Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Polecamy lekturę kwartalnika zawierającego m.in. artykuły z dziedziny podatków i audytu. KPMG FORUM to polsko–angielski kwartalnik, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.   W wydaniu 2/2015: ·        „Opinia biegłego rewidenta nabiera rumieńców – Monika Bartoszewicz ·        „Audytor musi być niezależny, czyli regulacyjne przykręcanie śruby – Tomasz Książek ·        „Projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – Dariusz Malinowski, Aleksander Dąbrowski ·        „Samochód służbowy do celów prywatnych – nowe zasady rozliczeń od 2015...

Data publikacji: 08.04.2015
więcej...

Dlaczego ZUS podważa zawierane umowy o dzieło, np. przez szkoły językowe, firmy szkoleniowe, ośrodki badania opinii publicznej, podczas gdy w ostatnich latach nie były one kwestionowane? – pyta Konfederacja Lewiatan prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W apelu skierowanym do szefa ZUS pracodawcy zgłaszają wiele zastrzeżeń dotyczących kontroli płatników związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. – Kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek. Analiza wielu dokumentów dotyczących przebiegu kontroli, które do nas wpłynęły od przedsiębiorców, potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku...

Data publikacji: 07.04.2015
więcej...

Trwają przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie. Konfederacja Lewiatan uczestniczy w dyskusjach na temat tego projektu zarówno w Warszawie, jak i Brukseli. EFSI należy traktować jako kolejne narzędzie służące finansowaniu projektów, z założenia takich, które nie kwalifikują się raczej do finansowania z funduszy strukturalnych (rentowność i stopa zwrotu projektu);Można spodziewać się, że w kolejnej długoletniej perspektywie finansowej zdecydowanie zwiększy się proporcja instrumentów zwrotnych w stosunku do grantów, dlatego tak istotne jest przygotowanie się do umiejętnego ich wykorzystania;Według Ministerstwa Finansów najważniejsze kwestie dla przedsiębiorców to zakres rozporządzenia dotyczącego EFSI (jakie obszary...

Data publikacji: 03.04.2015
więcej...

31 marca br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji wstępnych założeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości i UOKiK. Obecnie planowane jest wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – kiedy to nastąpi, projekt w sposób oficjalny zostanie opublikowany i poddany konsultacjom społecznym. Część rozwiązań proponowanych w projekcie ma charakter horyzontalny, w tym sensie, że nowe kompetencje, Prezesowi UOKiK przysługiwać będą wobec wszystkich przedsiębiorców (niezależnie od branży), zaś część rozwiązań dotyczyć ma...

Data publikacji: 02.04.2015
więcej...

Wskaźnik PMI w marcu 2015 r. osiągnął poziom 54,8, czyli był porównywalny do poziomu ze stycznia i lutego br. – poinformował bank HSBC. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanKolejny, 6 miesiąc z rzędu wzrosła produkcja w przemyśle , rosną ciągle nowe zamówienia, tak krajowe jak i eksportowe, firmy przemysłowe zwiększają zatrudnienie. Co prawda w 1. kwartale 2014 r. PMI kształtował się na podobnych poziomach, aby od kwietnia o września ubr. systematycznie się pogarszać. Tym razem pozytywne tendencje powinny utrzymać się dłużej niż tylko w 1. kwartale. Przedsiębiorstwa przemysłowe zwiększyły bowiem w 2014 r. nakłady na inwestycje o...

Data publikacji: 01.04.2015
więcej...

Nadal w wielu specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający nie uwzględniają – choć powinni – obowiązku waloryzowania umów. Jest to sprzeczne z brzmieniem ustawy, istotnie pogarsza sytuację wykonawców, którzy zmuszeni są do zaskarżania zapytań przetargowych do Krajowej Izby Obrachunkowej. KIO podziela argumenty przedsiębiorstw, nakazując zamawiającym dokonanie zmian w treści specyfikacji zamówienia – zauważa Konfederacja Lewiatan. W 2014 roku znowelizowano – niezwykle istotną dla funkcjonowania polskiego rynku pracy – ustawę Prawo zamówień publicznych. Bez wątpienia udało się tego dokonać dzięki wieloletnim, konsekwentnym i wspólnym działaniom związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Uczestnicy rynku jednoznacznie opowiedzieli się za uzdrowieniem sytuacji w...

Data publikacji: 31.03.2015
więcej...

Wyraźny podział na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych i podlegające dopłatom bądź pełnopłatne, współpracę w tej branży, sektora publicznego i prywatnego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa, wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa czy uchwalenie kodeksu urbanistyczno–budowlanego obejmującego cały proces inwestycyjny – rekomenduje rządowi Konfederacja Lewiatan. Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji „Polska 2015–2025. Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?, która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 400 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA.W spotkaniu udział wzięła premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nikt tak dobrze nie wie jak mądrze i z głową inwestować publiczne...

Data publikacji: 30.03.2015
więcej...

26 marca, podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Great Place to Work® ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim wśród tegorocznych laureatów przybyło firm małych, ocenianych w kategorii „poniżej 50 zatrudnionych oraz firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Nadal bardzo mocno trzyma się branża IT, którą na Liście reprezentuje aż 7 firm. Nowością w siedmioletniej historii rankingów Great Place to Work® w Polsce jest pierwsze miejsce rodzimej spółki w kategorii firm średnich. Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. – w kategorii...

Data publikacji: 27.03.2015
więcej...

Inwestuj w Europie – pod takim hasłem 26 marca w Brukseli odbywa się BUSINESSEUROPE Day, jedna z najważniejszych europejskich konferencji, na której spotkają się szefowie największych firm i organizacji biznesowych z 33 krajów oraz unijni politycy na czele z szefem Komisji Europejskiej J.C. Junckerem. Polskich przedsiębiorców będzie reprezentowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. W dyskusjach z biznesem o pomysłach na pobudzanie inwestycji i przywrócenie wzrostu w Europie wezmą udział komisarze, m.in. Frans Timmermans, Jyrki Katainen, Guenther Oettinger i Cecilia Malmstrom. Swoje wystąpienie – oprócz szefa Komisji Europejskiej – zapowiedział także Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu...

Data publikacji: 26.03.2015
więcej...

Czy ekonomia społeczna może uzdrowić Europę? 25 marca w Brukseli odbywa się konferencja pt. Future of Europe: SOCIAL ECONOMY FIRST?, której gościem specjalnym jest Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca Gramen Banku, promotor mikropożyczek. Debatę poświęconą idei ekonomii społecznej z udziałem noblisty będzie moderowała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.   Wydarzenie organizuje eurodeputowany Michał Boni wspólnie z Konfederacją Lewiatan, United Nations Global Compact, Centrum Stosunków Międzynarodowych i magazynem THINKTANK.   

Data publikacji: 25.03.2015
więcej...

Rząd chce wyposażyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nowe kompetencje, m.in. Prezes UOKiK, a nie sąd, ma mieć prawo orzekać o niezgodności klauzul umownych z prawem, zakłada się możliwość blokowania reklam, a nawet czasowego zakazu oferowania konsumentom określonych usług czy produktów. Część propozycji budzi kontrowersje – uważa Konfederacja Lewiatan. Komentarz Bartosza Wyżykowskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji Lewiatan: Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje na temat nowych założeń do zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które mają na celu wyposażenie Prezesa UOKiK w nowe kompetencje. Po pierwsze, przewiduje się, że to Prezes UOKiK, a nie sąd,...

Data publikacji: 24.03.2015
więcej...

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od 01.11.2014 do 31.01.2015, liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 102 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,86 mln (spadek o 0,3 p.p., do poziomu 5,7%). Wskaźnik zatrudnienia (employment rate) wyniósł 73,3%, co oznaczało liczbę 30,94 mln osób – najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk. Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:          i.                        odnotowano kwartalny wzrost w liczbie osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, przy...

Data publikacji: 23.03.2015
więcej...

Szefowie organizacji pracodawców, związków zawodowych i minister pracy, w czasie wyjazdowego spotkania w Dobieszkowie pod Łodzią, doszli do porozumienia i uzgodnili projekt nowej ustawy o dialogu społecznym. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że zostanie ona uchwalona jeszcze w pierwszej połowie roku i w ten sposób rozpocznie działalność Rada Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni uzgodnili projekt ustawy regulujący funkcjonowanie instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym.  W miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych powstanie Rada Dialogu Społecznego . Najważniejszą  zmianą będzie poszerzenie kompetencji Rady Dialogu Społecznego, a szczególnie partnerów społecznych. Oprócz ustawy wypracowano również projekt regulaminu Rady.

Data publikacji: 22.03.2015
więcej...

CEDC International jest czołowym producentem wódki na świecie oraz największą w Europie środkowej i wschodniej zintegrowaną firmą z branży napojów alkoholowych. Firma produkuje i sprzedaje znane marki z segmentu wódek, jak Żubrówka, Bols, Soplica, Absolwent, Żytniówka oraz wiele innych, eksportowanych do blisko 70 krajów świata. CEDC jest także wiodącym importerem alkoholi w Polsce, Rosji i Węgrzech. W Polsce CEDC oferuje najbardziej znane marki alkoholowe na świecie, jak whisky Grants, Carlo Rossi, Metaxa, Jägermeister, Gancia, Aperol, Campari, Cinzano Remy Martin, czy Cointreau. W Polsce firma zatrudnia ponad tysiąc pracowników, m. in. we własnych...

Data publikacji: 20.03.2015
więcej...

17 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także dokonało wyboru władz Rady Nadzorczej na kolejną, dwuletnią kadencję. W skład Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług wchodzą: Paweł Helak – Przewodniczący Rady NadzorczejBogumiła Waszczewska – członek Rady NadzorczejTomasz Urbański – członek Rady Nadzorczej   Rada Nadzorcza dokonała także wyboru nowego Zarządu Związku w składzie: Anna Podniesińska – Prezes ZwiązkuJózef Czerniejewski – WiceprezesTomasz Kępczyński – WiceprezesJacek Świeca – WiceprezesGratulujemy i życzymy powodzenia!

Data publikacji: 19.03.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica