Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Na Dolnym Śląsku oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy między regionalnymi organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Forum Partnerów Społecznych – bo taka jest nazwa tej inicjatywy, będzie platformą komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców w regionie. W Forum Partnerów Społecznych zaangażowały się organizacje pracodawców: Dolnośląscy Pracodawcy (Konfederacja Lewiatan), Związek Pracodawców Dolnego Śląska i Związek Pracodawców Polska Miedź (zrzeszone w Pracodawcach RP), Loża dolnośląska Business Centre Club (BCC), a także związki zawodowe – NSZZ „Solidarność, Rada Województwa Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Porozumienia  Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego. FPS będzie zajmować się...

Data publikacji: 07.01.2016
więcej...

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące opracowania i systematycznej aktualizacji krajowych planów odnoszących się do realizacji celów unii energetycznej. Podsumowanie obecnego etapu realizacji celów unii energetycznej oraz przedstawienie wstępnego harmonogramu przyszłych działań w tym obszarze wskazuje na konsekwencję zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich w realizacji celów unii energetycznej. Ambitny plan działań legislacyjnych nada dodatkowy impuls dla realizacji tych celów.– Długoterminowe plany państw członkowskich, zaakceptowane przez Komisję Europejską ułatwią przedsiębiorstwom energetycznym wdrażanie polityki inwestycyjnej uwzględniającej interesy pastw, a także realizującej cele unii energetycznej wynikające z polityki klimatyczno–energetycznej UE. Plany te staną się ważnym elementem wizji...

Data publikacji: 05.01.2016
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w grudniu o 0,5 proc. r/r, a w stosunku do listopada o 0,2 proc. – podał GUS w swoim szybkim szacunku CPI. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanOd grudnia 2012 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostają poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc.), a od 18 miesięcy wskaźnik inflacji jest ujemny. W grudniu ceny spadły o 0,5 proc. r/r. GUS nie podał jeszcze danych dotyczących zmian cen w poszczególnych grupach towarów i usług, ale można ze 100 proc. pewnością zakładać, że spadek cen w grudniu to efekt spadających cen paliw oraz odzieży...

Data publikacji: 04.01.2016
więcej...

W związku z konsultacjami projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie swojego stanowiska do projektu. Dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług. Zawarte w niej rozwiązania mają przyczynić się do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także do usunięcia barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i...

Data publikacji: 29.12.2015
więcej...

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Konfederacja Lewiatan i wiele innych organizacji apelowało o jej skierowanie do TK, ponieważ podważa stabilność i sprawność funkcjonowania tej instytucji. Istotne dla obywateli, a więc także pracodawców i pracowników rozstrzygnięcia, będą zapadały po wielu latach. Lewiatan w ostatnim czasie dwukrotnie apelował do polityków o odpowiedzialne działanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, nowe regulacje w praktyce zablokują pracę Trybunału, ograniczą jego niezależność i dostęp do tej instytucji. Jako reprezentatywna organizacja pracodawców wielokrotnie zwracaliśmy się do Trybunału z wnioskami o rozstrzygnięcie istotnych dla pracodawców i pracowników problemów prawnych. Paraliż Trybunału opóźni konstytucyjną...

Data publikacji: 28.12.2015
więcej...

W IV kwartale 2015 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: UNIMA PLUS Sp. z o.o.Justyna RobakowskaIBMO Katarzyna MichalakRAFEX Wronki  Sp.j. R. KwaśnyELEPAZ  Sp. z o.o. s.k.PROFISTUDIO  Marlena SuwałaDUNI  EFF Sp. z o.o.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Aktualnie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan  liczy  180 członków, w tym 16 członków wspierających. Ogółem w firmach zatrudnionych jest  20603 pracowników.

Data publikacji: 23.12.2015
więcej...

Komisja Europejska opublikowała 2 grudnia br. projekt DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615. PROJEKT W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o analizę dokumentu wraz załącznikami oraz przedstawienie w ramach konsultacji społecznych uwag i komentarzy Państwa instytucji, które następnie zostaną wykorzystane przy opracowaniu Stanowiska Rządu RP odnośnie do przedmiotowego dokumentu. Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa uwag i opinii do przedmiotowego dokumentu w terminie do 31 grudnia  br. na...

Data publikacji: 22.12.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko BUSINESSEUROPE w sprawie tzw. geoblokowania.  BUSINESSEUROPE to największa europejska organizacja reprezentuąca interesy pracodawców. Konfederacja Lewiatan jest jej członkiem i brała udział w pracach nad przygotowaniem stanowiska. BUSINESSEUROPE słusznie próbuje w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie geoblokowania. Termin „geoblokowanie obejmuje nie tylko odmowę dostępu do stron internetowych, treści lub usług internetowych w zależności od kraju użytkownika, lecz także oferowania odmiennych – w zależności od kraju użytkownika – warunków sprzedaży czy świadczenia usług, częściowe ograniczane dostępu do niektórych ofert bądź przekierowywanie użytkownika na inne (zazwyczaj krajowe) strony internetowe. Doceniamy...

Data publikacji: 21.12.2015
więcej...

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki, który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014–2020. Jako Partner Programu będą Państwo mogli uczestniczyć w pracach nad wszystkimi celami Koalicji, których na drodze wspólnych konsultacji stale przybywa. Partnerzy uczestniczą nie tylko w spotkaniach Grupy Roboczej, ale również w spotkaniach Grupy Inicjatywnej, która ustala harmonogram i zakres oraz strategie prac Koalicji. W bieżącym roku przede wszystkim zapraszamy do udziału w Raporcie, gdzie będziemy prosić Państwa o zaprezentowanie Państwa...

Data publikacji: 18.12.2015
więcej...

Aż w 95% przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4% warunkowo umorzył postępowanie. Zdecydowana większość osób uznanych za winne w trakcie postępowania karnego skarbowego to członkowie zarządu, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43%), w drugiej kolejności z VAT (33%). To główne wnioski wynikające z raportu „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych przygotowanego przez Crido Taxand i Crido Legal. Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego – wynika z raportu NIK z...

Data publikacji: 17.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

Porozumienie klimatyczne, które zostało osiągnięte w Paryżu 12 grudnia, to duży krok naprzód w walce o naszą planetę. Europejski biznes mocno wspierał starania o zawiązanie mocnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Po części nasze oczekiwania zostały spełnione. Niestety porozumienie nie daje nam gwarancji, że inne konkurujące z nami, gospodarki podejmą porównywalny wysiłek w walce z ociepleniem klimatu. Co się udało?Przede wszystkim do porozumienia przystąpiły wszystkie kraje – zarówno rozwinięte i rozwijające się. Protokół z Kioto z 1997 roku, zobowiązywał jedynie kraje bogate do podjęcia działań. W Paryżu panowało powszechne zrozumienie, że działania powinien podjąć każdy.Przyjęto bardziej ambitny cel tj. utrzymanie...

Data publikacji: 15.12.2015
więcej...

30 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Różnorodności z cyklu spotkań poświęconych kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach spotkania Rady skupiliśmy się na argumentach biznesowych przemawiającychdo osób decyzyjnych w firmach na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddane zostały korzyści biznesowe – zarówno te finansowe, jak i pozafinansowe – wynikające z posiadania wśród zatrudnionych pracowników/pracownic osóbz niepełnosprawnościami. W wyniku wymiany doświadczeń i opinii osób uczestniczących w spotkaniu Rady przygotowano listę korzyści biznesowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami: lista korzyści Warto także podkreślić, że w przypadku grupy pracowników, jaką są osoby z niepełnosprawnościami,...

Data publikacji: 14.12.2015
więcej...

Wzrasta liczba przedsiębiorstw, które padają ofiarą nadużyć. W 2009 r. było to 30% przedsiębiorstw, podczas gdy w 2013 r. już 43% – wynika z „Badania przestępczości gospodarczej przeprowadzanego cykliczne przez PwC Polska.Jak przedsiębiorstwo może sobie radzić z nadużyciami i ich konsekwencjami oraz kosztami? PwC przygotował „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.pwc.pl/antykorupcja .Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatab

Data publikacji: 11.12.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica