Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Propozycje w zakresie prawa podatkowego zaproponowane w tarczy antykryzysowej nie poprawią płynności finansowej przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan i przedstawia dodatkowe postulaty.• Konieczne jest zwolnienie środków finansowych blokowanych na kontach VAT lub zwalnianie ich w terminie 3 dni, skrócenie terminu zwrotu VAT z deklaracji do 14 dni, czy zwolnienie wszystkich podatników z obowiązku stosowania zaliczek uproszczonych. – Propozycje rządu nie stanowią realnego wsparcia, o które proszą firmy, znajdujące się z każdym dniem w coraz trudniejszej sytuacji. Dla ratowania ich płynności konieczne jest, aby możliwie szybko zwracać im kwoty nadpłaconego podatku VAT oraz zwalniać środki blokowane na...

Data publikacji: 09.04.2020
więcej...

Kancelaria CRIDO, pod patronatem i we współpracy z Lewiatanem, opracowała Praktyczny przewodnik po mechanizmach Tarczy Antykryzysowej. Przewiduje ona rozwiązania prawne i podatkowe mające na celu wsparcie przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, kancelaria CRIDO pod patronatem Konfederacji Lewiatan przygotowała materiał objaśniający najważniejsze instrumenty Tarczy, a także wskazuje inne rozwiązania, z których już dziś przedsiębiorcy mogą korzystać, i na które mogą się powołać, aby zabezpieczyć swoją działalność. Kliknij poniższy obrazek aby pobrać przewodnik. Kliknij 

Data publikacji: 08.04.2020
więcej...

Kancelaria CRIDO, pod patronatem i we współpracy z Lewiatanem, opracowała Praktyczny przewodnik po mechanizmach Tarczy Antykryzysowej. Przewiduje ona rozwiązania prawne i podatkowe mające na celu wsparcie przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, kancelaria CRIDO pod patronatem Konfederacji Lewiatan przygotowała materiał objaśniający najważniejsze instrumenty Tarczy, a także wskazuje inne rozwiązania, z których już dziś przedsiębiorcy mogą korzystać, i na które mogą się powołać, aby zabezpieczyć swoją działalność. Kliknij poniższy obrazek aby pobrać przewodnik. Kliknij 

Data publikacji: 08.04.2020
więcej...

Konfederacja Lewiatan wraz z Austriacką Federacją Przemysłową oraz Chorwackim Związkiem Pracodawców skierowała do unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierryego Bretona apel z prośbą o przesunięcie terminów stosowania przepisów dotyczących branży telekomunikacyjnej. W związku z epidemią koronawirusa sektor ten boryka się obecnie z wieloma trudnościami. Dlatego też kierujemy do Ministerstwa Cyfryzacji prośbę o poparcie na poziomie unijnym przedstawionych przez nas postulatów, a także uwzględnienie ich w pracach nad regulacjami krajowymi. Tylko współpraca wszystkich pozwoli krajowym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przetrwać ten trudny dla gospodarki moment oraz utrzymać ciągłość świadczenia usług.Kliknij TUTAJ aby pobrać pełny tekst apelu Lewiatana oraz austriackiej i chorwackiej federacji przedsiębiorców...

Data publikacji: 07.04.2020
więcej...

47% Polaków uważa, że skutki pandemii spowodują utratę pracy przez nich samych lub kogoś z ich bliskich.51% Polaków uważa, że skutki pandemii znacząco wpłyną na spadek ich dochodów.68% Polaków ocenia działania rządu jako niewystraczające.70% Polaków pozytywnie ocenia zaangażowanie swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy. Lewiatan zapytał Polaków jak trwająca epidemia wpłynie na przyszłość ich zatrudnienia, poziom dochodów oraz jak oceniają skuteczność działań rządu i swoich pracodawców. Bo zeszłotygodniowym badaniu ponad 800 przedsiębiorców, dziś chcieliśmy poznać opinie pracowników. W obu przypadkach wnioski są pesymistyczne. – Wyniki badania są niepokojące, ale nie są zaskakujące. Pokazują one, że Polacy są bardzo świadomi tego, że...

Data publikacji: 06.04.2020
więcej...

• Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID–19 ułatwi wdrażanie, realizację i rozliczenia projektów – uważa Konfederacja Lewiatan. • Nowe regulacje powinny zostać jednak uzupełnione, np. o doprecyzowanie przepisów związanych z automatycznym wydłużaniem czasu realizacji projektów i wprowadzenie możliwości zwiększania ich budżetów. – Pozytywnie oceniamy elastyczne podejście do projektów, których realizacja może być zakłócona nie z winy beneficjentów. Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty. Wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w...

Data publikacji: 03.04.2020
więcej...

W toku prac nad Tarczą Antykryzysową Lewiatan zgłosił – w imieniu swoich członków – kilkaset postulatów i uwag do projektu. 40 naszych uwag zostało uwzględnionych i znalazło się w przepisach specustawy. Są wśród nich m.in. regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców, badań medycyny pracy, zwolnienie ze składek na ZUS, odroczenie złożenia i zapłaty CIT–8, odroczenie wejścia w życie JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT, odroczenie wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej, przesunięcie obowiązków związanych z BDO i szereg innych.Poniżej zmieszczamy listę uwzględnionych uwag. Na końcu jest link do pobrania materiału w wersji pdf. Postulaty Konfederacji Lewiatan uwzględnione w przepisach Tarczy Antykryzysowej(stan na...

Data publikacji: 02.04.2020
więcej...

Przepisy ustawy, wdrażające instrumenty ochrony miejsc pracy, zostały w trybie ekspresowym wdrożone do porządku prawnego i już od dziś firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z ochroną miejsc pracy i wprowadzeniem przestoju ekonomicznego. Kształt tych przepisów był monitorowany przez Lewiatana przez cały okres prowadzenia prac legislacyjnych. Liczymy, że wprowadzone instrumenty ochrony zatrudnienia pomogą wielu firmom w Polsce ograniczyć skutki kryzysu. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje i wzory dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy, przygotowane przez administrację rządową – wybrane i opatrzone dodatkowymi informacjami oraz dokumentami przez prof. Jacka Męciny doradcę Zarządu Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 01.04.2020
więcej...

• Minister finansów powinien określić możliwie szeroką grupę podatników uprawnionych do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania.• W pierwszej kolejności powinny one trafić do takich branż jak gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego, w których używane są w codziennej działalności. • Zwiększą one bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii koronawirusa oraz po jej ustąpieniu – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące rozporządzenia ministra finansów odnoszącego się do grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. – Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy...

Data publikacji: 31.03.2020
więcej...

• Organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości zaapelowały do premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie Tarczy Antykryzysowej (w zakresie związanym z ratowaniem firm i miejsc pracy) oraz natychmiastowe rozpoczęcie prac nad jej nowelizacją i stworzeniem Tarczy 2.0.• Pod apelem podpisali się: ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club, Związek Rzemiosła Polskiego. Tekst apelu (poniżej i w załączeniu).Apel Rady Przedsiębiorczości do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Premiera RPW uchwalonej w sobotę rano przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich...

Data publikacji: 30.03.2020
więcej...

 OdszedłKrzysztof Pendereckiwielki Polak, obywatel Świata, muzyk Monumentalny Pozostały Jego Dzieła  

Data publikacji: 29.03.2020
więcej...

Sejm w nocnym głosowaniu uchwalił tarczę antykryzysową i jednocześnie zablokował możliwość jej niezwłocznego wprowadzenia. Przedsiębiorcy potrzebują natychmiastowej pomocy, aby ratować miejsca pracy. Sytuacja polskich firm i pracowników jest dramatyczna! Tymczasem, w ostatniej chwili, do ustawy wprowadzono zapisy m.in. grożące paraliżem dialogu z przedsiębiorcami. Komplikując tak ustawę, rządzący de facto opóźniają jej wprowadzenie.Oburza nas, że nie tylko nie zwiększono wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców, ale w przyjętych przepisach, premier uzyskał możliwość odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego zgodnie ze swoim uznaniem. Rada jest dziś ostatnim miejscem gdzie toczy się dialog przedstawicieli pracowników i przedsiębiorców z rządem. Ma ustawowe uprawnienia do konsultowania ustaw.

Data publikacji: 28.03.2020
więcej...

• Dzisiaj Sejm ma się zająć tzw. tarczą antykryzysową.• Lewiatan przekazał wczoraj wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.• Wśród najważniejszych znalazły się m.in. zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.  Kluczowe postulaty Lewiatana: – Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.– Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń– Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym terminie– Zwolnienie środków z konta VAT– Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK1. Zwolnienie wszystkich firm ze składek...

Data publikacji: 27.03.2020
więcej...

• Branża energetyczna przygotowała pakiet postulatów, które pomogą firmom przetrwać czas epidemii koronawirusa.• Proponuje wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą utratę płynności finansowej dostawców mediów (energii elektrycznej, gazu, ciepła) z powodu wstrzymania płatności przez odbiorców oraz pozwolą zachować ciągłość dostaw tych mediów. – Przedsiębiorcy postulują, aby państwo (Skarb Państwa) okresowo przejęło płatności za media, z których korzystają przedsiębiorstwa (odbiorcy) znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej na rzecz sprzedawców i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Warte rozważenia byłoby przyjęcie analogicznego schematu do tego, jaki był / jest stosowany przy budowie dróg ekspresowych i autostrad tj. GDDKiA płaci bezpośrednio podwykonawcom w przypadku problemów...

Data publikacji: 26.03.2020
więcej...

W związku z bardzo trudną sytuacją gospodarczą, osiem wiodących organizacji przedsiębiorców i pracodawców podjęło decyzję o reaktywacji Rady Przedsiębiorczości.ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego będą wspólnie przedstawiać rządowi propozycje działań, które mają na celu ratowanie miejsca pracy i przedsiębiorstw.Organizacje apelują do rządu o rozszerzenie zapisów Tarczy Antykryzysowej, której kształt jest dzisiaj dalece niewystarczający. Deklarują również otwartość na współpracę z rządem i premierem. – W deklaracji przyjętej przez nasze organizacje napisaliśmy: nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań. Nie ma czasu na...

Data publikacji: 25.03.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica