Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Bezrobocie młodych to jeden z najważniejszych europejskich problemów, który wymaga rozwiązania. Dlatego partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dwa jego główne cele to stworzenie właściwych warunków do promowania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i złagodzenie okresu przejściowego pomiędzy edukacją a pracą. Europejscy partnerzy społeczni chcą rozwiązać w ramach tego programu trzy, wzajemnie powiązane ze sobą problemy:1. Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości karier dla młodych ludzi;2. Poprawa jakości i roli kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach w celu likwidacji rozbieżności na rynku pracy;3. Optymalizacja roli przemysłu, w szczególności małych i...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Przyczyną usunięcia z Komitetu Monitorującego nie może być kilkukrotna zmiana przedstawiciela organizacji. Sam fakt dokonania zmiany na stanowisku członka lub zastępcy nie świadczy o niskiej jakości reprezentacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Popieramy dążenie administracji do poprawiania sprawności działania Komitetu Monitorującego oraz zwiększania jakości efektów jego prac. Niestety przepisy dotyczące postępowania w przypadku niewypełniania obowiązków oraz rażącego uchybienia obowiązkom członka KM lub zastępcy (Rozdział 6 Tryb działania komitetu monitorującego, pkt. 7, lit. f, g) nie zrealizują tak określonych celów – mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.Z jednej strony instytucje wchodzące w skład Komitetu muszą brać odpowiedzialność za jakość pracy swoich...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Bezrobocie młodych to jeden z najważniejszych europejskich problemów, który wymaga rozwiązania. Dlatego partnerzy społeczni na poziomie europejskim przyjęli Ramowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Dwa jego główne cele to stworzenie właściwych warunków do promowania możliwości zatrudnienia młodych ludzi i złagodzenie okresu przejściowego pomiędzy edukacją a pracą. Europejscy partnerzy społeczni chcą rozwiązać w ramach tego programu trzy, wzajemnie powiązane ze sobą problemy:1. Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy i atrakcyjnych możliwości karier dla młodych ludzi;2. Poprawa jakości i roli kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach w celu likwidacji rozbieżności na rynku pracy;3. Optymalizacja roli przemysłu, w szczególności małych i...

Data publikacji: 30.12.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny pakiet projektów Wytycznych horyzontalnych na lata 2014–2020, z różnymi terminami zakończenia konsultacji przypadającymi na początek 2015 r. Wszystkie dokumenty i właściwe im formularze do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej MIR: http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx Gdybyście Państwo mieli uwagi do tych dokumentów, to bardzo prosimy o zgłaszanie ich (z wykorzystaniem właściwych formularzy) na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl na kilka dni przed zamknięciem konsultacji, tak byśmy byli w stanie uwzględnić je w stanowisku Lewiatana. Proponowane terminy przesyłania uwag do Lewiatana:• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 – 8 stycznia 2015 r. • Wytyczne w...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Konieczność przygotowywania oddzielnych opakowań specjalnie na rynek chiński skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłaby negatywnie na zdolność polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w Chinach. Dlatego Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego apelują do naszych władz o interwencję, aby zapobiec wejściu w życie zmian w chińskim prawie. Zdaniem pracodawców zmiany te nie przyniosą żadnych korzyści konsumentom i nie podniosą bezpieczeństwa produktów. Wiele polskich firm kosmetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportuje swoje produkty do Chin. Polskie władze powinny więc interweniować w Chińskiej Agencji Żywności i Leków, aby zapobiec wejściu w życie proponowanych zmian w chińskim prawie,...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Prośba o zgłaszanie inicjatyw, programów, działań na rzecz zatrudnienia i szkolenia młodzieży dla lepszego przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy.  Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. Kryzys gospodarczy lat 2008–2010 i utrzymujące się od tamtego czasu relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego uwydatniły problemy rynku pracy konserwowane od lat. Niedostosowanie kompetencyjne kształcenia do realnych potrzeb pracodawców, segmentacja rynku pracy, przy nadmiernej ochronie zatrudnienia pracowników o dłuższym stażu pracy oraz niedostateczna efektywność rynku pracy utrudniająca nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a pracownikiem, powodują, że młodzi ludzie niepotrzebnie i zbyt często zaczynają karierę zawodową od doświadczenia bezrobocia. Konfederacja...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej powołano 18 grudnia 2014 r. nowe ciało opiniodawczo– doradcze o nazwie Rada Rynku Pracy. W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli Konfederacji Lewiatan: Anna Karaszewska oraz dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, który został także powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz ustalono wstępne założenia programu prac na przyszły rok. Spotkania Rady oprócz spraw bieżących mają być także poświęcone omówieniu wybranych, najważniejszych tematów dotyczących wyzwań, przed którymi stoi polski rynek pracy. Ustalono, że tematy te zostaną zgłoszone prze członków Rady do 15...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017, który przedstawia działania rządu na najbliższe trzy lata w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Termin konsultacji jest krótki 10.01.2014 r., dlatego prosimy zainteresowane osoby lub firmy o jak najszybsze przesyłanie uwag do projektu na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.plLink do projektu KPDZ/2015–2017 znajduje się poniżej: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty–aktow–prawnych/projekty–programow–i–inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015–2017/ Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło kolejny pakiet projektów Wytycznych horyzontalnych na lata 2014–2020, z różnymi terminami zakończenia konsultacji przypadającymi na początek 2015 r. Wszystkie dokumenty i właściwe im formularze do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej MIR: http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx Gdybyście Państwo mieli uwagi do tych dokumentów, to bardzo prosimy o zgłaszanie ich (z wykorzystaniem właściwych formularzy) na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl na kilka dni przed zamknięciem konsultacji, tak byśmy byli w stanie uwzględnić je w stanowisku Lewiatana. Proponowane terminy przesyłania uwag do Lewiatana:• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 – 8 stycznia 2015 r. • Wytyczne w...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Konieczność przygotowywania oddzielnych opakowań specjalnie na rynek chiński skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłaby negatywnie na zdolność polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w Chinach. Dlatego Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego apelują do naszych władz o interwencję, aby zapobiec wejściu w życie zmian w chińskim prawie. Zdaniem pracodawców zmiany te nie przyniosą żadnych korzyści konsumentom i nie podniosą bezpieczeństwa produktów. Wiele polskich firm kosmetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportuje swoje produkty do Chin. Polskie władze powinny więc interweniować w Chińskiej Agencji Żywności i Leków, aby zapobiec wejściu w życie proponowanych zmian w chińskim prawie,...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Prośba o zgłaszanie inicjatyw, programów, działań na rzecz zatrudnienia i szkolenia młodzieży dla lepszego przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy.  Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. Kryzys gospodarczy lat 2008–2010 i utrzymujące się od tamtego czasu relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego uwydatniły problemy rynku pracy konserwowane od lat. Niedostosowanie kompetencyjne kształcenia do realnych potrzeb pracodawców, segmentacja rynku pracy, przy nadmiernej ochronie zatrudnienia pracowników o dłuższym stażu pracy oraz niedostateczna efektywność rynku pracy utrudniająca nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a pracownikiem, powodują, że młodzi ludzie niepotrzebnie i zbyt często zaczynają karierę zawodową od doświadczenia bezrobocia. Konfederacja...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej powołano 18 grudnia 2014 r. nowe ciało opiniodawczo– doradcze o nazwie Rada Rynku Pracy. W skład Rady weszło dwóch przedstawicieli Konfederacji Lewiatan: Anna Karaszewska oraz dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan, który został także powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz ustalono wstępne założenia programu prac na przyszły rok. Spotkania Rady oprócz spraw bieżących mają być także poświęcone omówieniu wybranych, najważniejszych tematów dotyczących wyzwań, przed którymi stoi polski rynek pracy. Ustalono, że tematy te zostaną zgłoszone prze członków Rady do 15...

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do konsultacji projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017, który przedstawia działania rządu na najbliższe trzy lata w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Termin konsultacji jest krótki 10.01.2014 r., dlatego prosimy zainteresowane osoby lub firmy o jak najszybsze przesyłanie uwag do projektu na adres: gbaczewski@konfederacjalewiatan.plLink do projektu KPDZ/2015–2017 znajduje się poniżej: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty–aktow–prawnych/projekty–programow–i–inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015–2017/ Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 29.12.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica