Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Członek Konfederacji, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, po raz pierwszy uruchamia aplikację czatu, poprzez którą mogą Państwo porozmawiać z ekspertem na temat ochrony innowacyjnych rozwiązań. Zapraszamy już w czwartek (20 marca) na czat w godzinach 10.00–12.00. Czat to doskonała okazja, by w zaciszu domowym, bądź też w przerwie podczas pracy zapytać eksperta w dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej o te problemy związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, które najbardziej Państwa nurtują. Podczas najbliższego spotkania skupimy się na tematyce ochrony wynalazków.  Jakie przesłanki musi spełniać rozwiązanie, aby mogło zostać uznane za wynalazek a jakie wynalazki...

Data publikacji: 20.03.2014
więcej...

10 marca 2014 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie 20.lecia poznańskiego ruchu pracodawców, zorganizowane przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZPL), już po raz kolejny, w  Kolegium Rungego Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Goście spotkania mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia odznaczeń, przyznanych przez  Prezydenta RP, który docenił zasługi odznaczonych dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Odznaczenia  z rąk  Pana Wojewody Piotra Florka, odebrali Pan Marcin Przesławski, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Panowie Bogdan Błaszczyk i Zygmunt Madej, odznaczeni Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę. Pan Wojewodę wręczył także medale im. Witolda Celichowskiego – pierwszego wojewody poznańskiego, przyznawany szczególnie zasłużonym...

Data publikacji: 19.03.2014
więcej...

Już po raz IV odbędzie się spotkanie Sudeckiego Klubu Pracodawców. Tym razem współorganizatorem przedsięwzięcia jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK. 

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z korzyściami inwestowania w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST–PARK, głównymi założeniami strategii Sudeckiego Związku Pracodawców, a także wysłuchać  eksperta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który zaprezentuje jakie są tendencje rozwoju Dolnego Śląska i podregionu wałbrzyskiego.

Uczestnicy spotkania będą mogli zwiedzić nowoczesny biurowiec  „INVEST–PARK CENTRER. Pomysłodawcą spotkań jest Sudecki Związek Pracodawców, który skupia czołowych przedstawicieli pracodawców z terenu województwa dolnośląskiego. Jego podstawowym  zadaniem jest ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec Związków...

Data publikacji: 18.03.2014
więcej...

Na wniosek przewodniczącego Rady Podatkowej, od 1 marca 2014 r. nowym wiceprzewodniczącym Rady jest mec. Rafał Iniewski, dotychczasowy szef Komitetu Prawniczego Rady.Rafał Iniewski, radca prawny. Twórca Rady Podatkowej i jej pierwszy przewodniczący w latach 2005–2011. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególności zagadnień łączących elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza również w zakresie aspektów prawnych government affairs. W latach 2008–2011 partner w kancelarii InCorpore Banach Iniewski&Partnerzy Sp. k. Poprzednio, w latach 1995–2008, pracował m.in dla PKPP Lewiatan, Baker & McKenzie, NICOM Consulting oraz VI NFI Magna Polonia S.A. W latach 2004–2006 członek dwóch grup eksperckich przy Komisji...

Data publikacji: 17.03.2014
więcej...

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekty społeczne, które zawierają elementy innowacyjnej współpracy między organizacjami społecznymi, biznesem oraz instytucjami publicznymi. Organizatorami konkursu są Ashoka, Zermatt Summit Foundation,  FondationGuilé, DPD i Boehringer Ingelheim. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 40,000€ i zostaną zaprezentowani 27 czerwca 2014 roku podczas uroczystego wydarzenia na prestiżowym Zermatt Summit. Do konkursu zapraszamy firmy, instytucje publiczne oraz wszystkie organizacje społeczne, które tworzą międzysektorowe partnerstwa na rzecz pozytywnej zmiany w swoim kraju lub poza nim. Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać się poprzez platformę Ashoki Changemakers.net, gdzie znajdują się również informacje dot. konkursu.

Data publikacji: 14.03.2014
więcej...

Po raz pierwszy w historii organizatorzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce zostali nominowani do corocznej nagrody Global Entrepreneurship Week i to od razu aż w czterech kategoriach: największa liczba wydarzeń, największa liczba wydarzeń na mieszkańca, największa liczba partnerów i największa liczba partnerów na mieszkańca. Na 140 krajów organizujących Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w każdej z kategorii nominowanych zostało pięć krajów. To ogromny sukces wszystkich, którzy wsparli tegoroczną edycję ŚTP w naszym kraju – mówi Justyna Politańska, koordynator Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie dobrowolne zaangażowanie setek partnerów organizujących wydarzenia w całej Polsce. Bardzo wiele zawdzięczamy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,...

Data publikacji: 13.03.2014
więcej...

Poniżej zamieszczamy treść listu otwartego Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wyrażającego obawy branży internetowej w związku z projektem ustawy o prawach konsumenta. Od dnia 17.01.2014r. w Sejmie RP prowadzone są prace nad rządowym projektem „Ustawy o prawach konsumenta – druk numer 2076 (zwanego dalej „Projektem), która ma stanowić implementację do krajowego porządku prawnego „Dyrektywy PE i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (zwanej dalej „Dyrektywą). W związku z powyższym zwracamy uwagę na okoliczność, że powyższy projekt zawiera postanowienia, które mogą w sposób negatywny wpłynąć na działalność oraz rozwój przedsiębiorców internetowych w Polsce.

Data publikacji: 12.03.2014
więcej...

Wyniki 

Data publikacji: 11.03.2014
więcej...

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 14 proc. czyli tyle samo co przed miesiącem i 0,4 pkt. proc. mniej niż w ubiegłym roku – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanW liczbach bezwzględnych ubyło 3,7 tys. osób bezrobotnych. Takie zmiany w lutym odnotowano w statystykach urzędów pracy ostatni raz w 2008 r., kiedy sytuacja na rynku pracy była najlepsza od początku lat 90–tych, czyli od kiedy prowadzone są statystyki bezrobocia. Niezwykłość tych danych wynika z faktu, że w Polsce obserwujemy silny trend sezonowości bezrobocia. Koniec roku i...

Data publikacji: 10.03.2014
więcej...

Przeprowadzenie programu pilotażowego opartego na częściowym refundowaniu kosztu przyjęcia praktykanta, zwiększenie zaangażowania organizacji wspierających rozwój kompetencji miękkich w program nauczania i uzależnienie liczby zdobywanych punktów ECTS od jakości staży – to najważniejsze zmiany, które proponuje Forum Młodych Lewiatan w stażach i praktykach studenckich. Forum Młodych Lewiatan przedstawiło te propozycje minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lenie Kolarskiej–Bobińskiej.– Zmiana struktury wiekowej społeczeństwa, jaka dokona się w najbliższej dekadzie, to doskonała okazja do jakościowej reformy systemu szkolnictwa wyższego. Liczba studentów zmniejsza się od 2005 i trend ten się utrzyma z uwagi na prognozowane zmniejszenie liczby ludzi młodych (19–24 lata) w nadchodzącej...

Data publikacji: 07.03.2014
więcej...

W dniach 1–2 kwietnia 2014 roku po raz szósty odbędzie się Konferencja dla Budownictwa poświęcona problemom branży budowlanej na tle tempa rozwoju naszej gospodarki. Program Formularz uczestnictwa i regulamin Lokalizacja i wskazówki dojazdu W programie: –      3% wzrostu PKB – prognozy makroekonomiczne 2014/15. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki, –      Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego – inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy. Konsekwencje dla strategii sprzedaży i marketingu, –      Zysk firmy a rzetelność przedsiębiorcy – co robić, aby uczciwym przedsiębiorcom było lepiej, –      Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie – czy to możliwe?...

Data publikacji: 05.03.2014
więcej...

Aby przedsiębiorcy przystępowali do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych powinni mieć możliwość jego wykorzystania do stworzenia atrakcyjnego wizerunku firmy, w ramach modelu biznesowego CSR. Wymaga to zobowiązania ze strony administracji publicznej do podejmowania działań w zakresie promowania akcji, jej logo oraz przedsiębiorstw przystępujących do programu – uważa Konfederacja Lewiatan. Celem rządowego programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, jej pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie dużych rodzin, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z takich rodzin. – Wobec tak szeroko określonych celów opisane w projekcie działania, które ograniczają się do ustanowienia i dystrybucji Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin wydają się...

Data publikacji: 04.03.2014
więcej...

Związek Pracodawców Branży Internetowej oraz Polskie Badania Internetu (PBI) organizują 26 marca  Digital Research For Marketing (DR4M) –  pierwszą w Polsce konferencję badawczą skierowaną do marketerów. Uczestnicy  konferencji dowiedzą się jak skutecznie podejmować decyzje marketingowe związane z zarządzaniem marką i produktem. Już 26 marca 2014 pierwsza w Polsce konferencja o badaniach dla marketerów – Digital Research for Marketing (DR4M). DR4M jest odpowiedzią na zapotrzebowanie marketerów (firm i korporacji działających na polskim rynku) oraz branży internetowej. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi badawczych on–line w działalności firmy oraz działaniach strategicznych i...

Data publikacji: 03.03.2014
więcej...

Jak wiadomo przedsiębiorstwa nie mogą się rozwijać bez inwestycji, które są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania własnego lub pożyczonego kapitału. W warunkach globalizacji i zmieniających się technologii wybór właściwej, najbardziej opłacalnej metody inwestowania nie należy do łatwych. Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy jest umiejętność pozyskiwania kapitału. Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania w innowacyjne technologie? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał przy użyciu funduszy Venture Capital i Private Equity? Jak wykorzystać rynek giełdowy do zdobycia kapitału potrzebnego na inwestycje? W jaki...

Data publikacji: 28.02.2014
więcej...

Wyrażamy swoje zaniepokojenie nasilonymi atakami na prywatnych operatorów pocztowych w związku z realizacją przez nich kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Kontraktu, co pragniemy mocno podkreślić, pozyskanego w drodze uczciwego i otwartego postępowania przetargowego – napisali Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC we wspólnym stanowisku dotyczącym rozwoju konkurencji na rynku pocztowym w Polsce. Rynek usług pocztowych podlega powolnej liberalizacji. Jest to ważny aspekt wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji Unii Europejskiej, ale również wyraz dążenia do umożliwienia prawidłowej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością pocztową. Rynek usług pocztowych w Polsce – nadzorowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej...

Data publikacji: 27.02.2014
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica