Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan apeluje do związkowców i polityków, aby w rozmowach o przyszłości Kompanii Węglowej nie podgrzewali emocji i nie posługiwali się agresywnym językiem, bo to utrudni podjęcie szybkiej decyzji, która uchroni spółkę przed bankructwem, a górników przed utratą pracy. Perspektywa zamknięcia czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej wzbudza silne emocje, które utrudniają rzeczową dyskusję o programie jej ratowania. Zrozumiałe jest zdenerwowanie górników, którzy mogą stracić pracę. Konfederacja Lewiatan apeluje jednak do związkowców i polityków, aby nie podgrzewali tych emocji jeszcze bardziej posługując się agresywnym językiem i demagogią. Eskalując napięcie zmniejszają szansę na uporządkowaną naprawę Kompanii Węglowej i pozyskanie...

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Zasady przeprowadzania kontroli w firmach powinny być jasno określone, a każde odstępstwo od nich szczegółowo uzasadnione. Niestety, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej idą w przeciwnym kierunku. Ponadto w nowych przepisach przedsiębiorca nie ma prawa do ochrony, z własnej inicjatywny, tajemnicy jego korespondencji z prawnikiem – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecnie w art. 77 ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mamy normę generalną stanowiącą, że „w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych. Natomiast w przepisach szczególnych wprowadza się rozwiązania wyłączające stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli. Z taką sytuacją mamy...

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Jak zmaksymalizować wykorzystanie dodatkowych środków, dźwignię finansową oraz oddziaływanie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI)? Jakie wsparcie umożliwiłoby opracowanie projektów atrakcyjnych dla prywatnych inwestorów? Jakie są podstawowe potrzeby w zakresie wsparcia technicznego? O tych kwestiach dr Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli, rozmawiała 13 stycznia br. na spotkaniu zorganizowanym dla biznesu przez Dyrekcję Generalną Sprawy Gospodarcze i Finansowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele firm (np. GDF Suez, AREVA, Belfius czy BNP Paribas), organizacje sektorowe (np. Europejska Federacja Bankowa, Europejskie Stowarzyszenie Joint Venture czy UEAPME – organizacja parasolowa reprezentująca małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rzemiosło) a także Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

To program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne. Celem programu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki. Zadaniem programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii jest pomoc przedsiębiorcom – oferującym technologie przynoszące znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz komercjalizującym sprawdzone rozwiązania – w poruszaniu się po rynkach międzynarodowych, a także wsparcie w przygotowaniu konkurencyjnej oferty technologicznej do transferu za granicę i pomoc w pozyskaniu zagranicznych partnerów. Laureaci konkursu GreenEvo uczestniczą w misjach gospodarczych na całym świecie, a Ministerstwo Środowiska zgodnie z...

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan apeluje do związkowców i polityków, aby w rozmowach o przyszłości Kompanii Węglowej nie podgrzewali emocji i nie posługiwali się agresywnym językiem, bo to utrudni podjęcie szybkiej decyzji, która uchroni spółkę przed bankructwem, a górników przed utratą pracy. Perspektywa zamknięcia czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej wzbudza silne emocje, które utrudniają rzeczową dyskusję o programie jej ratowania. Zrozumiałe jest zdenerwowanie górników, którzy mogą stracić pracę. Konfederacja Lewiatan apeluje jednak do związkowców i polityków, aby nie podgrzewali tych emocji jeszcze bardziej posługując się agresywnym językiem i demagogią. Eskalując napięcie zmniejszają szansę na uporządkowaną naprawę Kompanii Węglowej i pozyskanie...

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Zasady przeprowadzania kontroli w firmach powinny być jasno określone, a każde odstępstwo od nich szczegółowo uzasadnione. Niestety, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej idą w przeciwnym kierunku. Ponadto w nowych przepisach przedsiębiorca nie ma prawa do ochrony, z własnej inicjatywny, tajemnicy jego korespondencji z prawnikiem – uważa Konfederacja Lewiatan. Obecnie w art. 77 ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mamy normę generalną stanowiącą, że „w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych. Natomiast w przepisach szczególnych wprowadza się rozwiązania wyłączające stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli. Z taką sytuacją mamy...

Data publikacji: 15.01.2015
więcej...

Przez lata związkowcy nie zgadzali się na uzależnienie wynagrodzeń górników od wyników finansowych kopalń. W efekcie płace i koszty wydobycia węgla rosły nawet wtedy, kiedy jego cena spadała, co doprowadziło Kompanię Węglową na skraj bankructwa. Winą należy również obciążyć kolejne rządy, którym nie starczyło determinacji do wprowadzenia niezbędnych zmian – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanObecnie są tylko dwa wyjścia: upadek całej Kompanii Węglowej lub zamknięcie trwale nierentownych kopalń. Związkowcy i cyniczni politycy wprowadzają w błąd społeczeństwo, w tym przede wszystkim górników, twierdząc, że istnieje trzecie wyjście. Proponują przyłączenie nierentownych kopalń do spółek energetycznych,...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo dla lokalnych pracodawców – uważa Konfederacja Lewiatan. Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W ocenie Konfederacji Lewiatan jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców tą formą dofinansowania działań służących rozwojowi pracowników. Na razie z informacji uzyskanej od związków regionalnych zrzeszonych w Konfederacji...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Konkurencyjność, cyfryzacja i zaangażowanie globalne Europy to trzy główne filary rozpoczynającej się właśnie łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas pierwszej w tym roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego premier Łotwy Laimdota Straujuma zaprezentowała priorytety UE na nadchodzące sześć miesięcy. Straujuma zapowiedziała, że hasłem przewodnim łotewskiego półrocza będzie solidarność i bezpieczeństwo. W centrum prac legislacyjnych znajdą się natomiast jednolity rynek cyfrowy i unia energetyczna. Rada poświęci szczególną uwagę pracom nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, pakietem telekomunikacyjnym i cyberbezpieczeństwem, a także zapowiedzianemu na luty br. pakietowi dotyczącemu utworzenia unii energetycznej.W swoim przemówieniu Straujuma odniosła się również do konieczności intensyfikacji...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił 13 stycznia br. na pierwszej w 2015 roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasbourgu prezentując posłom rezultat grudniowego posiedzenia Rady. Pod koniec grudnia 2014 r. przywódcy państw członkowskich dyskutowali przede wszystkim na temat opisywanego przez nas kilkakrotnie (m.in. tutaj) Planu Inwestycyjnego oraz sytuacji na wschodzie Ukrainy. Przypominamy, że przedstawiciele pracodawców zwyczajowo przekazali na ręce przewodniczącego Rady list z postulatami biznesu (więcej informacji tutaj). W odniesieniu do Planu Inwestycyjnego Przewodniczący Tusk poinformował posłów o silnym poparciu, jakiego przywódcy państw członkowskich udzielili inicjatywie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Ustalono, że fundusz powinien być operacyjny...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

To jedno z największych w ciągu roku spotkań branży budowlanej organizowane od 2009 r. Przez te kilka lat konferencja stała się ważnym forum dyskusji i wymiany myśli o sprawach najistotniejszych dla branży budowlanej. W tym roku jest organizowana przy współudziale największych organizacji branżowych: Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, SARP, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Związku Banków Polskich, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Instytutu Badawczego Dróg i MostówW programie m.in: – Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej UE – prognozy makroekonomiczne, – Wyniki budownictwa oraz prognozy dla branży na lata 2015–2020, – Publiczne inwestycje budowlane...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Przez lata związkowcy nie zgadzali się na uzależnienie wynagrodzeń górników od wyników finansowych kopalń. W efekcie płace i koszty wydobycia węgla rosły nawet wtedy, kiedy jego cena spadała, co doprowadziło Kompanię Węglową na skraj bankructwa. Winą należy również obciążyć kolejne rządy, którym nie starczyło determinacji do wprowadzenia niezbędnych zmian – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanObecnie są tylko dwa wyjścia: upadek całej Kompanii Węglowej lub zamknięcie trwale nierentownych kopalń. Związkowcy i cyniczni politycy wprowadzają w błąd społeczeństwo, w tym przede wszystkim górników, twierdząc, że istnieje trzecie wyjście. Proponują przyłączenie nierentownych kopalń do spółek energetycznych,...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo dla lokalnych pracodawców – uważa Konfederacja Lewiatan. Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W ocenie Konfederacji Lewiatan jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców tą formą dofinansowania działań służących rozwojowi pracowników. Na razie z informacji uzyskanej od związków regionalnych zrzeszonych w Konfederacji...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Konkurencyjność, cyfryzacja i zaangażowanie globalne Europy to trzy główne filary rozpoczynającej się właśnie łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas pierwszej w tym roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego premier Łotwy Laimdota Straujuma zaprezentowała priorytety UE na nadchodzące sześć miesięcy. Straujuma zapowiedziała, że hasłem przewodnim łotewskiego półrocza będzie solidarność i bezpieczeństwo. W centrum prac legislacyjnych znajdą się natomiast jednolity rynek cyfrowy i unia energetyczna. Rada poświęci szczególną uwagę pracom nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, pakietem telekomunikacyjnym i cyberbezpieczeństwem, a także zapowiedzianemu na luty br. pakietowi dotyczącemu utworzenia unii energetycznej.W swoim przemówieniu Straujuma odniosła się również do konieczności intensyfikacji...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił 13 stycznia br. na pierwszej w 2015 roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasbourgu prezentując posłom rezultat grudniowego posiedzenia Rady. Pod koniec grudnia 2014 r. przywódcy państw członkowskich dyskutowali przede wszystkim na temat opisywanego przez nas kilkakrotnie (m.in. tutaj) Planu Inwestycyjnego oraz sytuacji na wschodzie Ukrainy. Przypominamy, że przedstawiciele pracodawców zwyczajowo przekazali na ręce przewodniczącego Rady list z postulatami biznesu (więcej informacji tutaj). W odniesieniu do Planu Inwestycyjnego Przewodniczący Tusk poinformował posłów o silnym poparciu, jakiego przywódcy państw członkowskich udzielili inicjatywie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Ustalono, że fundusz powinien być operacyjny...

Data publikacji: 14.01.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica