Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Propozycje przedstawione przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego pokrywające się z wcześniej złożonymi deklaracjami banków: obniżenie oprocentowania wynikające z ujemnej stopy procentowej LIBOR, wydłużenie okresu spłaty kredytu, rezygnacja z dodatkowych zabezpieczeń, są rozsądne i nie naruszają zasady równego traktowania klientów, którzy zaciągnęli kredyty walutowe i złotowe – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Bardzo pozytywnie oceniamy propozycję rezygnacji z opodatkowania umorzonej części kredytu po stronie kredytobiorcy i możliwość zaliczenia kosztów umorzenia do kosztów uzyskania przychodu banków.Bezprowizyjne przewalutowanie kredytów po średnim kursie NBP w dniu dokonania tej transakcji byłoby obecnie niekorzystne dla kredytobiorców w sytuacji wyjątkowo słabego złotego i mocnego...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Ostatnie dane, które napływają z rynku pracy napawają umiarkowanym optymizmem. W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. do poziomu 11,5%. Tak niski przyrost bezrobocia w tym miesiącu jest ewenementem.Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Ten rok rozpoczynamy w atmosferze bardzo szybkiego tempa zmian na rynku pracy. Przy dużej dostępności ofert pracy, rotacja pracowników poszukujących nowego zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od czterech kwartałów. Jednocześnie odsetek osób poważnie obawiających się utraty pracy jest najwyższy od 4 lat. Tak wynika z najnowszego badania agencji zatrudnienia Randstad „Monitor...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

• 2– 6 lutego br. ósma runda negocjacyjna umowy TTIP, Bruksela;• 3 lutego br. konferencja nt. dyrektywy o prawach udziałowców (tzw. Shareholders Rights Directive) – Striking the right balance in corporate governance and shareholder engagement, BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 3 lutego br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 3 lutego br. spotkanie z poseł Danutą Jazłowiecką, Parlament Europejski, Bruksela;• 3 lutego br. konferencja pt. ‘European multistakeholder forum on corporate stakeholder responsibility, Bruksela;• 4 lutego br. nieformalne posiedzenie komitetu zatrudnienia, Ryga;• 4 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. gospodarczych i monetarnych, Bruksela;• 4 lutego br. konferencja nt. e–Health, Bruksela;• 4 lutego...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Przedstawiamy listę styczniowych spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyły dr Anna Kwiatkiewicz i Anna Trzop z Biura Lewiatana w Brukseli oraz inni przedstawiciele Konfederacji. • 7 stycznia br. spotkanie z Konsentio – udział Lewiatana w BUSINESSEUROPE Day 2015 (26 marca 2015, Bruksela), Bruksela;• 7 stycznia br. noworoczne spotkanie u holenderskich pracodawców (VNO), Bruksela;• 7 stycznia br. spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Urzędu Patentowego, Bruksela;• 8 stycznia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela;• 9 stycznia br. spotkanie z biurem europosła Michała Boniego – udział Lewiatana w konferencji organizowanej przez THINK THANK, ONZ i Delloite na temat przyszłości Europy Społecznej, Bruksela;• 9 stycznia...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Zapraszamy do udziału w prestiżowej konferencji biznesu dla członków BUSINESSEUROPE, która odbędzie się 26 marca br. w Brukseli. Istnieje możliwość wystąpienia w charakterze panelisty w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez jednego z komisarzy i wśród reprezentantów europejskiego biznesu najwyższego szczebla. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:• inwestycje w obszarze rozwiązań cyfrowych w Europie;• inwestycje w unię energetyczną;• budowanie konkurencyjności na jednolitym rynku;• handel międzynarodowy jako czynnik pobudzający inwestycje;• plan inwestycyjny KE. Dlaczego warto przyjechać? Wydarzenie będzie okazją do:• wystąpienia w panelu w doborowym towarzystwie prezesów zarządów i CEO wielkich firm oraz prezydentów i dyrektorów...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

W związku z wejściem w życie kontrowersyjnych przepisów o płacy minimalnej na terytorium Niemiec, Konfederacja Lewiatan apeluje do firm członkowskich sektora transportowego o jak najszybsze przesłanie informacji nt. specyfiki struktury wynagrodzenia polskich kierowców. Państwa argumenty zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Rozwoju w polemice z niemieckim rządem. Przypominamy, że nowa płaca minimalna w Niemczech ma zastosowanie do przewozów transportowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r., a w grudniu 2014 r. zostały przyjęte przepisy wykonawcze). Oznacza to, że przewoźnik zagraniczny musi wypłacić kierowcy wynagrodzenie w wysokości co najmniej niemieckiej płacy minimalnej, tzn. 8,50 EUR za...

Data publikacji: 28.01.2015
więcej...

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2014 roku o 3,3 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPolska gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż większość gospodarek unijnych, a jej wzrost opiera się na solidnych fundamentach spożycia indywidualnego i inwestycji. Spożycie indywidualne było bowiem w 2014 r. wyższe o 3 proc., a inwestycje o 9,4 proc. niż w 2013 r. Wzrost PKB wsparły także rosnące zapasy (o 2,4 proc.). Natomiast negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego popytu zagranicznego potwierdza tylko dobrą kondycję polskiej gospodarki ponieważ przyzwoitemu wzrostowi eksportu towarzyszył jeszcze wyższy wzrost importu, co zawsze jest charakterystyczne...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2014 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 1,8 proc. – poinformował GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWzrost sprzedaży detalicznej nie był wysoki jak na miesiąc, w którym mieliśmy święta Bożego Narodzenia. Był też wewnętrznie zróżnicowany. W cenach bieżących r/r spadła bowiem sprzedaż aut, a także paliw (spadek także w cenach stałych). Wzrosła zaś silnie odzieży i obuwia (10,7 proc.) oraz kosmetyków i farmaceutyków (prawie 14 proc.). O poprawie kondycji gospodarstw domowych, wynikającej z lepszej sytuacji na rynku pracy, świadczy również fakt, że w większym stopniu rosła sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

Od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje stawka za godzinę pracy w wysokości co najmniej 8,5 euro i obejmuje również kierowców z firm transportowych z Polski. Konfederacja Lewiatan apeluje o wywieranie nacisku na rząd niemiecki, aby natychmiast ogłosił moratorium na obowiązywanie przepisów w przypadku kierowców zagranicznych firm oraz doprowadził do zmian wyłączających ich stosowanie wobec nich. Żądania Niemców, aby kierowcy zatrudnieni przez polskie firmy transportowe jadąc np. do Hiszpanii przez Niemcy otrzymywali wynagrodzenie takie jak kierowcy niemieccy, jest absurdalne. To godzi w tak mocno podnoszoną przez Niemcy zasadę jednolitego rynku powodując niewyobrażalne koszty związane z prowadzeniem ewidencji i kontrolą.Nowa płaca...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

Utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do zakwalifikowania nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dlatego Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wprowadzenie do ustawy o OZE zmian, które wydłużą okres przejściowy. Rozpoczęcie teraz (na początku 2015 roku) budowy instalacji OZE wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, że taka instalacja nie otrzyma wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów, gdyż zostanie zakończona po 1 stycznia 2016 roku, a jednocześnie nie będzie uprawniona do udziału w aukcji. – Taki stan rzeczy skutkować też będzie brakiem finansowania (czy...

Data publikacji: 27.01.2015
więcej...

Prezydencki projekt ordynacji podatkowej zawiera od dawna postulowane rozwiązania mające na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Oczywiście, zmiana kilku artykułów nie spowoduje, że rozliczenie podatków stanie się łatwe, ale jest to pierwszy od kilku lat dobrze oceniony przez przedsiębiorców projekt ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan. Szczególnie oczekiwana jest zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w razie wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych – in dubio pro tributario. Propozycja przepisu brzmi: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Pozwoli ona wyeliminować niejasności i wątpliwości pojawiające się w postępowaniach podatkowych oraz w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego. Brak...

Data publikacji: 26.01.2015
więcej...

Dzisiaj minister pracy Władysław Kosiniak–Kamysz będzie rozmawiał z liderami central związkowych i organizacji pracodawców o przyszłości dialogu społecznego. Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić Trójstronną Komisję, przygotowany przez pracodawców i związkowców, idzie w dobrym kierunku – wzmacnia obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych, chociaż wymaga jeszcze dopracowania – uważa Konfederacja Lewiatan. – W interesie rządu, ale i gospodarki jest jak najszybsze powołanie Rady Dialogu Społecznego. Prawdopodobnie związki nie wrócą do Trójstronnej Komisji, ale trudno byłoby im odmówić włączenia się w pracę Rady, której powstanie sami postulują – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.Projekt ustawy, przygotowany...

Data publikacji: 26.01.2015
więcej...

Wyzwania polityki przemysłowej i przyszłość rynku wewnętrznego w Europie to najważniejsze tematy spotkania Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Elżbiety Bieńkowskiej i Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego. Rozmowy z udziałem przedsiębiorców odbyły się 23 stycznia 2015 r. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych skupili się na obszarach związanych ze zmniejszenia emisji z samochodów po roku 2020 opartych na bardziej kompleksowym podejściu, które uwzględnia wszystkie możliwe sposoby obniżenia poziomu emisji dwutlenku węgla i nie ogranicza się jedynie do technologii...

Data publikacji: 26.01.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące reformy systemu ETS, zmiany dyrektywy o czasie pracy oraz przyszłego wykorzystania pasma UHF. • Rynek WewnętrznyTermin odpowiedzi: do 31.01.2015Transgraniczne łączenia i podziały (więcej informacji tutaj)• TransportTermin odpowiedzi: do 14.02.2015Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie (więcej informacji tutaj)• PrzedsiębiorstwaTermin odpowiedzi: do 31.01.2015Patenty i normy – nowoczesne ramy normalizacji w zakresie praw własności intelektualnej (więcej informacji tutaj) •...

Data publikacji: 23.01.2015
więcej...

Mikro–, małe i średnie firmy stanowią kręgosłup europejskiej gospodarki. Niezwykle ważne jest, by angażowały się w toczącą się dyskusję o TTIP – historycznej umowie ws. handlu i inwestycji negocjowanej między Europą i USA. Dlatego 22 stycznia br. BUSINESSEUROPE zorganizowało w Parlamencie Europejskim seminarium poświęcone istniejącym barierom w handlu, pomysłom na ich usunięcie oraz korzyściom ze współpracy między UE i USA. Gospodarzem spotkania był eurodeputowany Bernd Lange, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA). W dyskusji uczestniczyła dr Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli, razem z kilkunastoma eurodeputowanymi z różnych opcji politycznych, organizacjami pracodawców, m.in. IBEC (Irlandia), DI (Dania) czy CONFINDUSTRIA...

Data publikacji: 23.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica