Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

Data publikacji: 05.10.2017
więcej...

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

Data publikacji: 05.10.2017
więcej...

A multi–speed Europe poses a threat to the future of our continent, warned the participants of the plenary session Multi–speed Union: The Twilight of the Union or a New Charter in European Integration?. Alexandre Escorcia, Deputy Head of Policy Planning at the Ministry of Foreign Affairs of France, explained that President Macron wants Europe to become more effective. It is not supposed to be an exclusive club. A multi–speed Europe cannot entail our continents division into the poor and the wealthy, into the East and the West.  A multi–speed Europe is a true threat. When the...

Data publikacji: 04.10.2017
więcej...

Większość zmian zawartych w projekcie ustawy o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest dobra dla firm. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo – rozwojowe, od 1 stycznia 2018 r., będą mogli skorzystać z przyjaznych rozwiązań – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Koszty osoboweBudzący liczne spory interpretacyjne przepis dotyczący zaliczenia do kosztów osobowych należności i składek pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo–rozwojowej ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorstw. Do ulgi B+R będą zaliczane koszty zatrudnienia pracownika poniesione przez przedsiębiorcę w danym miesiącu w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo–rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w...

Data publikacji: 03.10.2017
więcej...

Zapraszamy do lektury relacji z siódmego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. 27 września 2017 r.VII Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczętePolska za 20 lat. Jak technologia zmieni rzeczywistość?Czy mamy do czynienia z kryzysem demokracji? Gala otwarcia EFNI: Urządzanie świata na nowoRozmowy Nocnych Marków w Sopocie 28 września 2017 r.Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?Patriotyzm gospodarczy a globalizm – o wizerunku i wyzwaniach firm rodzinnych w PolsceHandel międzynarodowy nie może ograniczać demokracjiW czasie rosnącego populizmu to miasta powinny kreować przyszłość Świat musimy zmieniać razemKonflikty a mediacja – czy i jak możemy sobie pomóc sami Maspex i LG Chem Poland laureatami nagród Citi...

Data publikacji: 02.10.2017
więcej...

Na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei uczestnicy jak co roku przyjmą Deklarację Sopocką. Poniżej przedstawiamy jej treść. DEKLARACJA SOPOCKA 2017   60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich Europa stała się obszarem współpracy, a my – Europejczycy żyjemy w pokoju, cieszymy się wolnością, korzystamy ze wspólnego rynku. Przestajemy zauważać granice do niedawna dzielące nasz kontynent. Unia – bez wątpienia – okazała się najlepszym projektem dla Europy. To wspólny sukces. Nie możemy go zmarnować! Jednocześnie kryzys migracyjny, ataki terrorystyczne, zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze, poczucie niesprawiedliwego udziału...

Data publikacji: 30.09.2017
więcej...

– Funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym jest zmianą zasadniczą i wymaga zaangażowania wielu stron: biznesu, nauki, społeczeństwa i branży finansowej. Jest to jednak element przyszłości, bo dziś nie jest to powszechna filozofia – powiedział Jerzy Hausner, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w trakcie dyskusji w Sopocie. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to koncept polegający na efektywniejszym wykorzystaniu surowców, zawracaniu ich w obiegu, zamiany odpadów w surowce wtórne, jak również stworzenie nowych modeli biznesowych i nowego podejścia do produkcji. Tadeusz Nowicki, prezes Grupy Ergis zaznaczył, że należy patrzeć na całościowe koszty planowanych działań dla środowiska. Całkowite wyeliminowanie plastików z obiegu...

Data publikacji: 29.09.2017
więcej...

Aglomeracje stają się zwornikiem tego, co dzieje się w społeczeństwach. To tu wyraźnie ujawniają się napięcia i tarcia. Miasta mogą jednak i powinny być przykładem radzenia sobie z tymi wyzwaniami. W Europie mamy do czynienia z rosnącą falą populizmu. Wewnątrz aglomeracji, jak w soczewce, ujawniają się problemy wywołujące postawy nacjonalizmu, zamknięcia i strachu. Jednocześnie to miasta mogą mieć kluczową rolę w rozwiązywaniu tych trudności. – Miasta i regiony powinny kreować przyszłość. Nie tylko ich władze, ale jako całość – wskazuje Markku Markkula, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Wyniki wyborów, w których partie populistyczne osiągają coraz...

Data publikacji: 28.09.2017
więcej...

Trwa Europejskie Forum Nowych Idei. To międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 27–29 września w Sopocie, a jej hasłem przewodnim jest „Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu. Więcej informacji: www.efni.pl  Twitter: @EFNI_Poland   Facebook: www.facebook.com/efni.poland/Youtube: EFNI Poland...

Data publikacji: 27.09.2017
więcej...

Dzisiaj rząd ma się zająć projektem ustawy dotyczącej przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zawiera on represyjne przepisy, które będą mogły być stosowane do szerokiego grona podatników. Wątpliwości budzą kryteria uwzględniane w ustaleniu wskaźnika ryzyka oraz nadanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uprawnienia do blokowania rachunku bankowego przedsiębiorcy na okres 72 godzin z możliwością wydłużenia do 3 miesięcy.Projekt ustawy upoważnia szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT, na podstawie danych o rachunkach przedsiębiorców oraz o transakcjach między przedsiębiorcami,...

Data publikacji: 26.09.2017
więcej...

Już w najbliższą środę, wśród gości EFNI 2017 powitamy Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Minister weźmie udział w Gali Otwarcia Forum, a także w panelu „Stół Polska firma na rynkach regionu. Ograniczanie ryzyka związanego z praktykami korupcyjnymi i przestępczością gospodarczą   Do zobaczenia w Sopocie! 27–29 września. Zarejestruj się na efni.pl!

Data publikacji: 25.09.2017
więcej...

Stopa bezrobocia w sierpniu br. wyniosła 7 proc., wobec 7,1 proc. w lipcu br. – podał GUS. Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta Konfederacji Lewiatan Dobre dane z rynku pracy potwierdzają informacje, które płyną od pracodawców o coraz większym zapotrzebowaniu na pracowników. O braku kandydatów do pracy mówią głównie firmy z sektora handlowego . Podobne problemy zgłaszają też przedsiębiorstwa produkcyjne, dla których największym wyzwaniem staje się rekrutacja pracowników. Kandydaci albo rezygnują z zatrudnienia w trakcie procesu rekrutacji albo nie zgłaszają się do pracy, gdyż w międzyczasie znaleźli ciekawszą ofertę.Nadal pracodawcy zgłaszają niedobór kompetencji u kandydatów, co tłumaczy małą presję...

Data publikacji: 22.09.2017
więcej...

18 września br. odbyło się posiedzenie kapituły nagrody NEW@POLAND przyznawanej przez Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Jury, które wyłoniło tegorocznego laureata obradowało w składzie: prof. Michał Kleiber Prezes PANprof. Witold Orłowski dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiejprof. Michał Goliński profesor w Szkole Głównej HandlowejCristiano Pinzauti Przewodniczący Jury new@poland, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, członek RN ZPTC LewiatanAleksander Szwarc Przewodniczący RN ZPTC LewiatanTomasz Klekowski Prezes Zarządu ZPTC, IntelPiotr Marczuk Członek Zarządu ZPTC Lewiatan, MicrosoftEdwin Bendyk, redaktor, Tygodnik Polityka Wyniki obrad jury poznamy już za tydzień, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei...

Data publikacji: 21.09.2017
więcej...

W otwartym posiedzeniu Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan udział wzięła Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas spotkania z przedsiębiorcami zapowiedziała przedstawienie, wypracowanej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, koncepcji nowelizacji ustawy PZP wraz z przepisami powiązanymi do końca 2017 r. Sama nowelizacja miałaby wejść w życie od października 2018 r. Wśród istotnych kwestii, które znajdą się w ustawie Prezes Urzędu wymieniła: 1.       Obniżenie tzw. progu bagatelności poniżej 300 tys. euro lub przynajmniej uproszczenia w jego stosowaniu 2.       Wprowadzenie klauzul abuzywnych mających na celu obroną oferenta przed dominująca pozycją zamawiającego 3.       Zmiany...

Data publikacji: 20.09.2017
więcej...

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt z dnia 7 września 2017 r.). Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku). Projekt z dania 7 września 2017 r. został zmodyfikowany względem wersji z 26 czerwca 2017 r.: 1) doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do...

Data publikacji: 19.09.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica