Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. niezbędny jest dynamiczny rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.   Związek przygotował i przekazał do Komisji Europejskiej stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej 2030 Climate Target Plan – Inception Impact Assessment. Długofalową ambicją UE powinno być dążenie do rozwoju opartego na energii odnawialnej. Jak pokazują analizy Komisji Europejskiej podniesienie celu klimatycznego do 2030 r. do 55% pociągałoby za sobą konieczność znacznie wyższego udziału OZE niż 32% uzgodnione w obecnych ramach do 2030 r.Zgodnie z analizami i ocenami KE na podstawie...

Data publikacji: 21.04.2020
więcej...

Koronawirus wpłynął na statystykę publiczną. W związku z tym, że część usług zamarła, trudno jest monitorować ceny. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanKoronawirus dosięga nawet statystykę publiczną. Wstępnego szacunku inflacji za marzec nie było, a opublikowane przez GUS dane pełne należy traktować z dużą ostrożnością. Na wiele kategorii rynek de facto przestał istnieć i trudno sprawdzić ceny, np. usług kulturalnych, sportowych, hotelowych, fryzjerskich lub nie odzwierciedla mechanizmu rynkowego (darmowe pakiety dostępu do internetu, zdrowie, odzież). Niekiedy popyt sztucznie napędzany jest przez panikę (gromadzenie zapasów). Ponadto zbieranie danych w warunkach epidemii jest trudniejsze niż zazwyczaj. Z powyższych...

Data publikacji: 20.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

• Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, popiera zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. • Przedwczesne jest jednak, zdaniem pracodawców, zwiększenie redukcji emisji CO2 z 40% do 50–55% w 2030 roku, czego oczekuje KE. Szczególnie w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19.• Dla Polski wiązałaby się to z koniecznością szybkiej przebudowy całej gospodarki, a szczególnie sektora energetycznego i wygenerowania inwestycji w skali niemożliwej do sfinansowania bez znaczącego wsparcia ze środków europejskich. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan,...

Data publikacji: 17.04.2020
więcej...

Komisja Europejska zaproponowała mapę drogową ws. stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w UE w związku z pandemią koronawirusa. Przewodnicząca Ursula von der Leyen zaapelowała o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi a Brukselą nt. narodowych strategii wyjścia z lockdownu. Pobierz pełną treść tzw. mapy drogowej (materiał w jęz. angielskim).

Data publikacji: 16.04.2020
więcej...

• Przepisy specustawy dotyczącej walki ze skutkami COVID–19 przewidują czasowe wygaśnięcie zobowiązań stron umowy najmu powierzchni handlowej w centrach handlowych w okresie obowiązywania w nich zakazu handlu. • Wielu przedsiębiorców obawia się jednak, że przepisy są tak sformułowane, że właściciel nieruchomości, pomimo, że nie może domagać się zapłaty, musi wystawiać na bieżąco faktury z tytułu najmu, płacić VAT i wykazywać przychody. • Zdaniem Konfederacji Lewiatan wynajmujący ma prawo do uznania, że stosunek najmu czasowo nie obowiązuje i tym samym niewystawiania faktur – bo najem jest czasowo wygaszony.   – Ustawa budzi wątpliwości interpretacyjne, w wielu miejscach narusza...

Data publikacji: 15.04.2020
więcej...

• Ustawa o podatku od cukru ma być rozpatrywana przez Sejm, w sytuacji, kiedy tysiące firm walczy o przetrwanie z powodu pandemii COVID–19• Konfederacja Lewiatan apeluje o zrezygnowanie z prac nad tym podatkiem lub odrzucenie ustawy przez posłów.• Podatek obniży konkurencyjność przedsiębiorstw i jeszcze bardziej pogorszy ich kondycję oraz przełoży się na zwolnienia pracowników. – Podatek od cukru ma czysto fiskalny wymiar, bo jego celem są przede wszystkim dodatkowe wpływy do budżetu. Obciąży szczególnie polskie firmy działające na rynku spożywczym, a także nasz handel. To znacząco pogorszy ich sytuację – i to w samym środku kryzysu wywołanego...

Data publikacji: 14.04.2020
więcej...

• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID–19, którą będzie się zajmował Senat, zawiera wiele regulacji, które ułatwią wdrażanie, realizację i rozliczenia projektów unijnych.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy powinny być jednak uzupełnione m.in. o możliwość zwiększania budżetów projektów, czy elastycznego podejścia do wydłużania terminów oceny i zatwierdzania wniosków. – Proponujemy, aby ustawa zapewniła możliwość zwiększania budżetów projektów oraz zmiany ich zakresu merytorycznego, w tym weryfikacji wskaźników i przeznaczenia wydatków, o ile takie potrzeby pojawiły się z związku z wystąpieniem COVID–19 – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.Przedsiębiorcy apelują...

Data publikacji: 10.04.2020
więcej...

• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID–19, którą będzie się zajmował Senat, zawiera wiele regulacji, które ułatwią wdrażanie, realizację i rozliczenia projektów unijnych.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy powinny być jednak uzupełnione m.in. o możliwość zwiększania budżetów projektów, czy elastycznego podejścia do wydłużania terminów oceny i zatwierdzania wniosków. – Proponujemy, aby ustawa zapewniła możliwość zwiększania budżetów projektów oraz zmiany ich zakresu merytorycznego, w tym weryfikacji wskaźników i przeznaczenia wydatków, o ile takie potrzeby pojawiły się z związku z wystąpieniem COVID–19 – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.Przedsiębiorcy apelują...

Data publikacji: 10.04.2020
więcej...

• Propozycje w zakresie prawa podatkowego zaproponowane w tarczy antykryzysowej nie poprawią płynności finansowej przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan i przedstawia dodatkowe postulaty.• Konieczne jest zwolnienie środków finansowych blokowanych na kontach VAT lub zwalnianie ich w terminie 3 dni, skrócenie terminu zwrotu VAT z deklaracji do 14 dni, czy zwolnienie wszystkich podatników z obowiązku stosowania zaliczek uproszczonych. – Propozycje rządu nie stanowią realnego wsparcia, o które proszą firmy, znajdujące się z każdym dniem w coraz trudniejszej sytuacji. Dla ratowania ich płynności konieczne jest, aby możliwie szybko zwracać im kwoty nadpłaconego podatku VAT oraz zwalniać środki blokowane na...

Data publikacji: 09.04.2020
więcej...

Kancelaria CRIDO, pod patronatem i we współpracy z Lewiatanem, opracowała Praktyczny przewodnik po mechanizmach Tarczy Antykryzysowej. Przewiduje ona rozwiązania prawne i podatkowe mające na celu wsparcie przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, kancelaria CRIDO pod patronatem Konfederacji Lewiatan przygotowała materiał objaśniający najważniejsze instrumenty Tarczy, a także wskazuje inne rozwiązania, z których już dziś przedsiębiorcy mogą korzystać, i na które mogą się powołać, aby zabezpieczyć swoją działalność. Kliknij poniższy obrazek aby pobrać przewodnik. Kliknij 

Data publikacji: 08.04.2020
więcej...

Kancelaria CRIDO, pod patronatem i we współpracy z Lewiatanem, opracowała Praktyczny przewodnik po mechanizmach Tarczy Antykryzysowej. Przewiduje ona rozwiązania prawne i podatkowe mające na celu wsparcie przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, kancelaria CRIDO pod patronatem Konfederacji Lewiatan przygotowała materiał objaśniający najważniejsze instrumenty Tarczy, a także wskazuje inne rozwiązania, z których już dziś przedsiębiorcy mogą korzystać, i na które mogą się powołać, aby zabezpieczyć swoją działalność. Kliknij poniższy obrazek aby pobrać przewodnik. Kliknij 

Data publikacji: 08.04.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica