Działalność » Zamówienia

Zapytanie ofertowe dot. organizacji dwudniowych warsztatów dla przedsiębiorców (w tym wizyty studyjnej w instytucjach i/lub firmach uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego w Niemczech) w ramach programu EURES TriRegio

(DATA PUBLIKACJI 29.07.2021)

 

Motyw przewodni: Wizyta studyjna w instytucjach i/lub firmach uczestniczących w procesie kształcenia zawodowego w Niemczech

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Wysockiego 10

58-300 Wałbrzych

NIP: 8862049988

REGON: 890540804

 

II. INFORMACJA O ŹRÓDLE FINANSOWANIA:

Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi

 

III. ORGANIZATORZY:

Dolnośląscy Pracodawcy - związek pracodawców

 

Plik zapytania ofertowego do pobrania:

PDF: KLIKNIJ TUTAJ

DOC: KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy:

PDF: KLIKNIJ TUTAJ

DOC: KLIKNIJ TUTAJ

Zapytanie ofertowe dot. opracowania programu i przeprowadzenia  Warsztatów
 
dla Przedsiębiorców
Motyw przewodni: „Jak zarządzać multikulturowym zespołem – kultury danych narodowości – dotyczy  nie tylko korporacji i dużych firm!”
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
NIP: 8862049988
REGON: 890540804
 
II. INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA:
Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
 
III. ORGANIZATORZY:
Dolnośląscy Pracodawcy - regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan.
 
Plik zapytania ofertowego do pobrania:
 
 

Zapytanie ofertowe dot. opracowania programu i przeprowadzenia  Warsztatów

dla Przedsiębiorców

 

Motyw przewodni: „Jak zarządzać multikulturowym zespołem – kultury danych narodowości – dotyczy  nie tylko korporacji i dużych firm!”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
NIP: 8862049988
REGON: 890540804

II. INFORMACJE O ŹRÓDLE FINANSOWANIA:
Zamówienie będzie współfinansowane z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

III. ORGANIZATORZY:
Dolnośląscy Pracodawcy - regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan

Plik zapytania ofertowego do pobrania:

KLIKNIJ TUTAJ
 

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica