Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Departament Stanu USA we współpracy z German Marshall Fund of the United States zapraszają do składania aplikacji online do udziału w programie stypendialnym Young Translatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) 2017. Program ten umożliwia europejskim przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów, zdobywanie narzędzi i zasobów potrzebnych do rozwoju start–upów i przedsiębiorstw społecznych (social venture), aby umożliwić ich pełen wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy i bezpieczeństwa Program YTILI jest także międzynarodową platformą networkingową, która wspomaga dialog i współpracę transatlantycką. W ramach programu YTILI uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (I...

Data publikacji: 31.01.2017
więcej...

Do roku 2025 aż 75 proc. pracowników na świecie stanowić mają osoby, które nie ukończyły  jeszcze 35. roku życia. Z pewnością to one będą ustalać zasady dla rynku pracy i wyznaczać trendy konsumenckie.  Nazywani pokoleniem Millenialsów lub Generacją Y są przedsiębiorczy,  dobrze wykształceni, niezbyt podatni na opinie innych i zazwyczaj bardzo konsekwentni. Ponadto nie boją się nowych wyzwań. Wyzwania, które stoją przed młodym pokoleniem w wielu obszarach gospodarki powodują, że warto o tym dyskutować już teraz i wskazywać kierunki zmian oraz potrzeb. Taką dyskusję podjął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 27 stycznia 2017...

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

26 stycznia br. Anna Kwiatkiewicz–Mory, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan, wzięła udział w przyjęciu noworocznym organizowanym przez BEPOLUX. Jak co roku gospodarzem spotkania był Ambasador RP w Królestwie Belgii – w tym roku nowy Ambasador Artur Orzechowski, z którym przedstawicielka Lewiatana rozmawiała o możliwych wspólnych działaniach w 2017 roku. BEPOLUX jest belgijsko–luksembursko–polską izbą handlową, której członkowie – prywatne firmy z Belgii i Luksemburga – od lat inwestują w Polsce. Wśród gości na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele m.in. ING, BNP Paribas czy GHELAMCO.  Dowiedz się więcej o BEPOLUX:

Data publikacji: 27.01.2017
więcej...

Wystartowała dwudziesta, jubileuszowa edycja konkursu Dobroczyńca Roku. Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 31 stycznia 2017 r. Laureatów poznamy w maju podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku od 20 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady. W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest...

Data publikacji: 26.01.2017
więcej...

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji opowiedziała się w środę za odrzuceniem w całości projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przewidywał możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Posłowie podjęli słuszną decyzję. Projekt był zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów – uważa Konfederacja Lewiatan. – Cieszymy się, że posłowie odrzucili szkodliwe pomysły na apteki. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych – mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Pracodawcy deklarują, że...

Data publikacji: 25.01.2017
więcej...

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji opowiedziała się w środę za odrzuceniem w całości projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przewidywał możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Posłowie podjęli słuszną decyzję. Projekt był zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów – uważa Konfederacja Lewiatan. – Cieszymy się, że posłowie odrzucili szkodliwe pomysły na apteki. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych – mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Pracodawcy deklarują, że...

Data publikacji: 25.01.2017
więcej...

Przewodnicząca RDS zachęcała też do współpracy w tworzeniu listy tematów, które powinny być poruszane przez Radę oraz komunikowania się jej biur regionalnych z centralą w Warszawie. Jednym z ważnych tematów, które wzbudziły dyskusję w trakcie posiedzenia WRDS była emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie. Zastanawiano się nad potrzebą wprowadzenia mechanizmów kontrolujących skalę i charakter zatrudnienia cudzoziemców w regonie. W tym kontekście pojawiły się propozycje, aby wprowadzić, np. obowiązek informowania przez pracodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu pracy przez cudzoziemca, korzystania z usług urzędu pracy w zakresie zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, zgłaszającego oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca czy wdrożyć jednolity...

Data publikacji: 24.01.2017
więcej...

Jak będzie wyglądała amerykańska i światowa gospodarka w czasach prezydentury Donalda Trumpa – zastanawia się w wypowiedzi dla Newsweeka, 23 stycznia br. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.http://www.newsweek.pl/plus/biznes/donald–trump–czy–wstrzasnie–gospodarka–swiatowa–i–ameryki–,artykuly,403975,1,z.html Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 23.01.2017
więcej...

19 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone ochronie zdrowia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, Beata Szydło, Premier RP i Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia. Premier Szydło powiedziała, że zdecydowanie musimy przystąpić do uzdrowienia systemu służby zdrowia w Polsce, a partnerem w tym procesie, we wprowadzaniu zmian w służbie zdrowia, muszą być samorządy.Dodała też, że trudno o system satysfakcjonujący dla wszystkich stron, ale jako rząd bierze odpowiedzialność za tę reformę, która wymaga czasu, konsekwencji i dialogu. Podkreśliła, że to trudna reforma.

Data publikacji: 20.01.2017
więcej...

Ograniczenie dostępu do aptek, które będą mogły być otwierane w odległości od siebie nie mniejszej niż 1000 metrów, najbardziej odczują rodzice chorych dzieci i osoby starsze. Komentarz dr Dobrawy Biadun, radcy prawnego, ekspertki Konfederacji LewiatanW Sejmie trwają prace nad zmianami, które wprowadzą znaczne ograniczenia w prowadzeniu apteki. Dla pacjentów najtrudniejsze będą regulacje, które docelowo pozwolą na otwieranie aptek w odległości nie mniejszej niż 1000 metrów.Największymi beneficjentami obecnie funkcjonującej sieci aptek są rodzice chorych dzieci oraz osoby starsze. Najczęściej bowiem chorują dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz osoby powyżej 60 roku życia. Z wiekiem dochodzi wielochorobowość i liczba wizyt...

Data publikacji: 19.01.2017
więcej...

Rada OZE negatywnie oceniła przygotowanie od strony legislacyjnej i technicznej pierwszej aukcji na energię z odnawialnych źródeł, która odbyła się 30 grudnia 2016. W związku z tym Rada przygotuje stanowisko zawierające postulat przeprowadzenia „aukcji naprawczej, która umożliwiałaby złożenie ofert wszystkim tym, którzy nie zdołali tego zrobić z przyczyn technicznych 30 grudnia 2016 r. Rada przygotuje listę koniecznych zmian w ustawie o OZE. Rada zdecydowała o przygotowaniu kolejnego stanowiska domagającego się szybkiego usunięcia wątpliwości ws. określenia podatku od nieruchomości w tzw. ustawie  odległościowej z 20 maja 2016 r.  Wątpliwości zgłaszane...

Data publikacji: 18.01.2017
więcej...

W tym roku pracodawcy będą mieli do dyspozycji więcej środków na rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego niż w latach ubiegłych. Dolny Śląsk otrzyma ponad 12 milionów złotych. Jednak dużym wyzwaniem – według Dolnośląskich Pracodawców – będzie efektywne ich wykorzystanie przez powiatowe urzędy pracy. Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan po raz kolejny włączy się w popularyzowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku. Tym razem, eksperci organizacji chcą zwrócić uwagę na efektywną dystrybucję środków z KFS wśród pracodawców, ponieważ w ubiegłym roku trzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie nie wykorzystały w...

Data publikacji: 17.01.2017
więcej...

– Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP – uważają we wspólnym stanowisku do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy RP. Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca okres rotacji firm audytorskich do 5 lat dla jednostek zainteresowania publicznego, czyli największych...

Data publikacji: 16.01.2017
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu 2016 r. o 0,8 proc. r/r, a w stosunku do listopada o 0,7 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDwa lata, a właściwie więcej, bo 28 miesięcy deflacji za nami. W 2015 r. ceny spadły w skali roku o 0,9 proc. r/r, w 2016 r. – o 0,6 proc. (w 2014 r. ceny nie zmieniły się r/r). Na tym tle zmiany cen dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu są spektakularne, bowiem wzrosły one o 0,8 proc. r/r. Patrząc na strukturę zmian cen w grudniu można postawić tezę,...

Data publikacji: 13.01.2017
więcej...

Posłowie, w nowelizacji Prawa farmaceutycznego, proponują wprowadzenie zasady „Apteka dla aptekarza, która przewiduje możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów lub wybrane spółki osobowe farmaceutów. To rozwiązanie ograniczy wolność gospodarczą, pogłębi dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, utrudni dostęp do usług farmaceutycznych i zahamuje rozwój polskich firm – uważa Konfederacja Lewiatan. Zakłada się, że od dnia wejścia w życie zmian jedynym podmiotem, który będzie mógł złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie farmaceuta bądź spółka jawna /spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, a wspólnikami / partnerami są farmaceuci. – W ten sposób projektodawcy wyłączają z grona...

Data publikacji: 12.01.2017
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica