Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Rynek turystyki medycznej cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym między innymi wzrost poziomu wydatków przeznaczonych na konsumpcję usług turystyczno–medycznych. Tendencja ta będzie utrzymywała się prawdopodobnie w kolejnych latach. Głównym motywem wyjazdu pacjentów są zazwyczaj niższe koszty zabiegów medycznych. Na świecie: Tajlandia, Indie, Malezja, a w Europie: Węgry, Bułgaria, Czechy oraz Polska są postrzegane jako kraje, w których usługi medyczne są tanie i wykonywane z wysokim profesjonalizmem. W niniejszych opracowaniach dokonano pogłębionej analizy rynków dla potrzeb przedsiębiorstw branży medycznej z województwa kujawsko–pomorskiego – zgodnie z założeniami projektu pt.: „Branża medyczna siłą regionu kujawsko–pomorskiego, realizowanego...

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

W lutym 2014 roku Republika Cypryjska wystąpiła z wnioskiem do EBOR o udzielenie pomocy finansowej dla sektora bankowego oraz wsparcia istotnych projektów gospodarczych, a tym samym – o zmianę swojego statusu na kraj biorcy. Decyzja Rady Gubernatorów EBOR była pozytywna. Podpisano umowę o udzieleniu pomocy w wysokości do 700 mln euro na okres do 2020 roku oraz z przeznaczeniem na wsparcie projektów na całej podzielonej wyspie, tj. zarówno w RC, jak i w tzw. Tureckiej Republice Północnego Cypru. EBOR działa w ramach i w uzupełnieniu do unijnego programu pomocowego, stąd ograniczenie...

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

Czy w działach sprzedaży i obsługi klienta spektakularne sukcesy zdobywają głównie mężczyźni? A może kobieca empatia i bardzo dobrze rozwinięte umiejętności miękkie sprawiają, że właśnie Panie są predestynowane do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży? Wśród laureatek i wyróżnionych w konkursie PNSA od wielu już lat odnotowuje się znaczące grono bardzo utalentowanych kobiet sukcesu. Podczas tegorocznej, już VII edycji konkursu PNSA została nawiązana współpraca z konkursem Women in Sales Awards UK. Działania odbywają się na zasadach patronackich i obejmują obszar wzajemnego wsparcia na płaszczyźnie medialnej. W ubiegłym roku konkurs PNSA zanotował rekordową liczbę 57 zgłoszonych kobiet, z...

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

Produkt krajowy brutto Polski był w drugim kwartale br. o 3,3 proc. wyższy niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWszystkie parametry składowe wzrostu PKB były w drugim kwartale br. słabsze niż w pierwszym. Dynamika spożycia indywidualnego, inwestycje, eksport i import były także niższe niż w drugim kwartale 2014 roku. Wyraźnie zmniejszyła się dynamika inwestycji, cięgle także maleją zapasy, ale już nie w tak dużym stopniu jak w pierwszym kwartale.Nie wydaje się jednak, żeby uzasadnione były obawy o spowolnienie gospodarki. Wartość dodana przemysłu rosła bowiem w drugim kwartale br. szybciej...

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

Kolejny raz powraca dyskusja na temat demograficznych i geograficznych kryteriów rozmieszczenia aptek w Polsce. Tym razem samorząd aptekarski domaga się nowelizacji prawa farmaceutycznego, w wyniku którego zablokowana zostanie możliwość otwierania nowych aptek tam, gdzie już istnieją w pewnej liczbie. Jest to najlepsza droga do wzrostu cen i utrwalenia lokalnych monopoli – ostrzegają Konfederacja Lewiatan i PharmaNET. Naczelna Izba Aptekarska próbuje przeforsować pomysł stworzenia dla każdego województwa Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych, określającej liczbę i rozmieszczenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Taką mapę miałby tworzyć wojewoda w porozumieniu z radą okręgowej izby aptekarskiej działającej na jego terenie. Samorząd aptekarski chce, aby nowe...

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

Lewiatan Business Angels został Partnerem konkursu KICkoff 2015. Zgłoszenia innowacyjnych pomysłów z branży energii przyjmowane są do końca września. Zmień świat energii!Zgłoś pomysł na swój innowacyjny biznes w branży energii i wygraj 10 000 € w gotówce oraz wsparcie i dofinansowanie nawet do 150 000 €. Masz czas do 30 września, aby wysłać swoją propozycję i dołączyć do największych graczy z branży! ULOTKA

Data publikacji: 28.08.2015
więcej...

Dzisiaj senatorowie z komisji budżetu i finansów zajmą się tzw. ustawą frankową. Konfederacja Lewiatan uważa, że w kształcie uchwalonym przez Sejm powinna być zmieniona. Kontrowersje budzi przerzucenie na banki 90 proc. kosztów przewalutowania kredytów czy poszerzenie liczby osób, które mogą skorzystać z ustawy przez podwyższenie powierzchni mieszkania lub domu na zakup, których zaciągnięto kredyt. W ocenie Konfederacji Lewiatan wątpliwości budzi usunięcie z ustawy, w trakcie prac w Sejmie, przesłanki wykorzystywania nieruchomości na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych – to powoduje możliwość restrukturyzacji również tych kredytów, które takiemu celowi nie służą. Wprawdzie pozostał wymóg braku „posiadania innego lokalu mieszkalnego ani innego domu jednorodzinnego,...

Data publikacji: 27.08.2015
więcej...

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Biznes – Innowacje – Eksport VII Kongres Kobiet, 11–12 września 2015, Warszawa, Torwar 11września 2015 (piątek)  godz. 14:00– 19:00, TORWARPotencjał kobiet to dziś jeden z ważniejszych i nie w pełni wykorzystanych czynników rozwoju firm i polskiej gospodarki. Dlaczego należy zapewnić równe szanse dla kobiet w firmach i gospodarce? Jak skutecznie wspierać firmy kobiece w zdobywaniu rynków zagranicznych?  Jaki jest wkład kobiet w rozwój nowych technologii – czy firmy kobiece są innowacyjne?  Inspiracje i sukcesy firm zarządzanych przez kobiety. Dobre praktyki z Polski i innych krajów.  Problemy młodego pokolenia kobiet...

Data publikacji: 26.08.2015
więcej...

Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 – 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej. Strategia zaprezentowana została w dniu 20 sierpnia 2015 r. podczas spotkania z przedstawicielami różnych środowisk. Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan reprezentowali Przewodniczący Andrzej Nikończyk i Pierwszy wiceprzewodniczący Grupy PP Tomasz Misiak. Planowane jest kolejne...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

W końcu czerwca 2014 r. było nas 38,5 mln. W latach 1990–2013 przeciętne trwanie życia kobiet wydłużyło się o 4 lata, a mężczyzn o 3,5 roku – podał GUS w publikacji „Sytuacja demograficznej Polski 2013–2014. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanSytuacja demograficzna Polski wygląda całkiem dobrze, jeśli patrzymy na wydłużające się trwanie życia – w 1990 r. kobiety żyły przeciętnie 80 lat, a mężczyźni 75 lat. W 2013 r. przeciętne trwanie życia wydłużyło się – do 84 lat dla kobiet i 79 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że w ciągu 23 lat (1990–2013) długość życia Polaków...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Po wakacjach prace w Komisji ruszają pełną parą. Przygotowaliśmy garść informacji o tym, co istotnego dla firm będzie się działo w Brukseli do końca 2015 roku. Dla naszych członków to cenna informacja z punktu widzenia prac nad ewentualnymi stanowiskami.  Zachęcamy firmy członkowskie do zapoznania się z kalendarzem prac Komisji Europejskiej i sygnalizowania tematów dla Państwa istotnych ekspertom Biura Lewiatana w Brukseli. 8 września Debata kierunkowa na temat Strategii Handlu i Inwestycji na rzecz Zatrudnienia i Wzrostu (komisarz odpowiedzialny: J. Katainen)Kontynuacja debaty kierunkowej na temat polityki społecznej (komisarz odpowiedzialny: V. Dombrovskis)...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

W opiniowanym projekcie proponuje się dodanie w Art. 71 ust. 2 dodatkowego punktu nr 9, przez co nastąpiłoby uwzględnienie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do okresu 365 dniu, w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, również okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w lipcu br. spadła do 10,1 proc. z 10,3 proc. w czerwcu. Rok temu bezrobocie wynosiło 11,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGUS potwierdził prezentowane wcześniej przez resort pracy informacje o poziomie bezrobocia rejestrowanego pochodzące z meldunków urzędów pracy. Liczba bezrobotnych w stosunku do czerwca zmniejszyła się o ok. 36,5 tys. osób do 1586 tys. osób. Dzięki temu stopa bezrobocia zmniejszyła się już szósty raz z rzędu. Jednak tempo tego spadku było wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia spadła z poziomu 10,3% do...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia, a nie jak wcześniej po ich wejściu w życie . Dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej – uważa Konfederacja Lewiatan. Waloryzacja kontraktów to zabezpieczenie interesu wszystkich stron – zamawiający nie musi rozpisywać nowego przetargu, przedsiębiorca ma gwarancję otrzymania wynagrodzenia za świadczone usługi bez konieczności ponoszenia strat z tytułu rosnących kosztów pracy, pracownik zaś zachowa bezpieczeństwo zatrudnienia. Podstawą kalkulacji zamówień zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem...

Data publikacji: 25.08.2015
więcej...

Umowa o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym to jeden z najważniejszych projektów dyskutowanych obecnie na forum UE. Szczególnie w obecnej sytuacji zmian gospodarczych i zagrożeń geopolitycznych zarówno wewnątrz Unii, jak i w krajach z nią sąsiadujących, TTIP może oznaczać zmianę cywilizacyjną, możliwość integracji ekonomicznej na niespotykaną dotąd skalę i zbudowanie silnej przeciwwagi gospodarczej dla ekspansji krajów Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony po obu stronach Atlantyku będą zwycięzcy i przegrani umowy. Dlatego od rozpoczęcia negocjacji staramy się informować Państwa o ich przebiegu i zachęcać do aktywnego udziału polskiego biznesu w debacie. Okres przedurlopowy...

Data publikacji: 24.08.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica