Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wzrost PKB w III kwartale br. przyspieszył do 3,5 proc. – podał GUS. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu konfederacji LewiatanŚwietne wiadomości dla nowego rządu – wzrost gospodarczy przyspiesza, a deflacja spowalnia, dając więcej luzu w przyszłorocznym budżecie, co uczyni nieco łatwiejszym spełnienie kosztownych obietnic wyborczych.Zrewidowane przez GUS dane o wzroście PKB w trzecim kwartale br. okazały się lepsze niż pierwotnie szacowano (3,5% wzrostu wobec III kw. 2014, a nie 3,4%) i nieco lepsze niż oczekiwała większość ekonomistów. Przy czym wzrost po uwzględnieniu wahań sezonowych (a taki właśnie miernik stosuje EUROSTAT dla porównań międzynarodowych) sięgnął imponującej wartości 3,7% w...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych – napisali w liście do ministra zdrowia – Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, OPZZ i NSZZ „Solidarność. Pracodawcy i związkowcy przekazali na ręce ministra analizę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wprowadzającego wyższe płace dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne. Z uwagi na szereg wątpliwości związanych z faktycznym sposobem podziału i przekazywania środków na rzecz pielęgniarek i położnych pracodawcy i związkowcy zwrócili się do ministra zdrowia z prośbą o nowelizację istniejących przepisów. Ma to bowiem szczególne znaczenie w...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Przedstawiamy listę najważniejszych spotkań i wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie w stolicy Unii Europejskiej. W ramach comiesięcznego podsumowania prezentujemy także te, które już się odbyły z udziałem ekspertów Konfederacji Llewiatan. Nadchodzące wydarzenia: ·         30 listopada br. seminarium Komisji Europejskiej, DG GROW „Investment Plan for Europe, Bruksela; ·         30 listopada – 1 grudnia br. Rady ds. Konkurencyjności, Bruksela; ·         1 grudnia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela; ·         2 grudnia br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. transportu, Bruksela; ·         2 grudnia br. seminarium grupy ALDE nt. uproszczenia polityki spójności dla wzrostu wyników (więcej informacji tutaj),...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Bankowość i finanse Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Pierwsza Strategia KE dotycząca CSR pojawiła się w 2011 roku i obowiązywała do 2014 roku. Według niej CSR było działaniem dobrowolnym firm i nie podlegało żadnym unijnym uregulowaniom prawnym. Takie podejście było przez firmy popierane. Jednocześnie krytykowały one przedstawianie Strategii CSR jako „działania naprawczego w stosunku do negatywnych skutków ubocznych aktywności firm i pomijanie pozytywnego oddziaływania inicjatyw z zakresu CSR na lokalne społeczności oraz stymulowanie innowacyjności.  W tej chwili KE opracowuje nowa Strategię CSR, której uważanie przygląda się nie tylko biznes, ale też inni interesariusze, np. inwestorzy czy organizacje pozarządowe. Do...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

30 listopada w Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny COP 21 z udziałem przedstawicieli rządów ze 195 krajów. Jeśli światowe negocjacje zakończą się sukcesem, zostanie zawarte najbardziej ambitne porozumienie klimatyczne, które miałoby zacząć obowiązywać po 2020 roku i zastąpić protokół z Kioto. Celem jest ograniczenie procesu globalnego ocieplenia. Biznes w Europie apeluje jednak o rozwagę w podejmowaniu zbyt dużych zobowiązań przez Unię Europejską, co może skutkować ograniczeniem konkurencyjności naszego przemysłu. BUSINESSEUROPE, organizacja skupiająca 40 federacji reprezentujących biznes w Europie, w tym Konfederację Lewiatan, przekazała swoje stanowisko w związku z rozpoczęciem szczytu w Paryżu. Główne przesłanie mówi o...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

W poniedziałek rozpoczyna się w Paryżu Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny (COP21). Konfederacja Lewiatan oczekuje, że zostanie zawarte nowe, prawnie obowiązujące globalne porozumienie klimatyczne, które będzie nakładało na największe gospodarki świata porównywalne obowiązki w zakresie ochrony klimatu. – Oczekujemy, że decydenci podejmą starania, aby nowe porozumienie było ambitne i prawnie wiązało wszystkie strony do porównywalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Jest to szczególnie istotne dla europejskiego przemysłu, który obciążony jest realizacją bardzo ambitnej polityki klimatycznej przyjętej przez UE. W sytuacji, gdy w Paryżu zostanie przyjęte słabe porozumienie klimatyczne, to stoimy na stanowisku, że europejska polityka klimatyczna powinna zostać poddana rewizji...

Data publikacji: 27.11.2015
więcej...

Znaczna część metod przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej, zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), spowoduje istotne zwiększenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników, powodując wzrost kosztów stosowania przepisów podatkowych – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Celem projektu i jego motywem przewodnim jest wprowadzenie szeregu instytucji prawnych mających na celu przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej. Idea zmian jest słuszna. Trafnie zdiagnozowano problem, że agresywna optymalizacja może sprzyjać naruszeniu równowagi konkurencji wśród przedsiębiorców. Istnieje jednak ryzyko, że nowe rozwiązania będą mieć zastosowanie także do podmiotów, które optymalizacji podatkowej nie stosują.Autorzy projektu zapomnieli, że skuteczna walka z nadużyciami w...

Data publikacji: 27.11.2015
więcej...

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług są konieczne, ale potrzebujemy ewolucji a nie rewolucji. Projekt ustawy o VAT, zaprezentowany na stronie internetowej PiS, budzi duże wątpliwości w zakresie przyjętej koncepcji zwalczania oszustw i wyłudzeń w VAT – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Dostrzegamy palącą potrzebę podjęcia walki z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi, wielokrotnie o to wnioskowaliśmy i wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Jednakże zaprezentowany projekt zmian w VAT zawiera rozwiązania zdecydowanie pogarszające warunki funkcjonowania przedsiębiorców. Wzrośnie bowiem ryzyko prowadzenia działalności przez uczciwych podatników, czy to poprzez wprowadzenie generalnej zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy za uchybienia dostawcy, czy też istotnego pogorszenia...

Data publikacji: 26.11.2015
więcej...

Każdy przedsiębiorca może otrzymywać informacje o najnowszych opublikowanych Polskich Normach z interesującego go zakresu, a także aktualny program prac normalizacyjnych PKN. Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl – jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm – uruchomił platformę internetową o nazwie Wiedza wiedza.pkn.pl. Jest ona źródłem podstawowych informacji o procesie normalizacji. Oferuje e–learningowe szkolenia z tego zakresu. Daje także możliwość bezpłatnej prenumeraty Newslettera Norm. Newsletter norm → http://www.wiedza.pkn.pl/web/guest/newsletter–norm Infolinia PKN: 22 55 67 777 lub 22 55 67 755.

Data publikacji: 26.11.2015
więcej...

Jeden procent, czyli życzeniowe odczytywanie prawa – to tytuł artykułu naszej ekspertki Dobrawy Biadun, który ukazał się 25 listopada br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej. Dotyczy on problemów sieci aptek z interpretacją przepisu prawa farmaceutycznego, który odnosi się do liczby aptek w województwie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał pierwszą decyzję podtrzymującą cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcy, który w drodze legalnej akwizycji przekroczył 1 proc. aptek na terenie województwa. To kontynuacja postępowań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy wydali już kilkanaście decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie aptek, opierając je na obowiązującym od 11 lat przepisie dotyczącym wydawania zezwoleń, a nie ich cofania.LINK do artykułu 

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc., wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanNa rynku pracy złota polska jesień, ale zima jest nieuchronna. Pytanie łagodna, czy sroga? Stopa bezrobocia na koniec października zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc. w stosunku do września i wyniosła 9,6 proc. Oznacza to, że mamy w tej chwili niewiele ponad 1,5 mln bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach, o niemal 250 tys. mniej niż przed rokiem. Malejące bezrobocie to efekt utrzymującej się dobrej sytuacji gospodarczej, ale także łagodnej jesieni,...

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Centrum PPP i Business Advisory Board Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych praktycznym zagadnieniom partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP),  które odbędą się 1 grudnia 2015 r. Warsztaty prowadzone będą w dwóch panelach tematycznych: Panel I: Jak dobrze przygotować odpowiedź na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące realizacji inwestycji w formule PPP?Panel II: PPP Project Pipeline – czy to warunek niezbędny ożywienia rynku PPP w Polsce? Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedsiębiorcy realizujący projekty PPP w Polsce (m. in. Pan Przemysław Szulfer, Z–ca...

Data publikacji: 25.11.2015
więcej...

Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto pracowników ochrony oraz osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższe od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej kilkadziesiąt procent. W Polsce wysokość zarobków tych pracowników na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości – zauważa Konfederacja Lewiatan. Jak wynika z rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń przeprowadzonej przez PwC , przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika ochrony w Czechach wynosi 3 238 zł, podczas gdy minimalna miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1 414 zł. Nawet w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich...

Data publikacji: 24.11.2015
więcej...

W dniach 19–20 listopada 2015 roku odbyła się w Luksemburgu Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE. Okoliczności spotkania były wyjątkowo poważne: zmieniony po zamachach w Paryżu kontekst dyskusji o migrantach i uchodźcach napływających do Europy, rosnące tendencje nacjonalistyczne w krajach UE oraz zmieniająca się dramatycznie rzeczywistość w Polsce i Turcji po wyborach parlamentarnych. W programie spotkania znalazły się też tak istotne tematy jak stanowisko biznesu wobec polityki handlowej UE wobec Chin, stanowisko BUSINESSEUROPE wobec tzw. raportu pięciu prezydentów (unia ekonomiczno–monetarna) czy stan przygotowań do COP 21    w grudniu br. w Paryżu. Polski biznes reprezentowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 24.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica