Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Największe reprezentatywne organizacje pracodawców na Dolnym Śląsku podpisały wczoraj wspólne stanowisko do Marszałka Województwa i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ostatniego konkursu RPO 2007–2013 skierowanego do przedsiębiorców. Liderzy regionalnych związków pracodawców z ogromnym niezadowoleniem przyjęli przebieg ostatniego naboru, który odbył się 11 lutego 2014 roku. Konkurs Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP trwał tylko 57 sekund. W piśmie liderzy apelują do Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz organów odpowiedzialnych za przygotowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020, aby podjąć działania związane z poprawą procesu naboru projektów inwestycyjnych. Pod wspólnym stanowiskiem podpisali się przedstawiciele 5 reprezentatywnych,...

Data publikacji: 18.02.2014
więcej...

Rada Programowa VI edycji konkursu Telemarketer Roku oraz przewodnicząca jury  – Urszula Zarańska – Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży Departament Marketingu Bezpośredniego w MetLife Amplico, podjęła decyzję o wyborze członków jury Telemarketera Roku 2014.  –„ W tym roku było wyjątkowo dużo zgłoszeń do jury konkursu co sprawiło, że wybór był bardzo trudny. W wyborze kierowaliśmy się doświadczeniem zdobytym w branży contact center oraz bieżącą praktyką szkoleniową. W związku z tym, że podczas 6 edycji spodziewamy się większej liczby zgłoszeń telemarketerów  do samego konkursu, zadecydowaliśmy o rozszerzeniu grona jury z 12 do 14 osób. – podkreśla Urszula Zarańska, przewodnicząca jury.  ...

Data publikacji: 17.02.2014
więcej...

Konfederacja Lewiatan przekazała Komisji Europejskiej uwagi do konsultowanego unijnego rozporządzenia o wyłączeniach blokowych (GBER). W projekcie nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 lipca 2014 r. (zastąpi rozporządzenie Komisji nr 800/2008) określono warunki, których spełnienie umożliwia udzielanie pomocy publicznej bez notyfikacji do Komisji Europejskiej. Przepisy GBER są istotne m.in. z punktu widzenia wdrażania funduszy spójności – w zakresie, w którym współfinansowanie przez nie poszczególnych przedsięwzięć stanowi pomoc publiczną. W projekcie rozporządzenia zaproponowano m.in.: 1)      wprowadzenie progów notyfikacji dla programów pomocowych; zgodnie z propozycją programy pomocowe o wydatkach przekraczających poziom 0,01% PKB oraz 100 mln EUR podlegałyby obowiązkowi notyfikacji do...

Data publikacji: 14.02.2014
więcej...

We wtorek, 11 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie członków bezpośrednich Konfederacji Lewiatan z udziałem prezydent Henryki Bochniarz i przedstawicieli biura Konfederacji. Firmy członkowskie reprezentowane były przez British–American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., CEMEX POLSKA Sp. z o.o., Google Poland Sp. z o.o., IBM Polska, Philips Polska Sp. z o.o., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polską Telefonię Cyfrową S.A. (T–Mobile) oraz Siemens sp. z o.o.W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze projekty legislacyjne z 2013 roku, sukcesy Konfederacji, a także wydarzenia z początku bieżącego roku. Podczas krótkiej prezentacji, Jakub Wojnarowski, z–ca Dyrektora Generalnego przedstawił produkty merytoryczne Lewiatana, w...

Data publikacji: 12.02.2014
więcej...

Od 1 kwietnia br. od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. VAT, a od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej cały naliczony podatek. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o VAT wprowadzającej nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.02.2014
więcej...

Reindustrializacja jest kluczem do odbudowania konkurencyjności Europy – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan w trakcie odbywającego się w Krakowie spotkania gospodarczego Trójkąta Weimarskiego, poświęconego europejskiej polityce przemysłowej. Do odbudowy europejskiego przemysłu potrzebna jest racjonalna polityka energetyczna. Niezbędne jest uzupełnienie polityki przemysłowej o konsekwentne działania na rzecz innowacyjności. Ale przemysł nie będzie się rozwijał bez kapitału intelektualnego, który będzie dostarczał pomysły i rozwiązania dla przemysłu. Kapitał intelektualny to kreatywność, zdolność do nauki, wysokie kwalifikacje pracowników i kapitał społeczny wszystkich ludzi– Dlatego priorytetem powinno być inwestowanie w kapitał ludzki, dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy, ograniczenie nierówności. Wskaźnik Giniego (Gini Index),...

Data publikacji: 07.02.2014
więcej...

Pod koniec roku 2013 weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych dotycząca podwykonawców. Obecnie w Sejmie RP trwają prace nad kolejną nowelą związaną z podniesieniem progu, od którego trzeba będzie rozpisywać przetarg. O skutkach zmian prawa będą dyskutować wspólnie z ekspertami pracownicy administracji publicznej z całego kraju. Na początku marca w Warszawie odbędzie X Dzień Otwarty Zamówień Publicznych. Trwa rejestracja online do udziału w X Dniu Otwartym Zamówień Publicznych. Agenda wydarzenia obejmuje aktualne tematy, które zainteresują osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi. W programie wydarzenia znajdują się...

Data publikacji: 06.02.2014
więcej...

Samorządy chciałyby obciążyć podatkiem od środków transportowych również samochody o masie poniżej 3,5 tony zarejestrowane jako ciężarowe – napisał „Dziennik Gazeta Prawna. To zły pomysł, który ma na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni osób prowadzących działalność gospodarczą – uważa Konfederacja Lewiatan. Samorządowcy już szacują, ile mogliby zarobić na opodatkowaniu tych aut. Tymczasem wyższe obciążenia uderzą przede wszystkim w drobnych przedsiębiorców, którzy i tak ponoszą stosunkowo najwyższe koszty funkcjonowania. – To kolejny przejaw rosnącego fiskalizmu. Wkrótce wejdą przecież w życie nowe przepisy, ograniczające odliczanie podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodów o masie do 3,5 tony – mówi Przemysław...

Data publikacji: 05.02.2014
więcej...

Sudecki Związek Pracodawców będzie skuteczniej wpływał na rozwój regionalny. Wiceprezes Zarządu związku Pan Marcin Kowalski został formalnie członkiem Rady Rozwoju Dolnego Śląska. Jest to najważniejsze ciało doradcze i eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Powołanie przedstawiciela związku do takiego gremium potwierdza tylko silną pozycję na Dolnym Śląsku Sudeckiego Związku Pracodawców oraz naszą aktywność w obszarze rzecznictwa interesów pracodawców. Gratulujemy! Głównym celem rady jest lepsze uspołecznienie oraz zdynamizowanie procesu aktualizacji, realizacji oraz monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Rada skupiając m.in. przedstawicieli środowisk biznesowych i  naukowo–badawczych stanowi gremium opiniodawczo – doradcze i zarazem zaplecze eksperckie dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Do...

Data publikacji: 04.02.2014
więcej...

W styczniu br. indeks PMI dla Polski wzrósł do 55,4 pkt. z 53,2 pkt. w grudniu 2013 r. – podał HSBC. Komentarz Jakuba Wojnarowskiego, zastępcy dyrektora generalnego Konfederacji LewiatanOstatnio wskaźnik PMI taki poziom odnotował trzy lata temu. Gospodarkę napędza już nie tylko eksport, ale również popyt krajowy. Spożycie indywidualne rośnie z miesiąca na miesiąc. Po trzech kwartałach 2013 roku było wyższe o 0,4 proc, a po czterech już o 0,8 proc. Konsumpcja odpowiada za 60 proc. PKB, dlatego jej wzrost najmocniej wpływa na tempo wzrostu gospodarczego. Gospodarstwa domowe powoli zwiększają konsumpcję, a przedsiębiorstwa odnotowują wzrost nowych zamówień i zaczynają...

Data publikacji: 03.02.2014
więcej...

O e–fakturach słyszało aż 88% Polaków. Mimo to ponad połowa polskiego społeczeństwa nie chce otrzymywać dokumentów w formie elektronicznej. Wśród nich jedną czwartą stanowią osoby, które już z e–faktur korzystają. Dlaczego Polacy wciąż podchodzą do elektronicznych dokumentów z dużą nieufnością? Jak wynika z badań[1] przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Koalicji „Wybieram e–faktury zdecydowana większość Polaków deklaruje znajomość e–faktur. Częściej z tą formą płatności mają do czynienia mieszkańcy większych miast i osoby lepiej wykształcone. O e–fakturach nie słyszało jedynie 5% osób z wykształceniem wyższym oraz 5% osób w średnim wieku i młodszych (35–44 lata).

Data publikacji: 31.01.2014
więcej...

Wzrost gospodarczy w 2013 roku, według wstępnych szacunków, wyniósł 1,6 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW ubiegłym roku eksperci kilkakrotnie podwyższali prognozy wzrostu PKB, ale wstępny wynik, który podał GUS, jest jednak pozytywnym zaskoczeniem. Szczególnie, że po trzech kwartałach 2013 roku wzrost PKB osiągnął tylko 1,1 proc. Najważniejsze, że do eksportu netto, który ciągnął gospodarkę, dołączyło w bardziej zdecydowany sposób spożycie indywidualne, które po trzech kwartałach 2013 roku było wyższe o 0,4 proc, a po czterech już o 0,8 proc. Konsumpcja odpowiada za 60 proc. PKB, dlatego jej wzrost najmocniej wpływa na tempo...

Data publikacji: 30.01.2014
więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem pt. Lepsze prawo = więcej wolności, który prezentuje 100 przykładów deregulacji zmniejszających biurokrację w Polsce.Link:http://www.szejnfeld.pl/wp–content/uploads/2013/11/Lepsze–prawo–100–przyk%C5%82ad%C3%B3w–dobrych–zmian..pdf  

Data publikacji: 29.01.2014
więcej...

–Plan ogłoszony przez BUSINESSEUROPE, największą europejską organizację pracodawców, jest mapą drogową do odbudowania konkurencyjności Europy w coraz trudniejszym otoczeniu globalnym. Nie mamy na co czekać, trzeba zacząć działać – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, reprezentująca polski biznes na konferencji BUSINESSEUROPE DAY w Brukseli. 28 stycznia br. w Brukseli odbyło się spotkanie biznesu i europejskich polityków poświęcone znaczeniu przemysłu dla gospodarki. BUSINESSEUROPE, gospodarz wydarzenia, do której należy Konfederacja Lewiatan, opublikowała dziś swój plan na stworzenie kompleksowej strategii przemysłowej UE. Wzywa on przywódców UE do wypracowania porozumienia na rzecz przemysłu mającego na celu pobudzenie inwestycji, wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Data publikacji: 28.01.2014
więcej...

W dniach 1–3 października br. w Sopocie odbędzie się czwarta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei, międzynarodowego Forum organizowanego przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot, instytucjami oraz partnerami biznesowymi. Co roku EFNI przyciąga setki liderów polskiego i europejskiego biznesu, przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki oraz mediów. Przez trzy dni Sopot staje się międzynarodowym centrum dyskusji o najbardziej palących wyzwaniach, przed którymi staje światowa i europejska gospodarka. Tu naprawdę warto być! Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w EFNI 2014, a wszystkie firmy, które chciałyby zostać Partnerami Forum, prosimy o bezpośredni kontakt z Dorotą...

Data publikacji: 27.01.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica