Aktualności » Konfederacja Lewiatan

17 organizacji branżowych i przedsiębiorstw, w tym Konfederacja Lewiatan, apeluje o wydłużenie do 17 września br. terminu konsultacji projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wdrożyć model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Apel organizacji i firm znajdziesz tutaj Organizacje przedsiębiorców i firmy proponują Ministerstwu Klimatu i Środowiska, ze względu na kompleksowość proponowanych zmian oraz okres urlopowy, przedłużenie konsultacji społecznych o 10 dni roboczych, do 17 września br.– Chcemy uczestniczyć w przygotowaniu nowego systemu ROP, ale potrzebujemy więcej czasu, aby odnieść się do propozycji zawartych w projekcie ustawy – mówi Roksana Kozłowska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Do apelu o wydłużenie terminu konsultacji...

Data publikacji: 19.08.2021
więcej...

• Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni.• Przedsiębiorcom zależy na zapewnieniu bezpiecznych warunków funkcjonowania, zatrudnienia, a do tego niezbędne są im informacje, kto jest już zaszczepiony, a kto nie – uważa Konfederacja Lewiatan. Mając na uwadze doświadczenia wyniesione z ostatniego 1,5 roku pandemii i w sytuacji zagrożenia czwartą falą zakażeń Covid–19, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem. Na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz sprawne funkcjonowanie firmy. – Informacje, o tym którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem, organizację pracy...

Data publikacji: 17.08.2021
więcej...

73% przedsiębiorstw negatywnie ocenia Polski Ład. Poparcie dla niego deklaruje 27% respondentów – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Bardzo krytyczne nastawienie do Polskiego Ładu mają firmy średnie (81%). Nie cieszy się on także poparciem 71% firm małych i 66% dużych. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie popiera 34% dużych firm, 29% małych i 19% średnich. Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu przeprowadził w sierpniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 16.08.2021
więcej...

– Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy.– Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie obciążeń dla firm przełoży się na wzrost cen. Obniżka podatków nie zrekompensuje im wyższych wydatków na zakup towarów pierwszej potrzeby.– Części dochodów pozbawione zostaną także osoby, które poza działalnością gospodarczą albo umową o pracę, wynajmują prywatne mieszkania – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Z dotychczas zaprezentowanych składowych Polskiego Ładu poznaliśmy jedynie projekt ustawy podatkowej. Zawiera on wiele propozycji dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej. W ocenie projektodawców dla 18 mln obywateli planowane zmiany będą podatkowo korzystne albo neutralne. Z wyliczeń...

Data publikacji: 13.08.2021
więcej...

69% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 26% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.  Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 70% firm małych, 68% średnich i 64% dużych. Im mniejsza firma, tym gorsza ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym są niekorzystne. 55% firm ma negatywne nastawienie do prowadzenia biznesu w 2021 roku. Tak uważa 56% dużych i małych firm oraz 50% średnich. Pozytywne nastawienie sygnalizuje tylko 44% respondentów. Większymi optymistami...

Data publikacji: 12.08.2021
więcej...

Posłowie większością głosów przegłosowali dzisiaj wieczorem ustawę nazywaną powszechnie lex TVN. – Gospodarcze i społeczne konsekwencje wejścia w życie ustawy nazwanej lex TVN będą bardzo negatywne. Wzrośnie ryzyko utraty zaufania inwestorów do Polski ponieważ z dnia na dzień wykluczy się z rynku firmę, która zdecydowała się zainwestować u nas ogromny kapitał. To próba nacjonalizacji prywatnego przedsiębiorstwa pod przykrywką chińsko–rosyjsko–arabskiego zagrożenia, typowa dla krajów autorytarnych – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Jest bardzo prawdopodobne, że zanim jakakolwiek amerykańska firma zainwestuje w Polsce choćby jednego dolara zastanowi się dziesięć razy. To też sygnał ostrzegawczy dla innych potencjalnych inwestorów zagranicznych z...

Data publikacji: 11.08.2021
więcej...

Od kiedy USA są wrogiem NATO i Unii Europejskiej?Rada Przedsiębiorczości po raz kolejny protestuje przeciwko procedowanym przez PiS zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie chcemy żyć w kraju z jedyną słuszną linią przekazu medialnego, w kraju, w którym za nic ma się wolność gospodarczą i bezpieczeństwo narodowe. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutajZapisy zawarte w projekcie nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia, mają za to czysto polityczny charakter. Przedstawiciele PiS i rządu zapewniają, że chodzi o ochronę polskich mediów przed wrogimi przejęciami przez firmy z państw uznawanych za nieprzychylne wobec NATO i UE, takich jak Chiny czy Rosja. Tyle...

Data publikacji: 10.08.2021
więcej...

• Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym dotyczący m.in. wymagań, które muszą spełnić firmy inwestujące w morskie farmy wiatrowe, wykluczy zagraniczne i prywatne koncerny z inwestowania w energetykę wiatrową na morzu w Polsce – ostrzega Konfederacja Lewiatan. • Pracodawcy apelują o ponowne konsultacje projektu rozporządzenia i wypracowanie kompromisu. – Treść rozporządzenia premiuje, bazujące na węglu, państwowe firmy energetyczne, którym łatwiej będzie uzyskać pozwolenia lokalizacyjne, a tym samym wsparcie w ramach aukcji dla morskich farm wiatrowych. Poszkodowane będą zagraniczne i prywatne koncerny, niemające umów o współpracy ze spółkami skarbu państwa – mówi...

Data publikacji: 09.08.2021
więcej...

W 2019 roku sejmiki pięciu województw (świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego) przyjęły uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. W uchwałach podkreślono konieczność „walki o wartości rodzinne i ucieczki od „ideologii LGBT. Działania te są nie tylko wątpliwe etycznie, ale też mogą kosztować Polskę utratę milionów euro, co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację firm i gospodarki. Decyzje samorządowców są sprzeczne z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, które mówią o równości i niedyskryminacji. Zasady te są zapisane w Traktatach i Karcie praw podstawowych. W ostatnich dziesięcioleciach zmiany legislacyjne, orzecznictwo i inicjatywy...

Data publikacji: 05.08.2021
więcej...

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo–ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej Kluczowe znaczenie dla warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej ma stabilność i pewność prawa. Polski Ład tę stabilność zaburza, likwidując dobrze znane i stosowane od wielu lat przez przedsiębiorców rozwiązania w zakresie podatków i składek. Jako alternatywę nie proponuje się natomiast spójnego i przemyślanego...

Data publikacji: 03.08.2021
więcej...

Do 3 lipca 2021 r. Państwa Członkowskie UE miały obowiązek wprowadzenia w życie przepisów krajowych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko („Dyrektywa SUP). Dyrektywa SUP zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań jak np. ilościowa redukcja ilości określonych wyrobów. Dotyczy także m.in. zakazu wprowadzania do obrotu od 3 lipca 2021 r. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze,...

Data publikacji: 02.08.2021
więcej...

W czwartek 29 lipca odbyło się spotkanie online Grupy ds. Zrównoważonej Mobilności działającej w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego tematem przewodnim był nowy program priorytetowy NFOŚiGW Mój elektryk. Szczegóły zaprezentował Uczestnikom gość specjalny Rafał Kręcisz – Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rafał Kręcisz opowiedział o głównych założeniach programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a budżet opiewa na kwotę 500 mln zł. Program wspiera obszary takie jak koszty zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz koszty leasingu nowych pojazdów...

Data publikacji: 30.07.2021
więcej...

Prezentując projekt Polskiego Ładu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że ten program to historyczna obniżka podatków. Według wyliczeń Lewiatana jest dokładnie odwrotnie – Polski Ład to historyczna podwyżka podatków!Zgodnie z wyliczeniami Lewiatana stracą niemal wszyscy, np. w przypadku karty podatkowej zmiana obciążeń może sięgnąć nawet 97%, a przy podatku liniowym jest to wzrost o ponad 40%.W poniższych grafikach grafikach pokazujemy wyliczenia, z których jasno wynika, kto zyska a kto straci. Polski Ład jest prezentowany przez rząd jako projekt, który dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku oraz progu skali podatkowej sprawi, że daniny płacone państwu staną się niższe. Nic bardziej mylnego.

Data publikacji: 29.07.2021
więcej...

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne.Stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczejNowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan. Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niektórych firm, z drugiej to tzw. zmiany uszczelniające, które nie tyle służą uszczelnieniu, co po prostu podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to m.in. zmiany w zakresie...

Data publikacji: 28.07.2021
więcej...

Cyfryzacja jest jednym z globalnych trendów, który realnie zmienia codzienność w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Jednym z tych obszarów jest ochrona zdrowia, która w ostatnich latach mocno się zmieniła. W związku z pandemią COVID–19 proces cyfryzacji i badań naukowych mocno przyśpieszył. Cyfryzacja powoduje postęp i wprowadza wiele ułatwień w medycynie, ale może też tworzyć ryzyka. Jakie? Np. te dotyczące prywatności. Unijne instytucje zdają sobie sprawę z przebiegu tej rewolucji i starają się ją kształtować w ramach własnych polityk. Regulacje UE w tym obszarze mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców działających na pograniczu IT...

Data publikacji: 27.07.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica