Aktualności » Konfederacja Lewiatan

• Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, została przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.• Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE. Proponuje jednak, aby w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. – Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile...

Data publikacji: 23.07.2021
więcej...

Od nowego mandatu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego (EKES) przewodniczę Obserwatorium Rynku Pracy, które przynależy do Sekcji Rynku Pracy, Spraw Społecznych i Obywatelskich – pisze Lech Pilawski, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Podczas majowego spotkania obserwatorium odbyło się wysłuchanie na temat sektorów o niskich płacach: gastronomii, hoteli, turystyki, usług socjalnych, sprzątania, kultury, handlu. To była dobra debata i dyskusja – dodaje Lech Pilawski. Wnioski płynące z debaty są jednak trudne ze względu na brak jasnych perspektyw, kryzys wywołany pandemią, brak jasności co do krajowych planów naprawy i ich uruchomienia. W czasie spotkania...

Data publikacji: 22.07.2021
więcej...

• Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. • Znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej ograniczającej wyjazdy Polaków za granicę oraz zachęcającej do osiedlania się migrantów w naszym kraju. W przygotowanym przez rząd projekcie Strategii Demograficznej 2040 niepokoi pomijanie kwestii migracji (zarówno do i z Polski, ale również wewnątrz kraju), zachorowalności i umieralności (w szczególności nadumieralności mężczyzn) czy zdrowia ludności, powoduje, że to de facto nie strategia...

Data publikacji: 21.07.2021
więcej...

Human Partner, Euroimpex SA, PRODATA, ClickMeeting, Learnetic SA, Promethean przystąpili do Konfederacji Lewiatan. To firmy technologiczno–edukacyjne, które zajmują się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań oraz sprzętu IT dla edukacji na polskim rynku. – Dynamiczne zmiany w gospodarce sprawiają, że rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, a wysokiej jakości, nowoczesne rozwiązania w edukacji są kluczem do ich rozwoju – zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród pracujących dorosłych. Będziemy wzmacniać ekspertyzę naszej organizacji, by lepiej reprezentować interesy firm i pobudzać zmiany systemowe w tym obszarze – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.Human Partner – ogólnopolska firma szkoleniowo–doradcza, która świadczy usługi rozwojowe wykorzystując narzędzia...

Data publikacji: 20.07.2021
więcej...

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór kandydatek i kandydatów do czwartej edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Zostanie ona przyznana za działania zrealizowane w latach 2019 – 2020. Zgłoszenia można przesyłać do 2 sierpnia br. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.  – Biznes w Polsce zmienia się dzięki wysiłkowi konkretnych osób. Poprzez naszą nagrodę chcemy docenić ich trud...

Data publikacji: 19.07.2021
więcej...

O wydłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z programu „Aktywna Tablicaoraz doprecyzowanie warunków wsparcia, w tym rozszerzenie katalogu sprzętu i oprogramowania możliwego do sfinansowania – apeluje Konfederacja Lewiatan. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica. Program „Aktywna tablica jest skierowany na doposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość wymuszonego utrzymującą się sytuacją zagrożenia epidemicznego Covid–19. W ramach dofinansowania placówki mogą zakupić także pomoce dydaktyczne lub narzędzia do...

Data publikacji: 16.07.2021
więcej...

• Już prawie pięciuset praktyków arbitrażu oraz ponad sześćdziesiąt organizacji z całego świata, w tym sądy arbitrażowe, kancelarie prawnicze, korporacje, czy placówki edukacyjne, podpisało Green Pledge (Zielone Przyrzeczenie) wspierające Campaign for Greener Arbitrations (Kampanię na rzecz Zielonego Arbitrażu). • Jest wśród nich Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. – Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczności arbitrażowej na temat tego, jak znaczący ślad węglowy pozostawiają po sobie prowadzone na całym świecie postępowania arbitrażowe. Celem akcji jest takie zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi, aby ich negatywny wpływ na środowisko, został ograniczony do minimum, a osoby praktykujące arbitraż zachęcane są do podpisywania Greeen Plegde –...

Data publikacji: 15.07.2021
więcej...

Realnym płatnikiem w systemie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie jest gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko. Tylko patrzenie przez pryzmat właściwego celu i rzeczywistego beneficjenta, umożliwi wygenerowanie i wdrożenie zasad stanowiących nowy całościowy i efektywny model ROP – napisało w apelu do wicepremiera, ministra rozwoju i technologii Jarosława Gowina oraz ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, 16 organizacji branżowych, w tym Konfederacja Lewiatan. APEL ZNAJDZIESZ TUTAJ Rozwiązania systemowe harmonizujące definicje, porządkujące rynek, nakładające na wprowadzających realną odpowiedzialność umożliwiającą rzeczywiste wpływanie na system i wypracowane w dialogu z...

Data publikacji: 14.07.2021
więcej...

Czy z kury znoszącej złote jajka zostanie tylko rosół? – Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując bezapelacyjne pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich przewoźników. – Nasza pozycja lidera stała się solą w oku zachodnich polityków mających wpływ na kierunek unijnej polityki. Stąd próby ograniczenia naszej obecności na rynku poprzez inicjatywy legislacyjne o protekcjonistycznym charakterze. – Taką inicjatywą wymierzoną w m.in. w polskich przewoźników jest przyjęty w 2020 roku Pakiet Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać już od 2...

Data publikacji: 13.07.2021
więcej...

• W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. • W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok czy wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. – Rozmowy miały bardzo formalny charakter – bez wiedzy o zmianach podatkowych i zapowiadanej rewolucji w ustalaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne trudno odpowiedzialnie rozmawiać o płacach na 2022 rok – podkreśla prof. Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych RDS. Pracodawcy i związkowcy nie...

Data publikacji: 12.07.2021
więcej...

Grupa posłów PiS złożyła nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która ma tak zmienić prawo, aby uniemożliwić przedłużenie koncesji TVN24 i pozwalać w przyszłości uznaniowo udzielać koncesji nadawcom. Komentarz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan Proponowane zmiany już zyskały miano Lex TVN. Ich celem jest eliminacja największej niezależnej stacji telewizyjnej, która należy do inwestorów amerykańskich. Demokratyczne państwo i gospodarka rynkowa do funkcjonowania potrzebują dostępu do różnorodnej, obiektywnej i niezależnej od władzy informacji. Bez tego rośnie ryzyko, że polityka społeczno–gospodarcza będzie realizowana w coraz większym oderwaniu od realnych potrzeb i wyzwań, a firmy będą musiały funkcjonować w warunkach powiększającej...

Data publikacji: 09.07.2021
więcej...

W tym roku obchodzimy 20–lecie biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Od 20 lat jesteśmy też członkiem BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec instytucji UE. W Brukseli reprezentujemy polską gospodarkę i zabiegamy o jak najlepsze rozwiązania dla naszych firm. Bierzemy udział w procesie legislacyjnym na wszystkich jego etapach. Dziękujemy Posłom i Posłankom do Parlamentu Europejskiego, urzędnikom Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE za współpracę i wsparcie.... a poniżej prezentujemy cykl artykułów i nagrań, które pokazują nasze sukcesy i kulisy pracy...

Data publikacji: 08.07.2021
więcej...

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Grupa MAK dołączyła do firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. – Do Lewiatana przystępujemy z ogromną dumą i wielkimi nadziejami, ale też w sposób naturalny – mówi Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Grupy MAK. – Wiem, że biznesowo i społecznie patrzymy w tym samym kierunku. Dlatego rozpoczęcie partnerskiej współpracy dwóch tak wpływowych podmiotów napawa nas wszystkich ogromnym optymizmem – dodaje. Grupa MAKOd blisko 25 lat Grupa MAK dba o ubezpieczeniową ochronę tysięcy organizacji w Polsce i na świecie. Spółki Grupy specjalizują się w obsłudze programów z zakresu ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz finansowych. Sercem...

Data publikacji: 07.07.2021
więcej...

Pandemia dotknęła młodych ludzi z dyplomem. Zeszłoroczni absolwenci mieli trudniejszy start na rynku pracy niż osoby kończące studia rok lub kilka lat wcześniej. W tym roku absolwenci nie powinni mieć już takich problemów. Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan Pandemia Covid –19 spowodowała, że pracodawcy skoncentrowali się na utrzymaniu dotychczasowego zatrudnienia, stawiając na osoby już pracujące, takie, które posiadają nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie w danej branży czy zakładzie pracy. Rekrutacje zostały ograniczone do niezbędnego poziomu, choć, oczywiście, są branże, które w pandemii znacząco zwiększały zatrudnienie (np. logistyka i magazynowanie, usługi IT). Zatrudnienie osoby od razu po studia, nie...

Data publikacji: 06.07.2021
więcej...

• 3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, częściowo cyfryzujące sądownictwo w związku z pandemią. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych. • O ile cyfryzacja sądownictwa jest bardzo potrzebna, o tyle zmiany przepisów, które zaczęły obowiązywać, budzą sporo wątpliwości – uważa Konfederacja Lewiatan. Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje, że cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu.– Cyfryzacja sądownictwa jest niezbędnym usprawnieniem i narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym m.in. zatorom płatniczym, ale ta konkretna nowelizacji budzi sporo...

Data publikacji: 05.07.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...



 



 

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica