Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego wyniosła po dziewięciu miesiącach br. 1,8 mld euro. We wrześniu br. eksport wzrósł o 7,9% (24,4 mld euro), ale był to najgorszy wynik od lutego br. – podał GUS. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Nadchodzące spowolnienie w eksporcie zapowiadały już wcześniejsze odczyty, np. indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Przyczyn spowolnienia można upatrywać w zmniejszonej liczbie nowych zamówień, szczególnie pochodzących z Unii oraz problemach produkcyjnych w związku z ciągle zakłóconymi łańcuchami dostaw. Trzeba pamiętać, że wielkość polskiego eksportu wynika częściowo ze skali importu. Żeby wyprodukować i wyeksportować samochód musimy uprzednio zaimportować znaczą...

Data publikacji: 17.11.2021
więcej...

• Państwa uczestniczące w konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow zawarły porozumienie, którego celem jest powstrzymanie zmian klimatu. Przewiduje ono stopniowe odchodzenie od produkcji energii z węgla, który w największym stopniu przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych. • Podczas COP26 zdecydowano, aby wszystkie państwa zwiększyły do końca 2022 roku swoje cele klimatyczne zgodnie z celem 1,5–2 st. C. Coroczną ocenę krajowych planów klimatycznych ma prowadzić Organizacja Narodów Zjednoczonych.• Konfederacja Lewiatan popiera działania różnych interesariuszy, w tym firm prywatnych w kierunku transformacji energetycznej i odejście od węgla, przy czym za kluczowe uważa zapewnienie również transformacji technologicznej i społecznej. Podczas szczytu...

Data publikacji: 16.11.2021
więcej...

• Pracodawcy chcą nowego projektu ustawy, wdrażającej model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), ponieważ ten przygotowany przez resort klimatu i środowiska nie nadaje się do dalszych prac. Apelują ponadto o transparentny i otwarty dialog resortu na temat kształtu ROP z różnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorcami prywatnymi.• Projekt jest niezgodny z dyrektywą odpadową, którą ma implementować, a także polskimi regulacjami, włącznie z postanowieniami konstytucji.• Konfederacja Lewiatan wyliczyła kilkanaście wad, które zawierają nowe przepisy. – Projekt ustawy jest wewnętrznie niespójny i skonstruowany w oparciu o błędne założenia oraz sprzeczny z postulatami prezentowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego modyfikacja nie jest możliwa, bo...

Data publikacji: 10.11.2021
więcej...

73% przedsiębiorców uważa, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa polskiego nad unijnym konfliktuje nas z UE i szkodzi Polsce, 70% jest przekonanych, że będzie miał niekorzystny wpływ na gospodarkę – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Zdecydowana mniejszość przedsiębiorców, czyli 22% sądzi, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie konfliktuje nas z UE i nie szkodzi Polsce. Nie ma zdania na ten temat 5% firm. Najbardziej krytyczne wobec wyroku TK są firmy średnie (77%), małe (72%) i duże (64%). 70% firm zgadza się ze stwierdzeniem, że wyrok TK będzie miał niekorzystny wpływ na gospodarkę. Przeciwnego...

Data publikacji: 09.11.2021
więcej...

• W Krajowym Planie Sprawiedliwej Transformacji (KPST) konieczna jest większa koncentracja na współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia a podmiotami niepublicznymi, czyli instytucjami rynku pracy, szkoleniowymi, ale także przedsiębiorcami – uważa Konfederacja Lewiatan. • Pracodawcy postulują, aby w 2022 roku zabezpieczyć odpowiedni budżet na stworzenie krajowego systemu informacyjno–doradczego dla potencjalnych beneficjentów w ramach środków pomocy technicznej KPST lub z innego źródła finansowania.• Apelują również o jak najszybsze uruchomienie Komitetu Monitorującego KPST już w pierwszym półroczu 2022 r. – Jednym z głównych warunków powodzenia transformacji energetycznej jest wzmocnienie roli edukacji wśród przedsiębiorców. Wciąż wiele firm, głównie z sektora MŚP, nie...

Data publikacji: 08.11.2021
więcej...

Giganci Programowania, Future Collars, Revas – Business Simulation Games, VULCAN sp. z o. o. oraz Mentor sp. z o.o. sp. k. przystąpili do Konfederacji Lewiatan.  Firmy technologiczno–edukacyjne będą wspólnie zabiegać o zwiększenie znaczenia edukacji cyfrowej w podnoszeniu kompetencji uczniów i pracowników w Polsce. Celem jest wywieranie wpływu na treść aktów prawnych dotyczących metod i form edukacji. Pracodawcy chcą, aby edukacja w naszym kraju w większym stopniu korzystała z możliwości, które dają nowe technologie. I będą dążyć do zmian, które pozwolą polskim firmom #edutech rozwijać się wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, uczelni wyższych, pracodawców, uczniów i nauczycieli.Postawienie na edukację technologiczną pomoże kształcić...

Data publikacji: 07.11.2021
więcej...

W obliczu jaskrawego naruszenia wywodzonej z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz w związku z naruszeniem trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy podatkowej z tzw. Polskiego Ładu – napisali członkowie Rady Przedsiębiorczości. Apel Rady Przedsiębiorczości znajdziesz tutaj>>> Ustawa ta stanowi jedną z największych zmian podatkowych ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy zawierają ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji dwudziestu sześciu ustaw. Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis...

Data publikacji: 05.11.2021
więcej...

• Wiele rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji prawa pocztowego, jak chociażby zmiana definicji przesyłki kurierskiej, idzie w dobrym kierunku – uważa Konfederacja Lewiatan.• Część przepisów, np. dotyczących uregulowania kwestii automatów do pocztowej obsługi klientów, definicji placówki pocztowej czy procedury reklamacyjnej wymaga jednak modyfikacji i doprecyzowania. – Pozytywnie odnosimy się do zmian w zakresie modyfikacji definicji usługi kurierskiej poprzez rezygnację z elementów bezpośredniego odbioru przesyłki przez kuriera od nadawcy, doręczenia przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru oraz konieczności uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej. Doprecyzować należałoby obowiązki sprawozdawcze operatorów pocztowych – mówi dr Aleksandra...

Data publikacji: 04.11.2021
więcej...

67% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 27% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 6% warunki się poprawiły. Najbardziej krytyczne są firmy średnie – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się dla 65% firm małych, 72% średnich i 62% dużych. Nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym są niekorzystne. 55% firm ma negatywne nastawienie do prowadzenia biznesu w 2021 roku. Tak uważa 57% średnich, 55% małych i 54% dużych firm. Pozytywne nastawienie sygnalizuje tylko 41% respondentów. Większymi optymistami są duże firmy. 46% spośród nich...

Data publikacji: 03.11.2021
więcej...

W październiku br. PMI dla polskiego przemysłu osiągnął 53,8 punktów – podała firma badawcza IHS Markit. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Indeks Menedżerów Logistyki (PMI) ustabilizował się w okolicach 53 pkt. W październiku wartość wskaźnika wzrosła o 0,4 pkt, zatrzymując się na 53,8 pkt. Tym samym PMI zaczyna wchodzić w typową fazę bocznego trendu, nadal jednak utrzymując się powyżej granicy wyznaczającej wzrost gospodarczy (50 pkt). Wzrosty indeksu, podobnie jak miesiąc wcześniej, były hamowane przez wzrosty cen oraz trudności w zatrudnianiu. Firmy w obawie przed coraz większą niepewnością, zarówno tą dotyczącą sytuacji epidemicznej w Polsce, ale i na...

Data publikacji: 02.11.2021
więcej...

Przedstawiamy raport z działań podjętych w sprawie Polskiego Ładu. W raporcie znajdują się stanowiska i uwagi Lewiatana oraz inne aktywności jakie podjęła Konfederacja w sprawach związanych z poprawą zapisów reformy.

Data publikacji: 29.10.2021
więcej...

Wzrost cen nie odpuszcza – piąty miesiąc z rzędu inflacja przebija kolejne maksima. GUS wstępnie szacuje, że ceny w październiku wzrosły o 6,8% w relacji do poprzedniego roku. Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan To więcej niż oczekiwania rynkowe i mniej niż nasze przewidywania (7%). Zmienność cen na globalnym rynku może jednak przynieść, jak w poprzednim miesiącu, rewizję danych i niewykluczone, że ostatecznie październik zakończymy właśnie na poziomie 7%. Kolejne wzrosty inflacji są nadal podyktowane dynamiką zmian cen na rynkach światowych. Ceny ropy ustabilizowały się na swoich siedmioletnich maksimach, co mocno winduje ceny benzyny. Ceny gazu lekko...

Data publikacji: 29.10.2021
więcej...

Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz wprowadzenia ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy. W naszej ocenie obecna sytuacja, w której brakuje pracowników zarówno do prac specjalistycznych, jak i prac prostych, stanowi zagrożenie dla dalszego rozwoju firm działających w Polsce – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości. Stanowisko Rady Przedsiębiorczości pobierz tutaj>>> Oczekujemy otwartej i merytorycznej dyskusji w sprawie polityki migracyjnej, w szczególności w odniesieniu do migracji zarobkowej oraz zapowiadanych przez Rząd RP zmian w zakresie uproszenia i skrócenia procedur. Dostępność pracowników ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia i rozwoju gospodarczego. Z uwagi na trendy demograficzne każdego...

Data publikacji: 28.10.2021
więcej...

• Partnerzy społeczni w Radzie Dialogu Społecznego zaapelowali do rządu o pomoc dla branży motoryzacyjnej. • Przemysł motoryzacyjny znalazł się w trudnej sytuacji z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, co powoduje przestoje i brak perspektyw na wznowienie produkcji. – Trudna sytuacja przemysłu spowodowana pandemią w 2020 roku, uległa w tym roku dalszemu pogorszeniu, przede wszystkim z powodu braku części i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które w ostatnich miesiącach oznaczały przestoje, a w perspektywie kolejnych miesięcy kłopoty ze wznowieniem produkcji. Brak wsparcia dla branży może oznaczać zwolnienia pracowników – podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu...

Data publikacji: 27.10.2021
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica