Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W środę rozpoczyna się w Sopocie Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), organizowane przez Konfederację Lewiatan. W tym nadmorskim kurorcie spotka się ponad tysiąc światowej sławy ekonomistów, liderów biznesu, polityków, przedstawicieli świata nauki i kultury z Polski, Europy i innych kontynentów.Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to „Co dalej, Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu. Zaproszeni goście będą dyskutować o największych i najbardziej palących problemach Europy i szukać sposobów ich rozwiązania. Dlaczego Europa wciąż tkwi w kryzysie? Jak przełamać konflikt narodowych interesów ekonomicznych i wyzwań ścisłej integracji? Gdzie trzeba więcej instytucji UE, a gdzie mniej? Jaki cel musimy...

Data publikacji: 24.09.2013
więcej...

Spotkanie otworzył Tomasz Tworek, Przewodniczący Rady Regionów. Na wstępie zaprezentowano Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – jego działania, cele, historia oraz osiągnięcia. Przedstawiono także wyniki badań oczekiwań przedsiębiorców zrealizowanych na potrzeby Związku, w ramach budowanej strategii rozwoju Związku do 2020 roku. W trakcie prezentacji toczyła się dyskusja na temat współpracy administracji z biznesem, lobbowania rozwiązań pro–przedsiębiorczych, kooperacji z politykami w regionie oraz tworzenia klimatu dla przedsiębiorców przez władze samorządowe, a także budowania zaplecza eksperckiego. Głos zabrał m.in. Roman Rogalski, Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców, omawiając efekty rozmów dotyczące zbudowania ogólnej strony internetowej dla Rady Regionów oraz dla każdego związku...

Data publikacji: 23.09.2013
więcej...

Projekt budżetu na 2014 rok przyjęty przez rząd jest poprawny zarówno w przypadku makroekonomicznych założeń, jak i części wydatkowej i dochodowej, pomimo kilku wątpliwości niedoszacowania dochodów. Gdyby nie oparcie go na efektach nieznanych jeszcze rozwiązań prawnych dotyczących częściowej nacjonalizacji aktywów OFE, byłby to prawdopodobnie jeden z lepszych budżetów ostatnich lat – ocenia Konfederacja Lewiatan.Abstrahując od historycznej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego oraz radykalnego zmniejszenia możliwości ucieczki na wcześniejsze emerytury, rząd od kilku lat unika podejmowania ryzyka dokonywania redukcji sztywnych wydatków budżetowych, co w wielu wypadkach oznaczałoby konieczność przeprowadzania bolesnych cięć przywilejów wpływowych grup społecznych. Przedstawiony projekt budżetu pokazuje,...

Data publikacji: 20.09.2013
więcej...

Produkcja przemysłowa w sierpniu br. wzrosła o 2,2 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podał GUS.  Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanW sierpniu produkcja przemysłowa rosła wolniej niż w lipcu. Spodziewaliśmy się szybszego wzrostu, szczególnie po ostatnim, dobrym odczycie wskaźnika PMI, ale trzeba pamiętać, że w sierpniu mieliśmy mniejszą liczbę dni roboczych niż w lipcu. Wzrost produkcji przemysłowej w 26 z 34 działów gospodarki (w większości związanych z eksportem) pozwala zakładać, że przemysł wychodzi jednak z dołka. Spadek produkcji w dziale maszyny i urządzenia (o 10,3 proc.), który też produkuje na eksport, spowodowany...

Data publikacji: 19.09.2013
więcej...

Paweł Smoleń – w latach 1992–2001 pracował na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowej firmie doradczej Artur Andersen finalnie jako partner, szef Grupy Energetycznej. W latach 2001–2010 był członkiem zarządu, a następnie prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland S.A. (Elektrociepłownie Warszawskie), a od 2010 do 2012 pracował w zarządzie Vattenfall Europe AG w Berlinie. W latach 2012 do 2013 był wiceprezesem ds. operacyjnych PGE „Polska Grupa Energetyczna S.A., a obecnie pierwszym wiceprezesem zarządu TELE–FONIKA Kable w Katowicach. Podczas pracy zawodowej pełnił również wiele ważnych funkcji w wielu organizacjach polskich i międzynarodowych, w tym był wieloletnim prezesem Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki. Obecnie jest m.in.

Data publikacji: 17.09.2013
więcej...

Konfederacja Lewiatan zaprasza związki zawodowe do powrotu do rozmów i dialogu dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców , w poczuciu odpowiedzialności za państwo.– Proponujemy przystąpienie do rozmów bez żadnych warunków wstępnych. Ich przedmiotem powinny być zmiany warunków funkcjonowania firm, a celem wzrost produktywności, bo tylko wówczas będzie możliwe zwiększenie zatrudnienia i szybszy wzrost wynagrodzeń. Inwestorzy mają prawo liczyć na godziwy zysk z inwestycji, a pracownicy na wzrost wynagrodzeń, w przypadku wzrostu wydajności pracy – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.Zdaniem Konfederacji Lewiatan w wielu sprawach jest szansa na rozsądny kompromis. Pracodawcy są gotowi do dialogu, aby ograniczyć nadużywanie...

Data publikacji: 16.09.2013
więcej...

W dniach 16–17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Wydarzenie gromadzi uczestników i decydentów rynków finansowych, a w szczególności kadrę zarządzającą banków i instytucji rynku kapitałowego; emitentów i uczestników rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych; ekspertów kancelarii prawnych obsługujących rynek finansowy; regulatorów i nadzorców; członków administracji rządowej oraz przedstawicieli świata akademickiego. Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu (16 października) przeznaczony jest na polemikę doświadczonych praktyków; dzień drugi (17 października) to prezentacja referatów naukowych zgłoszonych w konkursie Call for papers. W programie Kongresu...

Data publikacji: 13.09.2013
więcej...

Zarządzanie różnorodnością to temat, który coraz bardziej interesuje przedsiębiorców. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Otwarcie na pracowników, którzy dotychczas mieli większe problemy na rynku pracy i byli mniej doceniani – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, czy obcokrajowcy coraz silniej wynika ze zmian demograficznych i takich zjawisk jak choćby starzenie się społeczeństwa. Odpowiedzią na tę zmieniającą się rzeczywistość może być zarządzanie różnorodnością, które – skutecznie realizowane – daje wymierne korzyści finansowe. – Chcąc wesprzeć...

Data publikacji: 12.09.2013
więcej...

Nowe przepisy, zawarte w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczące osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, nie poprawią sytuacji tej grupy na rynku pracy, ponieważ zbyt mały nacisk kładą na pomoc przy przekwalifikowaniu osób w starszym wieku – uważa Konfederacja Lewiatan. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby starosta przyznawał pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50–go roku życia. Dofinansowanie przysługiwałoby przez 12 miesięcy, w sytuacji gdy bezrobotny ukończył 50 lat lub 24 miesiące jeżeli ma ponad 60 lat. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósłby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 500zł miesięcznie. Jednakże pracodawca, który otrzyma...

Data publikacji: 12.09.2013
więcej...

W lipcu br. eksport był o 6 proc., zaś import o 0,7 proc. wyższy niż w lipcu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło ok. 0,3 mld EUR – podał NBP. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych. I co najważniejsze, szukają możliwości sprzedaży swoich produktów i usług poza rynkami UE, w tym także poza rynkiem niemieckim. Dane z gospodarki niemieckiej za lipiec nie były najlepsze, a polskim eksporterom udało się jednak zwiększyć sprzedaż o 6 proc. Firmy radzą sobie zatem na naszych „tradycyjnych rynkach także...

Data publikacji: 11.09.2013
więcej...

W ciągu najbliższych czterech dni związkowcy będą protestować w stolicy i żądać zrealizowania swoich postulatów, m.in. dotyczących podniesienia płacy minimalnej, obniżenia wieku emerytalnego czy ograniczenia stosowania umów krótkoterminowych. Konfederacja Lewiatan uważa, że ich spełnienie byłoby niekorzystne dla gospodarki, przedsiębiorców i pracowników.Podwyższenie płacy minimalnej Płaca minimalna w Polsce rośnie najszybciej w Europie. Jest nadal niska w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, ale najwyższa w całej Europie Wschodniej. Jest wyższa niż np. w Czechach, Słowacji, Estonii, Litwie, Łotwie, Chorwacji, czy na Węgrzech. Jeżeli płaca minimalna rośnie szybciej niż wydajność pracy to pracownicy o niskich kwalifikacjach, szczególnie w regionach najuboższych, tracą pracę.

Data publikacji: 11.09.2013
więcej...

Charakterystyka działalności LOT LOT to nowoczesne linie lotnicze, pierwsze w Europie, które dysponują flotą najnowszej generacji – samolotami Boeing 787 Dreamliner. Jednocześnie działając od 1929 r. są jednymi z najstarszych linii na świecie. Spółka jest największym polskim przewoźnikiem lotniczym, liderem na rynku połączeń krajowych oraz przewozów międzynarodowych z i do Polski. W 2003 roku LOT dołączył do największego sojuszu lotniczego – Star Alliance, który obecnie skupia 28 linii. Członkowie sojuszu oferują 21 900 rejsów dziennie do 1.328 portów lotniczych w 195 krajach. Marka, pod którą działa LOT jest jedną z najbardziej wartościowych, rozpoznawalnych i darzonych zaufaniem na polskim rynku. Cieszy...

Data publikacji: 10.09.2013
więcej...

Z niepokojem przyjęliśmy decyzję Ministerstwa Zdrowia z 16 sierpnia br. o wycofaniu z projektu założeń ustawy o refundacji leków, propozycji zmiany polegającej na doprecyzowaniu obowiązującego obecnie przepisu zakazującego reklamowania aptek i punktów aptecznych – napisali w liście do ministra zdrowia szefowie Konfederacji Lewiatan, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Centrum im. Adama Smitha, ZPA PharmaNET, Federacji Pacjentów Polskich i Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Nasze zdumienie decyzją ministra zdrowia – napisali sygnatariusze listu – pogłębia fakt, iż zarówno w pierwotnej wersji projektu założeń (z dnia 30 kwietnia br.), jak i w następnej (z dnia 1 sierpnia br.) resort zdrowia konsekwentnie podtrzymywał konieczność uregulowania tej...

Data publikacji: 09.09.2013
więcej...

Największe wydarzenie branży e–commerce w Polsce, V Targi eHandlu zostały objęte patronatem Konfederacji Lewiatan. Targi eHandlu to jedyna w Polsce impreza w formule targowej skierowana do przedstawicieli sklepów internetowych oraz firm oferujących usługi i produkty dla tego rynku. Celem Targów jest zapewnienie idealnych warunków do integracji środowiska ecommerce oraz wymiany doświadczeń na tym polu. Od czasu swojej pierwszej edycji Targi eHandlu zgromadziły ponad 450 Wystawców oraz ponad 8000 Zwiedzających. V edycja Targów odbędzie się po raz pierwszy w dwudniowej formule 23–24.09.2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp na główny...

Data publikacji: 06.09.2013
więcej...

W imieniu zespołu Lewiatan Business Angels informujemy o kolejnym spotkaniu z cyklu LBA Investors Day. Spotkanie odbędzie się 18 września w siedzibie Konfederacji Lewiatan, przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie, w godz. 18.00–20.30.Podczas spotkania zaprezentują się:Projekt 1 Spółka działa na rynku nowych technologii multimedialnych i od lipca 2012 realizuje innowacyjny pomysł w zakresie dystrybucji utworów cyfrowych. Spółka posiada wyłączne prawa do użycia na terenie Europy technologii szyfrowanego streakingu oraz opatentowanego odtwarzacza treści multimedialnych, który jest podstawowym elementem procesu technologicznego zapewniającego całkowitą ochronę praw własności intelektualnej dla właścicieli utworów, oferując jednocześnie użytkownikom niespotykaną elastyczność odtwarzania rozszyfrowanych treści. Posiadamy w...

Data publikacji: 06.09.2013
więcej...

 

 

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica