Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W październiku br. Bioelektra Group,  działająca na rynku gospodarki odpadami komunalnymi, została członkiem Konfederacji Lewiatan. Partnerstwo z Lewiatanem przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza obszar gospodarki odpadami. – Misją Bioelektra Group jest maksymalne wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w duchu cyrkularnej ekonomii i samowystarczalności w ekonomicznie uzasadniony sposób, jednocześnie wspierając cele ochrony klimatu. Działając w Polsce i za granicą promujemy innowacyjne rozwiązania we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i transformację energetyczną. Partnerstwo z Konfederacją Lewiatan przyczyni się do realnego rozwoju zrównoważonego biznesu w Polsce i wykracza poza...

Data publikacji: 27.04.2021
więcej...

Unia odnowiona, konkurencyjna, socjalna i inkluzywna  to priorytety nie tylko prezydencji portugalskiej, ale też Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady, także Europejskiego Komitetu Społeczno–Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Trudno żeby było inaczej. Wszystkim nam zależy na rozwoju, na ograniczeniu ubóstwa, biedy, bezrobocia, narastających nierówności, wykluczenia, eliminacji dyskryminacji na rynkach pracy, lepszej ochronie zdrowia, dobrej edukacji i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji... Lista może być rozwijana w nieskończoność. Problemem jest różna wizja osiągania tych celów. I to jest główna przyczyna rozbieżności, na przykład między pracodawcami i związkami zawodowymi. Nie osiągniemy Europy społecznej bez dobrych miejsc pracy, a tych...

Data publikacji: 26.04.2021
więcej...

Założona w 1995 roku Światowa Organizacja Handlu (WTO) od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki ze strony polityków i ekspertów, będących jednocześnie reprezentantami gospodarek rozwiniętych, jak i tych wciąż rozwijających się. Ekspert Konfederacji Lewiatan Tomasz Paszkiewicz przedstawia główne problemy WTO i analizuje potencjalne scenariusze ich rozwiązania. Światowa Organizacja Handlu zrzesza obecnie 164 państwa, które odpowiadają za 98% światowego handlu i globalnego PKB. Podstawowe założenia WTO, czyli tworzenie platformy umożliwiającej prowadzenie negocjacji służących liberalizacji handlu i rozwijaniu nowych zasad dotyczących wymiany handlowej, ograniczanie szeroko rozumianej polityki protekcjonistycznej państw oraz rozwiązywanie sporów w zakresie...

Data publikacji: 23.04.2021
więcej...

14 kwietnia państwa członkowskie UE zgodziły się na system „zielonych zaświadczeń cyfrowych”  o zaszczepieniu, uzyskaniu odporności wskutek przechorowania lub negatywnym teście na COVID–19. Komisja Europejska chciałaby, żeby projekt wszedł w życie w czerwcu i tym samym ułatwił Europejczykom podróżowanie w czasie wakacji, a branży turystycznej odbudowę po lockdownie. „Zielone zaświadczenie cyfrowe będzie bezpłatne, dwujęzyczne (w języku wydającego ją państwa członkowskiego i języku angielskim), dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Oba będą posiadały kod QR. Zaświadczenie będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID–19, uzyskała ujemny wynik testu, albo przeszła COVID–19. Zaświadczenia, a swoboda...

Data publikacji: 22.04.2021
więcej...

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wyniosła 18,9% r/r oraz 7,9% m/m – po korekcie o czynniki sezonowe odpowiednio 15,7% r/r oraz 2,3% m/m – podał dzisiaj GUS. Komentarz dr Sonii Buchholtz, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanTe bardzo optymistyczne wyniki zawdzięczamy niskiej bazie: marzec 2020 r. był miesiącem spadków w przemyśle, więc poprawa będzie zawsze wyglądała dobrze. Z tej perspektywy w kwietniu należy oczekiwać jeszcze bardziej imponujących wyników. Biorąc poprawkę na wielkości liczbowe, marzec 2021 r. przyniósł stabilny wzrost popytu w przetwórstwie (20,9% r/r, 20,7% m/m). Większość działów przemysłu notuje roczne wzrosty (27 z 34 działów, 91,6% wartości...

Data publikacji: 21.04.2021
więcej...

• Dzisiaj nad propozycjami rządu dotyczącymi szczepień w zakładach pracy dyskutować ma Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca największe organizacje biznesowe.• Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. W rządowych propozycjach znalazła się zapowiedź rozszerzenia liczby firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach, dzięki możliwości przystąpienia do nich grup kapitałowych, składających się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Rząd nie godzi się natomiast na szczepienia także rodzin pracowników. – Przedsiębiorcom zależy, aby szczepienia w firmach ruszyły jak najszybciej i objęły jak największą liczbę pracowników. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia...

Data publikacji: 20.04.2021
więcej...

• Plan akcji szczepień w zakładach pracy, który został opracowany przez rząd, rozszerza liczbę firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach organizowanych przez pracodawców.• Dobrze, że do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób. Szkoda, że rząd nie umożliwił szczepienia także rodzin pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan. We wtorek nad propozycjami rządu dyskutować będzie Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe.– Cieszymy się, że rząd uwzględnił część naszych postulatów. Firm zatrudniających 500 pracowników jest tylko kilka tysięcy. Włączenie do szczepień grup kapitałowych, składających się z kilku spółek,...

Data publikacji: 19.04.2021
więcej...

• Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. • Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0. Rada Przedsiębiorczości dostrzega konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu wsparcia procesów transformacyjnych. Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w tej transformacji nie stanowi wyboru, tylko konieczność. W sposób szczególny tezę tę...

Data publikacji: 16.04.2021
więcej...

W marcu br. inflacja wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym i 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem – podał dzisiaj GUS. Chociaż mieścimy się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego, to jednak marcowy skok jest duży – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że punkt odniesienia analiz rocznych stanowi marzec 2020 roku, w którym część zjawisk pandemicznych znalazła odzwierciedlenie w danych. Temat wysokiej inflacji w perspektywie nawet 2023 roku – a takie zjawisko prognozują NBP i ekonomiści – absorbuje wszystkich, ponieważ istnieje ryzyko wysokiego zakotwiczenia oczekiwań przez konsumentów (przekonania o trwale wysokiej inflacji, wkradającego się np. do negocjacji płacowych). Na ostatniej...

Data publikacji: 15.04.2021
więcej...

• Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada przedłużenie systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE.• Rada OZE Konfederacji Lewiatan uważa, że przedłużenie wsparcia zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną, zwłaszcza w technologiach OZE, w których faza rozwoju projektów trwa dłużej niż 1–2 lata i przyczyni się do realizacji przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje wydłużenie do 30 grudnia 2021 r. okresu w jakim instalacje OZE mogą otrzymywać wsparcie w ramach systemu aukcyjnego oraz do 30 czerwca 2024 r. w ramach systemu taryf FIT (sprzedaż energii po stałej cenie) oraz...

Data publikacji: 14.04.2021
więcej...

Konfederacja Lewiatan proponuje ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie własności przemysłowej w zakresie m.in. patentów, w tym postępowań przed Urzędem Patentowym. Wśród propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców znalazły się m.in. te dotyczące zmian w postępowaniu zgłoszeniowym, sprzeciwowym i spornym przed Urzędem Patentowym. Ich celem jest uproszczenie, przyspieszenie postępowań i usunięcie błędów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do nieuzyskania patentu na wynalazek. Chodzi także o wyeliminowanie sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co prowadzi do blokowania postępowania spornego. – Innowacyjne rozwiązania są niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw pozwalającym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Mimo, że w ostatnich latach...

Data publikacji: 13.04.2021
więcej...

• Pracodawcy chcą wziąć udział w szczepieniach przeciw Covid–19 jeśli przyspieszy to cały proces i znacząco zwiększy odporność pracowników na wirusa.• Konfederacja Lewiatan apeluje m.in. o jak najszybsze ogłoszenie i skonsultowanie przez rząd szczegółowych procedur oraz wytycznych dotyczących szczepień, umożliwienie szczepienia rodzin pracowników, a także organizowania wspólnych punktów szczepień przez kilku pracodawców czy rezygnację z kalendarza szczepień uzależnionego od roku urodzenia. – Zainteresowanie szczepieniami w firmach jest ogromne. Do końca tygodnia chcemy wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące szczepień pracowników, a potem szybko skonsultować je z biznesem. Firmy zgłosiły wiele konkretnych postulatów. Szczepienia w zakładach pracy mogłyby się rozpocząć...

Data publikacji: 12.04.2021
więcej...

• Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić zakup leków w hurtowniach farmaceutycznych domom opieki społecznej, domom dziecka, schroniskom dla bezdomnych i izbom wytrzeźwień.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan skutkiem takiej decyzji mogą być niekontrolowany wywóz leków za granicę, wprowadzanie do obrotu leków sfałszowanych oraz pogorszenie sytuacji finansowej aptek. Propozycje zmian w zakresie zakupu leków w hurtowniach znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. – Nowe placówki, które uzyskałyby prawo zakupu leków w hurtowniach, nie mają pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za wdrożenie procedur związanych z nabywaniem, wykorzystywaniem i zabezpieczaniem leków przed osobami...

Data publikacji: 09.04.2021
więcej...

– Nasza firma jest gotowa do szczepień pracowników przeciw Covid–19. Potrafimy bezpiecznie i efektywnie zorganizować cały proces. Mamy własny punkt medyczny. W ciągu tygodnia wykonujemy 2,6 tys. testów na obecność koronawirusa – powiedziała dr Ewa Łabno–Falęcka, dyrektorka ds. komunikacji w Mercedes Benz Polska, w czasie spotkania poświęconego roli ozdrowieńców w odmrażaniu gospodarki, zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan. W najbliższych tygodniach mają ruszyć szczepienia przeciw Covid–19 w zakładach pracy. Część firm już deklaruje, że weźmie w nich udział. Teraz czeka na szczegóły, aby dobrze przygotować się, z pewnym wyprzedzeniem, do realizacji programu szczepień.Firma Merceds Benz Polska, która zatrudnia w naszym...

Data publikacji: 08.04.2021
więcej...

• Przedsiębiorstwa, które wytwarzają ciepło będą mogły skorzystać z jednorazowej rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych.• Zdaniem Konfederacji Lewiatan jednorazowa rekompensata rozwiąże problem tylko w jednym roku, podczas gdy ceny uprawnień będą rosły dalej.• Branża ciepłownicza oczekuje wprowadzenia możliwości doliczania rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów emisji CO2 także w kolejnych latach. W ostatnim czasie w rekordowym tempie drożeją uprawnienia do emisji CO2. W rozporządzeniu resortu klimatu i środowiska znalazł się przepis umożliwiający przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło doliczanie rekompensaty z tytułu niepokrytych kosztów rozliczenia emisji gazów cieplarnianych. – Z zadowoleniem przyjęliśmy opublikowanie projektu rozporządzenia umożliwiającego firmom...

Data publikacji: 07.04.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica