Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Czy z kury znoszącej złote jajka zostanie tylko rosół? – Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując bezapelacyjne pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich przewoźników. – Nasza pozycja lidera stała się solą w oku zachodnich polityków mających wpływ na kierunek unijnej polityki. Stąd próby ograniczenia naszej obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze. – Taką inicjatywą wymierzoną w m.in. w polskich przewoźników jest przyjęty w 2020 roku Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2...

Data publikacji: 13.07.2021
więcej...

• W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. • W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. – Rozmowy miały bardzo formalny charakter – bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok – podkreśla prof. Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych RDS. Pracodawcy i związkowcy nie...

Data publikacji: 12.07.2021
więcej...

Grupa posłów PiS złożyła nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która ma tak zmienić prawo, aby uniemożliwić przedłużenie koncesji TVN24 i pozwalać w przyszłości uznaniowo udzielać koncesji nadawcom. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Proponowane zmiany już zyskały miano Lex TVN. Ich celem jest eliminacja największej niezależnej stacji telewizyjnej, która należy do inwestorów amerykańskich. Demokratyczne państwo i gospodarka rynkowa do funkcjonowania potrzebują dostępu do różnorodnej, obiektywnej i niezależnej od władzy informacji. Bez tego rośnie ryzyko, że polityka społeczno–gospodarcza będzie realizowana w coraz większym oderwaniu od realnych potrzeb i wyzwań, a firmy będą musiały funkcjonować w warunkach powiększającej...

Data publikacji: 09.07.2021
więcej...

W tym roku obchodzimy 20–lecie biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Od 20 lat jesteśmy też członkiem BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec instytucji UE. W Brukseli reprezentujemy polską gospodarkę i zabiegamy o jak najlepsze rozwiązania dla naszych firm. Bierzemy udział w procesie legislacyjnym na wszystkich jego etapach. Dziękujemy Posłom i Posłankom do Parlamentu Europejskiego, urzędnikom Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE za współpracę i wsparcie.... a poniżej prezentujemy cykl artykułów i nagrań, które pokazują nasze sukcesy i kulisy pracy...

Data publikacji: 08.07.2021
więcej...

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Grupa MAK dołączyła do firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. – Do Lewiatana przystępujemy z ogromną dumą i wielkimi nadziejami, ale też w sposób naturalny – mówi Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Grupy MAK. – Wiem, że biznesowo i społecznie patrzymy w tym samym kierunku. Dlatego rozpoczęcie partnerskiej współpracy dwóch tak wpływowych podmiotów napawa nas wszystkich ogromnym optymizmem – dodaje. Grupa MAKOd blisko 25 lat Grupa MAK dba o ubezpieczeniową ochronę tysięcy organizacji w Polsce i na świecie. Spółki Grupy specjalizują się w obsłudze programów z zakresu ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz finansowych. Sercem...

Data publikacji: 07.07.2021
więcej...

Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem. Zeszłoroczni absolwenci mieli trudniejszy start na rynku pracy niż osoby kończące studia rok lub kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni mieć już takich problemów. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Pandemia Covid –19 spowodowała, że pracodawcy skoncentrowali się na utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, stawiając na osoby już pracujące, takie, które posiadają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie w danej branży czy zakładzie pracy. Rekrutacje zostały ograniczone do niezbędnego poziomu, choć, oczywiście, są branże, które w pandemii znacząco zwiększały zatrudnienie (np. logistyka i magazynowanie, usługi IT). Zatrudnienie osoby od razu po studia, nie...

Data publikacji: 06.07.2021
więcej...

• 3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, częściowo cyfryzujące sądownictwo w związku z pandemią. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych. • O ile cyfryzacja sądownictwa jest bardzo potrzebna, o tyle zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać, budzą sporo wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan. Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje, że cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu.– Cyfryzacja sądownictwa jest niezbędnym usprawnieniem i narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym m.in. zatorom płatniczym, ale ta konkretna nowelizacji budzi sporo...

Data publikacji: 05.07.2021
więcej...

Z przyjemnością ogłaszamy, że IKEA Retail Sp z o.o. od czerwca 2021 r. intensyfikuje współpracę z Konfederacją Lewiatan stając się formalnie członkiem bezpośrednim organizacji. Wcześniej, przez wiele lat, należała do różnych związków branżowych zrzeszonych w Lewiatanie. Marka IKEA obecna jest na polskim rynku od 1961 roku – od momentu złożenia w fabryce w Radomsku pierwszego zamówienia na krzesła gięte, które weszły do oferty produktowej IKEA, mija w tym roku dokładnie 60 lat. Obecnie Polska zajmuje szczególne miejsce na globalnej mapie działalności IKEA, prawie 20% światowej produkcji IKEA pochodzi z naszego kraju a w całym łańcuchu wartości zatrudnionych jest ponad...

Data publikacji: 02.07.2021
więcej...

W projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym niepokoją plany odgórnego i sztucznego wspierania rozwoju określonego modelu produkcji rolnej, tym bardziej, że potencjalnym beneficjentem takich rozwiązań będzie tylko wąska, wybrana grupa rolników, a ich dofinansowanie odbędzie się kosztem pozostałych. Kontrowersyjne jest również wprowadzenie opłaty środowiskowej – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsultuje projekt nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym. Ma ona dostosować regulacje krajowe do przepisów unijnych i wejść w życie od stycznia przyszłego roku.– Produkcja ekologiczna charakteryzuje się znacznie niższą wydajnością, a kluczowe środki ochrony roślin zatwierdzone do celów rolnictwa ekologicznego są często stosowane w znacznie większych ilościach...

Data publikacji: 01.07.2021
więcej...

Słowenia rozpocznie swoje przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Będzie to ważny czas dla Europy, która wychodzi z koronakryzysu. Najbliższe pół roku to kluczowy okres dla pobudzenia unijnej gospodarki. 4 czerwca na Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres), mieliśmy okazję wysłuchać słoweńskiego premiera Janeza Janšy, który przedstawił cztery główne priorytety prezydencji słoweńskiej. Podczas spotkania, BusinessEurope i federacje członkowskie przekazały stronie słoweńskiej kluczowe postulaty biznesu. Unia Europejska odporna na kryzysy, która cieszy się zaufaniem obywateliPrezydencja słoweńska skoncentruje się na budowaniu odporności UE na kryzysy, zwłaszcza w obszarach zdrowia publicznego oraz cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zdrowie,...

Data publikacji: 30.06.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan od 20 lat posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli. Już od 2001 jest również członkiem BusinessEurope, czyli największej paneuropejskiej federacji biznesowej zrzeszającej 40 organizacji pracodawców z 35 krajów. Na czym polega nasza codzienna praca w ramach BusinessEurope oraz współpraca z innymi federacjami pracodawców? Kim są nasi eksperci? Komitety i grupy robocze BusinessEurope BusinessEurope jest na mocy unijnych traktatów jednym z  czterech uznanych partnerów europejskiego dialogu społecznego. W jego obrębie funkcjonują komitety i grupy robocze m.in. ds. jednolitego rynku, handlu międzynarodowego, społecznych, prawnych, a także przemysłowych. Odpowiadają one  za wypracowywanie wspólnych stanowisk np. ostatnio...

Data publikacji: 29.06.2021
więcej...

W drugim kwartale 2021 roku przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości zgłosili uwagi do kluczowych projektów dla przyszłości Polski. Przedstawiciele organizacji apelowali o niezbędne zmiany w rozwiązaniach przedstawionych w dokumentach dotyczących Polskiego Ładu, Krajowego Planu Odbudowy, Polityki Energetycznej Polski 2040 oraz Polskiej Polityki Przemysłowej. Nadchodzące zmiany legislacyjne i strukturalne związane z ogłoszeniem oraz planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu i innych strategicznych projektów gospodarczych jak i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID–19 były głównymi obszarami działalności Rady Przedsiębiorczości pod przewodnictwem ABSL. – W czasie ostatnich miesięcy pod przewodnictwem ABSL, Rada Przedsiębiorczości opublikowała siedem stanowisk i apeli. W ramach stałego dialogu z administracją publiczną, przedstawiciele Rady opracowali...

Data publikacji: 28.06.2021
więcej...

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym projektem legislacyjnym dotyczącym danych. Mowa o Akcie w sprawie danych (Data Act). Celem projektu jest zapewnienie sprawiedliwego podziału danych między podmiotami gospodarki opartej na danych. Chodzi w szczególności o dane nieosobowe w regulowanych przez prawo umowach w relacjach B2B (między przedsiębiorstwami) oraz w relacjach B2G (między przedsiębiorstwami i rządami). Komisja Europejska zamierza też przeprowadzić przegląd przepisów dotyczących ochrony prawnej baz danych.  Cel projektuUnijna inicjatywa jest planowana na trzeci lub czwarty kwartał tego roku. Ma ona zwiększyć wykorzystanie i dostęp do danych, w szczególności danych nieosobowych, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku.Projektowany dokument będzie...

Data publikacji: 25.06.2021
więcej...

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej 24–25 czerwca BusinessEurope i federacje członkowskie (w tym Konfederacja Lewiatan) wzywają szefów państw i rządów do skutecznego wykorzystania europejskich funduszy naprawczych, podjęcia niezbędnych działań dla jak najszybszego wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID–19 oraz złagodzenia złych skutków międzynarodowych napięć dla gospodarki i zatrudnienia w Europie. Pobierz wypowiedź Kingi Grafy, dyrektorki biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli na temat szczytu Rady Europejskiej (format MP3) >>  Przyszłość europejskiego Planu Odbudowy (Next Generation EU) Wszystkie 27 państw członkowskich ratyfikowało już decyzję w sprawie zasobów własnych. Unia może zacząć zaciągać pożyczki, aby udostępnić środki w ramach instrumentu naprawy i wzmacniania...

Data publikacji: 24.06.2021
więcej...

Nastroje wśród pracodawców poprawiają się – wynika z 43. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń pracodawcy zamierzają zwiększać zatrudnienie oraz – choć w znacznie mniejszym stopniu – podnosić wynagrodzenia. Ponad połowa pracodawców chce też utrzymać możliwość pracy zdalnej. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia pokazują, że firmy oceniają swoją sytuację jako stabilną i widzą możliwości rozwoju lub powrotu do poziomu działalności, jaki był przed pandemią. Z danych GUS widać, że niewątpliwie pomaga przedsiębiorcom eksport polskich towarów oraz konsumpcja wewnętrzna. W czasie pandemii nie było...

Data publikacji: 22.06.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica