Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W artykule „Biznes boi się niejasnych reguł,który ukazał się 12 października br., Maciej Stańczuk, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, ocenia politykę gospodarczą rządu.http://www.rp.pl/Opinie/310119868–Biznes–boi–sie–niejasnych–regul.html#ap–1 Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 12.10.2017
więcej...

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Nowym Delhi informuje, iż w dniach 23–25 stycznia 2018 r. w centrum wystawienniczym w Mumbaju odbędą się targi Global Industrial Showcase 2018. Wydarzenie to jest dedykowane m.in. branży maszyn i urządzeń. FOLDER Więcej informacji na temat wydarzenia: http://www.globalindustrialshowcase.com.

Data publikacji: 11.10.2017
więcej...

W artykule „Zawodu najlepiej się uczyć, pracując, który ukazał się 11 października br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej, Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pisze o systemie kształcenia zawodowego w naszym kraju.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1077098,mordasewicz–zawodu–najlepiej–sie–uczyc–pracujac.html Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 11.10.2017
więcej...

9 października br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych. Celem spotkania był wybór nowych władz Związku oraz podsumowanie działań podejmowanych przez Związek w okresie lipiec 2015–wrzesień 2017. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele 10 firm członkowskich Związku. Walne Zgromadzenie otworzył Marek Kulczycki, Prezes Zarządu Związku, który stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia. Następnie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Związku z działalności w minionej kadencji, a jej członkowie uzyskali absolutorium. Kolejnymi punktami w agendzie spotkania były zmiana nazwy Związku oraz wybór nowej Rady Nadzorczej. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Rady Nadzorczej...

Data publikacji: 10.10.2017
więcej...

W związku ze zmianami Umowy Partnerstwa oraz w wyniku podsumowania doświadczeń Ministerstwa Rozwoju jako instytucji koordynującej wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące aktywizacji zawodowej, MR zaproponowało zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020. Przede wszystkim rozszerzona została grupa osób, które mogą być objęte wsparciem. Dotychczas działania w tym zakresie koncentrowały się na bezrobotnych oraz tzw. NEET–ach, czyli osobach, które się nie kształcą, nie pracują i nie uczą się. Nowe zapisy wytycznych proponują rozszerzyć kategorię NEET także o osoby, które zaniedbują...

Data publikacji: 09.10.2017
więcej...

4 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. środowiska, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców z różnych krajów Unii, w tym Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele wielu różnych branż europejskich przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego w jaki sposób europejski biznes może wnieść pozytywny wkład w tzw. Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, której główne założenia zostały sformułowane przez Komisję Europejską jeszcze w 2015 r. Jednym z jej kluczowych elementów natomiast jest strategia dotycząca plastiku, którą Komisja planuje opublikować w grudniu 2017 r. W związku z tym gościem specjalnym spotkania był...

Data publikacji: 06.10.2017
więcej...

4 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. środowiska, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców z różnych krajów Unii, w tym Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele wielu różnych branż europejskich przedsiębiorstw. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego w jaki sposób europejski biznes może wnieść pozytywny wkład w tzw. Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, której główne założenia zostały sformułowane przez Komisję Europejską jeszcze w 2015 r. Jednym z jej kluczowych elementów natomiast jest strategia dotycząca plastiku, którą Komisja planuje opublikować w grudniu 2017 r. W związku z tym gościem specjalnym spotkania był...

Data publikacji: 06.10.2017
więcej...

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

Data publikacji: 05.10.2017
więcej...

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w nowej formule już od dwóch lat. Jest to eksperyment na skalę europejską i, jako taki, wymaga okresowych podsumowań. Prof. UW Jacek Męcina we wprowadzeniu przypomniał sposób w jaki ewaluował dialog społeczny w Polsce. Postawił tezę, że poszerzenie jego przedmiotu z prawa pracy na ogólne kwestie społeczno–gospodarcze spowodowało także wzrost zaangażowania pracodawców w utrzymywanie stałego dialogu zarówno ze związkami zawodowymi, jak i rządem. RDS w obecnej formule instytucjonalnie dostosował się do konieczności zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności partnerów społecznych (np. poprzez rotacyjne przewodnictwo), a jednocześnie wyrównał szanse na równe traktowanie ze stroną...

Data publikacji: 05.10.2017
więcej...

A multi–speed Europe poses a threat to the future of our continent, warned the participants of the plenary session Multi–speed Union: The Twilight of the Union or a New Charter in European Integration?. Alexandre Escorcia, Deputy Head of Policy Planning at the Ministry of Foreign Affairs of France, explained that President Macron wants Europe to become more effective. It is not supposed to be an exclusive club. A multi–speed Europe cannot entail our continents division into the poor and the wealthy, into the East and the West.  A multi–speed Europe is a true threat. When the...

Data publikacji: 04.10.2017
więcej...

Większość zmian zawartych w projekcie ustawy o poprawie otoczenia prawnego działalności innowacyjnej jest dobra dla firm. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo – rozwojowe, od 1 stycznia 2018 r., będą mogli skorzystać z przyjaznych rozwiązań – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Koszty osoboweBudzący liczne spory interpretacyjne przepis dotyczący zaliczenia do kosztów osobowych należności i składek pracowników „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo–rozwojowej ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorstw. Do ulgi B+R będą zaliczane koszty zatrudnienia pracownika poniesione przez przedsiębiorcę w danym miesiącu w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo–rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w...

Data publikacji: 03.10.2017
więcej...

Zapraszamy do lektury relacji z siódmego Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. 27 września 2017 r.VII Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczętePolska za 20 lat. Jak technologia zmieni rzeczywistość?Czy mamy do czynienia z kryzysem demokracji? Gala otwarcia EFNI: Urządzanie świata na nowoRozmowy Nocnych Marków w Sopocie 28 września 2017 r.Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?Patriotyzm gospodarczy a globalizm – o wizerunku i wyzwaniach firm rodzinnych w PolsceHandel międzynarodowy nie może ograniczać demokracjiW czasie rosnącego populizmu to miasta powinny kreować przyszłość Świat musimy zmieniać razemKonflikty a mediacja – czy i jak możemy sobie pomóc sami Maspex i LG Chem Poland laureatami nagród Citi...

Data publikacji: 02.10.2017
więcej...

Na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei uczestnicy jak co roku przyjmą Deklarację Sopocką. Poniżej przedstawiamy jej treść. DEKLARACJA SOPOCKA 2017   60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich Europa stała się obszarem współpracy, a my – Europejczycy żyjemy w pokoju, cieszymy się wolnością, korzystamy ze wspólnego rynku. Przestajemy zauważać granice do niedawna dzielące nasz kontynent. Unia – bez wątpienia – okazała się najlepszym projektem dla Europy. To wspólny sukces. Nie możemy go zmarnować! Jednocześnie kryzys migracyjny, ataki terrorystyczne, zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze, poczucie niesprawiedliwego udziału...

Data publikacji: 30.09.2017
więcej...

– Funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym jest zmianą zasadniczą i wymaga zaangażowania wielu stron: biznesu, nauki, społeczeństwa i branży finansowej. Jest to jednak element przyszłości, bo dziś nie jest to powszechna filozofia – powiedział Jerzy Hausner, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w trakcie dyskusji w Sopocie. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to koncept polegający na efektywniejszym wykorzystaniu surowców, zawracaniu ich w obiegu, zamiany odpadów w surowce wtórne, jak również stworzenie nowych modeli biznesowych i nowego podejścia do produkcji. Tadeusz Nowicki, prezes Grupy Ergis zaznaczył, że należy patrzeć na całościowe koszty planowanych działań dla środowiska. Całkowite wyeliminowanie plastików z obiegu...

Data publikacji: 29.09.2017
więcej...

Aglomeracje stają się zwornikiem tego, co dzieje się w społeczeństwach. To tu wyraźnie ujawniają się napięcia i tarcia. Miasta mogą jednak i powinny być przykładem radzenia sobie z tymi wyzwaniami. W Europie mamy do czynienia z rosnącą falą populizmu. Wewnątrz aglomeracji, jak w soczewce, ujawniają się problemy wywołujące postawy nacjonalizmu, zamknięcia i strachu. Jednocześnie to miasta mogą mieć kluczową rolę w rozwiązywaniu tych trudności. – Miasta i regiony powinny kreować przyszłość. Nie tylko ich władze, ale jako całość – wskazuje Markku Markkula, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Wyniki wyborów, w których partie populistyczne osiągają coraz...

Data publikacji: 28.09.2017
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica