Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zapraszamy na konferencję na temat przeciwdziałania upadłości firmy i ułatwianiu ponownego rozpoczęcia działalności pt. Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście Polityki Nowej Szansy. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r. o godz. 8.30 w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.W programie Polityka Nowej Szansy, przyjętym przez Radę Ministrów w 2014 r., zaproponowano działania mające na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się m.in. w sytuacji kryzysowej, zagrożonych upadłością.W ramach Programu Polityki Nowej Szansy przewidziana jest kampania społeczna ukierunkowana na zmianę świadomości i postaw różnych systemu gospodarczego wobec porażki biznesowej i osób...

Data publikacji: 04.12.2015
więcej...

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, zaczyna właśnie jednodniową wizytę w Brukseli. W planie m.in.. rozmowa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE o rewizji dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych oraz spotkanie władz BUSINESSEUROPE i prezesów dużych firm z komisarzami UE. Lewiatan zapyta J–C. Junckera, Przewodniczącego KE, o to czy działania zaproponowane w ramach Programu Prac KE na rok 2016 zostały ocenione pod względem ewentualnych dodatkowych obciążeń administracyjnych lub kosztów dla firm.Z wiceprzewodniczącym Timmermansem prezydent Bochniarz będzie rozmawiać o inicjatywach w ramach lepszego stanowienia prawa (ang. better regulation). Na spotkaniu z komisarzem G. Oettingerem poruszy kwestię oceny zasadności poszczególnych przypadków geo–blockingu (zagadnienie istotne dla...

Data publikacji: 03.12.2015
więcej...

Szefowie polskich firm widzą w działalności B+R+I szansę na zwiększenie przychodów i ekspansję na nowe rynki. Może im w tym pomóc dostęp do szeregu instrumentów wsparcia, w tym z funduszy UE. Szczególną szansą dla przedsiębiorców są ustanawiane przez NCBR programy wspierające działalność B+R, które do podziału mają ponad 3,85 mld EUR.   Aby skutecznie skorzystać z tych możliwości, trzeba tylko odnaleźć się w gąszczu programów, a ubiegając się o dotację pamiętać m.in. o tym, aby opisywany produkt był innowacyjny, rezultaty projektu stanowiły nowość, uregulowane były kwestie własności intelektualnej i aby projekt wpisywał się w Krajową lub Regionalną Inteligentną Specjalizację.Takie wnioski...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...

Zgodnie z ustawą minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę to 13 zł bez VAT. Jak się jednak okazuje szereg podmiotów publicznych tego nie respektuje i w budżetach na usługi przewiduje zdecydowanie niższe stawki – zauważa Konfederacja Lewiatan. Należy do nich Filharmonia Gorzowska, która za jedną godzinę pracy ochroniarza płaci jedynie 7,35 zł bez VAT. Narodowy Instytut Audiowizualny wybrał za to ofertę, gdzie roboczogodzina została skalkulowana na 9,83 zł bez VAT. We wrocławskim Centrum Badań EIT+ ochroniarz otrzymuje 8,97 zł bez VAT, a w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie zaledwie 7,17 zł bez VAT.Odpowiedzialni zamawiający są świadomi wpływu, jaki wywierają na...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...

Prezydent Andrzej Duda wysłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych, która ma zwiększyć kwotę wolną od podatku. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanKonfederacja Lewiatan popiera zaproponowane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku do ponad 8 000 zł w skali roku. Obecna kwota wolna od podatku jest zdecydowanie zbyt niska. To samo zdanie zaprezentował Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w październiku tego roku i decyzja rządu jest sprawną realizacją tego wyroku. Nie powinno się pobierać podatku od dochodów niezbędnych do przeżycia. Dlatego w Konfederacji Lewiatan od dawna opowiadamy się za zmniejszeniem opodatkowania osób o najniższych...

Data publikacji: 02.12.2015
więcej...

Ponad 170 przedstawicieli naszych firm i zaproszonych gości dyskutowało przez dwa dni o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych i politycznych w Polsce oraz w Europie. Coroczne spotkanie władz i firm członkowskich Konfederacji Lewiatan w Ossie, które odbyło się w dniach 27–29 listopada, zgromadziło ponad 170 uczestników. Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Rady Głównej. Jednym z głównych punktów spotkania było podsumowanie działań Konfederacji Lewiatan w 2015 roku oraz przedstawienie planów na nadchodzący 2016 rok. Dokonano także dwóch zmian w składzie osobowym Rady. Miejsce poprzedniego prezesa zarządu firmy T–Mobile Miroslava Rakowskiego zajął obecny prezes Adam Sawicki. Miejsce Andrzeja Szczepka zajął nowy...

Data publikacji: 01.12.2015
więcej...

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego. Powrót do niższego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – będzie nas kosztował do 2035 roku aż 381 mld zł. Powiększająca się dziura budżetowa negatywnie wpłynie na gospodarkę, lawinowo wzrośnie zadłużenie, a Polska wpadnie w procedurę nadmiernego deficytu – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Po obniżeniu wieku emerytalnego będą musiały wzrosnąć składki na ZUS lub podatki dla pracujących, a najpewniej jedno i drugie. Przy wzroście kosztów pracy, mniejsza będzie skłonność do inwestowania, tworzenia miejsc pracy, a więc trudniej będzie znaleźć pracę. Zmniejszy się...

Data publikacji: 01.12.2015
więcej...

1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – jest amerykańską ustawą z dnia 28 marca 2010 r.o ujawnianiu informacji o zagranicznych rachunkach dla celów podatkowych. Celem ustawy było zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień z amerykańską administracją skarbową (IRS), na mocy których instytucje te zobowiązane byłyby do przekazywania do USA danych o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz ich właścicielach, będących podatnikami USA.

Data publikacji: 01.12.2015
więcej...

W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się 30 listopada br. seminarium na temat możliwości biznesowych otwierających się w Iranie po oczekiwanym zniesieniu sankcji gospodarczych wobec tego kraju na początku 2016 r. W trakcie spotkania z przedsiębiorcami dyskutowano o tym, co jest ważne w prowadzeniu biznesu z partnerami irańskimi, czy z kim się kontaktować w pierwszej kolejności. W seminarium wzięłi udział Krzysztof Dąbrowski, radca ministra, z Ministerstwa Rozwoju, Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris SA, Dariusz Szcześniak, DMS i Ardvan Amir–Asiani, CAA.Konfederacja zorganizowała spotkania wspólnie z warszawską kancelarią DMS www.dms.net.pl, która współpracuje z kancelarią francuską Cohen–Amir–Aslani www.cohenamiraslani.com. Ta ostatnia właśnie...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Wzrost PKB w III kwartale br. przyspieszył do 3,5 proc. – podał GUS. Komentarz dr Jacka Adamskiego, doradcy zarządu konfederacji LewiatanŚwietne wiadomości dla nowego rządu – wzrost gospodarczy przyspiesza, a deflacja spowalnia, dając więcej luzu w przyszłorocznym budżecie, co uczyni nieco łatwiejszym spełnienie kosztownych obietnic wyborczych.Zrewidowane przez GUS dane o wzroście PKB w trzecim kwartale br. okazały się lepsze niż pierwotnie szacowano (3,5% wzrostu wobec III kw. 2014, a nie 3,4%) i nieco lepsze niż oczekiwała większość ekonomistów. Przy czym wzrost po uwzględnieniu wahań sezonowych (a taki właśnie miernik stosuje EUROSTAT dla porównań międzynarodowych) sięgnął imponującej wartości 3,7% w...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych – napisali w liście do ministra zdrowia – Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, OPZZ i NSZZ „Solidarność. Pracodawcy i związkowcy przekazali na ręce ministra analizę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wprowadzającego wyższe płace dla pielęgniarek i położnych wykonujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne. Z uwagi na szereg wątpliwości związanych z faktycznym sposobem podziału i przekazywania środków na rzecz pielęgniarek i położnych pracodawcy i związkowcy zwrócili się do ministra zdrowia z prośbą o nowelizację istniejących przepisów. Ma to bowiem szczególne znaczenie w...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Przedstawiamy listę najważniejszych spotkań i wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie w stolicy Unii Europejskiej. W ramach comiesięcznego podsumowania prezentujemy także te, które już się odbyły z udziałem ekspertów Konfederacji Llewiatan. Nadchodzące wydarzenia: ·         30 listopada br. seminarium Komisji Europejskiej, DG GROW „Investment Plan for Europe, Bruksela; ·         30 listopada – 1 grudnia br. Rady ds. Konkurencyjności, Bruksela; ·         1 grudnia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE, Bruksela; ·         2 grudnia br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. transportu, Bruksela; ·         2 grudnia br. seminarium grupy ALDE nt. uproszczenia polityki spójności dla wzrostu wyników (więcej informacji tutaj),...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie serię konsultacji dotyczących gospodarki cyfrowej, dyrektywy mediacyjnej oraz podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Bankowość i finanse Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Obligacje zabezpieczone w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Unijne ramy prawne dotyczące usług finansowych (więcej informacji tutaj) Termin odpowiedzi: do 6.01.2016 Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy venture...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

Pierwsza Strategia KE dotycząca CSR pojawiła się w 2011 roku i obowiązywała do 2014 roku. Według niej CSR było działaniem dobrowolnym firm i nie podlegało żadnym unijnym uregulowaniom prawnym. Takie podejście było przez firmy popierane. Jednocześnie krytykowały one przedstawianie Strategii CSR jako „działania naprawczego w stosunku do negatywnych skutków ubocznych aktywności firm i pomijanie pozytywnego oddziaływania inicjatyw z zakresu CSR na lokalne społeczności oraz stymulowanie innowacyjności.  W tej chwili KE opracowuje nowa Strategię CSR, której uważanie przygląda się nie tylko biznes, ale też inni interesariusze, np. inwestorzy czy organizacje pozarządowe. Do...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

30 listopada w Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny COP 21 z udziałem przedstawicieli rządów ze 195 krajów. Jeśli światowe negocjacje zakończą się sukcesem, zostanie zawarte najbardziej ambitne porozumienie klimatyczne, które miałoby zacząć obowiązywać po 2020 roku i zastąpić protokół z Kioto. Celem jest ograniczenie procesu globalnego ocieplenia. Biznes w Europie apeluje jednak o rozwagę w podejmowaniu zbyt dużych zobowiązań przez Unię Europejską, co może skutkować ograniczeniem konkurencyjności naszego przemysłu. BUSINESSEUROPE, organizacja skupiająca 40 federacji reprezentujących biznes w Europie, w tym Konfederację Lewiatan, przekazała swoje stanowisko w związku z rozpoczęciem szczytu w Paryżu. Główne przesłanie mówi o...

Data publikacji: 30.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica