Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W piątek, 11 września zaczęła obowiązywać ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że Rada zacznie działać jak najszybciej. Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania prac. Wzmocniony zostanie obowiązek konsultowania projektów ustaw, strategii i programów rządowych. Zakłada się też większą jawność prac Rady, łącznie z rocznym oficjalnym sprawozdaniem z działalności przed parlamentem. Wprowadzenie mechanizmu głosowania większościowego uniemożliwi z kolei blokowanie efektów wspólnych prac przez jedną organizację. Polska potrzebuje dialogu społecznego dla tworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który...

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Grant Thornton Legal jest kancelarią prawną działającą w ramach Grant Thornton, wyłącznego partnera Grant Thornton International w Polsce. Jest częścią globalnego zespołu ekspertów, składającego się z ponad 2 600 partnerów oraz 31 000 pracowników, obecnego w ponad 110 krajach na całym świecie. W Polsce działa od 20 lat w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław i Kraków), zapewniając bliski kontakt z klientami oraz umożliwiając realizację wymagających projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, prawnego oraz outsourcingu rachunkowości, kadr i płac, bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta.

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Utrzymanie obecnych zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji do 2030 roku osłabi konkurencyjność wielu branż europejskiego przemysłu i przedłuży ich niepewność inwestycyjną. Projekt rewizji dyrektywy o europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS) jeszcze bardziej pogorszy obowiązujące dziś zasady – uważa Konfederacja Lewiatan. Po pierwsze, utrzymano mechanizm międzysektorowego współczynnika korekcyjnego. Po drugie, Komisja Europejska wprowadziła nowy mechanizm liniowego ograniczania emisji w sektorach, poprzez coroczną procentową redukcję wartości benchmarku. Oba te mechanizmy są krzywdzące dla najlepszych instalacji przemysłowych, które pomimo tego, że spełniają ustalony przez KE benchmark, nie będą miały zagwarantowanych darmowych uprawnień do emisji. Najlepsze instalacje powinny mieć zagwarantowaną bezpłatną alokację...

Data publikacji: 11.09.2015
więcej...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 1. półroczu 2015 r. wyniosło 4060 zł i było wyższe o 3,6 proc. niż w 1. półroczu 2014 r. Najlepiej płaciły firmy w województwie mazowieckim, a najgorzej przedsiębiorstwa w warmińsko–mazurskim, podkarpackim, lubuskim i podlaskim – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPoziom wynagrodzeń to obraz gospodarki, jej struktury, produktywności, przedsiębiorczości. Także w regionach. Dlatego dane te nie dziwią – jest tak „od zarania dziejów, bo województwa w których wynagrodzenia są najwyższe są też najbardziej rozwinięte, jest w nich więcej przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, a tym samym większy jest...

Data publikacji: 10.09.2015
więcej...

Sąd Rejonowy w Legnicy płaci za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony tylko 5,79 zł bez VAT, czyli ponad połowę mniej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. Jego wysokość wynosi obecnie 13 zł bez VAT. Na niewiele więcej pracowników ochrony wyceniły sądy rejonowe w Bielsku Podlaskim – 7,71 zł oraz w Nysie – 8,54 zł. Wybór ofert – w których praca jest wyceniana poniżej ustawowego wynagrodzenia minimalnego – negatywnie wpływa na cały sektor zamówień publicznych oraz rynek pracy – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Co więcej, tylko w jednym przypadku – sądu w Legnicy – zamawiający w specyfikacji zamówienia zawarł wymóg zatrudnienia na umowę o...

Data publikacji: 10.09.2015
więcej...

Obowiązujący od ponad pół roku, artykuł 172 Prawa telekomunikacyjnego (PT) jest źródłem wielu wątpliwości nie tylko wśród firm telekomunikacyjnych i marketingowych. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca oferujący np. usługi cateringowe nie może bez uprzedniej zgody zadzwonić do nowo otwartego centrum konferencyjnego z propozycją współpracy. Problem dotyczy wszystkich firm, które do kontaktów z potencjalnymi lub obecnymi klientami–konsumentami i innymi przedsiębiorcami – używają telefonu. Konfederacja Lewiatan przygotowała rekomendacje jak interpretować ten przepis. Artykuł 172 ust 1 Prawa telekomunikacyjnego zakazuje wykorzystania końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy wyraził na to zgodę. Przepis dotyczy relacji pomiędzy...

Data publikacji: 09.09.2015
więcej...

Praktyka absolwencka zawsze powinna być odpłatna. Jednak określenie minimalnego wynagrodzenia na tak niskim poziomie niewiele zmieni w sytuacji młodych osób. Co więcej rodzi ryzyko, że pracodawcy będą chętnie korzystać ze stosowania minimalnej stawki jako wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami – zauważa Konfederacja Lewiatan oceniając projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Celem nowelizacji ustawy jest pełna realizacja zalecenia Rady Europy w sprawie ram jakości dla staży. Projekt dotyczy praktyk odbywanych przez absolwentów, nie dotyczy zaś praktyk zawodowych będących elementem programu kształcenia formalnego lub kształcenia i szkolenia zawodowego, a zatem staży będących...

Data publikacji: 08.09.2015
więcej...

7 września br. na stadionie Legii Warszawa odbyła się konferencja Konfederacji Lewiatan i Polskiego Związku Pracodawców Klubów Sportowych „Rozwój Klubów Sportowych szansą na rozwój sportu w Polsce. W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, przedstawiciele Polskiego Związku Koszykówki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce, piłkarskiej Ekstraklasy S.A. oraz reprezentanci czołowych polskich klubów sportowych zrzeszonych w Związku. Podczas spotkania wypracowano wspólny postulat stworzenia funduszu rozwoju klubów sportowych w Polsce i wniesienie społecznego projektu ustawy do sejmu. Celem nowych regulacji ma być stworzenie możliwości dofinansowywania działań klubów związanych ze szkoleniem młodzieży. Ponadto,...

Data publikacji: 08.09.2015
więcej...

Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad zmianą definicji pojęcia „budowla w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.). Nowa definicja odpowiadać ma zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009 . TK wskazał na konieczność odrębnego – poza prawem budowlanym – określania przedmiotów i zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji cztery propozycje rozwiązań, które zostały wypracowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych oraz w trakcie konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Administracji...

Data publikacji: 07.09.2015
więcej...

Po raz dziewiąty Forum Darczyńców wyłoni „Liderów Filantropii spośród firm zaangażowanych społecznie. Oprócz nagród dla najhojniejszych firm (za przekazanie na cele społeczne największej kwoty darowizn oraz największego procentu zysku), nagrodzone zostaną firmy, które do filantropii zachęcają swoich pracowników i klientów. Ponadto wyróżnieni zostaną „Liderzy Filantropii wśród firm debiutujących w konkursie. Zgłosić firmę do Konkursu można do 9 października poprzez wypełnienie krótkiej ankiety. Serdecznie zapraszamy firmy do udziału! Wystartowała 9 edycja konkursu „liderzy Filantropii. Idea konkursu polega na uhonorowaniu firm, które w roku ubiegłym najhojniej wsparły cele społeczne. Nagrody zostają przyznane w dwóch kategoriach głównych: 1) firma, która przekazała...

Data publikacji: 04.09.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan apeluje do resortu pracy o podjęcie działań, które zagwarantują przedsiębiorcom z różnych regionów i powiatów równy dostęp do środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przyczynią się do ich pełnego wykorzystania w 2015 r. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Pracodawcy chętnie sięgają po środki KFS w celu podnoszenia i aktualizacji umiejętności swoich i swoich pracowników. Świadczyć o tym może wysoki poziom ich wykorzystania. W niektórych powiatach wręcz wyczerpano limity przyznane na 2015 rok. Obecnie istnieje jeszcze możliwość zaspokojenia tego wysokiego popytu dzięki wykorzystaniu środków...

Data publikacji: 03.09.2015
więcej...

Dni dla Biznesu to wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które odbędzie się w Kielcach, w dniach 1–2 października 2015r. Składają się na nie: 1. Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy  – panele dyskusyjne i warsztaty 2. Targi Usług dla Firm   W programie wykłady, debaty,  wystąpienia, panele dyskusyjne. – Działania  legislacyjne  w  ostatnich  latach,  mające  na  celu  ułatwienie  pro– wadzenia   działalności   gospodarczej  w Polsce – próba oceny, wnioski, kierunki  działań. – Źródła  finansowania  dla  firm  na  rodzimym  podwórku.  Skuteczne  formy  pozyskiwania  środków  unijnych  z ...

Data publikacji: 02.09.2015
więcej...

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w sierpniu 51,1, wobec 54,5 w lipcu i 54,3 pkt. w czerwcu br. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW lipcu przemysł nie miał urlopu, ale w sierpniu już tak. Pytanie jednak, czy to tylko urlop, czy zmiana trendu i wejście w okres wolniejszego wzrostu. Produkcja wzrosła, nowe zamówienia – tak krajowe jak i zagraniczne – także, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach. „Rozpędzony w poprzednich miesiącach przemysł realizował w sierpniu bieżące zamówienia i likwidował zaległości produkcyjne. Firmy ograniczyły też aktywność zakupową. To nie brzmi najlepiej. Tym bardziej, że...

Data publikacji: 01.09.2015
więcej...

Urząd Zamówień Publicznych przygotował oraz udostępnił kolejny projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z unijnymi wymogami Polska ma czas na wdrożenie nowych regulacji do 18 kwietnia 2016 roku . Zdaniem Konfederacji Lewiatan przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy należy zmienić, bo narusza zasady swobody działalności gospodarczej. W konsultacjach społecznych wzięły udział m.in.: ministerstwa, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe i podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu instytucje zgłosiły szereg zastrzeżeń do proponowanego kształtu ustawy. Dotyczą one przede wszystkim zasad funkcjonowania tzw. zamówień in house, czyli tym udzielanym przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. Uczestnicy konsultacji zwrócili również uwagę na...

Data publikacji: 01.09.2015
więcej...

Ministerstwo Finansów zwróciło się do nas z prośbą o ocenę (wstępną analizę) funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w Unii Europejskiej i możliwości rozliczenia tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS). W kontekście tego pytania Ministerstwo Finansów zainteresowane jest uzyskaniem odpowiedzi na następujące kwestie: 1)      ocena wsparcia przedsiębiorców ze strony Ministerstwa Finansów (zapewnienia dostępu do informacji o wprowadzonych zmianach, opracowania w tym celu wyjaśnień lub podjęcia przedsięwzięć ułatwiających przygotowanie się do wprowadzonych zmian), 2)      ocena...

Data publikacji: 01.09.2015
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica