Aktualności » Konfederacja Lewiatan

– Mamy najniższe bezrobocie w historii, ale to nie znaczy, że wszystko jest w porządku. Największym wyzwaniem pozostaje brak wykwalifikowanych pracowników, o czym już od dawna sygnalizują pracodawcy. Mamy też zbyt wysoki odsetek osób biernych zawodowo i niski poziom zatrudnienia osób w wieku 50 plus – powiedziała Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i...

Data publikacji: 21.01.2020
więcej...

Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Chin. Ten potencjał gospodarczy pozostaje jednak niewykorzystany ze względu na kierowaną w dużej mierze przez państwo gospodarkę chińską – powiedział dyrektor generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer. Podcza odbywającej się w Brukseli konferencji, Beyrer przedstawił nowy dokument strategiczny pt. „The EU and China: addressing the systematic challenge. Jego zdaniem, to że Chiny nie zmierzają obecnie w kierunku prorynkowych reform sprawia, że  UE musi podjąć własne środki, aby sprostać wyzwaniom systemowym, w celu zapewnienia silniejszych i bardziej sprawiedliwych relacji gospodarczych i wyrównania szans dla firm.Aby relacje...

Data publikacji: 20.01.2020
więcej...

• Wprowadzenie opłaty od emisji reklam suplementów diety, które planuje rząd, ma czysto fiskalny charakter i wynika z potrzeby wsparcia budżetu.• Konfederacja Lewiatan ostrzega, że taka opłata spowoduje wzrost cen suplementów diety i ograniczy ich dostępność dla obywateli.• Negatywnie wpłynie na rynek reklamy ponieważ osłabi firmy i organizacje, które są sygnatariuszami porozumienia dotyczącego zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety.• Naruszy zagwarantowaną w konstytucji zasadę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz równości wobec prawa. – Naszym zdaniem, wbrew intencjom rządu, nowy podatek niekorzystnie wpłynie na zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Suplementy diety są rodzajem żywności, która pozytywnie wpływa na organizm. Pozwalają poprawić nieracjonalny...

Data publikacji: 17.01.2020
więcej...

• Resort aktywów państwowych przedstawił projekt ustawy wspierającej rozwój morskich farm wiatrowych.• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia wiele zawartych w nim rozwiązań. Część propozycji wymaga jednak zmian.• Pracodawcy cieszą się, że na konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy przeznaczono dużo czasu. – Jesteśmy szczególnie zadowoleni z propozycji dotyczących postępowań administracyjnych przy realizacji inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Chodzi o skrócenie czasu uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, wodnoprawnych, budowlanych i innych. Powinny one przyspieszyć wiele procedur, jednak wymagają jeszcze uszczegółowienia i doprecyzowania. Dotyczy to na przykład sporządzania projektu robót geologicznych, który mógłby znacznie przyspieszyć budowę farm wiatrowych – mówi...

Data publikacji: 16.01.2020
więcej...

• Podatek od napojów słodzonych, który chce wprowadzić rząd, obniży konkurencyjność przedsiębiorstw i może przyczynić się do zwolnień pracowników.• Jego negatywne skutki odczują gospodarstwa domowe, rolnicy i budżet państwa.• Doświadczenia innych krajów pokazują, że taki podatek nie ograniczył spożycia cukru.• Konfederacja Lewiatan apeluje o zaprzestanie prac nad podatkiem, który może spowodować upadek wielu firm. Lewiatan przygotował stanowisko do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Jest on obecnie konsultowany.– Po wprowadzeniu proponowanych regulacji spadnie konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Wzrośnie szara strefa, bo wiele produktów będzie sprowadzanych z krajów sąsiednich (Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa), gdzie...

Data publikacji: 15.01.2020
więcej...

Spotkanie z udziałem członków Lewiatana, reprezentującymi branżę IT, medialną oraz telekomunikacyjną, miało na celu omówienie priorytetów resortu cyfryzacji w 2020 r. Minister omówił listę kluczowych projektów z obszaru cyfrowo – telekomunikacyjnego. Przedstawiciele firm mieli okazję odnieść się do przedstawionych przez ministra koncepcji zmian oraz zapytać o kwestie newralgiczne dla poszczególnych branż, w tym m.in. o wdrożenie Kodeksu Łączności Elektronicznej, domknięcie budżetu unijnego (w tym środków przeznaczonych na cele rozwoju cyfrowego), prace nad rozporządzeniem ePrivacy, projekty rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, dalszy rozwój e–usług oraz chmury rządowej (WIIP). Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje w dalszym ciągu chęć kontunuowania współpracy z rynkiem, w tym z...

Data publikacji: 14.01.2020
więcej...

• Rok 2020 upłynie pod znakiem spowolnienia gospodarczego dotkliwego dla firm i gospodarstw domowych. • Pracodawcy będą się borykać z coraz większym niedoborem pracowników i niedopasowaniem ich kompetencji do potrzeb firm. • Zmierzą się z długą listą zmian w prawie podatkowym, które zwiększą koszty i ryzyko prowadzenia działalności.• Wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., zaś inflacja średnioroczna 3,5 proc. Dynamika konsumpcji prywatnej osiągnie 3,2 proc., a inwestycji 2,8 proc. Stopa bezrobocia wzrośnie do 5,6–5,7 proc. – prognozuje Konfederacja Lewiatan. – Niepewności i nieprzewidywalności, dużej liczby zmian w przepisach, także podatkowych obawiają się przedsiębiorcy w tym roku. Apelujemy o spowolnienie procesu...

Data publikacji: 13.01.2020
więcej...

Array

Data publikacji: 11.01.2020
więcej...

• Nową dyrektorką departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan została Dorota Zawadzka–Stępniak.• Zastąpiła na tym stanowisku Darię Kulczycką, która objęła funkcję doradcy zarządu. Dorota Zawadzka– Stępniak ma bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz energetyki. W resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była zastępcą dyrektora departamentu zmian klimatu i ochrony atmosfery. W Fundacji WWF koordynowała pion polityki środowiskowej. Była odpowiedzialna za działania lobbingowe oraz komunikacyjne dotyczące polityki klimatyczno–energetycznej, wodnej oraz funduszy Unii Europejskich na lata 2014–2020.Jako zastępca prezesa...

Data publikacji: 10.01.2020
więcej...

Spółka IGT Poland jest częścią międzynarodowej korporacji IGT (dawniej GTECH), będącej liderem w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów loteryjnych i rozwiązań IT dla kasyn. Na całym świecie firma zatrudnia ok. 13 tys. osób. W Polsce posiada blisko 400 osobowy oddział, którego wiodącymi działami są: Warszawskie Centrum Technologiczne oraz Europejskie Centrum Operacyjne. Warszawskie Centrum Technologiczne jest głównym centrum R&D firmy i zarazem dla całej branży loteryjnej na świecie. Eksportuje rocznie usługi IT o wartości ok. 80 mln zł.W Polsce zlokalizowane jest też Europejskie Centrum Operacyjne. Jeden z nielicznych ośrodków na świecie z którego zdalnie zarządza się systemami loteryjnymi...

Data publikacji: 09.01.2020
więcej...

• Sejm ma zająć się projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. • Konfederacja Lewiatan popiera zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości, bo uwzględniają one propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców. • Pracodawcy postulują dodatkowo doprecyzowanie lub zmianę niektórych przepisów, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom przemysłu. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, jest stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych, które zajmowałyby się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Przepisy mają wejść w życie 1...

Data publikacji: 08.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Duży wzrost inflacji w grudniu 2019 roku nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanNieco później niż zwykle opublikowany przez GUS szybki szacunek inflacji wskazuje, że dynamika cen w grudniu 2019 r. wyniosła 3,4% r/r i 0,8% m/m. Na tle listopadowego 2,6% inflacja rzędu 3,4% r/r to znaczący skok i – nie da się ukryć – bardzo wysoki poziom, wartość ledwie mieszcząca się w dopuszczalnym przez RPP przedziale 1,5–3,5%. Naturalnie taki jednostkowy odczyt nie doprowadzi do zmiany stóp procentowych, ale z pewnością będzie powodem do głębszych...

Data publikacji: 07.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Z perspektywy przedsiębiorców nieciekawie wygląda wzrost kosztów, któremu towarzyszy obniżanie cen produktów. Zwiastują one ograniczanie przestrzeni do zysków, ale również mniejszą poduszkę finansową na wzrosty cen na początku 2020 roku. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanPierwsze tegoroczne dane to wyniki badania PMI w polskim przetwórstwie przemysłowym. Jak podają analitycy IHS Markit, w grudniu 2019 wskaźnik wzrósł do poziomu 48 pkt (w listopadzie 46,7), co oznacza relatywne pogorszenie warunków w sektorze, obserwowane niezmiennie od 14 miesięcy, ale o wyraźnie mniejszej skali niż w poprzednim kwartale.Wskaźnik PMI to wypadkowa 5 składowych: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia,...

Data publikacji: 02.01.2020
więcej...

Ważne dla firm: Ogólny wskaźnik koniunktury w grudniu br. był najniższy od trzech lat. Sytuacja poszczególnych sektorów gospodarki jest mocno zróżnicowana. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanOstatnie w tym roku dane z gospodarki opublikowane przez GUS przynoszą spore zaskoczenie: ogólny wskaźnik koniunktury w grudniu wyniósł 99,7 – wynik poniżej 100 ostatni raz obserwowaliśmy dokładnie 3 lata temu. Na przestrzeni miesiąca pogorszenie sytuacji odnotowały przetwórstwo przemysłowe (105,4 z 105,8) oraz usługi (89,9 z 91), nieznaczna poprawa dotyczyła budownictwa (111,9 z 111,7) oraz handlu detalicznego (100,3 z 99,9). Dla całej tej grupy prognoza przyszłej koniunktury utrzymuje się...

Data publikacji: 20.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: Produkcja przemysłowa w listopadzie br. wzrosła o 1,4%. To niewiele – ale mogło być gorzej, wziąwszy pod uwagę inne dane z gospodarki. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW świetle dzisiejszego komunikatu GUS, produkcja przemysłowa w cenach stałych w listopadzie 2019 wzrosła o 1,4% r/r (przed rokiem 4,6%) i spadła o 5,8% m/m. Korekta o czynniki sezonowe i kalendarzowe przynosi odczyty odpowiednio 5,4% r/r i 1,5% m/m. To mimo wszystko więcej niż można było oczekiwać po fatalnych wynikach badania ankietowego PMI – ale zarazem daleko do optymizmu. Po dobrym październiku, niestety, wracamy do...

Data publikacji: 19.12.2019
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica