Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Zdaniem pracodawców przepisy projektowanej ustawy: Naruszają prawo Unii Europejskiej (a projekt ustawy powinien być notyfikowany Komisji Europejskiej); Ignorują obowiązujące już w Polsce przepisy prawa, których celem jest ograniczenie dostępności pornografii dla małoletnich; Deprecjonują wagę i rolę wychowania i edukacji; Pomijają fakt, że już dzisiaj istnieje cała gama rozwiązań technicznych służących ochronie małoletnich przed nieodpowiednimi treściami, […] Artykuł Stanowisko pracodawców. Ochrona dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 10.11.2022
więcej...

Wysłuchaj wypowiedzi eksperta: Od końca lutego 2022 obywatele Ukrainy masowo przyjeżdżają do Polski, szukają tu schronienia, a wielu z nich także pracy. Jednocześnie pracodawcy poszukują pracowników i są chętni przyjąć Ukraińców. Wiele firm sygnalizuje jednak, że nie ma wystarczającej wiedzy, jakie warunki należy spełnić, żeby móc legalnie ich zatrudnić. Procedury w tym zakresie są skomplikowane […] Artykuł Jak zatrudnić uchodźcę? Zasady wkrótce w naszym poradniku [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.11.2022
więcej...

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 października 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz. U. poz. 2088, dalej jako „ustawa”), a także w odpowiedzi na prośbę przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii o postulaty branżowe w zakresie przyszłych programów wsparcia, Konfederacja […] Artykuł Wsparcie przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – postulaty Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza ekspertki: Regulacje zawarte w projekcie nie ograniczają się tylko do obywateli Ukrainy. Rząd planuje  zakończyć stosowanie tzw. przepisów antycovidowych wydłużających ważność tytułów pobytowych cudzoziemców spoza obszaru UE. Wśród proponowanych  rozwiązań znalazły się m.in. nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL w ciągu 30 dni, usankcjonowanie na poziomie ustawowym dokumentu elektronicznego dostępnego w […] Artykuł Zmiany w pomocy dla obywateli Ukrainy [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 07.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza (format MP3) Przemysława Pruszyńskiego, dyrektora departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. – Propozycje nowych regulacji oceniamy negatywnie z punktu widzenia przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zajmują się produkcją napojów. Obecnie obowiązujące przepisy […] Artykuł Rozszerzenie opłaty cukrowej uderzy w producentów napojów [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.11.2022
więcej...

W nawiązaniu do pisma (DRP-VIII.0210.7.2021.SK z dnia 30 września br.), przy którym przekazano Projekt ustawy o aktywności zawodowej (UD 399), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi. KL/427/206/NK/2022 Artykuł Projekt ustawy o aktywności zawodowej – uwagi Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 03.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Menedżerowie logistyki nadal oceniają bardzo źle sytuację w przemyśle. Syntetyczny indeks PMI spadł z 43 pkt. odnotowanych we wrześniu do 42 pkt w październiku. Przemysł będzie borykał się w najbliższym czasie z brakiem nowych zamówień i spadkiem produkcji. To zapewne wynik ciągle złych nastrojów panujących […] Artykuł W przemyśle coraz gorzej. Spadają nowe zamówienia [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Menedżerowie logistyki nadal oceniają bardzo źle sytuację w przemyśle. Syntetyczny indeks PMI spadł z 43 pkt. odnotowanych we wrześniu do 42 pkt w październiku. Przemysł będzie borykał się w najbliższym czasie z brakiem nowych zamówień i spadkiem produkcji. To zapewne wynik ciągle złych nastrojów panujących […] Artykuł W przemyśle coraz gorzej. Spadają nowe zamówienia [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Menedżerowie logistyki nadal oceniają bardzo źle sytuację w przemyśle. Syntetyczny indeks PMI spadł z 43 pkt. odnotowanych we wrześniu do 42 pkt w październiku. Przemysł będzie borykał się w najbliższym czasie z brakiem nowych zamówień i spadkiem produkcji. To zapewne wynik ciągle złych nastrojów panujących […] Artykuł W przemyśle coraz gorzej. Spadają nowe zamówienia [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 02.11.2022
więcej...

Wysłuchaj komentarza eksperta: Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan W październiku odnotowaliśmy wyższą inflację niż prognozowaliśmy, ale zgodną z oczekiwaniami rynku. Ceny w ciągu roku wzrosły o 17,9%. W skali miesiąca za towary i usługi zapłaciliśmy więcej o 1,8%. Bardzo negatywnie, wbrew naszym oczekiwaniom, zaskakuje wzrost cen żywności. W stosunku do września żywność podrożała […] Artykuł Inflacja ustanawia kolejny rekord. Ceny rosną jak szalone [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 31.10.2022
więcej...

Projekt ustawy, która ma umożliwić to przekształcenie może być niezgodny z prawem konkurencji – ostrzega Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Rozszerzenie możliwości finansowych Agencji Informatyzacji w zakresie zaciągania zobowiązań i przejmowania wielu zadań dotyczących budowy, wdrażania, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym może znacząco ograniczyć konkurencję na rynku usług IT.  Utrudniony bądź zdecydowanie […] Artykuł Agencja Informatyzacji ograniczy konkurencję na rynku usług IT pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.10.2022
więcej...

Projekt ustawy, która ma umożliwić to przekształcenie może być niezgodny z prawem konkurencji – ostrzega Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. Rozszerzenie możliwości finansowych Agencji Informatyzacji w zakresie zaciągania zobowiązań i przejmowania wielu zadań dotyczących budowy, wdrażania, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym może znacząco ograniczyć konkurencję na rynku usług IT.  Utrudniony bądź zdecydowanie […] Artykuł Agencja Informatyzacji ograniczy konkurencję na rynku usług IT pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.10.2022
więcej...

Powodów takiej oceny jest wiele, a w tym ten, że uderza on i w konsumentów i w firmy dochodzące należnych im pieniędzy – uważa Konfederacja Lewiatan. – Ryzyka ekonomiczne i społeczne, które niesie ze sobą są bardzo duże i częściowo wynikają z braku rzetelnej analizy – czy też w ogóle z braku analizy – ekonomicznej […] Artykuł Zmiany w windykacji niekorzystne dla konsumentów i firm pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.10.2022
więcej...

Przy ochronie dużych firm jednocześnie konieczne jest zapewnienie odpowiednich  rekompensat dla spółek obrotu energią elektryczną – uważa Konfederacja Lewiatan. W Senacie trwają prace nad projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. – Niepokoi nas brak ochrony dużych przedsiębiorców. Z jednej strony zrozumiałe […] Artykuł Ochroną powinny być objęte również duże firmy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 26.10.2022
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Stopa bezrobocia jednak nie była rekordowo niska. Główny Urząd Statystyczny w oparciu o wyniki spisu powszechnego rolników oraz coroczną zmianę liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym dokonał średnio podwyższenia stopy bezrobocia o 0,3 pkt. proc. w każdym miesiącu. Tym samym w żadnym miesiącu stopa bezrobocia nie spadła poniżej granicy […] Artykuł Bezrobocie jednak trochę wyższe [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 25.10.2022
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica