Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W sporze między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmami budowlanymi i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, dotyczącym ograniczania w umowach możliwości negocjacji cen w trakcie realizacji budowy, jeżeli znacząco wzrosły koszty niezależne od wykonawców, rację mają przedsiębiorcy. Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji LewiatanNakłady na budowę dróg powinny być w miarę równomiernie rozłożone w poszczególnych latach. W przeciwnym razie, kiedy wydatki raptownie rosną, a potem gwałtownie maleją, dochodzi do destabilizowania rynku, jak przed Euro 2012. Spiętrzenie robót jest podstawową przyczyną wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych oraz kosztów wynagrodzeń. Następstwem takiej sytuacji są bankructwa firm budowlanych i opóźnienia...

Data publikacji: 09.02.2018
więcej...

Można już zgłaszać chęć udziału w maratonie programowania, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych pomocnych dla branży prawniczej i dla osób szukających pomocy prawnej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23–25 lutego w Warszawie. Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jednym z gospodarzy tego wydarzenia. Do udziału zapraszamy prawników, aktywistów społecznych, programistów, specjalistów business development, grafików, menedżerów projektu, analityków biznesowych oraz innych specjalistów. Będą oni pracować w interdyscyplinarnych zespołach, korzystając z merytorycznego wsparcia doborowego grona mentorów. Aby dostarczyć inspiracji przed uczestnikami wystąpi wielu ekspertów z dziedziny legal tech. Będziemy również kontaktować się z zespołami pracującymi nad swoimi projektami...

Data publikacji: 08.02.2018
więcej...

Dolnośląski WRDS zwróci się z inicjatywą o powołanie Zespołu Doraźnego ds. Oświaty przy Radzie Dialogu Społecznego. Taki jest efekt wypracowanego porozumienia we Wrocławiu między minister edukacji Anną Zalewską a stroną związkową. Posiedzenie z Anną Zalewską, minister edukacji, odbyło się we Wrocławiu na wniosek Kazimierza Kimso, Przewodniczącego WRDS Województwa Dolnośląskiego w związku z planowaną pikietą Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność Region Dolny Śląsk. Dotyczyło ono podjęcia debaty na temat finansowania zadań oświatowych, a w szczególności regulacji wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Po trwających 2 godziny negocjacjach strony wydały wspólny komunikat dotyczący powołania nowego zespołu doraźnego przy...

Data publikacji: 07.02.2018
więcej...

1 i 2 lutego w siedzibie francuskiej Organizacji Pracodawców (MEDEF) w Paryżu odbyło się posiedzenie Komitetu Stosunków Międzynarodowych BusinessEurope połączone ze spotkaniem z dyrektorem generalnym  francuskiego ministerstwa skarbu oraz przedstawicielami bliźniaczej organizacji BusinessEurope – BusinessAfrica. Głównym tematem wydarzenia było zapewnienie silnego wzrostu gospodarczego i lepszych warunków dla funkcjonowania jednolitego rynku przez szersze wykorzystanie umów o wolnym handlu z krajami i obszarami partnerskimi. Konfederację Lewiatan reprezentował Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego, który zabiegał o poświęcenie większej uwagi handlowi cyfrowemu (e–commerce), także na arenie Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jest...

Data publikacji: 06.02.2018
więcej...

31 stycznia br. członkowie Prezydium Rady Podatkowej spotkali się z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Celem spotkania było poznanie planów resortu finansów dotyczących polityki podatkowej oraz przekazanie zastrzeżeń przedsiębiorców do zmian podatkowych uchwalonych w 2017 r. Minister przekazał informację, że pierwszy etap uszczelniania systemu podatkowego został zakończony. W najbliższym czasie uwaga Ministerstwa zostanie poświęcona na monitorowanie nieprawidłowości (szarej strefy) występującej w konkretnych branżach. Kontynuowane i rozwijane będą projekty informatyczne służące weryfikacji poprawności rozliczeń podatników (JPK). W planach Ministerstwa jest napisanie nowych ustaw o podatkach dochodowych, podzielonych na ustawę od dochodów osobistych, kapitałów pieniężnych oraz ustawę...

Data publikacji: 05.02.2018
więcej...

1 lutego br. odbyło się spotkanie członków Konfederacji Lewiatan z prof. Gertrudą Uścińską, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie spotkania omawiano ostatnie zmiany i plany na przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Omówione zostały takie działania jak: obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie jednego konta dla płatników składek, a także wyzwania i korzyści związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich. Duża część spotkania poświęcona była problemom z pozyskiwaniem zaświadczeń A1 dla cudzoziemców. Zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. ZUS coraz częściej odmywania wydania zaświadczeń A1 w stosunku do pracowników pochodzących z państw trzecich. Co ważne, w praktyce zaświadczenie...

Data publikacji: 03.02.2018
więcej...

Według zgromadzonych przez nas danych z grudnia 2017 roku unijne plany zakładają mobilizację w Polsce inwestycji o wartości ponad 8,86 miliardów euro. Wszystkie zainteresowane taką szansą przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się poprzez stronę: www.access2finance.eu UE pomaga firmom w całej Europie w zabezpieczaniu kapitału i pozyskiwaniu środków finansowych? W samej tylko Polsce UE przyczynia się do uruchamiania inwestycji wartych prawie 9 mld euro. Dowiedz się więcej o tym jak ubiegać się o finansowanie.        

Data publikacji: 01.02.2018
więcej...

W artykule „ Premierowi pod rozwagę: dlaczego nie inwestujemy, który ukazał się 30 stycznia w „Rzeczpospolitej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze, że nie da się zastąpić inwestycji prywatnych państwowymi. http://www.rp.pl/Opinie/301299922–Premierowi–pod–rozwage–dlaczego–nie–inwestujemy.html&cid=44&template=restricted Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 30.01.2018
więcej...

Konsultujemy projekty Dyrektyw Rady: zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie stawek VAT (COM (2018) 20 final)  PROJEKT , ZAŁĄCZNIK orazzmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (COM (2018) 21 final). PROJEKT , STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW Uwagi Konfederacji Lewiatan posłużą do przygotowania stanowiska Rządu i będą prezentowane w trakcie dalszych prac w Radzie Unii Europejskiej.Prosimy o zgłoszenie uwag w terminie do 1 lutego br. (czwartek) na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Data publikacji: 29.01.2018
więcej...

24 stycznia br. BusinessEurope wysłało list do premiera Bułgarii Bojko Borisowa, która od stycznia do czerwca bieżącego roku będzie sprawować prezydencję w Radzie UE. W opracowywanie treści listu zaangażowana była także Konfederacja Lewiatan. Zwraca on uwagę na kluczowe wyzwania dla prezydencji bułgarskiej, które są jednocześnie bardzo ważne dla przyszłości całej Europy, takie jak wspieranie reformy unii gospodarczo–walutowej, rozwijania unijnej strategii przemysłowej oraz negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych po 2020 r. W kontekście tego ostatniego należy pamiętać o wielkim sukcesie jaki odniosła dotychczasowa polityka spójności, która dzięki dostępnym w jej ramach funduszom,...

Data publikacji: 26.01.2018
więcej...

Ministerstwo Energii zaprasza duże przedsiębiorstwa na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z PO IiŚ zwiększenia efektywności energetycznej oraz optymalizacji gospodarowania energią. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia br. w siedzibie ME, ul. Krucza 36/Wspólna 6, sala kolumnowa. Zgłoszenia należy przesyłać na adres lucja.sromecka@me.gov.pl. Wnioski na konkurs można składać od 31 stycznia do 31 marca 2018 r.  Główne zasady ubiegania się o dofinansowanie poniżej oraz na www.pois.gov.pl/nabory/ Działanie 1.2 POIŚ. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach    Zasady ubiegania się...

Data publikacji: 25.01.2018
więcej...

Projekt ustawy o jawności życia publicznego budzi szereg wątpliwości przedsiębiorców, bo – wbrew tytułowi ustawy – w dużej mierze dotyczy właśnie biznesu. Zgodnie z nim, przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrażania polityk antykorupcyjnych w oparciu o bardzo nieprecyzyjne przepisy. Za nieprawidłowe, w ocenie kontrolującego, wykonanie tego obowiązku, przewidziane są kary, w dużej mierze uznaniowe i niewspółmiernie surowe. W firmach pojawi się także instytucja sygnalisty, biznes dotkną też wyłączenia w ochronie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodatkowo, władze powszechnych towarzystw emerytalnych zostaną objęte obowiązkiem ujawniania oświadczeń majątkowych. Co ciekawe, zdaniem autorów projektu...

Data publikacji: 24.01.2018
więcej...

Konfederacja Lewiatan objęła patronatem „II Edycję Targów Zarządzania Wierzytelnościami – targów pracy i kariery w branży zarządzania wierzytelnościami, które odbędą się 15 marca 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie tego wydarzenia będzie można zapoznać się z nowościami, jakie mają do zaoferowania na swoich stoiskach m.in. firmy zajmujące się usługami windykacyjnymi, usługami związanymi z pozyskiwaniem i wymianą informacji o dłużnikach, narzędziami  IT oferowanymi dla wierzycieli usprawniającymi procesy związane z zarządzaniem wierzytelnościami, usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, szkoleniowymi i doradczymi. W trakcie konferencji targowej będą się odbywały prelekcje prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz...

Data publikacji: 22.01.2018
więcej...

15 stycznia Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy mające na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli, promowanie wspólnych wartości i wzrost świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Nowe propozycje pojawiły się zaledwie dwa miesiące po tym, jak szefowie państw i rządów dyskutowali podczas szczytu w Göteborgu (w listopadzie 2017), o  wyzwaniach związanych z edukacją i szkoleniami. Proponowane działania mają na celu zmniejszenie nierówności społeczno–ekonomicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki. – Bardzo pozytywnie oceniamy inicjatywę Komisji Europejskiej jako odpowiedź na palącą potrzebę przygotowania przyszłych kadr do wyzwań transformacji cyfrowej i rewolucji 4.0.

Data publikacji: 19.01.2018
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica