Aktualności » Konfederacja Lewiatan

W związku z konsultacjami projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Konfederacji Lewiatan z prośbą o przekazanie swojego stanowiska do projektu. Dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług. Zawarte w niej rozwiązania mają przyczynić się do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także do usunięcia barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i...

Data publikacji: 29.12.2015
więcej...

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Konfederacja Lewiatan i wiele innych organizacji apelowało o jej skierowanie do TK, ponieważ podważa stabilność i sprawność funkcjonowania tej instytucji. Istotne dla obywateli, a więc także pracodawców i pracowników rozstrzygnięcia, będą zapadały po wielu latach. Lewiatan w ostatnim czasie dwukrotnie apelował do polityków o odpowiedzialne działanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, nowe regulacje w praktyce zablokują pracę Trybunału, ograniczą jego niezależność i dostęp do tej instytucji. Jako reprezentatywna organizacja pracodawców wielokrotnie zwracaliśmy się do Trybunału z wnioskami o rozstrzygnięcie istotnych dla pracodawców i pracowników problemów prawnych. Paraliż Trybunału opóźni konstytucyjną...

Data publikacji: 28.12.2015
więcej...

W IV kwartale 2015 r. w poczet członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców  Lewiatan wstąpiły następujące  firmy: UNIMA PLUS Sp. z o.o.Justyna RobakowskaIBMO Katarzyna MichalakRAFEX Wronki  Sp.j. R. KwaśnyELEPAZ  Sp. z o.o. s.k.PROFISTUDIO  Marlena SuwałaDUNI  EFF Sp. z o.o.Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Aktualnie Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan  liczy  180 członków, w tym 16 członków wspierających. Ogółem w firmach zatrudnionych jest  20603 pracowników.

Data publikacji: 23.12.2015
więcej...

Komisja Europejska opublikowała 2 grudnia br. projekt DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług COM(2015) 615. PROJEKT W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o analizę dokumentu wraz załącznikami oraz przedstawienie w ramach konsultacji społecznych uwag i komentarzy Państwa instytucji, które następnie zostaną wykorzystane przy opracowaniu Stanowiska Rządu RP odnośnie do przedmiotowego dokumentu. Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa uwag i opinii do przedmiotowego dokumentu w terminie do 31 grudnia  br. na...

Data publikacji: 22.12.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko BUSINESSEUROPE w sprawie tzw. geoblokowania.  BUSINESSEUROPE to największa europejska organizacja reprezentuąca interesy pracodawców. Konfederacja Lewiatan jest jej członkiem i brała udział w pracach nad przygotowaniem stanowiska. BUSINESSEUROPE słusznie próbuje w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie geoblokowania. Termin „geoblokowanie obejmuje nie tylko odmowę dostępu do stron internetowych, treści lub usług internetowych w zależności od kraju użytkownika, lecz także oferowania odmiennych – w zależności od kraju użytkownika – warunków sprzedaży czy świadczenia usług, częściowe ograniczane dostępu do niektórych ofert bądź przekierowywanie użytkownika na inne (zazwyczaj krajowe) strony internetowe. Doceniamy...

Data publikacji: 21.12.2015
więcej...

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicja Rzeczników Etyki, który stanowi realizację jednego z głównych programów Global Compact „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014–2020. Jako Partner Programu będą Państwo mogli uczestniczyć w pracach nad wszystkimi celami Koalicji, których na drodze wspólnych konsultacji stale przybywa. Partnerzy uczestniczą nie tylko w spotkaniach Grupy Roboczej, ale również w spotkaniach Grupy Inicjatywnej, która ustala harmonogram i zakres oraz strategie prac Koalicji. W bieżącym roku przede wszystkim zapraszamy do udziału w Raporcie, gdzie będziemy prosić Państwa o zaprezentowanie Państwa...

Data publikacji: 18.12.2015
więcej...

Aż w 95% przypadków spraw karnych skarbowych sąd orzekał o winie oskarżonych, z czego tylko w 4% warunkowo umorzył postępowanie. Zdecydowana większość osób uznanych za winne w trakcie postępowania karnego skarbowego to członkowie zarządu, głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najczęściej sprawcy odpowiadali za przestępstwa lub wykroczenia związane z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o PIT (43%), w drugiej kolejności z VAT (33%). To główne wnioski wynikające z raportu „Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych przygotowanego przez Crido Taxand i Crido Legal. Co trzecia kontrola prowadzona przez organy skarbowe kończy się wszczęciem postępowania karnego skarbowego – wynika z raportu NIK z...

Data publikacji: 17.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

15 grudnia 2016 r., w biurze Lewiatana w Brukseli, odbyło się spotkanie z delegacją Ambasady Stanów Zjednoczonych z Warszawy. Brukselskie biuro Konfederacji odwiedził John C. Law, zastępca Szefa Misji oraz Don Baker, ekspert z Sekcji Polityczno–Ekonomicznej i Jason M. Hammontree, ekspert ze Stałego Przedstawicielstwa USA przy UE. Rozmawiano o działaniach KL w Brukseli, priorytetach firm członkowskich w kontekście negocjacji TTIP oraz możliwych konsekwencjach dla przedsiębiorców, wynikających ze zmiany politycznej w Polsce.

Data publikacji: 16.12.2015
więcej...

Porozumienie klimatyczne, które zostało osiągnięte w Paryżu 12 grudnia, to duży krok naprzód w walce o naszą planetę. Europejski biznes mocno wspierał starania o zawiązanie mocnego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Po części nasze oczekiwania zostały spełnione. Niestety porozumienie nie daje nam gwarancji, że inne konkurujące z nami, gospodarki podejmą porównywalny wysiłek w walce z ociepleniem klimatu. Co się udało?Przede wszystkim do porozumienia przystąpiły wszystkie kraje – zarówno rozwinięte i rozwijające się. Protokół z Kioto z 1997 roku, zobowiązywał jedynie kraje bogate do podjęcia działań. W Paryżu panowało powszechne zrozumienie, że działania powinien podjąć każdy.Przyjęto bardziej ambitny cel tj. utrzymanie...

Data publikacji: 15.12.2015
więcej...

30 listopada 2015 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Rady Różnorodności z cyklu spotkań poświęconych kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tym razem w ramach spotkania Rady skupiliśmy się na argumentach biznesowych przemawiającychdo osób decyzyjnych w firmach na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Analizie poddane zostały korzyści biznesowe – zarówno te finansowe, jak i pozafinansowe – wynikające z posiadania wśród zatrudnionych pracowników/pracownic osóbz niepełnosprawnościami. W wyniku wymiany doświadczeń i opinii osób uczestniczących w spotkaniu Rady przygotowano listę korzyści biznesowych wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami: lista korzyści Warto także podkreślić, że w przypadku grupy pracowników, jaką są osoby z niepełnosprawnościami,...

Data publikacji: 14.12.2015
więcej...

Wzrasta liczba przedsiębiorstw, które padają ofiarą nadużyć. W 2009 r. było to 30% przedsiębiorstw, podczas gdy w 2013 r. już 43% – wynika z „Badania przestępczości gospodarczej przeprowadzanego cykliczne przez PwC Polska.Jak przedsiębiorstwo może sobie radzić z nadużyciami i ich konsekwencjami oraz kosztami? PwC przygotował „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.pwc.pl/antykorupcja .Zachęcamy do lektury.Konfederacja Lewiatab

Data publikacji: 11.12.2015
więcej...

Stopa bezrobocia w okresie 2014 – 2015 zmniejszyła się o blisko 3,5%, co z pewnością było efektem dobrej koniunktury gospodarczej wspieranej reformą urzędów pracy z maja 2014 roku – uważa Konfederacja Lewiatan. Według szacunków resortu pracy bezrobocie w listopadzie wzrosło z 9,6% do 9,7%. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu, kiedy odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,4 proc. Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie br. odnotowano w 12 województwach. W czterech: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim i...

Data publikacji: 10.12.2015
więcej...

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan obchodzi w tym miesiącu dziesiąte urodziny. Od początku systematycznie rośnie liczba spraw wnoszonych przed sąd. Wiele z nich kończy się ugodą, średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi tylko 6 miesięcy. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Istnieje również możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.Sąd Arbitrażowy Lewiatan prowadził projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych, współfinansowany ze środków...

Data publikacji: 09.12.2015
więcej...

Poniżej przedstawiamy aktualności z Brukseli istotne z punktu widzenia naszych członków. MiLoG –  Niemiecka płaca minimalnaJak jednolity patent wpłynie na innowacyjność gospodarki? Rewizja pakietu telekomunikacyjnego – uwagi Konfederacji Lewiatan w ramach konsultacji społecznych KE

Data publikacji: 08.12.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica