Członkostwo » Składki

Tabela składek członkowskich

Liczba zatrudnionych osób

Wysokość miesięcznej

od

do

składki członkowskiej

0

10

76 zł

11

20

114 zł

21

50

204 zł

51

100

280 zł

Dla pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników składki są ustalane indywidulanie przez członków Zarządu w porozumieniu z przedstawicielem pracodawcy zrzeszonego w związku lub składającego deklarację członkowską.

 

Każdy przedsiębiorca przystępujący do Dolnośląskich Pracodawców ma możliwość zaliczenia wpłaconej składki w koszty uzyskania przychodu do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. Nr 34, poz. 31).

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica