Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla przedsiębiorców, które znalazły się „Polskim Ładzie, programie reform społeczno– gospodarczych na najbliższe lata, m.in. niższych obciążeniach podatkowych dla mikrofirm, uldze podatkowej zmniejszającej koszty wejścia na giełdę, czy uldze na automatyzację. Sprawdź jakie zmiany nastąpią w opłacaniu składki zdrowotnej. • Nowe propozycje dla małych przedsiębiorstw• Korzystne rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw• Propozycje ważne dla dużych firm• Co się zmieni dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą• Inne istotne zmiany dla biznesu Nowe propozycje dla małych przedsiębiorstw• Niższe podatki dla mikrofirmDzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tys. zł, obniżone zostaną obciążenia dla...

Data publikacji: 17.05.2021
więcej...

Zjednoczona Prawica przedstawiła dzisiaj Polski Ład, czyli nowy program społeczno–gospodarczy na okres pocovidowy. Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji LewiatanPolska gospodarka przeszła przez koronakryzys relatywnie dobrze dzięki śmiałemu programowi ochrony przedsiębiorstw i miejsc pracy, ale też dzięki odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników i pracodawców, którzy włożyli ogromny wysiłek współpracując w celu utrzymanie firm.  Udało się względnie szybko wrócić na ścieżkę wzrostu jednocześnie ograniczając do minimum wzrost bezrobocia. Ten sukces jest jednak na kredyt. Żeby z niego wyjść potrzebujemy impulsu rozwojowego, który przyniesie nadzwyczajny zwrot, a jednocześnie pozwoli zbudować konkurencyjność i stabilność gospodarki na lata. To dobrze, że Polski Ład został w...

Data publikacji: 15.05.2021
więcej...

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki powołał Rafała Dutkiewicza na stanowisko Doradcy Prezydenta.   Rafał Dutkiewicz w 1982 roku ukończył studia z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował także na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1985 obronił doktorat z logiki formalnej pracą zatytułowaną Z badań nad metodą tablic semantycznych Betha, której promotorem był profesor Ludwik Borkowski. W czasie stanu wojennego działacz „Solidarności. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność, a w 1990 jego przewodniczącym.Rafał Dutkiewicz był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama...

Data publikacji: 14.05.2021
więcej...

Polityka Energetyczna Polski 2040 stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego ponieważ uzależnia nasz kraj od długookresowego importu surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego. Ogranicza udział mniejszych firm w zyskach z transformacji energetycznej finansowanej ze środków UE, pomija dynamicznie rozwijający się prosumencki rynek wytwarzania i magazynowania energii – napisała w stanowisku Rada Przedsiębiorczości. Uwagi Rady Przedsiębiorczości do PEP2040 znajdziesz tutaj Polityka Energetyczna Polski 2040 jest dokumentem strategicznym, którego realizacja zdeterminuje kształt polskiej gospodarki na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jednocześnie jest dokumentem, który będzie miał istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne. Niestety analiza przedstawionych założeń pokazuje, że PEP2040 jest dokumentem zachowawczym i...

Data publikacji: 13.05.2021
więcej...

Reforma publicznych służb zatrudnienia, o której jest mowa w Krajowym Planie Odbudowy, powinna w większym stopniu uwzględniać potrzeby pracodawców, włączyć w procesy aktywizacji i podnoszenia kwalifikacji niepubliczne instytucje rynku pracy, a także rozszerzyć inwestycje związane z pracą zdalną na duże przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan. Trzeba wykorzystać czas, kiedy KPO będzie oceniany przez Komisję Europejską, na niezbędne uzupełnienia dokumentu. Zgodnie w prawem unijnym państwo „może uzupełnić plan odbudowy i zwiększania odporności, w tym po formalnym jego przedłożeniu jeżeli zachodzi taka potrzeba. O takich uzupełnieniach przedsiębiorcy chcą rozmawiać z rządem. Zdaniem Konfederacji Lewiatan reforma publicznych służb zatrudnienia powinna uwzględniać w...

Data publikacji: 12.05.2021
więcej...

• W centrum zainteresowania Krajowego Planu Odbudowy powinny się znaleźć zachęty, które zwiększyłyby poziom inwestycji prywatnych. • Dla przedsiębiorców niezwykle ważny jest również efektywny system monitorowania KPO oraz sposób wybierania projektów inwestycyjnych – uważa Konfederacja Lewiatan. Trzeba wykorzystać czas, kiedy KPO będzie oceniany przez Komisję Europejską, na niezbędne uzupełnienia dokumentu. Zgodnie w prawem unijnym państwo „może uzupełnić plan odbudowy i zwiększania odporności, w tym po formalnym jego przedłożeniu jeżeli zachodzi taka potrzeba. O takich uzupełnieniach przedsiębiorcy chcą rozmawiać z rządem. Przedsiębiorcy chcieliby uzupełnienia KPO o takie inwestycje, w których są pomijani (np. cyberbezpieczeństwo czy energetyka rozproszona) lub są...

Data publikacji: 11.05.2021
więcej...

Nie sprawdziły się ostrzegawcze prognozy na temat wzrostu bezrobocia w wyniku pandemii Covid–19. Nasz rynek pracy charakteryzuje się obecnie jednym z najniższych poziomów bezrobocia (najniższa stopa w UE mierzona wg BAEL). W kwietniu br. bezrobocie spadło do 6,3%, wobec 6,4% w marcu. Nie sprawdziły się ostrzegawcze prognozy na temat wzrostu bezrobocia w wyniku pandemii Covid–19. Nasz rynek pracy charakteryzuje się obecnie jednym z najniższych poziomów bezrobocia (najniższa stopa w UE mierzona wg BAEL). W kwietniu br. bezrobocie spadło do 6,3%, wobec 6,4% w marcu. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Niewątpliwie na sytuację na rynku pracy mają wpływ środki...

Data publikacji: 10.05.2021
więcej...

• Rozpoczął pracę międzyresortowy zespół, który ma przygotować założenia ustawy o REIT–ach, czyli spółkach inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu.• Konfederacja Lewiatan przedstawiła rządowi najważniejsze założenia przyszłej ustawy. • Przedsiębiorcy mają nadzieję, że jesienią ustawa zostanie uchwalona przez Sejm. Lewiatan uważa, że spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y) nie powinny być podwójnie opodatkowywane. Proponujemy, aby korzystały one ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem wypłacania odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku) do inwestorów (spółka REIT nie będzie płacić podatku dochodowego, tak jak nie płacą fundusze inwestycyjne). Podatek od dywidendy, płacony przez inwestora, nie powinien natomiast być wyższy niż 8,5%, zarówno CIT w przypadku...

Data publikacji: 07.05.2021
więcej...

• Apelujemy o pilne uchwalenie zmian do ustawy o podatku od towarów i usług wdrażających unijne przepisy dotyczące opodatkowania działalności e–commerce – napisała Konfederacja Lewiatan w liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu.• Nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 lipca br. Zmiany zawarte w projekcie ustawy mają na celu uszczelnienie poboru podatku VAT w handlu transgranicznym oraz uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną sprzedaż towarów lub usług konsumentom. Projekt zmian w zakresie opodatkowania transakcji e–commerce stanowi implementację dyrektyw Unii Europejskiej, które Polska zobowiązana jest wdrożyć do 1 lipca 2021 r. – Apelujemy o...

Data publikacji: 06.05.2021
więcej...

Europę i Indie łączą silne więzy historyczne i gospodarcze oraz wielowiekowa tradycja bliskiej współpracy i wzajemnego wsparcia. Europejska społeczność biznesowa jest bardzo zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się COVID–19 w Indiach oraz niezwykle trudną sytuacją zdrowotną i humanitarną, z którą boryka się ten kraj i jego obywatele. Do sprawy odniósł się prezydent BusinessEurope, czyli europejskiej federacji pracodawców, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan. Pierre Gattaz powiedział:Kryzys zdrowotny i humanitarny, którego doświadczają Indie z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID–19, jest dla nas bardzo niepokojący. Pandemia ta stanowi globalne wyzwanie, które wymaga globalnych odpowiedzi.

Data publikacji: 05.05.2021
więcej...

W kwietniu br. wskaźnik PMI wyniósł 53,7 pkt – podał IHS Markit. Inaczej niż oczekiwał rynek, notujemy spadek z marcowego 54,3 pkt., jednak wciąż jest to istotnie powyżej neutralnego progu 50 pkt. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat ujawnia nam narastające problemy, z jakimi boryka się polski sektor przemysłowy. Ryzyko niedostatecznego popytu wypierają niedobory surowców, tworzące zagrożenie dla możliwości zarobkowania oraz presja inflacyjna. Ta ostatnia ma różnorodne podłoże: braki surowców podnoszą ceny (zwłaszcza przy słabym złotym), podobnie jak deficyty zasobów pracy (trwałe i wynikające z chorób i opieki). Firmy pozbawione poduszki finansowej nie są skłonne ryzykować...

Data publikacji: 04.05.2021
więcej...

O włączenie do Krajowego Planu Odbudowy priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego, zwrócili się do premiera wszyscy partnerzy społeczni, członkowie Rady Dialogu Społecznego.  Wspólne oświadczenie partnerów społecznych znajdziesz tutaj Federacja Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność, OPZZ, Pracodawcy RP, BCC, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego, podkreślają, że projekt KPO z lutego 2021 roku w niepełny sposób zaadresował zalecenie RDS w sprawie dialogu społecznego dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki, a jednocześnie w KPO nie przewidziano żadnych działań w tym zakresie.Dialog społeczny powinien być traktowany jako gwarancja doskonalenia systemu...

Data publikacji: 30.04.2021
więcej...

Mamy zaszczyt ogłosić, że firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Związku Pracodawców Branżowych Lewiatan. Grupa Pernod Ricard jest globalną firmą z branży alkoholi mocnych i win, obecną w 80 krajach. Aktualnie jest liderem w kategorii alkoholi premium i prestiżowych. Grupa powstała w 1975 roku z połączenia dwóch rodzinnych spółek o francuskich korzeniach – Pernod i Ricard. Obecnie Grupa zatrudnia łącznie...

Data publikacji: 29.04.2021
więcej...

„Przyszłość jest w Twoich rękach – 9 maja, w Dzień Europy, rozpocznie się konferencja nt. przyszłości Europy (COFE). Konferencja jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Konferencja potrwa rok i zakończy się przekazaniem raportu z jej przebiegu szefom unijnych instytucji. Państwa członkowskie uzgodnią wówczas dalsze kroki, zwłaszcza jeśli wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie będzie wymagało zmian w traktatach. W pierwotnych planach konferencja miała rozpocząć się rok temu i trwać dwa lata, ale pandemia zmieniła ten scenariusz. Finał konferencji przypadnie na ostatnie miesiące francuskiej prezydencji w Radzie UE, co jest bardzo na rękę prezydentowi Macronowi, pomysłodawcy COFE. Szczegółowo o...

Data publikacji: 28.04.2021
więcej...

W październiku br. Bioelektra Group,  działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan. Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. – Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza...

Data publikacji: 27.04.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica