Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Ważne dla firm: W listopadzie ceny usług pozostały na tym samym poziomie co przed miesiącem. Oznacza to, że spowolnienie gospodarcze hamuje wzrost płac w usługach. Ale tylko do grudnia. Od nowego roku o ponad 15 proc. wzrośnie płaca minimalna, co przełoży się na ceny towarów i usług. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanDzisiejszy komunikat GUS przynosi szersze spektrum informacji o źródłach inflacji w listopadzie 2019 roku. Wskaźnik inflacji wyniósł 2,6% r/r (2,5% w październiku) – minimalnie powyżej celu inflacyjnego. Z tej perspektywy, polityka monetarna osiąga zakładane cele i nie ma powodu interweniować RPP. Jak podaje...

Data publikacji: 13.12.2019
więcej...

• Postępowania karne skarbowe są wszczynane przed zakończeniem właściwego postępowania niemalże wyłącznie wtedy, kiedy zobowiązanie podatkowe „zagrożone jest przedawnieniem – wynika z raport Kancelarii GWW i Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan nt. praktyki wszczynania postępowań karno–skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. • Pracownicy urzędów skarbowych nadużywają prawa i instrumentalnie traktują przepisy o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Autorzy raportu na podstawie danych uzyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej przeprowadzili badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie: dlaczego organy skarbowe wszczynają postępowania karno–skarbowe przed zakończeniem postępowania wymiarowego i czy jedynym ich celem jest zawieszenie...

Data publikacji: 12.12.2019
więcej...

W związku ze zbliżającą się prezydencją Chorwacji w Radzie UE, w Zagrzebiu odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope (CoPres). Omówiono m.in. sytuację w państwach członkowskich oraz priorytety biznesu dla nowej Komisji Europejskiej. Konfederację Lewiatan reprezentowali Prezydent Maciej Witucki, Dyrektor Generalny Grzegorz Baczewski oraz Kinga Grafa, Dyrektorka biura w Brukseli. Na spotkaniu z pracodawcami, premier Chorwacji Andrej Plenković mówił o kwestiach priorytetowych dla chorwackiej prezydencji w pierwszej połowie 2020 r. Wymienił m.in. porozumienie w zakresie wieloletnich ram finansowych (MFF), ponieważ od niego zależy kontynuacja projektów europejskich oraz Brexit. Niepewność spowodowana procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wpływa na cały projekt europejski. Plenković...

Data publikacji: 11.12.2019
więcej...

• W tym tygodniu Sejm ma się zająć ustawą, która zawiesi do połowy przyszłego roku pobór podatku od sprzedaży detalicznej. • Konfederacja Lewiatan apeluje o szybkie przyjęcie ustawy. Gdyby podatek zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, to po ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciu unijnego trybunału, Polska zmuszona byłaby do zwrotu pobranych kwot podatku wraz z odsetkami. • Pracodawcy proponują także, aby podatek był naliczany od przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021 roku. – Regulacja o tak poważnych skutkach dla firm i całej branży handlu detalicznego, powinna zostać ogłoszona z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, tak aby firmy mogły uwzględnić jej skutki w budżetach.

Data publikacji: 10.12.2019
więcej...

Stena Recycling już po raz trzeci nagrodzi firmy, które wdrożyły najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej lub prowadzą działania promujące tę ideę. Dwie poprzednie edycje konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw wszystkich kategorii, od korporacji znanych na całym świecie po start–upy. Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, jak istotne jest podejmowanie działań prowadzących do przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego. Wskazuje na to rosnąca z roku na rok liczba zgłoszeń i ich wysoka wartość merytoryczna. Wśród ubiegłorocznych zwycięzców znalazły się m.in. Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) z projektem „Pacific LED – Circular Economy ready...

Data publikacji: 09.12.2019
więcej...

Pracodawcy i związkowcy, w tym Konfederacja Lewiatan, członkowie Rady Dialogu Społecznego, wyrażają poparcie dla kandydatury Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza...

Data publikacji: 06.12.2019
więcej...

Pracodawcy i związkowcy, w tym Konfederacja Lewiatan, członkowie Rady Dialogu Społecznego, wyrażają poparcie dla kandydatury Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego. Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza...

Data publikacji: 06.12.2019
więcej...

W listopadzie br. bezrobocie nieznacznie wzrosło i wyniosło 5,1 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. W październiku było rekordowo niskie i osiągnęło 5 proc. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Bezrobocie nieznacznie wzrosło w listopadzie w porównaniu z rekordowym poziomem z października, kiedy wyniosło 5 proc. Sezonowy wzrost bezrobocia nastąpił nieco wcześniej niż w latach ubiegłych – w 2016 roku i 2018 roku wskaźnik bezrobocia na przełomie października i listopada utrzymywał się na tym samym poziomie, a w 2017 roku – spadł o 0,1 pkt proc. Jedną z przyczyn wzrostu liczby bezrobotnych zarejestrowanych, obok oczywistego zakończenia prac...

Data publikacji: 05.12.2019
więcej...

• W zmienionym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zostały wykreślone niekorzystne dla przedsiębiorców przepisy dotyczące m.in. wydawania opinii w sprawie kierownika apteki przez samorząd aptekarski, czy opiniowanie pozwolenia na prowadzenie apteki przez okręgowe rady aptekarskie.• Przedsiębiorców nadal jednak niepokoi obowiązek opiniowania przez samorząd aptek, które chcą przyjąć praktykantów oraz wprowadzenie dodatkowego, 6–dniowego, płatnego urlopu szkoleniowego – zauważa Konfederacja Lewiatan. Minister zdrowia uwzględnił propozycje Lewiatana i zdecydował się na wykreślenie niektórych niekorzystnych dla przedsiębiorców zapisów w ustawie. Przyznanie specjalnych uprawnień samorządowi aptekarskiemu i okręgowym radom aptekarskim byłoby ewenementem na tle innych zawodów medycznych. – Opinie byłyby...

Data publikacji: 04.12.2019
więcej...

• W 2020 roku pracownicy blisko połowy firm mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzenia. • To pochodna zwiększenia płacy minimalnej, która oprócz podwyżek może spowodować także wzrost cen produktów i usług oraz redukcję części etatów – wynika z 40. edycji badania „Plany Pracodawców realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Aż 48% firm planuje podnieść wynagrodzenie swoim pracownikom na początku przyszłego roku. W 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł, czyli o 15,6%. Obecnie wynosi 2250 zł. To wzrost wyższy niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i wyższy niż wzrost produktywności...

Data publikacji: 03.12.2019
więcej...

Ważne dla firm: Brak pracowników o odpowiednich kompetencjach stanowi czynnik powstrzymujący firmy od nagłych i znaczących redukcji. Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji LewiatanW opublikowanym dzisiaj komunikacie IHS Markit, listopadowy wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego wyniósł 46,7 pkt. To 13. miesiąc z rzędu poniżej pułapu 50 pkt, co oznacza, że od ponad roku menedżerowie logistyki obserwują ogólne pogorszenie warunków prowadzenia biznesów w swoich gałęziach. Zarazem jest to niewątpliwie korekta w stosunku do październikowego odczytu 45,6 pkt, który porównywalny był wyłącznie do rzeczywistości kryzysu 2008–2009. Otwartym pytaniem pozostaje, na ile zróżnicowana sytuacja gałęzi przetwórstwa przekłada się...

Data publikacji: 02.12.2019
więcej...

• 1 grudnia br. rozpoczyna pracę nowa Komisja Europejska.• Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że priorytetem będzie „nowy zielony ład i transformacja cyfrowa.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan ważnym zadaniem nowej KE powinno być też umocnienie jednolitego rynku oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim przemówieniu Ursuli von der Leyen bardzo mocno wybrzmiały główne priorytety nowej KE, którymi będzie tzw. „nowy zielony ład i transformacja cyfrowa. Wyraźnie jednak zabrakło podkreślenia wagi jednolitego rynku UE dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, zrównoważonego rozwoju i poziomu życia obywateli oraz konkretnych propozycji, aby lepiej wykorzystywać jego potencjał. – Jeśli UE ma...

Data publikacji: 29.11.2019
więcej...

• Nieuczciwa konkurencja ze strony chińskich firm na rynkach państw trzecich to wielkie wyzwanie dla europejskich przedsiębiorstw. • Wsparcie ze strony Pekinu dla koncernów z Państwa Środka wykracza poza dyplomację ekonomiczną, a rozbudowany program subsydiowania eksportu oraz inwestycji zagranicznych jest nieuczciwy i niezgodny z regułami WTO – ostrzegają Konfederacja Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE. – Problem nieuczciwej konkurencji ze strony firm chińskich na poza unijnych rynkach europejskich, afrykańskich czy azjatyckich, nie jest wcale nowy. Jednak ta kwestia nabrała nowego znaczenia w dzisiejszej niepewnej sytuacji w globalnym handlu. Związane jest to przede wszystkim z wojną handlową między USA a Chinami...

Data publikacji: 28.11.2019
więcej...

• Najwięcej osób skorzystało ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 w obszarze rynku pracy.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan kontraktacja projektów jest na tym etapie satysfakcjonująca, natomiast poziom certyfikacji środków jest daleko niewystarczający.• Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest w połowie stawki, jeśli chodzi o wykorzystanie całości środków. Obecnie realizowanych jest 5700 projektów finansowanych z POWER 2014–2020. Do początku listopada 2019 r. zakontraktowano 18 mln zł, co stanowi 73,5% wartości całego programu. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 8 mln zł, co stanowi 33,6 % wartości programu, natomiast certyfikacja – 7,7 mln zł, co odpowiada 32,7...

Data publikacji: 27.11.2019
więcej...

Temat przewodni tegorocznej edycji Kongresu to „Polski kapitał rusza w świat. To czwarte spotkanie w ramach Kongresu Polskiego Kapitału, konferencji, która na stałe wrosła w obraz polskiego rynku i kapitałowego, i finansowego, będzie okazją do poszerzenia formuły. Polski kapitał to termin, którego jedynie częścią są pieniądze. I o tym będziemy rozmawiać 12 grudnia 2019 roku, czekając na werdykt, kto dostanie nagrodę Przedsiębiorcy Roku Forbesa. W pięciu kategoriach!IV Kongres Polskiego Kapitału to: Jednodniowa konferencja organizowana pod egidą Forbesa50 autentycznych liderów polskiej gospodarki na scenie250 właścicieli i prezesów dużych i średnich polskich firm na widowniWyróżniający się przedsiębiorcyPrezesi banków...

Data publikacji: 26.11.2019
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica