Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, to charakterystyka laureatów VII edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni w 17 kategoriach podczas uroczystej Gali 16 listopada 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Przyznano również nagrodę Super Sprzedawcy oraz po raz pierwszy w historii PNSA nagrody specjalne, nagrodę Prezesa PNSA za: „Dotychczasowy dorobek życia w sprzedaży i biznesie dla Anny Podniesińskiej, Właścicielki i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich oraz nagrodę Zarządu PNSA „Dobry Duch w sprzedaży dla prof. UW dr hab. Jacka P. Męciny. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka, Prezes Polish National Sales...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

Firma doradztwa personalnego BIGRAM oraz kancelaria DENTONS zapraszają do udziału w międzynarodowej Konferencji dla liderów HR. Motywem przewodnim będzie outplacement i coaching, jako odpowiedź na zmiany w organizacji. Omówimy jak pozycjonowany jest outplacement w wybranych krajach europejskich, przedstawimy doświadczenia naszych kolegów zrzeszonych w sieci Career Star Group (której BIGRAM jest członkiem). Powiemy również o aspektach prawnych. Na konferencji oprócz polskich mówców, wystąpią również prelegenci z Francji oraz Niemiec. Bloki tematyczne: ·         Jak pozycjonować outplacement w dobie wojny o talenty ? (Niemcy) ·         Czy francuski model Outplacementu może inspirować ? (Francja)...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

Przekazujemy do konsultacji projekty rozporządzeń Ministra Finansów wydanych w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ordynacji podatkowej.   1)      w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278771/katalog/12322101#12322101 2)      w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278772/katalog/12322134#12322134 3)      w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278804/katalog/12322540#12322540 4)      w sprawie informacji podatkowych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278811/katalog/12322771#12322771 5)      w sprawie upoważnienia do  dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278863/katalog/12323219#12323219 6)      w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez...

Data publikacji: 16.11.2015
więcej...

Dzisiaj ruszyła ósma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw. W Polsce odbędzie się ponad 2000 imprez. Patronat nad wydarzeniem objęła Konfederacja Lewiatan. Global Entrepreneurship Week to największe na świecie święto przedsiębiorczości, stawiające w centrum uwagi innowatorów, start–upowców i wszystkich tych, którzy swoją działalnością tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy społeczne i ekonomiczne. Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na całym świecie do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania kompetencji i sieci kontaktów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe i pozarządowe, firmy, szkoły...

Data publikacji: 16.11.2015
więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w październiku o 0,7 proc. r/r, a w stosunku do września – wzrosły o 0,1 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanJuż nie można mówić o deflacji mimo, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w październiku o 0,7 proc. r/r. Po raz pierwszy od kwietnia 2014 r., po 17 miesiącach spadków, ceny żywności wzrosły w październiku r/r – o 0,5 proc. Deflacja generowana była przez jeden główny czynnik – spadające ceny paliw. W październiku były one niższe o 16,4 proc. w porównaniu do października 2014 r.

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

– Przed 25 laty porównywaliśmy się do Węgier czy jeszcze wtedy Czechosłowacji, teraz punktem odniesienia są dla nas Niemcy albo Wielka Brytania – mówi Henryka Bochniarz w wywiadzie dla INNPoland.pl poświęconym polskiej gospodarce, innowacyjności rodzimych firm i wyzwaniom, które nas czekają. Zachęcamy do lektury.

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

PKB wzrósł w 3. kwartale 2015 r. o 3,4 proc. – podał GUS. Skorygował też wzrost PKB w 1. kwartale br. z 3,6 proc. do 3,7 proc. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanWzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. wydawał się być nieco słabszy niż w dwóch pierwszych kwartałach 2015 r. Nieco słabiej rosła bowiem produkcja sprzedana przemysłu, budownictwo było ciągle w długo już trwającej zadyszce, sprzedaż detaliczna rosła wolniej niż w pierwszych 6. miesiącach br. W podobnym tempie jak w 1. połowie roku rosło zatrudnienie, ale wzrost wynagrodzeń nieco spowolnił. Tymczasem szybki szacunek PKB przedstawiony przez GUS...

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

12 listopada br. odbyła się uroczysta kolacja na Zamku Dublińskim z okazji 40–lecia powstania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND). Wśród gości honorowych były m.in. Joan Burton, irlandzka minister ds. zabezpieczenie społecznego i M. Thyssen, komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność. Przemówienie komisarz Thyssen zastanawia. Ominęła ona zgrabnie wszystkie kontrowersyjne tematy, takie jak np. zapowiedziana w Programie Pracy Komisji 2016 celowa rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych czy realizacji postulatu „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy (ang. equal pay...

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Przed nami 12. edycja projektu promującego wysoką jakość i innowacyjność w szpitalach. Za merytoryczną stronę rankingu odpowiada Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Organizatorem rankingu i gali jest firma doradcza IDEA Trade. Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych objęły to wydarzenie patronatem. W czwartek 17 grudnia ranking ukaże się na łamach Rzeczpospolitej. Tego dnia odbędzie się też uroczysta gala. W ubiegłym roku najlepszym szpitalem okazało się Pleszewskie Centrum Zdrowia. W kategorii jakość leczenia nagrodę specjalną otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Zamościu. Zachęcamy szpitale do wzięcia udziału w rankingu. Wystarczy odwiedzić stronę http://www.rankingszpitali2015.pl/ i kliknąć na...

Data publikacji: 13.11.2015
więcej...

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt. Konfederacja Lewiatan nie ma zastrzeżeń do projektu rozporządzenia. Mamy natomiast uwagi dotyczące wzoru wniosku, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Uważamy, że jest nieprecyzyjny, niejasny, odwołujący się do znajomości różnych ustaw. Utrudni to potencjalnym Wnioskodawcom skorzystanie z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o kredytobiorcach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie doprowadzą do uporządkowania rynku pracy tymczasowej, a raczej zdestabilizują go. Spowodują ograniczenie legalnego zatrudnienia i zwiększą szarą strefę – uważa Konfederacja Lewiatan. – Zmiany w przepisach i zaostrzenie sankcji karnych spowodują, że ich przestrzeganie stanie się niezwykle trudne i obciążające. Dodatkowo upowszechni się praktyka tworzenia i likwidacji małych agencji zatrudnienia, nieprzestrzegających prawa i trudnych do namierzenia przez służby kontrolne. Zamiast poprawy sytuacji pracowników tymczasowych nastąpi pogorszenie ich statusu. Podobnie pracodawcy, będą mieli trudniej...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2015 r. (DWIM/1188/15) niniejszym przekazuję stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów, członka Konfederacji Lewiatan, dotyczące przeglądu dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. I. Ocena aktualnych przepisów dyrektywy satelitarno–kablowej 1. Zasada państwa pochodzenia na potrzeby publicznego przekazu satelitarnego 1.     Czy wprowadzona w dyrektywie „zasada państwa pochodzenia ułatwia nabywanie praw na potrzeby ponadgranicznego nadawania satelitarnego utworów i przedmiotów praw pokrewnych?...

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

12 listopada odbędzie się spotkanie Rady Zarządzającej EUROFOUND w Dublinie. Wieczorem zaplanowana jest kolacja z okazji 40–lecia Fundacji z udziałem m.in. komisarz Marianne Thyssen, która odpowiada za zatrudnienie, sprawy społeczne, umięjetności i mobilność pracowników. Konfederację Lewiatan będzie reprezentowała Anna Kwiatkiewicz, dyrektor Biura Lewiatana w Brukseli. W rozmowie z panią komisarz Lewiatan wspomni o rozczarowaniu z powodu zapowiedzi celowej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych w Programie Prac Komisji na rok 2016.   

Data publikacji: 12.11.2015
więcej...

W Uzasadnieniu  do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jej Autorzy piszą, że „przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok lub wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2016.  To zdanie wskazuje, że jakiekolwiek uwagi do przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy nie są uzasadnione, bowiem budżet państwa na 2016 r. został już przez rząd przyjęty, a w nim zostały zapisane wydatki, które teraz wymagają zmian w innych ustawach. Formalność.

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan apeluje do rządu w imieniu krajowych firm farmaceutycznych, dostarczających na polski rynek 50 proc. obecnych na nim leków, o nieusuwanie z list refundacyjnych około 20 proc. leków przez nich wytwarzanych. Decyzja o wykreśleniu leków z list refundacyjnych, jest niezgodna z art. 13 ust. 6a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również z wielokrotnie publicznie wyrażanym stanowiskiem Ministra Zdrowia. Uniemożliwi ona produkcję i sprzedaż leków na rynku.– W obecnej procedurze przedłużania decyzji refundacyjnych producenci już obniżyli ceny większości leków. Zważywszy, że leki w Polce należą do najtańszych w Europie, dalsze redukcje...

Data publikacji: 10.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica