na wdrożeniu nowości do produkcji, będą korzystać z instrumentów zwrotnych na preferencyjnych warunkach lub instrumentów łączących elementy dotacyjne ze zwrotnymi. Co ważne, program jako priorytetowy obszar interwencji, także na poziomie budżetu, traktuje B+R realizowane lub zamawiane przez firmy. To niewątpliwie zmiana jakościowa w stosunku do SPO WKP i PO...

Data publikacji: 23.10.2013
więcej...

Sprzedaż detaliczna w wrześniu br. wzrosła o 3,9 proc. w ujęciu rocznym – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWe wrześniu sprzedaż detaliczna, jak na okres spowolnienia gospodarczego, była całkiem niezła, aczkolwiek oczekiwania były większe. W tym miesiącu mieliśmy jeden dzień roboczy więcej niż w sierpniu, chociaż w odniesieniu do handlu nie ma to aż tak dużego znaczenia, jak w przypadku produkcji. Dodatkowo, we wrześniu 2012 roku dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej (3,1 proc.) była już niższa niż w poprzednich miesiącach. Na niezłe wyniki sprzedaży detalicznej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, złożyła się większa sprzedaż samochodów, farmaceutyków, kosmetyków,...

Data publikacji: 22.10.2013
więcej...

W pracach nad unijną reformą ochrony danych osobowych ważniejsza od kalendarza politycznego Unii Europejskiej jest jakość i „czasoodporność przyjętego aktu prawnego – uważa Konfederacja Lewiatan i BUSINESSEEUROPE. BUSINESSEUROPE w apelu do europosłów podkreśla, że pośpiech w pracach nad reformą danych osobowych może doprowadzić do przyjęcia złych rozwiązań, które będą miały szkodliwy wpływ na innowacyjność i wzrost gospodarczy.Na razie stan prac w Radzie i w Parlamencie nie pozwala na stwierdzenie, że którakolwiek z instytucji wypracowała wewnętrzny kompromis co do kluczowych punktów projektu. Zdaniem przedsiębiorców przyjmowanie deklaracji politycznych, które zobowiązywałyby prawodawców unijnych do przyjęcia tego aktu prawnego przed końcem kadencji Komisji...

Data publikacji: 21.10.2013
więcej...

W pracach nad unijną reformą ochrony danych osobowych ważniejsza od kalendarza politycznego Unii Europejskiej jest jakość i „czasoodporność przyjętego aktu prawnego – uważa Konfederacja Lewiatan i BUSINESSEEUROPE. BUSINESSEUROPE w apelu do europosłów podkreśla, że pośpiech w pracach nad reformą danych osobowych może doprowadzić do przyjęcia złych rozwiązań, które będą miały szkodliwy wpływ na innowacyjność i wzrost gospodarczy.Na razie stan prac w Radzie i w Parlamencie nie pozwala na stwierdzenie, że którakolwiek z instytucji wypracowała wewnętrzny kompromis co do kluczowych punktów projektu. Zdaniem przedsiębiorców przyjmowanie deklaracji politycznych, które zobowiązywałyby prawodawców unijnych do przyjęcia tego aktu prawnego przed końcem kadencji Komisji...

Data publikacji: 21.10.2013
więcej...

17 października 2013 roku odbyło się w Warszawie seminarium poświęcone prawnym aspektom transgranicznej wymianie handlowej (cross–border) w obszarze UE. Seminarium kierowane było do sektora MŚP w Polsce, a organizowane przez  Generalną Dyrekcję ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Podczas seminarium przedstawiono kompendium wiedzy praktycznej w odniesieniu do negocjacji i konstruowania umów w wymianie transgranicznej, prawa właściwego dla umowy, sądu właściwego dla dochodzenia roszczeń, a także zarządzania należnościami i dochodzeniem roszczeń wynikających z umów w wymianie transgranicznej w obrębie Unii Europejskiej. Głównym celem seminarium było ułatwienie prowadzenia działalności  handlowej poprzez wyeliminowanie obaw i ewentualnych błędów płynących...

Data publikacji: 18.10.2013
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS),  od czerwca do sierpnia 2013 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 18 tys. w stosunku do danych z maja–lipca br., wynosząc 2,49 mln osób. Bezrobocie pozostaje w UK na  poziomie 7,7% (bez zmian w stosunku do poprzednio badanego okresu). Odnosząc sie do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w okresie 06–08.2013: ·         liczba osób zatrudnionych ogółem wzrosła o 155 tyś. w skali kwartału i wyniosła 29,87 mln osób, co oznacza liczbę najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk; ·         liczba osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych zmniejszyła się o 41.700 do 1,35 mln; ·         liczba pozostających bez pracy powyżej 12...

Data publikacji: 17.10.2013
więcej...

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Europejska Grupa Doradcza zapraszają do udziału w: Kursie dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych 26 października 2013 r. siedziba OPZL, przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze Cel kursu: Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. Dla kogo: Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych...

Data publikacji: 16.10.2013
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica