Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Na świecie wykorzystywane jest 52 proc. potencjału przedsiębiorczości – wynika z Global Entrepreneurship Index. Pierwsze miejsce pod względem przedsiębiorczości zajmują Stany Zjednoczone (86,2 punkty). Polska zajmuje 34. miejsce (49,3 pkt) spośród 132 krajów i jest w czwórce państw, które odnotowały największy wzrost od ubiegłego roku za Danią, Szwecją i Węgrami.    Raport został opublikowany w związku z inauguracją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20 listopada 2016). Prezentowana w raporcie mapa światowego indeksu przedsiębiorczości pokazuje, że pierwsza 10 rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. Największy wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Indonezja (8 proc.) oraz Dania, Szwecja i...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Solaris Bus & Coach S.A. jest liczącym się w Europie polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów międzymiastowych InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowała ponad 14 000 autobusów i trolejbusów, które jeżdżą po drogach 30 krajów. Solaris Bus & Coach S.A. jest firmą rodzinną. Założycielami i właścicielami firmy są Solange i Krzysztof Olszewscy. W 1996 roku otworzyli fabrykę autobusów w Bolechowie pod Poznaniem. Firma wprowadziła autobusy niskopodłogowe na rynek polski i w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w tym segmencie. Solaris Bus & Coach od początku działalności...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy z dnia 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz projekt rozporządzenia z dnia 4 listopada 2016 r w sprawie przewozu towarów, który nie podlega systemowi monitorowania. PROJEKT Zgodnie z uzasadnieniem „przedmiotem rejestracji i monitorowania objęte będą, m.in. paliwa silnikowe i pochodne, w tym biodiesel, dodatki do paliw, oleje smarowe, oleje roślinne, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohol etylowy całkowicie skażony i susz tytoniowy. Projektowana ustawa ma...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w październiku 2016 r. o 0,2 proc., a w stosunku do września br. wzrosły o 0,5 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW październiku 2016 r. mieliśmy najsłabszy od 27 miesięcy spadek cen r/r. A także najsilniejszy od 4,5 roku wzrost cen m/m. Można przyjąć, że to początek końca deflacji. Utrzymuje się wzrost cen żywności – w ciągu 10 miesięcy 2016 r. wzrosły one o 0,8 proc. Inflacja dotyka w ostatnich miesiącach coraz większą grupę produktów żywnościowych (m.in. warzywa, mało, cukier, makarony, jaja, sery, mleko, wędliny, mięso wieprzowe), rosną...

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

– Rada zyskała kompetencje nie tylko w zakresie prowadzenia i rozwoju dialogu społecznego na poziomie krajowym, ale także na wszystkich szczeblach samorządu – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Łodzi. Podczas spotkania podkreślano, że nowatorska ustawa o RDS jest szansą na dobre funkcjonowanie dialogu na szczeblu wojewódzkim. Wskazywano, że w niektórych regionach formułowane są wątpliwości na temat usytuowania WRDS, że to nie marszałek a wojewoda powinien być organizatorem dialogu regionalnego. Zaniepokojenie budzi brak pieniędzy na finansowanie dialogu w regionach. Stąd pomysł budżetowego wsparcia. Także niełatwą sprawą jest...

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

Prezydent Konfederacji Lewiatan zainauguruje panel dyskusyjny pt. „Unia Europejska – nowe otwarcie, czy powolny rozpad, w ramach którego paneliści omówią największe wyzwania i zagrożenia dla projektu europejskiego, jak Brexit, przyszłość porozumień o wolnym handlu, unijna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, kryzys migracyjny, terroryzm. W ramach panelu pt. „Polska, Europa i świat w obliczu zmian społeczno–gospodarczych, Henryka Bochniarz, Ian Brzeziński, prof. Marek Belka oraz Jan Krzysztof Bielecki będą dyskutować o Ameryce pod rządami Donalda Trumpa i konsekwencjach wyboru Amerykanów dla relacji transatlantyckich.

Data publikacji: 14.11.2016
więcej...

Podczas spotkania 14 listopada br. poruszona zostanie kwestia przeglądu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, a w jego ramach – organizacji dialogu regionalnego, możliwości jego finansowania oraz wpływu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego na proces legislacyjny. To będzie pierwsze spotkanie nowej przewodniczącej RDS z przedstawicielami WRDS. Rada Dialogu Społecznego, zgodnie z ustawą, prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno–gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Zadaniem RDS jest wspieranie rozwoju dialogu społecznego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.W spotkaniu z Prezydium łódzkiego WRDS udział wezmą także: Jacek Męcina, ekspert Lewiatana, Przewodniczący Zespołu ds. prawa pracy, Zbigniew Żurek, członek RDS, Przewodniczący...

Data publikacji: 13.11.2016
więcej...

Projekt ustawy o refundacji leków wymaga dalszych prac legislacyjnych. Wątpliwości wzbudza nowy sposób obliczania kwoty tzw. payback, czy przepisy dotyczące zmiany lub cofnięcia decyzji refundacyjnej, wydawanej minimum na dwa lata, w trakcie jej obowiązywania – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy z zadowoleniem przyjęli propozycję zmiany terminu wydawania obwieszczeń refundacyjnych z dwóch na trzy miesiące. Postulat ten, zgłaszany przez środowiska, pozwoli na bardziej stabilne podejście do prowadzonych działań.– Z obawą przyjmujemy natomiast propozycje dotyczące sposobu obliczania kwoty tzw. payback. Chodzi o zwrot przekroczonej kwoty refundacji w danej grupie limitowej. Zgodnie z proponowanymi zmianami w przypadku przekroczenia limitu nadwyżkę mają pokryć wytwórcy...

Data publikacji: 10.11.2016
więcej...

8 listopada br. gościem Konfederacji Lewiatan był Marek Niechciał, Prezes UOKiK, który spotkał się z przedsiębiorcami by porozmawiać m.in. o zagadnieniu tzw. rekompensaty publicznej jako nowego środka nadzorczego stosowanego przez Prezesa UOKiK. Temat ten interesuje wielu uczestników rynku z punktu widzenia praktycznego, bowiem na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek wytycznych UOKiK w zakresie jej stosowania (stosowanie tzw. rekompensaty publicznej zostało zasygnalizowane w sprawozdaniu UOKiK za 2015 r.) Rekompensata publiczna polega na tym, że wydając decyzję w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, określa się skutki usunięcia naruszenia, np. zwrot pieniędzy konsumentom, możliwość...

Data publikacji: 09.11.2016
więcej...

8–9 grudnia 2016 r. w New Delhi odbędzie się Trzecie Forum Biznesowe Indie – Europa, organizowane przez Federację Indyjskich Izb Handlu i Przemysłu (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry –  FICCI) pod patronatem indyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. FICCI jest jedną z trzech głównych organizacji zrzeszających indyjski biznes (http://ficci.in/about–ficci.asp). Forum Biznesowe Indie – Europa ma przyczynić się do zacieśnienia relacji gospodarczych pomiędzy Indiami, a Europą oraz posłużyć jako platforma do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych. Wydarzenie będzie miało wielosektorowy charakter – organizatorzy mają zamiar skupić się na promocji współpracy w...

Data publikacji: 08.11.2016
więcej...

Henryka Bochniarz, jako Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego (RDS), 7 listopada br. przekaże na ręce Premier Beaty Szydło list wyrażający zaniepokojenie kolejnym naruszaniem przepisów o konsultowaniu projektów aktów prawnych przez Rząd. Tym razem chodzi o brak konsultacji społecznych rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem. Projekt 2 listopada br. skierowany został przez Radę Ministrów do Sejmu. – Nie mam wątpliwości, że projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem mieści się w zakresie działania związków zawodowych i organizacji pracodawców. Pomijanie RDS...

Data publikacji: 07.11.2016
więcej...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Instrumenty wsparcia innowacji. Warunki finansowania. Dobre praktyki, które odbędzie się 29 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Konfederacja Lewiatan i Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem merytorycznym tego wydarzenia. W trakcie spotkania, przedsiębiorcy zostaną poinformowani o projektowych, kapitałowych oraz społecznościowych formach finansowania innowacji. Termin: 29 listopada 2016, od godziny 9:30 (rejestracja). Miejsce: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48, bud. B–11, sala 21, II piętro.   W programie m.in.: ·         Paweł Bochniarz, MIT Enterprise Forum Poland Jak uczynić swój...

Data publikacji: 04.11.2016
więcej...

Siemens Healthcare jest członkiem założycielem Związku Pracodawców Firm Produkcyjnych. Siemens Healthineers ma ambicję stać się zaufanym partnerem dostawców usług medycznych na całym świecie – partnerem, na którym można polegać w zakresie wspomagania doskonałości klinicznej, efektywności działania i rentowności. Klientom oferuje szerokie i wszechstronne portfolio rozwiązań.Kliknij, aby powiększyć:

Data publikacji: 03.11.2016
więcej...

Zapraszamy na Inaugurację 9. edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To wydarzenie, które odbędzie się 14.11 (poniedziałek) w Brain Embassy, zaszczycą swoją obecnością nietuzinkowe osoby, pełne pasji, energii i doświadczenia, którym będą się dzielić przez cały dzień. Będą to m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych Paul W. Jones, CEO Village Capital Chris Cusack, reprezentant Fundacji Kaufmanna Arnobio Morelix, prezes Fundacji Startup Poland Julia Krysztofiak–Szopa czy Majka Lipiak z Leżę i Pracuję i Norbert Wierbiłowicz z FaniMani. Tematem przewodnim wydarzenia jest Przedsiębiorczość Społeczna. Jest to istotny temat, który wg nas...

Data publikacji: 02.11.2016
więcej...

30 października Unia Europejska i Kanada po ponad tygodniu perturbacji podpisały Kompleksową Umowę Ekonomiczno–Handlową czyli CETA. – To dobra wiadomość dla Unii Europejskiej, bo pomimo wewnętrznych kłopotów udowodniła swoją zdolność do zawierania korzystnych  dla przedsiębiorców europejskich umów handlowych – komentuje Jakub Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. – Brak zgody zdecydowanie ograniczyłby wiarygodność Unii jako efektywnej instytucji, zdolnej do reprezentowania 28, a w przyszłości 27 państw członkowskich – dodaje.  CETA znosi prawie 100% ceł i barier pozataryfowych, wprowadza udogodnienia...

Data publikacji: 31.10.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica