Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Specjalne regulacje (np. żółta strefa na terenie całego kraju) wdrażane z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID – 19 zmniejszą swobodę prowadzenia biznesu. W zależności od rodzaju działalności, wpływ na funkcjonowanie firm będzie różny. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji LewiatanOgraniczenia sanitarne to nie tyko zmniejszenie dopuszczalnej liczby gości na weselach, ale również godziny dla seniorów, zmniejszenie liczby widzów w kinach i teatrach, ograniczenia dotyczące przebywania osób w zamkniętych pomieszczeniach itp. Część z tych restrykcji w sposób oczywisty ogranicza możliwości sprzedaży usług czy produktów. Obecna sytuacja spowodowała odwołanie kongresów, targów czy innych imprez masowych, co ma znaczący wpływ na funkcjonowanie...

Data publikacji: 13.10.2020
więcej...

Jak zrealizować cel neutralności klimatycznej w 2050 r. i wykorzystać potencjał gospodarczy drzemiący w czystej energii? Nasi eksperci odpowiadają na to pytanie w najnowszym raporcie Konfederacji Lewiatan Impuls dla Polski, który zaprezentowaliśmy na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół. Rekomendacja pierwsza: Decentralizujmy sektor energii Na świecie od dłuższego czasu postępuje decentralizacja produkcji energii. W Polsce obserwujemy rozwój tego trendu dopiero od 2019 roku, dlatego też konieczne jest podjęcie kroków popularyzujących technologię wytwarzania energii z OZE wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Warto również podjąć działania, które pomogą przedsiębiorstwom osiągnąć samowystarczalność energetyczną. W praktyce oznacza...

Data publikacji: 12.10.2020
więcej...

– Przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, np. firmy telekomunikacyjne, platformy internetowe, nie powinni być objęci nowymi obowiązkami – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. – Zdaniem pracodawców przepisy dotyczące nowych uprawnień Pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz specjalnego Kolegium muszą zostać zmienione. Nowelizacja ustawy ma usprawnić funkcjonowanie najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa, zwiększyć poziom bezpieczeństwa, m.in. spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. – Wspieramy wysiłki rządu zmierzające do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Widzimy jednak luki w projekcie, w tym brak szerszego odniesienia do oceny skutków regulacji, oszacowania kosztów dostosowania się przedsiębiorców do...

Data publikacji: 09.10.2020
więcej...

Wczoraj wieczorem Sejm znowelizował tegoroczny budżet. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanTegoroczny deficyt będzie oscylował wokół 5% PKB. Ten wynik byłby jeszcze gorszy, gdyby doliczyć do niego wyniki funduszy celowych – w szczególności Funduszu na rzecz Przeciwdziałania COVID–19 oraz tarcz antykryzysowych. Rzeczywisty wynik funduszy celowych będzie zależny od skali udzielonego i umorzonego wsparcia (oraz metodologii ich zapisu). Wynik całego sektora finansów publicznych ciągnie w dół sektor samorządowy, fundusze celowe i sektor ubezpieczeń społecznych. Wszystko wskazuje na to, że czwarty kwartał br. może być trudny dla finansów publicznych. Raczej nie grozi...

Data publikacji: 08.10.2020
więcej...

Cyfrowa transformacja jest koniecznością, potrzebny jest tylko silny impuls do zmian Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska. W 4–stopniowej skali przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce uzyskały wynik poniżej 2 pkt. Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej. Badaniu poddano małe i średnie przedsiębiorstwa, które na polskim rynku funkcjonują od ponad 20 lat, a jego wyniki i wnioski poddano dyskusji podczas panelu „Poziom digitalizacji produkcji w Polsce” podczas EFNI 2020. Dyskusję prowadziła Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfrowych w Konfederacji Lewiatan. Jej rozmówcami byli Ewa Mikos–Romanowicz, dyrektorka ds. rozwoju biznesu, Siemens Polska oraz...

Data publikacji: 07.10.2020
więcej...

• 1 października weszło w życie nowe prawo, tzw. Lex Uber. Zgodnie z nowymi przepisami pasażer może skorzystać z usług wyłącznie licencjonowanych kierowców.• Za sprawą poprawki Senatu, nowe przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero za kilka miesięcy, bo nagle wydłużono okres przejściowy dla pośredników do 31 grudnia br.• Konfederacja Lewiatan uważa, że taka decyzja jest krzywdząca dla wielu firm, które dostosowały się do nowych przepisów i poniosły określone koszty. W tym tygodniu Sejm zajmie się poprawką Senatu, która ma opóźnić rewolucyjne zmiany na rynku przewozów.Pracodawcy wyrażają sprzeciw wobec nagłego wydłużenia okresu przejściowego dla pośredników w przewozie osób w ramach...

Data publikacji: 06.10.2020
więcej...

• Jutro sejmowa Komisja Zdrowia rozpocznie prace nad rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty (UoZF). W czasie prac w podkomisji, do projektu trafiły zapisy, które umożliwią Inspekcji Farmaceutycznej arbitralną decyzją urzędniczą zamknąć każdą hurtownię farmaceutyczną, aptekę i punkt apteczny w Polsce. • Wzbudziło to protest organizacji pracodawców, które apelują o powrót do pierwotnej, rządowej wersji projektu.   W wyniku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, treść projektu znacznie się zmieniła. Zostały przyjęte poprawki, które stwarzają liczne ryzyka dla podmiotów prowadzących apteki, dla samych farmaceutów, a także dla pacjentów. Wynika to m.in. z wprowadzenia mechanizmów dyskrecjonalnego...

Data publikacji: 05.10.2020
więcej...

Dzisiaj rozpoczyna się Europejskie Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół.Tematem przewodnim konferencji, która odbywa się online,  jest odbudowa i funkcjonowanie gospodarki w czasie i po kryzysie wywołanym pandemią COVID–19. Wśród gości Forum pojawią się m.in. Michał Kurtyka, minister klimatu, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Piotr Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.Niezwykle interesująco zapowiada się prezentacja raportu „Impuls dla Polski 2020–2022” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Raport z jednej strony pokazuje najefektywniejsze decyzje strategiczne dla kierunków rozwoju polskiej gospodarki, a z...

Data publikacji: 02.10.2020
więcej...

Wskaźnik PMI wzrósł do 50,8 pkt we wrześniu br. z 50,6 pkt zanotowanych w sierpniu – podała firma Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanPaździernik rozpoczynamy publikacją danych o PMI, wskaźniku opisującym kondycję polskiego przetwórstwa przemysłowego. We wrześniu osiągnął on poziom 50,8 pkt – tylko minimalnie więcej niż w sierpniu (50,6 pkt), a notowaliśmy już wielkości powyżej 52 pkt. Należy ten wynik interpretować w kategoriach nieznacznej miesięcznej poprawy sytuacji sektora. Oznacza to również, że jeśli trzymać się koncepcji odbicia w kształcie pierwiastka, największy progres jest już za nami, a nisko wiszące owoce zostały już zerwane. Nie...

Data publikacji: 01.10.2020
więcej...

Z udziałem około 50 członków Task Force Business Europe, przedstawicieli biura Wielkiej Brytanii przy UE w Brukseli oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej omówiono aktualny stan negocjacji porozumienia o ostatecznym wyjściu WB z Unii oraz potencjalny charakter przyszłych stosunków gospodarczych, w szczególności handlowych po 1 stycznia 2020 r. Główne wnioski:Ostatnia, 9ta runda negocjacji zaplanowana jest na ostatni tydzień września, co nie znaczy oczywiście, że nie wyznaczone zostaną kolejne, zwłaszcza jeśli na horyzoncie pojawią się szanse na osiągnięcia jednak porozumienia w kilku istotnych kwestiach. Runda ta ma charakter kompleksowy, tzn. dyskutowane są wszystkie kwestie, bez względu na stopień ich zaawansowania w negocjacjach.Nadal...

Data publikacji: 30.09.2020
więcej...

• Miasto Stołeczne Warszawa i Konfederacja Lewiatan, przy której działa Centrum Mediacji Lewiatan, realizują już porozumienie, dotyczące popularyzacji mediacji w administracji samorządowej.• Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. – Urząd ma być miejscem dialogu, otwartym i przyjaznym. Budującym relacje, a nie wydającym arbitralne decyzje. Wprowadzenie mediacji umożliwi naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora. Upowszechnienie tej metody przyspieszy proces rozstrzygania i pomoże w realizacji wielu zadań. Dlatego będziemy ją wykorzystywać i popularyzować – mówi Rafał Trzaskowski,...

Data publikacji: 29.09.2020
więcej...

• Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt budżetu na rok 2021. Dochody państwa w przyszłym roku mają wynieść 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Oznacza to deficyt rzędu 82,3 mld zł. • Konfederacja Lewiatan ostrzega przed rosnącym i osiągającym niebezpieczny poziom zadłużeniem państwa. W 2020 roku Polska zadłużyła się, aby ratować gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii COVID–19. Brak interwencji mógłby w pesymistycznym scenariuszu oznaczać bankructwa i masowe przejęcia osłabionych polskich firm, wyższe bezrobocie oraz powrót zjawiska masowej emigracji Polaków. Na koniec 2020 roku planowany deficyt sięgnie 109,3 mld złotych. Nie można jednak wykluczyć, że niezbędna będzie...

Data publikacji: 28.09.2020
więcej...

554 sesja plenarna EKES nie była łatwa. Kończyła kolejny 5–letni mandat, w trybie hybrydowym  (część członków w Brukseli, część on–line), co znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie i debatę. A było o czym: 39 opinii do przegłosowania, podsumowanie kadencji z wystąpieniami online Ursuli van der Layen, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego David Sassoli i, na żywo, z wiceprzewodniczącą PE Klarą Dobrev. Tym razem mniej było kurtuazji, a więcej deklaracji silniejszej współpracy i efektywniejszego dialogu, bo Unia w trudnym czasie tego bardzo potrzebuje. Priorytety się zmieniają, mimo trudnej sytuacji ambicje unijne rosną, jak choćby ta związana z szybszym ograniczaniem emisji CO2, a zmiana podejścia...

Data publikacji: 26.09.2020
więcej...

• Jesienią 2020 roku wybrane instalacje OZE zakończą 15 letni okres wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. • Bez wprowadzenia nowego systemu wsparcia, od października br., nastąpi znaczące zmniejszenie produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z OZE – ostrzega Rada OZE w Konfederacji Lewiatan. Problem ten dotknie w szczególności elektrownie na biomasę, biogazownie oraz elektrownie wodne. Niektóre z tych instalacji bez wsparcia zakończą wytwarzanie energii lub zastąpią paliwa odnawialne kopalnymi. W ten sposób tuż przed czasem rozliczenia celu na rok 2020 cześć źródeł wyjdzie z systemu wsparcia i zaprzestanie działalności, pomniejszając bilans energii elektrycznej wytworzonej...

Data publikacji: 25.09.2020
więcej...

• Projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych zawiera, z perspektywy spółek prywatnych, potrzebne zmiany, ale i takie, które przedsiębiorcy oceniają negatywnie. • Wiele wątpliwości budzi prawo holdingowe. Jeśli ma rzeczywiście służyć holdingom, należy wyeliminować z niego jak najwięcej niejasności już na etapie prac legislacyjnych – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko do projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Zdaniem pracodawców w niektórych przypadkach reguluje on bardzo istotne kwestie, a jednocześnie robi to w sposób nieprecyzyjny i rodzący wiele pytań. – Takim przykładem może być prawo holdingowe, czyli regulacje dotyczące grupy spółek (sytuacji, kiedy spółki są w...

Data publikacji: 24.09.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica