Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Profesor Zygmunt Bauman, światowej sławy socjolog i filozof, jeden z czołowych twórców koncepcji ponowoczesności, będzie gościem specjalnym Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 25–27 września br. w Sopocie. W swoim wystąpieniu przedstawi autorską diagnozę obecnych kłopotów Unii Europejskiej. Tym samym, blisko 10 lat od wydania książki pt. „Europa – niedokończona przygoda wybitny myśliciel zmierzy się z pytaniem, a zarazem mottem tegorocznego EFNI: „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent?. Oprócz profesora Baumana, swoją obecność na EFNI 2013 potwierdzili także m.in.: Benjamin R. Barber, Markus Beyrer, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Arndt G. Kirchhoff, Ivan Krastev, Henri Malosse,...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

Filary współpracy organizacji pozarządowych z biznesem: partnerstwo, synergia, komunikacja, rezultaty – to temat tegorocznej konferencji Konkordia, która w dniach 25–26 września odbędzie się w Sopocie, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.Jak co roku zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i władz lokalnych, których interesuje tematyka partnerstw międzysektorowych.W programie konferencji przewidziano m.in. debaty, wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z Polski i zagranicy, podczas których poruszone zostaną zagadnienia związane z partnerstwem między oragnizacjami pozarządowymi a biznesem, synergią we współpracy międzysektorowej oraz jej rezultatami. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty podróży oraz zakwaterowanie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Formularz rejestracyjny  Udział...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

Zapraszamy do udziału w Vademecum HR–owca – kolejnej edycji cyklu warsztatów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu m.in. podatku PIT, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi, związanych z planowaniem oraz prowadzeniem optymalnej polityki HR w przedsiębiorstwie.Vademecum HR–owca zostało opracowane przez zespół ekspertów PwC, specjalizujących się we wdrażaniu efektywnej polityki personalnej w przedsiębiorstwach. Nasze doświadczenie i znajomość problemów, z jakimi borykają się obecnie pracownicy działów HR, pozwoliły nam przygotować program, który zapewnia kompleksowe przedstawienie zagadnień nie tylko w teorii, ale również w praktyce.PROGRAM REJESTRACJA Dla firm członkowskich Konfederacji Lewiatan i PSZK przewidziany jest dodatkowy 10% rabat (prosimy o informacjęprzy...

Data publikacji: 19.08.2013
więcej...

W lipcu br. ubyło pieniędzy na kontach bankowych przedsiębiorstw, zmniejszyły się również kredyty – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Jeśli mielibyśmy oceniać szanse na szybszy wzrost gospodarczy w III kwartale na podstawie danych o depozytach i kredytach firm w lipcu br. to nie widać przesłanek do przyspieszenia spożycia indywidualnego, wspomaganego kredytem, ani do wzrostu inwestycji firm. Z tego punktu widzenia III kwartał br. zaczął się słabo. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu opierają działalność operacyjną, ale i rozwojową, na własnych środkach. Niechętnie sięgają po finansowanie zewnętrzne. W lipcu w stosunku do czerwca wartość kredytów firm zmniejszyła się...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Inflacja w lipcu br., w ujęciu rocznym, wyniosła 1,1 proc., wobec 0,2 proc. w czerwcu – podał GUS.  Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Wysoka inflacja w lipcu zaskoczyła wszystkich. Zakładaliśmy, że będzie ona wyższa niż w czerwcu, zakładaliśmy także możliwość niespodzianek, ale jednak nie aż takich. Tym bardziej, że nastąpiła obniżka cen energii dla gospodarstw domowych, a żywność, jak to z reguły bywa w miesiącach letnich – jest tańsza (aczkolwiek tym razem była tańsza w stosunku do czerwca w niewielkim stopniu). Z takiego skoku inflacji na pewno cieszy się minister finansów, bo oznacza to nieco wyższe wpływy z...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Wzrost PKB w drugim kwartale 2013 r. wyniósł 0,8 proc. r/r – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.Bez niespodzianek – tak można skomentować dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r. Możemy powiedzieć, że „dół mamy za sobą, ale na pewno nie możemy jeszcze stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze minęło.Po wynikach sprzedaży detalicznej, produkcji sprzedanej przemysłu, wynagrodzeń, zatrudnienia za czerwiec 2013 r., a szczególnie po danych dotyczących eksportu i importu w drugim kwartale br. należało spodziewać się nieco wyższego wzrostu PKB niż w pierwszym kwartale br. Na rzecz wyższego wzrostu PKB działała także niższa...

Data publikacji: 14.08.2013
więcej...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godz. 17.00 (K&L Gates Jamka, Al. Jana Pawła II 25).   Gościem specjalnym posiedzenia będzie Paul Lugard – Przewodniczący Komisji do spraw Konkurencji ICC  http://www.iccwbo.org/About–ICC/Policy–Commissions/Competition/Leadership/ .   Celem powołania Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC jest otwarcie dla polskich specjalistów zajmujących się konkurencją możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie myśli w ramach jednej z najstarszych i największych organizacji biznesowych świata. Więcej o ICC, w tym o jej komisji arbitrażowej,...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

Wzrost gospodarczy w przyszłym roku powinien wynieść 2–2,2 proc., czyli będzie niższy niż 2,5 proc. prognozowane przez rząd. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.– Dane zaprezentowane w lipcu przez GUS dotyczące czerwca 2013 r. dają nadzieję, że gospodarka będzie w drugiej połowie 2013 r. powoli wychodzić z osłabienia gospodarczego. Wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu (i to w 25 na 34 sekcje gospodarki), sprzedaż detaliczna (także w większości obszarów), rosną płace w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost w ciągu 6 miesięcy 2013 r. – 2,5 proc., co przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. daje istotny wzrost realnych...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

W związku z wyborem nowych władz Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych, w dniu 28 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie zarządu i rady nadzorczej, celem ustalenia priorytetów Związku na najbliższe półrocze. Władze Związku podzielają pogląd, że coraz więcej aktów prawnych – zarówno krajowych, jak i unijnych – uchwalana jest w sposób nieuwzględniający opinie i stanowiska przedsiębiorców.  Widocznym tego przykładem jest chociażby obecnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który w ocenie firm zrzeszonych w Lewiatanie wprowadza wiele kontrowersyjnych zmian i nie powinien być uchwalony w obecnym kształcie. Nie wprowadza się z kolei zmian...

Data publikacji: 13.08.2013
więcej...

Wprowadzenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i przeznaczenie dodatkowych środków na działalność operacyjną generującą zyski. Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. – W badaniu przeprowadzonym przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik 100% badanych przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw opowiedziało się za implementacją uproszczeń dla mikrospółek zawartych w Dyrektywie, a ponad połowa z nich zauważyła, że konieczne są kolejne zmiany, umożliwiające państwom członkowskim wyłączenie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych...

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

W czerwcu br. eksport był o 7,1 proc. wyższy, zaś import o 0,7 proc. niższy niż w czerwcu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 561 mln EUR – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych, ale pomaga im w tym również słaby złoty. Dzięki ich aktywności i skuteczności eksport netto był głównym motorem napędowym wzrostu gospodarczego w drugim kwartale br. Z podobną tendencją będziemy mieli do czynienia także w drugiej połowie roku, wszystko wskazuje bowiem na to, że utrzyma się szybsza dynamika wzrostu eksportu...

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

Konferencja BiznesUp! jest pionierskim wydarzeniem, podczas którego będzie można dowiedzieć się jakie korzyści może przynieść  firmom współpraca z projektantami oraz ekspertami zarządzania designem oraz jak taka współpraca przyczyni się do  podniesienia efektywności działania firmy a także do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Konferencja BiznesUp! to okazja do poznania najlepszych specjalistów zajmujących się budowaniem strategii w oparciu o design, projektowaniem doświadczeń (user experience), czy opracowywaniem usług (service design). Nasi eksperci prowadzili projekty doradcze dla takich firm jak: Porsche, Orange, GlaxoSmithKline, Coca Cola, Mercedes, Orlen, Allegro, Amica, BRE Bank, Endo, Play, Meble VOX, YES, Raiffeisen POLBANK, ERGO HESTIA, Narodowy Bank Polski.

Data publikacji: 12.08.2013
więcej...

Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy należy, m.in. zwiększyć mobilność zawodową Polaków, dostosować program nauki i studiów do potrzeb pracodawców, zmniejszyć koszty pozapłacowe ponoszone przez przedsiębiorców, rozpowszechnić staże jako sposób zdobywania doświadczenia zawodowego i wprowadzić bon szkoleniowy – uważa Konfederacja Lewiatan. – Osoby młode są szczególnie narażone na wykluczenie zawodowe. Ci, którzy zakończyli edukację i szukają pracy doznają rozczarowania długotrwałą niemożnością znalezienia zatrudnienia. Prowadzi to do powiększania szarej strefy lub rezygnacji z aktywności zawodowej, która powoduje wzrost liczby beneficjentów opieki społecznej. Tendencja jest taka, że im dłużej po skończeniu nauki, ktoś nie może znaleźć pracy, tym trudniej...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

Komisja Europejska chce włączyć transport morski do unijnej polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Konfederacja Lewiatan uważa, że wszystkie działania Unii Europejskiej powinny być uzgadniane z pozostałymi krajami – członkami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), gdyż efektem samotnej akcji UE będzie pogorszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, np. przemysłu rafineryjnego, bez osiągnięcia rzeczywistych korzyści dla środowiska. Międzynarodowy transport morski pozostaje obecnie jedynym sektorem nieobjętym jeszcze regulacjami UE mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. – Nie można dopuścić do powtórzenia błędów negocjacyjnych, które Europa popełniła próbując narzucić reszcie świata obowiązek redukcji emisji w transporcie powietrznym. Z tego powodu wnioskujemy...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy (dalej: „Ekspertyza) Jest problem zgodności proponowanych zmian w zakresie ustawodawstwa emerytalnego (OFE) z Konstytucją RP, wiążącymi Polskę normami prawa międzynarodowego (w tym konwencje międzynarodowe, których stroną jest Polska oraz BITs) oraz prawem europejskim. Szczegółowe rozważania służą ocenie pod kątem prawnym propozycji reformy systemu emerytalnego zawarte w „Przeglądzie funkcjonowaniasystemu emerytalnego (dalej: „Przegląd) opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów dnia 26 czerwca 2013 roku w oparciu o normę z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.Konstytucyjnoprawna ocena rekomendacji dotyczących II filara systemu emerytalnego...

Data publikacji: 09.08.2013
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica