Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y) powinny korzystać, tak jak w innych krajach, z preferencyjnych zasad opodatkowania.• Konfederacja Lewiatan proponuje zwolnienie podmiotowe z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku). REIT–y to spółki, które inwestują w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, a ten jest wypłacany akcjonariuszom w formie dywidendy. To drugie podejście do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rodzaju spółek. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony. – Aby lokowanie pieniędzy w spółki typu REIT było atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych...

Data publikacji: 30.03.2021
więcej...

Zapraszamy do śledzenia prac nad kluczowymi dokumentami dotyczącymi nowej, unijnej perspektywy finansowej 2021–2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej prezentujemy projekty skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi. Każdorazowo są to odesłania do oficjalnych konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub inne właściwie dla danego dokumentu instytucje. W przypadku, jeśli planowane jest przygotowanie stanowiska Konfederacji Lewiatan, podajemy także informację o sposobie i terminach zgłaszania uwag przez naszych członków. Na tej stronie znajdą Państwo także stanowiska już przygotowane przez Konfederację i przesłane do administracji. Poniższe informacje jest aktualizowana na bieżąco.

Data publikacji: 29.03.2021
więcej...

• Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.• Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku. Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami...

Data publikacji: 26.03.2021
więcej...

Array

Data publikacji: 25.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y), które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane, a 80–90% corocznego zysku finansowego, po zapłaceniu podatku i z uwzględnieniem wyjątków dotyczących ograniczenia dywidendy, powinny wypłacać inwestorom. • Należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłyby spółki akcyjne lub komandytowo–akcyjne. • W REIT–y mogliby inwestować inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y...

Data publikacji: 24.03.2021
więcej...

• Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT–y), które przynoszą dochód z najmu, nie powinny być podwójnie opodatkowywane, a 80–90% corocznego zysku finansowego, po zapłaceniu podatku i z uwzględnieniem wyjątków dotyczących ograniczenia dywidendy, powinny wypłacać inwestorom. • Należy im umożliwić inwestowanie w różne rodzaje nieruchomości, także komercyjne. Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłyby spółki akcyjne lub komandytowo–akcyjne. • W REIT–y mogliby inwestować inwestorzy indywidualni i korporacyjni, zarówno krajowi, jak i zagraniczni – proponuje Konfederacja Lewiatan. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT–y, jako FINN–y...

Data publikacji: 24.03.2021
więcej...

Bezrobocie na koniec lutego 2021 roku wyniosło 6,5 %. Oznacza to, że wartość tego wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1099,5 tys. osób, czyli o 9,1 tys. więcej niż miesiąc temu. Podobny poziom bezrobocia notowany był w marcu 2018 roku. Najwyższa wartość stopy bezrobocia została odnotowana dla województw; warmińsko – mazurskiego (10,7%, wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do stycznia), podkarpackiego (9,4%, bez zmian) oraz kujawsko – pomorskiego (9,3%, bez zmian). Najniższa zaś dla województwa wielkopolskiego (4%, wzrost w stosunku do...

Data publikacji: 23.03.2021
więcej...

Utrzymanie lub obniżenie w tym roku, w stosunku do 2020 r., cen referencyjnych energii elektrycznej wytwarzanej w 33 typach projektów OZE nie wpłynie mobilizująco na inwestorów. W przypadku dużych elektrowni wiatrowych może spowodować dalsze ograniczenie rozwoju tych projektów – ostrzega Konfederacja Lewiatan. – Propozycja dalszego obniżenia ceny referencyjnej prądu dla wiatru na lądzie większej niż 1 MW prawdopodobnie spowoduje, że zamiast części projektów wiatrowych, większe szanse na uzyskanie wsparcia będą mieć projekty fotowoltaiczne, dostarczające energię w znacznie wyższej cenie. Nie wydaje się to efektem zamierzonym ani korzystnym z punktu widzenia odbiorców energii, jak również kosztów funkcjonowania systemu wsparcia – mówi...

Data publikacji: 22.03.2021
więcej...

W lutym sprzedaż detaliczna spadła w horyzoncie roku o 3,1%, natomiast w horyzoncie miesiąca wzrosła o 3,5%. Luty jest piątym miesiącem z rzędu kiedy sprzedaż spada, co niewątpliwie wynika z sekwencji lockdownów – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Nie ma wątpliwości, że dane za marzec będą słabe, chociaż zapaść, jaką widzieliśmy między marcem a majem 2020 r., tworzy bardzo niski punkt odniesienia – dlatego dynamika roczna w marcu powinna być dodatnia. Z komunikatu GUS trudno wyciągnąć spójną narrację, co wynika z charakterystyki wydarzeń 2020 roku. Chomikowanie dóbr pierwszej potrzeby sprzed roku znajduje odzwierciedlenie w...

Data publikacji: 19.03.2021
więcej...

W lutym br. dynamika sprzedaży produktów przemysłowych wyniosła 2,7% r/r i 4,3% m/m. Po korekcie o czynniki sezonowe, analogiczne wskaźniki wyniosły odpowiednio 4,5% r/r i 0,4% m/m – podał GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan To dobre wieści, które pozwalają potwierdzić, że na tle usług polski przemysł jest względnie odporny na skutki COVID–19 – nawet biorąc pod uwagę globalne problemy z dostawami surowców. W lutym przetwórstwo odnotowało dynamikę 2,7% r/r i 4,8% m/m. Coraz wyraźniej widać, że to, co dla jednych sekcji przetwórstwa jest zagrożeniem, dla innych stanowi szansę biznesową. Niewątpliwymi wygranymi są produkcja urządzeń elektrycznych...

Data publikacji: 18.03.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska (TLP), zawiązały koalicję z organizacją pracodawców z Litwy (LPK) i Czech (SPCR), wspólnie apelując do Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i państw członkowskich o zniesienie obowiązkowych testów na COVID–19 i różnych formularzy rejestracyjnych dla kierowców zawodowych, co jest niezbędne dla zachowania płynności łańcuchów dostaw na jednolitym rynku UE. Dyrektor Elisabeth Werner, która odpowiedziała nam w imieniu Komisarz ds. Transportu Adiny Valean, przyznała, że niestety, dodatkowe środki wprowadzone ostatnio przez Niemcy rzeczywiście spowodowały poważne zakłócenia ruchu w samym sercu UE:„Byliśmy świadkami efektu domina, kiedy to inne państwa członkowskie podjęły działania mające na celu uniknięcie...

Data publikacji: 17.03.2021
więcej...

• Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje kolejny pakiet ułatwień i usprawnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatków znacznie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw. • Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. przekazywanie informacji PIT–11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, zmianę procedury sprawdzania zasadności zwrotu VAT, czy ograniczenie liczby informacji w deklaracjach podatkowych. Przedsiębiorcy od dawna uskarżają się na nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych i domagają się zmniejszenia częstotliwości przedkładanych danych, informacji czy dublujących się...

Data publikacji: 16.03.2021
więcej...

Główne wskaźniki dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy wykazały się sporą odpornością na pandemię, nie mniej jednak ubiegły rok przyniósł wiele zmian w zakresie tego jak przedsiębiorcy podejmowali decyzje dotyczące zmian zatrudnienia. Sytuacja na rynku usług HR doskonale odzwierciedla te zmiany – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan. PRACA TYMCZASOWAJuż pierwsze miesiące 2020 roku przyniosły znaczny spadek zatrudnienia pracowników tymczasowych. Branża zareagowała dużo szybciej niż oficjalne wprowadzenie stanu epidemii w Polsce. Wynikało to z faktu, iż duża część pracowników tymczasowych świadczy pracę na rzecz branży produkcyjnej, w dużym stopniu zależnej od zagranicznych, głównie chińskich poddostawców.

Data publikacji: 10.03.2021
więcej...

• Rząd rozważa zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie (tzw. obliga giełdowego), co spowoduje wzrost cen prądu zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych – ostrzega Konfederacja Lewiatan.• Przedsiębiorstw i klientów indywidualnych nie stać na opłacanie dużo wyższych rachunków za prąd w sytuacji, kiedy nadal zmagają się ze skutkami pandemii Covid–19. Już w tym roku zapłacimy za energię elektryczną o ponad 5 mld zł więcej w postaci tzw. opłat mocowych, dodanych do rachunków za energię elektryczną. Opłata mocowa to nic innego jak wydatek ponoszony za zapewnienie stałych dostaw prądu. W tej sytuacji nie można dopuścić do kolejnej podwyżki...

Data publikacji: 09.03.2021
więcej...

• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan proponują wniesienie pod obrady Rady Dialogu Społecznego projektu ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.• Związkowcy i pracodawcy apelują o przyłączenie się do tej inicjatywy innych organizacji pracodawców i strony rządowej. Zwracają się też do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o poparcie projektu ustawy. – Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni. Im wyższe stanowisko, tym większa różnica w wynagrodzeniach. To nie służy gospodarce. Zjawisko dyskryminacji płacowej kobiet jest powszechne, pomimo istnienia zapisów konstytucyjnych, kodeksu pracy, dyrektyw unijnych. Aby je zlikwidować potrzebne są regulacje, które nałożą określone obowiązki na...

Data publikacji: 08.03.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica