Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Bardzo dobrze i dobrze ocenia stan swojego zdrowia 66,9 proc. obywateli UE28, a źle – 7,8 proc. – podał Eurostat (dane dotyczą 2015 r.). Polacy znaleźli się na końcu listy. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanŚrednio w krajach UE bardzo dobrze i dobrze ocenia swój stan zdrowia (2015 r.) ponad 67 proc. obywateli, w Polsce – 57,8 proc. Źle – w UE28 7,8 proc. populacji, a w Polsce – 11,8 proc. Źródło: opracowanie autorki na podstawie danych Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health–care/data/database; dostęp 12 kwietnia 2017 r.)Ocena stanu zdrowia dokonywana przez obywateli krajów UE28 jest zróżnicowana – najlepiej...

Data publikacji: 13.04.2017
więcej...

W artykule „Czas na odważne decyzje, który ukazał się w „Rzeczpospolitej, 12 kwietnia br., Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, przekonuje, że bez przyjęcia euro polska gospodarka, obywatele, przedsiębiorcy stracą.http://www.rp.pl/Rzecz–o–polityce/304119874–Bochniarz–Czas–na–odwazne–decyzje.html Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 12.04.2017
więcej...

Od 10 kwietnia 2017 r. nowym prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan jest Przemysław Schmidt. Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów! – Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest doskonale zorganizowany i dynamicznie rośnie. Mamy nowoczesny regulamin, sprawny sekretariat, doskonałych arbitrów. Na najbliższą przyszłość stawiamy sobie dwa zadania – po pierwsze, chcemy dalej popularyzować sądownictwo polubowne jako znakomity, sprawny i oszczędny sposób rozstrzygania sporów gospodarczych; po drugie, dziękując Konfederacji Lewiatan za nieustające wsparcie i pomoc, chcielibyśmy docelowo stać się sądem dla wszystkich organizacji biznesu w Polsce. Obecnie rozpatrujemy około 60 spraw rocznie, a mamy potencjał by rozstrzygać ich 600, a nawet 6000 – mówi...

Data publikacji: 11.04.2017
więcej...

Od 10 kwietnia 2017 r. nowym prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan jest Przemysław Schmidt. Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów! PRZEMYSŁAW SCHMIDT Bankier inwestycyjny, menedżer i radca prawny z 30–letnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie udziałowiec i członek zarządu spółki GetFresh, producenta wody Dar Natury oraz przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycji Samorządowych (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju). Członek rad nadzorczych szeregu spółek publicznych. Członek zespołu ekspertów przy Forum Rad Nadzorczych.   2001–2013 – Partner Zarządzający i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON DM S.A., najstarszego polskiego domu maklerskiego. 1997–2000 – Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. – największego operatora...

Data publikacji: 10.04.2017
więcej...

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz oraz Jacek Męcina, członek RDS z ramienia Lewiatana, wzięli udział 5 kwietnia w posiedzeniu Konwentu Marszałków w Krakowie. W programie konwentu znalazł się szereg propozycji interesujących z perspektywy dialogu społecznego w Polsce. Obok kluczowej kwestii trwających prac nad zmianami w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, poruszone zostały tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, strategią województw w zakresie aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju. Podczas omawiania zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz poinformowała Marszałków o aktywnościach Rady i nowelizacji ustawy w związku...

Data publikacji: 07.04.2017
więcej...

Automatyzacja, cyfryzacja i zawody przyszłości wyprą prawie połowę obecnych profesji Blisko połowa zawodów (40%) obecnych na dzisiejszym rynku pracy w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny. Najbardziej pożądanymi kompetencjami będą natomiast umiejętności programistyczne i te związane z przetwarzaniem danych. Polacy nie są świadomi tych prognoz – aż 70% z nich nie przewiduje zmiany zawodu i tylko co dziesiąty śledzi zmiany na rynku pracy. Jakie jeszcze prognozy wynikają z najnowszego raportu Gumtree.pl, pt. „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy ? Badanie Gumtree.pl, zrealizowane w ramach 4. edycji programu „Start do Kariery, pokazało,...

Data publikacji: 06.04.2017
więcej...

Spotkanie Made In Mauritius, odbędzie się 11 maja 2017 w Sali Broniewskiego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Będzie to spotkanie przedstawicieli wielu kluczowych branż, którego celem jest rozwinięcie relacji handlowych między Polską i Mauritiusem, zrzeszając danego dnia przedstawicieli z obu państw na szczeblu instytucjonalnym, jak i B2B. W związku z powyższym, Enterprise Mauritius pragnie spotkać się z przedstawicielstwem Państwa Konfederacji, aby wspólnie rozważyć możliwość przyszłej dwustronnej współpracy. Dodatkowo, mamy przyjemność przekazać Państwu zaproszenie ze strony delegacji Enterprise Mauritius na lunch, który w zamkniętym gronie odbędzie się 11 maja o godzinie 12.30 .

Data publikacji: 05.04.2017
więcej...

·         3 kwietnia br. Rada do Spraw Zagranicznych, Bruksela   ·         3 kwietnia br. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Bruksela  ·         3–4 kwietnia br. nieformalne spotkanie ministrów zatrudnienia, polityki społecznej i zdrowia, Bruksela ·         3–6 kwietnia br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasburg ·         11 kwietnia br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BusinessEurope, Bruksela ·         6 kwietnia nieformalne spotkanie ministrów ds. konkurencyjności, Bruksela ·         8 kwietnia br. nieformalne spotkanie ministrów gospodarki i finansów, Bruksela ·         25 kwietnia br. Rada do Spraw Ogólnych, Bruksela ·         25–26 kwietnia br. nieformalne...

Data publikacji: 04.04.2017
więcej...

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył akty powołania członkom Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada jest organem opiniotwórczo–nadzorczym. Jej kadencja trwa cztery lata. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wojewoda powołał członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez instytucje wymienione w ustawie. Zarządzeniem wojewody do dziewięcioosobowego składu Rady weszli: Anna Maria Matuszczak – kandydat wskazany przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;Krzysztof Urbaniak – kandydat...

Data publikacji: 03.04.2017
więcej...

31 marca br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja GPC Warsaw pt: Kształtowanie przyszłości stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz poprawienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. GPC to seria spotkań, które odbywają się w ponad 30 krajach na całym świecie, w podobnej formule. Celem konferencji jest znalezienie odpowiednich narzędzi i metod ułatwiających rozwiązywanie sporów cywilnych, a w szczególności gospodarczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Konferencję otworzył Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W swym krótkim wystąpieniu podkreślał zalety mediacji, które mogą być przewagą konkurencyjną dla polskich firm. Zaznaczył, że grupa propagatorów mediacji w...

Data publikacji: 31.03.2017
więcej...

Gośćmi sesji plenarnej EKES były: Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu, z którą debatowano o stanie negocjacji handlowych z Japonią, Koreą Południową, krajami ASEA, przyszłością TTIP i nowym globalnym ładem handlowym oraz Corina Crețu, komisarz UE ds. polityki regionalnej, która mówiła o priorytetach polityki spójności w nowej perspektywie finansowej, także jako konsekwencji Brexitu. Na 524. posiedzeniu Komitet przyjął poniższe opinie:ECO/389 Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja kontrahentów centralnych ECO/418 Wyspy w UE: jak przezwyciężyć utrudnienia strukturalne, aby stworzyć obszary sprzyjające włączeniu społecznemu?ECO/424 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR)...

Data publikacji: 30.03.2017
więcej...

W dniach 27–28 marca w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan był współorganizatorem wydarzenia. Przedstawiciele Konfederacji, w tym członkowie Małopolskiego Związku Pracodawców oraz Związku Pracodawców Firm Szkoleniowych i Usługowych Lewiatan, uczestniczyli w dwóch dniach spotkań, dyskusji i paneli w Krakowie i współorganizowali panel poświęcony roli organizacji przedsiębiorców we wdrażaniu zasad jednolitego rynku. Dyskusję zdominowała debata o potrzebie stworzenia jednolitego samorządu gospodarczego, jako najważniejszej organizacji reprezentującej polskie firmy w relacjach z administracją lokalną, regionalną, a nawet na poziomie europejskim. Konfederacja Lewiatan, a także część uczestników debaty,...

Data publikacji: 29.03.2017
więcej...

Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation zaprasza Państwa do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Konfederacja Lewiatan objęła konkurs patronatem. Nagroda główna to 45 000 złotych oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w kategoriach dodatkowych (Start, Progres, Senior, Młody Biznes, Kobieta Mikroprzedsiębiorczyni). Łączna pula nagród wynosi 150 000 zł. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych, równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczną. Pod uwagę zostaną także wzięte doświadczenia z instrumentami finansowymi.

Data publikacji: 28.03.2017
więcej...

Polecamy lekturę wywiadu z z dr. Maciejem Pirógiem, prezesem Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych, doradcą zarządu Konfederacji Lewiatan.  Wszystko, co minister i jego współpracownicy mówią na temat sieci szpitali, prowadzi nieuchronnie do wniosku, że wracamy do systemu, który pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia pożegnali niegdyś z ogromną ulgą.  Link do artykułu: www.medexpress.pl/siec–utkana–ideologicznie  

Data publikacji: 27.03.2017
więcej...

Media zdominowała informacja o spotkaniu szefów państw UE w Rzymie, w sobotę 25 marca. Tymczasem już w piątek po południu odbywa się bardzo ważne spotkanie – nadzwyczajny szczyt przedstawicieli organizacji europejskich partnerów społecznych i instytucji europejskich. Ranga spotkania jest bardzo wysoka, spotkanie otworzy Paolo Gentiloni, włoski premier. Następnie przewidziane są wystąpienia Donalda Tuska, Przewodniczącego Rady Europejskiej, Josepha Muscata, reprezentującego sprawującą Prezydencję UE Maltę oraz Jean Claude Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Następnie partnerzy społeczni przedstawią wspólne stanowisko dotyczące wyzwań stojących przed instytucjami europejskimi i partnerami społecznymi. W stanowisku deklarowane jest pełne poparcie dla UE i praca...

Data publikacji: 24.03.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica