Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W programie m.in. Inspirujące debaty: • Inteligentna gospodarka: rola kobiet, globalizacja współczesnej gospodarki • GIRL POWER! Droga do Zarządu – nasze kariery – młode, pełne energii, pomysłów i wiary w to co robią – ich historie to inspiracja dla młodych kobiet, że warto brać los we własne ręce, podejmować odważne wybory i konsekwentnie dążyć do celu. • Work–life balance; czy to tylko problem kobiet? gdzie go szukać? Czy w sobie, czy w relacjach z innymi ludźmi? Niezależność finansowa, jak osiągnąć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym • Aktywizacja zawodowa kobiet Praktyczne warsztaty i prezentacje:  ...

Data publikacji: 24.04.2014
więcej...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czeka już tylko na podpis prezydenta RP. Nowe przepisy pozwolą znacznej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby bezrobotne i ich rodziny, na skorzystanie z odradzającego się wzrostu gospodarczego – uważa Konfederacja Lewiatan. Konfederacja Lewiatan od początku popierała przeprowadzenie kompleksowej reformy rynku pracy, która idąc za przykładem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, doprowadzi do zwiększenia efektywności usług rynku pracy i poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Zmiana przepisów była potrzebna ponieważ system publicznych służb zatrudnienia funkcjonujący w oparciu o dotychczasowe regulacje jest nieefektywny, na co wskazały m.in. niedawno ogłoszone wyniki kontroli NIK dotyczące wsparcia zatrudnienia...

Data publikacji: 23.04.2014
więcej...

INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. Twój partner w programach motywacyjnych, lojalnościowych i kafeteryjnych Oferujemy: Programy lojalnościowe Skierowane zarówno do klientów B2B jak i B2C. Własne rozwiązania technologiczne pozwalają nam na szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia. Nasze programy oparte są na własnym katalogu nagród liczącym kilkadziesiąt tysięcy produktów i usług, a także katalogach opartych na produktach własnych naszych klientów. Programy motywacyjne Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom wdrażamy w krótkim czasie programy motywacyjne skierowane zarówno do grupy kilkudziesięciu jak i kilku tysięcy osób. Internetowa platforma motywacyjna pozwala zarządzać programami na bieżąco. Łatwa komunikacja z uczestnikami programu, możliwość...

Data publikacji: 17.04.2014
więcej...

IV edycja Konkursu na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku jest adresowana do wszystkich podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami i przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Prywatne 2014 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno–Publiczne 2014 Roku. Opisy zwycięskich partnerstw z poprzednich edycji oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.partnerstwo.roefs.pl.  ************************************************************************************ Organizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS (w poprzednich latach również Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Konkurs...

Data publikacji: 16.04.2014
więcej...

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Konfederacji Lewiatan. W pierwszej części ambasador Polski przy OECD, Paweł Wojciechowski, przedstawił najważniejsze rekomendacje Raportu OECD dotyczące Polski, zwrócił też uwagę na ogromne, a niewykorzystane możliwości korzystania z pozycji i projektów OECD przez Polskę. Konkluzja dyskusji była wspólna: rekomendacje OECD są w większości tożsame z postulatami Lewiatana. Problemem jest ich implementacja. Zarząd zalecił przeanalizowanie możliwości wzmocnienia współpracy z OECD i BIAC. W drugiej części posiedzenia Zarząd: – wysłuchał informacji o bieżących projektach legislacyjnych (m.in. uzusowienie umów zleceń, ustawa o promocji zatrudnienia i...

Data publikacji: 15.04.2014
więcej...

W pierwszym kwartale 2014 roku  w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed  J. Świerczyński  sp.j. MEDITECH Sp. z o.o. ZEPHYR  POLSKA Sp. z o.o. DYMON–BUD DEVELOPMENT Aktualnie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan liczy 143 członków, w tym 15 członków wspierających. Ogółem w firmach zatrudnionych jest 19 069 pracowników.

Data publikacji: 14.04.2014
więcej...

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy chcą się przekonać, jak w ich instytucjach wygląda zarządzanie różnorodnością, Konfederacja Lewiatan przeprowadza drugą edycję Barometru Różnorodności. Żeby wziąć udział w badaniu wystarczy wejść na stronę www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl i wypełnić ankietę. Zarządzanie różnorodnością to temat, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny. Nie jest chwilową modą czy fanaberią – jest wyzwaniem, z którym zmaga się lub wkrótce zmagać się będzie każda firma. Różnorodność jest faktem. Część organizacji ignoruje ją, tracąc tym samym wynikające z niej korzyści biznesowe.

Data publikacji: 11.04.2014
więcej...

Polityka Państwa oparta o popyt pobudza innowacyjność. Deloitte Europa Środkowa bada skłonność firm do zaangażowania się działalność badawczo – rozwojową. Coroczne badanie, prowadzone w tym roku wśród przedsiębiorców z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji oraz Węgier służy dostarczeniu regulatorom wiedzy na temat potrzeb i ważnych czynników stymulujących zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (wskaźnik BERD – business expenditure on research and development). Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią na temat tego, jakie działania skłoniłyby Państwa do zwiększenia inwestycji w...

Data publikacji: 10.04.2014
więcej...

Konkurs Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow to wyjątkowe wydarzenie w branży, które od dziewięciu lat przyciąga coraz więcej uczestników i poddaje analizie i ocenie największe przeprowadzone kampanie. marketingu bezpośredniego i BTL zrealizowane w Polsce. Głównym celem konkursu jest promowanie efektywności w działaniach marketingowych. Jury w tym roku pod przewodnictwem Leszka Kurnickiego dyrektora wykonawczego ds. marketingu PKN ORLEN SA, oprócz skuteczności i efektywności podejmowanych działań, będzie oceniało zarówno sposób opracowania strategii kampanii, jak i kreatywność oraz świeżość podejścia. UDZIAŁ W KONKURSIE W konkursie oprócz agencji komunikacji marketingowej i domów mediowych, mogą brać udział firmy, kontrahenci...

Data publikacji: 09.04.2014
więcej...

PKB wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc. czyli zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, natomiast wzrost gospodarczy w 2012 roku był wyższy i wyniósł 2 proc. – podał GUS skorygowane dane. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanGUS potwierdził dynamikę PKB w 2013 r., ale dosyć istotnie skorygował tempo wzrostu jego części składowych. Dynamika spożycia publicznego została podwyższona z 2 proc. do 2,8 proc. Wyraźnie szybciej rósł eksport (o 4,6 proc., a nie 3,9 proc.). Większy niż w pierwszym odczycie był import – realnie wzrósł o 1,2 proc., co oznacza, że udział eksportu netto we wzroście PKB minimalnie...

Data publikacji: 04.04.2014
więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium realizowanym w ramach projektu systemowego „Zarządzanie Kompetencjami w MSP, które odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku w Blue Tower przy ul. Chmielnej 85/87 w Warszawie,  w godzinach 8.30 – 16.30. Przedsiębiorstwa z sektora MSP stosunkowo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają swoim kapitałem ludzkim. Celem seminarium, którego tematy przewodni brzmi „Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa, jest wskazanie małym i średnim przedsiębiorstwom korzyści z zarządzania opartego na kompetencjach. Podczas seminarium eksperci w tej dziedzinie podzielą się wiedzą na temat metod tworzenia strategii, sposobów wdrażania oraz...

Data publikacji: 03.04.2014
więcej...

Nowelizacja ustawy – zakładająca ozusowanie umów zleceń – ma zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i zmienić funkcjonowanie rynku pracy. Skuteczność wprowadzanych rozwiązań zależeć będzie od niezawodności systemu odprowadzania składek, która budzi wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan. Niestety, aktualna propozycja rządu tej niezawodności nie zapewnia, co niesie ze sobą zagrożenia dla wszystkich uczestników rynku – także dla ZUS, który w żaden sposób nie będzie mógł kontrolować, czy kwoty odprowadzane są zgodnie z przyjętymi zasadami. Kluczowe jest zatem zapewnienie odpowiedniego, minimum 12 miesięcznego vacatio legis, które pozwoli ZUS wdrożyć odpowiednie systemy dla odprowadzania i kontroli naliczanych składek, zaś przedsiębiorcom i pracownikom zapewni bezpieczeństwo prawne.Mimo...

Data publikacji: 02.04.2014
więcej...

Utworzenie specjalnej internetowej platformy wiedzy i interpretacji przepisów dla przedsiębiorców i urzędników, w celu udostępnienia ujednoliconej i posiadającej aprobatę Ministerstwa Środowiska wykładni prawa – proponuje Konfederacja Lewiatan w stanowisku do zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. W Sejmie prace nad ustawą właśnie się rozpoczęły. Są prowadzone przez połączone dwie komisje: Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie planują zakończenie prac do 23 kwietnia.– Pozytywnie oceniamy projekt ustawy. Uważamy, jednak, że wdrożenie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), które zakończy się nowelizacją prawa ochrony środowiska i wydaniem przez Ministerstwo Środowiska pakietu rozporządzeń, nie...

Data publikacji: 02.04.2014
więcej...

W marcu indeks PMI dla Polski spadł do 54 pkt z 55,9 pkt odnotowanych w lutym – podał HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanCo prawda wskaźnik PMI w marcu jest niższy niż w dwóch poprzednich miesiącach, ale ciągle znajduje się na wysokim poziomie. Przedsiębiorstwa sygnalizują nieco mniejsze tempo wzrostu nowych zamówień na rynku krajowym, ale wskaźnik nowych zamówień jest nadal na poziomie powyżej 55 pkt. Silniej niż dynamika zamówień krajowych spadła dynamika nowych zamówień eksportowych. To nieco zaskakujące zjawisko ponieważ w Niemczech, u naszego głównego partnera biznesowego, utrzymuje się bardzo dobra koniunktura (rośnie PKB, jest duża...

Data publikacji: 01.04.2014
więcej...

Już po raz szósty Instytut Great Place to Work® ogłosił Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. Uroczystość miała miejsce 26 marca 2014 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogłoszenie Listy uświetniły wystąpienia partnerów strategicznych gali: Mirosława Szczepańskiego, Wiceprezesa Zarządu GPW w Warszawie, oraz Lecha Pilawskiego, Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, a także gości specjalnych: Ireny Wóycickiej, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, i Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. W tegorocznej edycji Great Place to Work® Institute przebadał w Polsce około 70 organizacji zatrudniających łącznie ponad 30 tys. pracowników. Na Liście znalazły się...

Data publikacji: 28.03.2014
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica