Aktualności » Konfederacja Lewiatan

9 grudnia z inicjatywy Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie on–line na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Gościem specjalnym wydarzenia był europosł Krzysztof Hetman, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w Parlamencie Europejskim (PE). To właśnie ta Komisja PE przyjęła poprawki do propozycji Komisji Europejskiej dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), niezależnych od wysokości finansowania, co jest elementem negocjacji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy. Następnym etapem jest uzgodnienie kształtu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach negocjacji pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą UE.UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i ten cel jest częścią wszystkich jej polityk...

Data publikacji: 11.12.2020
więcej...

8 grudnia Konfederacja Lewiatan wspólnie z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie zorganizowała spotkanie pt. Brexit na ostatniej prostej: duże zmiany dla firm. Główne kwestie na ten temat, w przeddzień decyzji co do ostatecznych zasad handlu krajów członkowskich UE z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 roku przedstawili europosłanka Danuta Huebner oraz Radca–Minister w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, James Hughes. Ostateczne decyzje co do szczegółów wzajemnych relacji w ciągle kontrowersyjnych trzech obszarach (rybołówstwo, warunki konkurencji oraz zarządzanie wzajemnymi relacjami, tzw. governance) nie są jeszcze znane, bo wciąż trwają negocjacje. Ale bez względu na to jak się zakończą, zdecydowana większość zagadnień...

Data publikacji: 10.12.2020
więcej...

Rada Przedsiębiorczości zwróciła się do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina o wprowadzenie pożądanych zmian w podatku od niektórych instytucji finansowych.  Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj Wyjątkowa sytuacja ekonomiczna kraju powstała po wybuchu epidemii koronawirusa w 2020 r., w tym zwłaszcza trudności finansowe części przedsiębiorstw spowodowane drastycznymi zmianami rynkowymi bądź wprowadzeniem przez rząd ograniczeń w życiu publicznym wymaga podjęcia działań osłonowych i naprawczych z aktywnym udziałem instytucji finansowych – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości, którą tworzą ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, BCC i...

Data publikacji: 09.12.2020
więcej...

Pandemia Covid–19 wpłynęła na nastroje pracodawców i ich plany w zakresie zatrudnienia i płac. Ale mimo pesymistycznych nastrojów na razie zapowiada się nieznaczna poprawa sytuacji na rynku pracy – pokazują wyniki 42. edycji badania Plany Pracodawców, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Większość firm stawia na utrzymanie poziomu zatrudnienia. W tych decyzjach niewątpliwie pomagają zapowiedzi płynące ze strony rządu i administracji publicznej o wsparciu pracodawców, którzy zatrudniają pracowników. Prawdopodobnie ma to również związek z dobrą oceną aktualnej kondycji przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu. Stosunkowo duży odsetek pracodawców planujących rekrutacje pokazuje, że nawet...

Data publikacji: 08.12.2020
więcej...

Nowy portal internetowy łączy Bazę Danych Dostępu do Rynku, unijne Centrum Informacji o Handlu i wiele innych. Przedsiębiorco! Czy chcesz eksportować lub importować produkty lub usługi? Chcesz wiedzieć, jakie cła należy płacić lub jakich zasad przestrzegać? Jeśli prowadzisz małą firmę i chcesz ją wprowadzić na rynki międzynarodowe, portal Access2Markets jest właśnie dla Ciebie.Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie. Przy pomocy My Trade Assistant możesz sprawdzić informacje dla każdego produktu. Wejdź na stronę portaluPobierz materiał infromacyjny o portalu Przeczytaj komunikat prasowy...

Data publikacji: 07.12.2020
więcej...

Dostępność to tworzenie użytecznych i przyjaznych rozwiązań, z których korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami czy z niepełnosprawnościami. Obecnie władze Polski i Unii Europejskiej wprowadzają regulacje dotyczące dostępności. Powszechnym standardem jest to, że przedsiębiorstwa otwierają się na relacje ze wszystkimi grupami społecznymi. Duże grupy klientów czekają na wolne do barier, funkcjonalne produkty oraz usługi. Przedsiębiorco odpowiedz na potrzeby rynku i zbuduj przewagę konkurencyjną swojej firmy! Co zrobić, aby być firmą bardziej dostępną? Zapewnienie dostępności może wydawać się trudne, czasochłonne i kosztowne… Istnieje jednak wiele prostych i bezpłatnych rozwiązań, z których możesz skorzystać. Sprawdź dostępność strony www Twojej firmyZapewnienie prostej w...

Data publikacji: 06.12.2020
więcej...

27 listopada odbyła się konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości inaugurująca projekt pn. Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”. Projekt będzie realizowany przez MS, jako lidera projektu, oraz cztery podmioty – Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centralny Instytut Analiz Polityczno–Prawnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele MS – Wiceminister  dr Marcin Romanowski, Aleksandra Siemianowska, Aleksandra Rusin–Batko oraz Marcin Smalcerz z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, a także przedstawiciele Partnerów – Dorota Lewandowska (RIGP), Paula Baumgart (CIAPP), dr Marek Dąbrowski (KUL) – prezentujący zadania partnerów w projekcie oraz ...

Data publikacji: 03.12.2020
więcej...

• Nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) powinien uwzględniać wymóg pełnego udziału firm, wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, w kosztach zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym modelu ROP. • Wymaga on ustalenia zasad wyceny wysokości wkładu finansowego firm, które wprowadzają opakowania i produkty w opakowaniach na rynek, tak aby brać pod uwagę dochody z ponownego użycia i ze sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z produktów. • Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami. Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Data publikacji: 02.12.2020
więcej...

PMI polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego w listopadzie br. wyniósł 50,8 pkt. To trzeci miesiąc z rzędu z odczytem na tym poziomie – poinformowała firma Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanWartość powyżej 50 pkt zwiastuje, że w sektorze przeważają optymiści. Tymczasem dzisiejszy komunikat dosyć czytelnie wskazuje na kiepskie warunki prowadzenia działalności w sektorze i ograniczenia metodologiczne wskaźnika. W listopadzie menedżerowie logistyki odnotowali szybszy spadek nowych kontraktów. Nie osiągnęliśmy jeszcze dołka z wiosennego lockdownu, jednak bardzo odczuwalne stają się spadki zamówień zza granicy. Znajduje to przełożenie na produkcję, która kurczy się po 5 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. Inaczej niż...

Data publikacji: 01.12.2020
więcej...

PMI polskiego sektora przetwórstwa przemysłowego w listopadzie br. wyniósł 50,8 pkt. To trzeci miesiąc z rzędu z odczytem na tym poziomie – poinformowała firma Markit. Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji LewiatanWartość powyżej 50 pkt zwiastuje, że w sektorze przeważają optymiści. Tymczasem dzisiejszy komunikat dosyć czytelnie wskazuje na kiepskie warunki prowadzenia działalności w sektorze i ograniczenia metodologiczne wskaźnika. W listopadzie menedżerowie logistyki odnotowali szybszy spadek nowych kontraktów. Nie osiągnęliśmy jeszcze dołka z wiosennego lockdownu, jednak bardzo odczuwalne stają się spadki zamówień zza granicy. Znajduje to przełożenie na produkcję, która kurczy się po 5 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. Inaczej niż...

Data publikacji: 01.12.2020
więcej...

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom zablokowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Stanowisko deklarowane przez rząd Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polską racją stanu. Przekreśla również szanse na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID–19. Apel Rady Przedsiębiorczości pobierz tutajZablokowanie unijnego budżetu będzie miało katastrofalne skutki dla Polski – zarówno jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodową. W efekcie tej decyzji ucierpi większość grup społecznych: budżet unijny zostanie ograniczony do minimalnych wydatków, co oznacza, że możemy zapomnieć o środkach na inwestycje, wypłatach z funduszu spójności, z którego korzystają uboższe regiony, wsparciu rozwoju...

Data publikacji: 30.11.2020
więcej...

• Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT–em. Sejm odrzucił dzisiaj poprawki Senatu, zakładające rezygnację z objęcia ich tym podatkiem.• To bardzo zła informacja dla 40 tysięcy polskich firm rodzinnych – uważa Konfederacja Lewiatan. – Apelowaliśmy do posłów, aby nie nakładali na firmy dodatkowych obciążeń tuż przed zakończeniem roku podatkowego i w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat. Wiele przedsiębiorstw walczy teraz o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Wprowadzenie nowego podatku zaszkodzi gospodarce i polskim rodzinnym firmom – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan. Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku. Obciążenie ich...

Data publikacji: 28.11.2020
więcej...

• Organizacje pracodawców apelują do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.• Odrzucenie dodatkowego podatku uchroni polskie firmy rodzinne przed wysokimi kosztami, w czasie gdy borykają się ze skutkami epidemii Covid–19. W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych, przekonują, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, jest szkodliwe dla gospodarki i przedsiębiorców. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce...

Data publikacji: 27.11.2020
więcej...

• Organizacje pracodawców apelują do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.• Odrzucenie dodatkowego podatku uchroni polskie firmy rodzinne przed wysokimi kosztami, w czasie gdy borykają się ze skutkami epidemii Covid–19. W liście do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club, Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych, przekonują, że podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, jest szkodliwe dla gospodarki i przedsiębiorców. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce...

Data publikacji: 27.11.2020
więcej...

Firmy, które wdrożą rozwiązania z zakresu dostępności (potwierdzone specjalnym certyfikatem), uzyskają prawo do obniżenia o 5% comiesięcznych wpłat przekazywanych do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dostępność szansą dla biznesu – dowiedz się i zainspiruj. Część 2.Dostępność, a przepisy prawaGłównym aktem prawnym, regulującym obszar dostępności w Polsce jest Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa jest elementem rządowego Programu „Dostępność Plus”, a jej głównym celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.   Ustawa dotyczy przede wszystkimi sektora publicznego, który jest zobowiązany do zapewnienia dostępności na co najmniej minimalnym poziomie...

Data publikacji: 26.11.2020
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica