Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt zmian w treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 24 lutego. Poinformowano również o stanie realizacji Programu i wypełnieniu warunków ex–ante. Planowane modyfikacje Programu mają na celu dostosowanie zakresu wsparcia do niedawno przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także nowelizowanej Umowy Partnerstwa. Projekt zmian obejmuje m.in. rezygnację ze wsparcia projektów infrastruktury magazynowania gazu (na rzecz projektów infrastruktury przesyłu gazu), dodanie przedsiębiorstw do katalogu beneficjentów w sektorze gospodarki odpadami oraz poszerzenie zakresu wsparcia infrastruktury transportowej o tzw. projekty przygotowawcze. Wsparcie ma być w większym stopniu dostępne na obszarach miast o...

Data publikacji: 01.03.2017
więcej...

Już po raz 12 najszybciej rozwijające się mikrofirmy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody pieniężne w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale przyznane zostaną też nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna. Konkurs organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation. – Celem konkursu jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne mikroprzedsiębiorstwa...

Data publikacji: 28.02.2017
więcej...

W 4. kwartale 2016 r. liczba pracowników najemnych wzrosła o 109 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., spadła natomiast – o 63 tys. liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz pomagających im członków rodzin – wynika z danych GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW ciągu ostatniego roku (4. kwartał 2016 r. do 4. kwartału 2015 r.) liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę (na czas nieokreślony i czas określony) wzrosła o 109 tys., tj. o 0,8 proc. W tym samym czasie liczba pracujących wzrosła jedynie o 0,3 proc. Taką tendencję – do szybszego wzrostu...

Data publikacji: 27.02.2017
więcej...

Serdecznie zapraszamy aplikantów adwokackich i radcowskich do udziału w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan 2017! Przypominamy, że do 28 lutego można rejestrować drużyny oraz wysłać pozew!   Partnerem Głównym KAL2017 jest PwC, zaś fundatorem nagrody głównej dla Najlepszej Drużyny oraz dla Najlepszego Mówcy w postaci zagranicznego kursu arbitrażowego Jest CIArb European Branch. Konkurs odbywa się także pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan.Konkurs Arbitrażowy Lewiatan („KAL) należy do kategorii tzw. moot courts, popularnych w krajach anglosaskich konkursów opartych na symulacjach postępowań sądowych oraz arbitrażowych, prowadzonych w...

Data publikacji: 24.02.2017
więcej...

Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Sąd Arbitrażowy Lewiatan już po raz czwarty ma zaszczyt zaprosić na Dispute Resolution in M&A Transactions – wyjątkową międzynarodową konferencję i największe tego typu wydarzenie w regionie poświęcone arbitrażowi w transakcjach fuzji i przejęć. Konferencja odbędzie się 18–19 maja 2017 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Podczas dwudniowej...

Data publikacji: 23.02.2017
więcej...

W BusinessEurope powstał Zespół ekspercki ds. Brexit. 21 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan brali w nim udział. W pracach zespołu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele organizacji członkowskich BusinessEurope; reprezentanci organizacji sektorowych będą  konsultantami zespołu.  Na razie w kontekście Brexitu pojawia się więcej pytań niż konkretnych informacji.  Co wiemy? Procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zacznie się w momencie uruchomienia art. 50 Traktatu o UE przez Parlament – to na pewno stanie się w marcu 2017. UE stoi na stanowisku,...

Data publikacji: 22.02.2017
więcej...

Pod obrady rządu trafia projekt ustawy, zakładającej powołanie tzw. sieci szpitali. Po wejściu jej w życie upaść może kilkaset szpitali publicznych, głównie powiatowych, wydłużą się kolejki pacjentów, a około 20 tys. pracowników będzie musiało zmienić pracę, szpitale prywatne upadną lub będą leczyły tylko odpłatnie. Dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan z zakresu ochrony zdrowia prostuje kilka istotnych informacji na temat projektu ustawy.  MIT 1 Szpitale poza siecią nie zostaną zlikwidowane.   FAKT Szpitale, które nie otrzymają kontraktu, będą mogły starać się o finansowanie w drodze konkursu. Na ten cel zostanie około 9%...

Data publikacji: 21.02.2017
więcej...

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Nagród Lewiatana 2017. Zapraszamy związki branżowe i regionalne, członków indywidualnych oraz przedstawicieli Rady Głównej do zgłaszania kandydatur przedsiębiorców oraz osobistości życia publicznego.Kandydatury można zgłaszać do dwóch nagród:• Nagroda im. Władysława Grabskiego, dla wybitnej osobistości życia publicznego, której działalność w istotny sposób wpływa na rozwój przedsiębiorczości,• Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego, dla wyróżniającego się przedsiębiorcy.Od tego roku, Nagroda im. A. Wierzbickiego będzie przyznawana w dwóch kategoriach – osobie zasłużonej dla rozwoju podmiotów dużych oraz osobie zasłużonej dla podmiotów mikro, małych i średnich.Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nagrody Kuba Giedrojće–mail: kgiedrojc@konfederacjalewiatan.pl.Zgłoszenia do nagród należy przesyłać droga mailową na adres Sekretarza...

Data publikacji: 20.02.2017
więcej...

Od 1 marca br. wchodzi w życie reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.• Reforma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.• KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie wiceminister finansów Marian Banaś. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie...

Data publikacji: 17.02.2017
więcej...

16 lutego br., w czasie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego, zapadła decyzja o powołaniu podzespołu ds. ochrony zdrowia. W trakcie obrad z udziałem Henryki Bochniarz, przewodniczącej RDS, dyskutowano również m.in. o promocji dialogu społecznego w mediach publicznych, roli Rady w kontekście powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz rekomendacjach zmian w ustawie o RDS.Prezydium zatwierdziło też program plenarnego posiedzenia RDS, które odbędzie się 23 marca br.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 16.02.2017
więcej...

W artykule „Konstytucja biznesu, czyli trochę dobrze, trochę źle, który ukazał się 15 lutego br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, komentuje skutki wejścia w życie tzw. pakietu przewozowego.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 15.02.2017
więcej...

W imieniu organizatorów konferencji ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – FUNDAMENTEM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO zapraszamy do wypełnienie ankiety. Jej celem jest poznanie opinii i postaw środowiska inwestorów zarówno z branż biznesowych jak i administracji wobec wybranych aspektów zachowań przedstawicieli środowiska budowlanych w zakresie etyki i odpowiedzialności zawodowej. Wyniki tego sondażu, prowadzonego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa obejmą równocześnie ponad 110 tysięcy inżynierów budownictwa, co będzie największym tego typu badaniem w Europie. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Etyka i odpowiedzialność zawodowa Inżynierów Budownictwa – fundamentem...

Data publikacji: 14.02.2017
więcej...

W poniedziałek 6 lutego odbyło się spotkanie z Łukaszem Klejnowskim, asystentem europosłanki Róży Thun. Rozmawiano o włączeniu prawa autorskiego w zakres rozporządzenia o geoblockingu oraz kryteriów oceny kierunku prowadzenia usług i ofert. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branż technologicznych oraz kierownictwo Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju.  7 i 9 lutego odbyły się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kwestie rotacji, joint auditu oraz tzw. usług dodatkowych, do których Konfederacja Lewiatan odnosiła się w swoim stanowisku, zostaną poruszone...

Data publikacji: 13.02.2017
więcej...

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 9 lutego br., poświęcone było prezentacji wyników, przeprowadzonej przez NIK, kontroli systemu szkolnictwa zawodowego. System szkolnictwa zawodowego ocenia się jako nieskuteczny, a świadczy o tym zarówno wysoki poziom bezrobocia absolwentów szkół zawodowych (41%), jak również negatywna ocena ich umiejętności przez pracodawców. Wg raportu główną przyczyną tego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wnioski pokontrolne: 7,5 mld zł – roczne koszty kształcenia zawodowego96% to subwencje i dotacjekoszty kształcenia w szkołach samorządowych – 6,4–7 tys. zł na 1 uczniakoszty kształcenia w szkołach...

Data publikacji: 10.02.2017
więcej...

Digital Enterprise Show 2017 (DES2017) to ważne wydarzenie dla branży cyfrowej – 3 dni spotkań i rozmów oraz towarzyszące wydarzeniu targi. Poprzednią edycję spotkania odwiedziło ponad 18000 menedżerów z 49 krajów, którzy rozmawiali o tym jak cyfryzacja zmienia biznes, jak nabyć kluczową wiedzę, umiejętności i rozwiązania, by kształtować przyszłość w swoich branżach. Digital Enterprise Pokaż dąży do zwiększenia konkurencyjności Europy w zakresie przywództwa w rewolucji cyfrowej poprzez zwiększenie transformacji cyfrowej europejskich przedsiębiorstw i włączenie ich do globalnej gospodarki cyfrowej.  DES skierowany jest do prezesów, CIO, CMOS i działów HR najbardziej innowacyjnych firm tworzących lub wykorzystujących...

Data publikacji: 09.02.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica