Aktualności » Konfederacja Lewiatan

PMI dla polskiego przemysłu w listopadzie przekroczył 54 pkt, zatrzymując się na 54,4 pkt. Jest to wzrost o 0,6 pkt. w stosunku do odczytu w październiku – podał dzisiaj IHS Markit. To dobry prognostyk przed oficjalnymi danymi GUS dotyczącymi produkcji przemysłowej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Przemysł nadal na fali wzrostowej, choć coraz bardziej zaczynają mu doskwierać braki pracowników oraz mniejsze możliwości eksportu. Pozytywny wpływ na nasz przemysł mają głównie czynniki wewnętrzne. Zwiększyły się wskaźniki dotyczące nowych zamówień, wzmacniane przez niesłabnący popyt wewnętrzny. Nowe zamówienia mogłyby być na dużo wyższym poziomie, gdyby nie kolejne podwyżki cen towarów...

Data publikacji: 01.12.2021
więcej...

GUS podał dziś wstępne dane dotyczące wzrostu cen towarów i usług w listopadzie. Ceny wzrosły 7,7% w ujęciu rocznym i 1% w ujęciu miesięcznym. W październiku inflacja była niższa i wyniosła 6,8%. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanSzczyt wzrostów dopiero przed nami. Zapowiadane przez nas przekroczenie bariery 8% w styczniu 2022 r. za sprawą wprowadzonej tarczy antyinflacyjnej zrealizuje się już w grudniu. Na wyższe ceny produktów nałoży się dodatkowo okres świąteczny. Historycznie grudzień jest zawsze miesiącem z najwyższą inflacją. Ceny nadal windują paliwa. Na stacjach benzynowych płaciliśmy w listopadzie o blisko 1/3 więcej niż przed rokiem.

Data publikacji: 30.11.2021
więcej...

• Rozporządzenie w sprawie zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku, które jest właśnie w konsultacjach społecznych, może ograniczyć szkodliwy wpływ takich subsydiów na konkurencję na rynku wewnętrznym – uważa Konfederacja Lewiatan.• Niektóre przepisy wymagają jednak doprecyzowania, m.in. uprawnienia dochodzeniowe KE, czy oddziaływanie regulacji na zamówienia publiczne. – Z zadowoleniem przyjmujemy stanowisko Polski w sprawie subsydiów zagranicznych. Proponujemy jednak doprecyzowanie szczegółowych rozwiązań. Chodzi np. o zawężenie terminu „subsydium. Szeroka definicja obciąży wysokimi kosztami polskie przedsiębiorstwa, ponieważ będą one zobowiązane do zgłaszania wszystkich wkładów finansowych powyżej 5 mln euro, bez względu na ich potencjał do spowodowania zakłóceń. To...

Data publikacji: 29.11.2021
więcej...

Na konferencji Horyzonty Innowacji zorganizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dyskutowano o przyszłości inwestycji w transformację technologiczną firm i przyszłości rynku pracy. W panelu rozpoczynającym konferencję wziął udział obok prof. Jerzego Hausnera i dyrektora NCBiR Wojciecha Kamienieckiego, prof. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Prof. J. Męcina, który zadeklarował współpracę Konfederacji Lewiatan nad wypracowaniem optymalnych rozwiązań wsparcia rozwoju innowacji w Polsce wskazał, że niestety wyzwania rozwojowe mnożą się, a brak już dziś konkretnych inicjatyw i nie zawsze odpowiedzialne podejście do wielu wyzwań może budzić jeszcze większą troskę. – Jeśli dziś mielibyśmy postawić diagnozę jak się ma Polska...

Data publikacji: 26.11.2021
więcej...

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili założenia tarczy antyinflacyjnej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanPropozycje rządu, które wstępnie miały się ograniczać do specjalnego bonu do wykorzystania na zakup produktów, których ceny bardzo mocno uderzają po kieszeni obywateli, obecnie nabrały całkiem nowego kształtu i wymiaru.Rząd zdecydował się na systemowe – podatkowe – rozwiązania i należy to uznać za krok w dobrym kierunku. Ciekawe, że rząd bohatersko ogłosił zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadził 11 miesięcy temu. Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że przyczyni się on do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych.

Data publikacji: 25.11.2021
więcej...

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawili założenia tarczy antyinflacyjnej. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji LewiatanPropozycje rządu, które wstępnie miały się ograniczać do specjalnego bonu do wykorzystania na zakup produktów, których ceny bardzo mocno uderzają po kieszeni obywateli, obecnie nabrały całkiem nowego kształtu i wymiaru.Rząd zdecydował się na systemowe – podatkowe – rozwiązania i należy to uznać za krok w dobrym kierunku. Ciekawe, że rząd bohatersko ogłosił zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadził 11 miesięcy temu. Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że przyczyni się on do wzrostu cen benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych.

Data publikacji: 25.11.2021
więcej...

We wtorek 23 listopada br. odbyło się spotkanie online Grupy eksperckiej/roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, w którym wzięła udział Aleksandra Stanek Kowalczyk – Dyrektor Zarządzająca firmy SAPERE – Sustainable Business Solutions oraz Katarzyna Średzińska i Aleksander Łaszek– manadżerowie firmy Deloitte. Pierwsza cześć spotkania poświęcona była prezentacji narzędzia SREPORT – systemu sprawnego raportowania danych niefinansowych, które umożliwia ocenę firmy pod kątem zgodności z Taksonomią. W drugiej części spotkania przedstawiciele firmy Deloitte zaprezentowali wnioski z badania Deloitte realizowanego...

Data publikacji: 24.11.2021
więcej...

Sprzedaż detaliczna po wrześniowym słabszym odczycie, w październiku nabrała rozpędu. W skali roku odnotowaliśmy wzrost o 6,9%. W stosunku do września wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 3,6%. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Wyższa od oczekiwań sprzedaż detaliczna to przede wszystkim efekt niskiej bazy sprzed roku, kiedy zaczynaliśmy kolejne, częściowe ograniczenia aktywności gospodarczej. Wtedy też dobrowolnie zmniejszyła się aktywność zakupowa Polaków. Tym razem, mimo rozpędzania się kolejnej, czwartej fali Covid–19, Polacy nie ograniczają aktywności, choć częściowo ponownie przenoszą ją w wirtualny świat. Rośnie udział sprzedaży przez internet, która stanowi już blisko 10% całej sprzedaży w Polsce. Najszybciej, podobnie...

Data publikacji: 23.11.2021
więcej...

Komisja Europejska przesłała list, który jest odpowiedzią na Deklarację Sopocką oraz wspólną deklarację Konfederacji Lewiatan i związków pracodawców z Niemiec (BDI) i Francji (MEDEF). Oba dokumenty przyjęto na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. KE podkreśliła, że stwierdzenie w Deklaracji Sopockiej mówiące o potrzebie „naprawy gospodarczych i społecznych szkód spowodowanych pandemią koronawirusa oraz uczynienia Europy po COVID–19 bardziej ekologiczną, cyfrową, odporniejszą i lepiej przygotowaną na obecne i przyszłe wyzwania oraz podobne cele określone w deklaracji BDI, Lewiatana i MEDEF–u są w pełni zgodne z opublikowaną w tym roku aktualizacją strategii przemysłowej Komisji Europejskiej. Przeczytaj całość (j.angielski) >>

Data publikacji: 22.11.2021
więcej...

W październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,5% r/r i wyniosło 6351,1 tys., natomiast wynagrodzenie było wyższe o 8,4% r/r i osiągnęło 5917,15 zł (brutto) – podał GUS. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Obserwujemy dalszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że tempo jego wzrostu było jednak trochę wolniejsze niż we wrześniu, co może oznaczać, że część pracodawców wyczerpała możliwości podwyżek płac, które mogą być zaoferowane bez znaczącego podnoszenia cen produktów i usług. Niemniej jednak rosnąca inflacja w najbliższym czasie będzie wzmacniała presję płacową.  Dla pracowników rosnące koszty utrzymania, a tym samym mniejsza siła nabywcza uzyskiwanych...

Data publikacji: 19.11.2021
więcej...

W obecnej sytuacji i trwającej wciąż pandemii COVID–19 – niezbędna jest modyfikacja systemu ochrony zdrowia z naciskiem na spłatę długu zdrowotnego i odbudowę zdrowia publicznego poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną diagnostykę – apeluje Rada Przedsiębiorczości. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj>>> Pandemia COVID–19 jest potężnym wstrząsem dla rozwoju społeczno–gospodarczego kraju i polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pełna ocena jej skutków jeszcze przed nami, ale jednym z nich jest już narastający dług zdrowotny. Skierowanie wszystkich zasobów systemu ochrony zdrowia na walkę z pandemią spowodowało ogromny deficyt zdrowia. Zarówno druga fala zachorowań na COVID–19, jak i trzecia spowodowały, że zderzamy się z problemem...

Data publikacji: 18.11.2021
więcej...

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła po dziewięciu miesiącach br. 1,8 mld euro. We wrześniu br. eksport wzrósł o 7,9% (24,4 mld euro), ale był to najgorszy wynik od lutego br. – podał GUS. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Nadchodzące spowolnienie w eksporcie zapowiadały już wcześniejsze odczyty, np. indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Przyczyn spowolnienia można upatrywać w zmniejszonej liczbie nowych zamówień, szczególnie pochodzących z Unii oraz problemach produkcyjnych w związku z ciągle zakłóconymi łańcuchami dostaw. Trzeba pamiętać, że wielkość polskiego eksportu wynika częściowo ze skali importu. Żeby wyprodukować i wyeksportować samochód musimy uprzednio zaimportować znaczą...

Data publikacji: 17.11.2021
więcej...

• Państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarły porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. Przewiduje ono stopniowe odchodzenie od produkcji energii z węgla, który w największym stopniu przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych. • Podczas COP26 zdecydowano, aby wszystkie państwa zwiększyły do końca 2022 roku swoje cele klimatyczne zgodnie z celem 1,5–2 st. C. Coroczną ocenę krajowych planów klimatycznych ma prowadzić Organizacja Narodów Zjednoczonych.• Konfederacja Lewiatan popiera działania różnych interesariuszy, w tym firm prywatnych w kierunku transformacji energetycznej i odejście od węgla, przy czym za kluczowe uważa zapewnienie również transformacji technologicznej i społecznej. Podczas szczytu...

Data publikacji: 16.11.2021
więcej...

• Pracodawcy chcą nowego projektu ustawy, wdrażającej model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ponieważ ten przygotowany przez resort klimatu i środowiska nie nadaje się do dalszych prac. Apelują ponadto o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi.• Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.• Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy. – Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo...

Data publikacji: 10.11.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica