Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Aby szybko diagnozować i leczyć osoby z chorobą nowotworową wprowadzono zasadę nielimitowania tych świadczeń. Propozycja zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada odwrócenie tej zasady, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia gwarancji stabilności dostępności do tych świadczeń – uważa Konfederacja Lewiatan. Wprowadzając tzw. pakiet onkologiczny ustawodawca wprost wskazał, że jest to dla niego dziedzina priorytetowa. Doświadczenie pokazuje, że kwestie przekazane do uregulowania Prezesowi NFZ nigdy nie wpłynęły pozytywnie na rynek opieki zdrowotnej. Oprócz finansów liczy się bowiem pacjent – wskazuje dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji LewiatanPonadto niezrozumiałym jest wprowadzanie...

Data publikacji: 23.06.2016
więcej...

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Tematem obrad był przedstawiony przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych. Strona pracodawców oraz NSZZ „Solidarność i OPZZ uznali za zasadne prowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia dalszych prac nad projektem przedmiotowej regulacji. Partnerzy społeczni wnioskują o prowadzenie prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Forum Związków Zawodowych wstrzymało się od głosu i zapowiedziało zgłoszenie swojego stanowiska co do trybu prowadzenia prac nad tym projektem w terminie późniejszym.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 22.06.2016
więcej...

Projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia blokowania geograficznego (geo–blokowanie), który przedstawiła Komisja Europejska ma ułatwić dostęp konsumentów do towarów i usługi oferowanych w innych państwach członkowskich. Nie uda się to jednak bez realnego ułatwienia przedsiębiorcom sprzedaży za granicą. W ramach tzw. pakietu e–commerce Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji (rozporządzenie w sprawie geo–blokowania). Projekt  zmierza do zniesienia ograniczeń w dostępie obywateli i firm unijnych do towarów i niektórych usług oferowanych w innych państwach członkowskich UE. W odniesieniu do towarów wprowadza on obowiązek sprzedaży, ale nie...

Data publikacji: 21.06.2016
więcej...

17 czerwca 2016 r. odbył się finał piątej edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL), należącego do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w fikcyjnych stanach faktycznych. KAL jest największym w Polsce konkursem typu moot court, adresowanym do aplikantów adwokackich i radcowskich. Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów KAL...

Data publikacji: 20.06.2016
więcej...

14 czerwca br. odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Personalnych z udziałem Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy. W pierwszej części spotkania Inspektor przedstawił priorytety w zakresie działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz planowane zmiany w zakresie sposobu jej funkcjonowania (usprawnienie i zwiększenie uprawnień inspekcji). Swoją uwagę koncentrował na roli kontroli prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania tego rodzaju kontroli u małych przedsiębiorców, którzy mają znacznie większe trudności z właściwą interpretacją i przestrzeganiem przepisów prawa pracy w porównaniu do dużych firm. Podkreślał konieczność zmiany podejścia do stosowania sankcji – wysokość kar powinna być zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Minister...

Data publikacji: 17.06.2016
więcej...

Rząd zaproponował od 2017 roku podwyższenie płacy minimalnej do 2 tys. zł brutto. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji LewiatanObecna sytuacja na rynku pracy coraz częściej porównywana jest do roku 2008, który wśród analityków rynku pracy uchodzi za najlepszy od początku transformacji gospodarczej. Wówczas stopa bezrobocia spadła do historycznego poziomu 6,6% (w październiku wg Eurostatu), a rosnący popyt na prace przy malejącej puli poszukujących pracy wywołał presję płacową. Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu realnym o 5,4% (8,1% nominalnie). Spektakularny był także wzrost płacy minimalnej, która przekroczyła wtedy poziom 1000 zł,...

Data publikacji: 16.06.2016
więcej...

Europa, która przemawia jednym głosem i rozwija się wewnętrznie, nie pozbawia nas tożsamości narodowych. To różnorodność czyni ją silną, i chcemy, aby tak pozostało. Tym ważniejsze jest, aby akceptacja dla Unii nie została podważona nadmierną ingerencją w codzienne życie obywateli. „Wielka w wielkich sprawach, mała w małych sprawach – to właściwe motto! Sprawy, które można lepiej załatwić na szczeblu krajowym, należy pozostawić w kompetencji państw członkowskich – napisali we wspólnej deklaracji przedstawiciele organizacji pracodawców z Niemiec i Polski: BDI, BDA i Konfederacji Lewiatan. Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli biznesu z Polski i Niemiec na zakończenie Polsko – Niemieckiego Szczytu Biznesu...

Data publikacji: 15.06.2016
więcej...

Po czterech miesiącach br., w ujęciu rocznym, eksport w euro wzrósł o 4,2 proc., a import o 1,3 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTo cieszy, bo po trzech miesiącach br. eksport był większy jedynie o 1,7 proc., r/r. Szybciej rósł eksport do krajów rozwiniętych, o prawie 6 proc. Zmniejszył się eksport do krajów rozwijających się. Wyraźnie widać wyhamowanie spadku eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (wzrost o 5 proc.). Dynamika eksportu mocno się zwiększyła, ale daleko jej do tej z ostatnich lat. Cały czas wzrasta udział eksportu do Niemiec w eksporcie ogółem,...

Data publikacji: 14.06.2016
więcej...

Po czterech miesiącach br., w ujęciu rocznym, eksport w euro wzrósł o 4,2 proc., a import o 1,3 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTo cieszy, bo po trzech miesiącach br. eksport był większy jedynie o 1,7 proc., r/r. Szybciej rósł eksport do krajów rozwiniętych, o prawie 6 proc. Zmniejszył się eksport do krajów rozwijających się. Wyraźnie widać wyhamowanie spadku eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (wzrost o 5 proc.). Dynamika eksportu mocno się zwiększyła, ale daleko jej do tej z ostatnich lat. Cały czas wzrasta udział eksportu do Niemiec w eksporcie ogółem,...

Data publikacji: 14.06.2016
więcej...

Szanowni Państwo!Dziewiąty raz spotkamy się na Mazurach, w weekend 2–4 września 2016 r. Tak jak w ubiegłym roku zapraszamy do Mikołajek, które w ankiecie zyskały Państwa aprobatę. Zaczniemy od piątkowego spotkania na Jeziorze Mikołajskim, gdzie odbędziemy (nieobowiązkowe) regaty Omeg. Wieczorem mamy kolację i wieczór integracyjny przy tradycyjnych szantach. W sobotę i w niedzielę żeglujemy na jachtach kabinowych. Do zobaczenia!Zbigniew GajewskiZ–ca Dyrektora GeneralnegoKonfederacji Lewiatan Termin i miejsce regat: 02–04.09.2016 r., Mikołajki Zasady i kierownictwo regat: Regaty będą się odbywały wg przepisów regatowych Polskiego Związku Żeglarskiego. Honorowym Komodorem regat jest Pan Henryk Orfinger,...

Data publikacji: 13.06.2016
więcej...

W dniach 30 maja – 1 czerwca w Warszawie odbył się finał konkursu Telemarketer Roku 2016. Do siedziby organizatora konkursu – Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB z całej Polski zjechali uczestnicy, wyłonieni przez Jury na podstawie odsłuchanych rozmów. W tym roku w Jury zasiadało aż 18 osób z wielu firm i branż. Uczestnicy konkursu podczas finału mieli do wykonania dwa zadania. Pierwszym z nich było przeprowadzenie rozmowy telefonicznej według przygotowanego przez Jury scenariusza. Do każdej kategorii Jurorzy przygotowali unikalny szkic rozmowy. Kolejnym zadaniem była rozmowa indywidualna z przedstawicielami Jury, podczas której konsultanci przedstawiali się...

Data publikacji: 09.06.2016
więcej...

„MSP powinny oszczędzać energię to tytuł komentarza, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu. Jego autorkami są Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan oraz Małgorzata Popiołek z Fundacji Poszanowania Energii. Ekspertki poruszają problem oszczędzania energii przez małe i średnie firmy.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 08.06.2016
więcej...

Popieramy działania Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu, gdyż leżą one w interesie konsumentów oraz przedsiębiorstw i są kluczowym elementem strategii budowania unii energetycznej. Dla Polski, uzależnionej w ok. 70 proc. od importu gazu, jest to szczególnie ważne – napisała Konfederacja Lewiatan w uwagach do nowego unijnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego przedstawionego w ramach tzw. Pakietu zimowego 2016. – Opowiadamy się za wzmocnieniem mechanizmów współpracy pomiędzy państwami, w tym utworzenie grup regionalnych opartych na jasnych i niedyskryminujących kryteriach oraz przygotowanie różnego typu regionalnych dokumentów planistycznych, oceny ryzyka, planów działań zapobiegawczych i planów...

Data publikacji: 07.06.2016
więcej...

Fundacja Marka dla Polski organizuje debatę, która jest elementem procesu dialogu społecznego o tym jak budować silną markę Polska i promować polskie przedsiębiorstwa za granicą. Koncepcja silnej marki Polska jest istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w debacie „Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?, która odbędzie się 27.06.2016 o godz. 11.00 w Sejmie RP, Budynek G, s. 14.Debata ta jest kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i środowisk gospodarczych. Ma być ona dyskusją z przedsiębiorcami...

Data publikacji: 06.06.2016
więcej...

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Reforma administracji zakłada konsolidację administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. PDF 1333_projekt_ustawy_o_KAS__str–_1–118–002.pdf (PDF, 4.43 MB)...

Data publikacji: 03.06.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica