Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Wysłuchaj komentarza eksperta Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Przemysł wraca do normalnego, przedpandemicznego trybu działania. Niestety,  z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6% w ujęciu rocznym. To gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8%). W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym,  odnotowujemy też niewielki wzrost […] Artykuł Przemysł trzyma się mocno [+MP3] pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 19.08.2022
więcej...

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Nastroje Polaków są prawie tak złe jak w czasie najgłębszej pandemii. Największe obawy oraz złe oceny dotyczą sytuacji w kraju. Wskaźnik oceny ostatnich 12 miesięcy zbliża się do swojego historycznego minimum z początku lat dwutysięcznych XX w.  Konsumenci oceniają również źle przyszłą sytuację w kraju.  Trochę lepiej postrzegamy […] Artykuł Konsumenci w coraz gorszych nastrojach. Wierzą jednak, że będzie lepiej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 18.08.2022
więcej...

W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 7 lipca 2022 r. (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi. KL/312/154/PP/2022 Artykuł Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 17.08.2022
więcej...

Przez pierwsze półroczne 2022 r. saldo naszych obrotów handlowych było ujemne i wynosiło 53,1 mld zł, podczas gdy rok wcześniej odnotowywaliśmy zwiększony eksport, a saldo handlu zagranicznego było dodatnie i przekraczało 18,5 mld zł.  W ciągu roku eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%. W najbliższych miesiącach, wraz ze zmniejszonym popytem ze strony państw […] Artykuł Import nadal przewyższa eksport pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 16.08.2022
więcej...

W apelu do rządu organizacje przedsiębiorców podkreślają, że nie ma ich zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki. Sposób […] Artykuł Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 12.08.2022
więcej...

W związku z konsultacjami publicznymi projektu dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej pismo wraz ze stanowiskiem. Dokumenty oraz odpowiedź KE w wersji oryginalnej są do pobrania poniżej wraz ze streszczeniem w języku polskim. KL/305/150/PP/2022 Artykuł Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 11.08.2022
więcej...

78% pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd wie, jak przeciwdziałać kryzysowi. Badanie CBM Indicator dla Lewiatana Lewiatan zapytał przedsiębiorców o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Pracodawcy, mimo, że spodziewają się kilkuletniego kryzysu lub trudnej sytuacji na rynku, nie prognozują znaczącego wzrostu bezrobocia, choć są w tej sprawie podzieleni. 59 procent uważa, że znaczącego […] Artykuł Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 09.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 08.08.2022
więcej...

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Sytuację komplikuje fakt, że w Polsce wciąż trudno jest mówić o problemach psychicznych, a choroby wynikające z zaburzeń stanu psychicznego […] Artykuł Polski pracownik jest w złej kondycji psychicznej – raport Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 05.08.2022
więcej...

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 (RD-569), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi. KL/302/149/AB/2022 Artykuł Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 04.08.2022
więcej...

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe (nr UC120), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej swoje stanowisko. KL/299/148/PH/2022 Artykuł Zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym – stanowisko Lewiatana pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 03.08.2022
więcej...

– Na słaby odczyt indeksu, a co za tym idzie nastroje menadżerów, wpłynęły przede wszystkim braki w nowych zamówieniach. Zmniejszenie popytu z kolei wpływa na wyraźne osłabienie produkcji – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. – Wszystko to skłania pracodawców do co raz większej wstrzemięźliwości co do dalszych planów zatrudnieniowych – zaznacza ekspert. W […] Artykuł Szybki zjazd przemysłu – PMI w lipcu: 42,1 pkt. pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 01.08.2022
więcej...

W tej sytuacji nie będzie możliwe zapewnienie pacjentom odpowiedniej opieki  – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym m.in. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń  w dostarczaniu energii elektrycznej, nie przewidziano rozwiązań, które zapewniłyby niezakłócone funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia. Co prawda, rozporządzenie zawiera przepisy zapewniające niektórym podmiotom ochronę przed ograniczeniami, jednakże dotyczą one jedynie  […] Artykuł Pacjenci ucierpią na ograniczeniach w dostawach prądu pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 29.07.2022
więcej...

Równo rok temu, w lipcu 2021 roku, farmaceutka z apteki w Działdowie podała swojej pacjentce pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, rozpoczynając nową erę w historii polskiego aptekarstwa. Polskie apteki stały się placówkami, w których poza zaopatrzeniem pacjentów w leki, świadczy się także usługi opieki farmaceutycznej. Tego typu usługi są standardem w krajach Europy Zachodniej czy […] Artykuł List otwarty w sprawie ochrony aptek w trzecim roku pandemii COVID-19 pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 28.07.2022
więcej...

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2022 r., była na poziomie 172,7 mld zł, co oznacza 7,1 proc. wzrost r/r. Przedsiębiorcy, finansując swoje inwestycje w aktywa ruchome, częściej korzystają z leasingu niż z kredytu. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, członek Konfederacji Lewiatan podał, że w I połowie 2022 r. firmy […] Artykuł Stabilne 6 miesięcy w branży leasingowej pochodzi z serwisu Konfederacja Lewiatan.

Data publikacji: 27.07.2022
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica