Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W artykule „Konstytucja biznesu, czyli trochę dobrze, trochę źle, który ukazał się 15 lutego br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, komentuje skutki wejścia w życie tzw. pakietu przewozowego.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 15.02.2017
więcej...

W imieniu organizatorów konferencji ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – FUNDAMENTEM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO zapraszamy do wypełnienie ankiety. Jej celem jest poznanie opinii i postaw środowiska inwestorów zarówno z branż biznesowych jak i administracji wobec wybranych aspektów zachowań przedstawicieli środowiska budowlanych w zakresie etyki i odpowiedzialności zawodowej. Wyniki tego sondażu, prowadzonego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa obejmą równocześnie ponad 110 tysięcy inżynierów budownictwa, co będzie największym tego typu badaniem w Europie. Wyniki sondażu zostaną przedstawione na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Etyka i odpowiedzialność zawodowa Inżynierów Budownictwa – fundamentem...

Data publikacji: 14.02.2017
więcej...

W poniedziałek 6 lutego odbyło się spotkanie z Łukaszem Klejnowskim, asystentem europosłanki Róży Thun. Rozmawiano o włączeniu prawa autorskiego w zakres rozporządzenia o geoblockingu oraz kryteriów oceny kierunku prowadzenia usług i ofert. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branż technologicznych oraz kierownictwo Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju.  7 i 9 lutego odbyły się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kwestie rotacji, joint auditu oraz tzw. usług dodatkowych, do których Konfederacja Lewiatan odnosiła się w swoim stanowisku, zostaną poruszone...

Data publikacji: 13.02.2017
więcej...

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 9 lutego br., poświęcone było prezentacji wyników, przeprowadzonej przez NIK, kontroli systemu szkolnictwa zawodowego. System szkolnictwa zawodowego ocenia się jako nieskuteczny, a świadczy o tym zarówno wysoki poziom bezrobocia absolwentów szkół zawodowych (41%), jak również negatywna ocena ich umiejętności przez pracodawców. Wg raportu główną przyczyną tego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wnioski pokontrolne: 7,5 mld zł – roczne koszty kształcenia zawodowego96% to subwencje i dotacjekoszty kształcenia w szkołach samorządowych – 6,4–7 tys. zł na 1 uczniakoszty kształcenia w szkołach...

Data publikacji: 10.02.2017
więcej...

Digital Enterprise Show 2017 (DES2017) to ważne wydarzenie dla branży cyfrowej – 3 dni spotkań i rozmów oraz towarzyszące wydarzeniu targi. Poprzednią edycję spotkania odwiedziło ponad 18000 menedżerów z 49 krajów, którzy rozmawiali o tym jak cyfryzacja zmienia biznes, jak nabyć kluczową wiedzę, umiejętności i rozwiązania, by kształtować przyszłość w swoich branżach. Digital Enterprise Pokaż dąży do zwiększenia konkurencyjności Europy w zakresie przywództwa w rewolucji cyfrowej poprzez zwiększenie transformacji cyfrowej europejskich przedsiębiorstw i włączenie ich do globalnej gospodarki cyfrowej.  DES skierowany jest do prezesów, CIO, CMOS i działów HR najbardziej innowacyjnych firm tworzących lub wykorzystujących...

Data publikacji: 09.02.2017
więcej...

Rząd skłania się do złagodzenia zakazu handlu w niedziele. Konfederacja Lewiatan zwraca jednak uwagę, że nawet połowiczne wdrożenie projektu Solidarności będzie szkodliwe, ponieważ utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw, spowoduje zmniejszenie inwestycji i zatrudnienia. Jeszcze w tym miesiącu poznamy stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedziele. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie ograniczenia handlu we wszystkie niedziele, ale np. co drugą. – Cieszymy się, że rząd skłania się do złagodzenia obywatelskiego projektu wprowadzającego zakaz handlu oraz świadczenia usług na rzecz handlu w niedziele. Wynika to zapewne z przygotowywanej obecnie przez rząd oceny skutków regulacji, której obywatelski projekt nie zawierał. Zamknięcie...

Data publikacji: 08.02.2017
więcej...

W tym tygodniu Sejm ma zdecydować, czy kontynuować pracę nad projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, czy odrzucić go w całości. Sejmowa komisja deregulacyjna zarekomendowała odrzucenie zmian, które przewidują możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Konfederacja Lewiatan uważa, że projekt jest zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów, dlatego powinien zostać odrzucony. Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wskazywała, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych.Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska w liście przesłanym posłom ostrzega przed lobbystami...

Data publikacji: 07.02.2017
więcej...

2 lutego br., w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz z przedstawicielami Konfederacji w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Celem spotkania było wskazanie tematów wspólnych dla większości regionów, które poruszone będą w tym roku na posiedzeniach WRDS. W trakcie konsultacji i spotkań w regionach zbieramy informacje na temat kwestii, które powinny priorytetami w bieżącym ropku. Przedstawiciele Lewiatana przejęli rotacyjne przewodnictwo w Wojewódzkich Radach w sześciu województwach, będziemy starali się wprowadzić ustalone tematy do agendy posiedzeń plenarnych WRDS. Tematy, które uznano za priorytetowe w roku 2017 to:Kształcenie zawodowe i dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracyZmiany w...

Data publikacji: 06.02.2017
więcej...

W artykule „Pośrednik kredytowy jednak dostanie prowizję, zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej, 3 lutego, Anna Dużyńska – Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan wypowiada się na temat zmian w ustawie o kredycie hipotecznym. 

Data publikacji: 03.02.2017
więcej...

Donald Tusk wystosował list do przywódców europejskich przed piątkowym (3 lutego br.) nieformalnym szczytem UE na Malcie. Szef Rady Europejskiej uznał za niepokojące niektóre deklaracje nowej administracji amerykańskiej, które stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji. Wezwał do wykorzystania protekcjonistycznego zwrotu USA na korzyść UE. Tusk w liście do 27 szefów państw i rządów wskazał najważniejsze zagrożenia i wyzwania Unii Europejskiej:Nowa sytuacja geopolityczna na świecie i wokół Europy.Wzrost nastrojów antyunijnych, nacjonalistycznych, ksenofobicznych w samej Unii.Zanik wiary w sens politycznej integracji, uległość wobec populistycznych argumentów i zwątpienie w fundamentalne wartości liberalnej demokracji. Szef...

Data publikacji: 02.02.2017
więcej...

– 58,1 mld zł wyniosła łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w 2016r.– Dynamika branży leasingowej w 2016r. osiągnęła poziom 16,6% (r/r).– Firmy leasingowe ponad ¾ swoich usług kierują do firm mikro i małych. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych podał, że branża leasingowa w 2016r., sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 58,1 mld zł, przekraczając wynik z 2015 roku (49,8 mld zł). „Sektor leasingowy obsługuje głównie mikro i małe firmy, w mniejszym stopniu firmy średnie i duże. 16,6 proc. dynamika branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości sfinansowanych aktywów wskazują na to, że w 2016 r. polskie...

Data publikacji: 01.02.2017
więcej...

Departament Stanu USA we współpracy z German Marshall Fund of the United States zapraszają do składania aplikacji online do udziału w programie stypendialnym Young Translatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI) 2017. Program ten umożliwia europejskim przedsiębiorcom nawiązywanie kontaktów, zdobywanie narzędzi i zasobów potrzebnych do rozwoju start–upów i przedsiębiorstw społecznych (social venture), aby umożliwić ich pełen wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy i bezpieczeństwa Program YTILI jest także międzynarodową platformą networkingową, która wspomaga dialog i współpracę transatlantycką. W ramach programu YTILI uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (I...

Data publikacji: 31.01.2017
więcej...

Do roku 2025 aż 75 proc. pracowników na świecie stanowić mają osoby, które nie ukończyły  jeszcze 35. roku życia. Z pewnością to one będą ustalać zasady dla rynku pracy i wyznaczać trendy konsumenckie.  Nazywani pokoleniem Millenialsów lub Generacją Y są przedsiębiorczy,  dobrze wykształceni, niezbyt podatni na opinie innych i zazwyczaj bardzo konsekwentni. Ponadto nie boją się nowych wyzwań. Wyzwania, które stoją przed młodym pokoleniem w wielu obszarach gospodarki powodują, że warto o tym dyskutować już teraz i wskazywać kierunki zmian oraz potrzeb. Taką dyskusję podjął Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 27 stycznia 2017...

Data publikacji: 30.01.2017
więcej...

26 stycznia br. Anna Kwiatkiewicz–Mory, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan, wzięła udział w przyjęciu noworocznym organizowanym przez BEPOLUX. Jak co roku gospodarzem spotkania był Ambasador RP w Królestwie Belgii – w tym roku nowy Ambasador Artur Orzechowski, z którym przedstawicielka Lewiatana rozmawiała o możliwych wspólnych działaniach w 2017 roku. BEPOLUX jest belgijsko–luksembursko–polską izbą handlową, której członkowie – prywatne firmy z Belgii i Luksemburga – od lat inwestują w Polsce. Wśród gości na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele m.in. ING, BNP Paribas czy GHELAMCO.  Dowiedz się więcej o BEPOLUX:

Data publikacji: 27.01.2017
więcej...

Wystartowała dwudziesta, jubileuszowa edycja konkursu Dobroczyńca Roku. Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 31 stycznia 2017 r. Laureatów poznamy w maju podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku od 20 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady. W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest...

Data publikacji: 26.01.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica