Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Celem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych była stabilizacja polskiego rynku pracy. Odejście od kryterium najniższej ceny, klauzule społeczne, ozusowanie umów zleceń, waloryzacja kontraktów w toku – takimi rozwiązaniami ustawodawca chciał uporządkować rynek zamówień publicznych. Praktyka jednak pokazuje, że nadal są przetargi publiczne, w których budżety na usługi nie uwzględniają minimalnego wynagrodzenia – zauważa Konfederacja Lewiatan. Taka sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że w wybranych ofertach koszt jednej roboczogodziny jest niemal dwukrotnie niższy niż ten wynikający z ustawowej płacy minimalnej, a cena stanowi kluczowe kryterium wyboru. Ta różnica od 1 stycznia 2016 roku będzie jeszcze większa, gdy minimalne wynagrodzenie wzrośnie do...

Data publikacji: 30.07.2015
więcej...

Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan (jako „Centrum Arbitrażu i Mediacji) rozpoczęło międzynarodową akcję promocyjną na rzecz mediacji transgranicznych a także przedstawienia Centrum jako dostawcy usługi mediacji gospodarczej w międzynarodowych stosunkach handlowych i inwestycyjnych. Polska stopniowo odchodzi od wizerunku kraju, który budując swoją atrakcyjność inwestycyjną, może konkurować jedynie niskimi kosztami pracy i produkcji. Konieczne jest wskazywanie inwestorom zagranicznym alternatyw i innej wartości dodanej wynikającej dla ich inwestycji w Polsce. Takim elementem wpływającym korzystnie na decyzję inwestycyjną jest m.in. możliwość szybkiej egzekucji należności. Jak powszechnie wiadomo dochodzenie należności w Polsce trwało bardzo długo. Zgodnie z raportem Doing Bussines in Poland...

Data publikacji: 30.07.2015
więcej...

Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu po I półroczu pokazują, że branża leasingowa odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący 90 proc. rynku leasingu w Polsce podał, że branża w I półroczu 2015r. odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów. Po 3 proc. dynamice na koniec I kwartału wypracowano dalszy, 22 proc. wzrost w II kwartale. Przez pierwsze sześć miesięcy roku, polscy przedsiębiorcy sfinansowali aktywa...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Jesteśmy jedną z trzech gospodarek w Europie, gdzie nie istnieją żadne zachęty podatkowe dla inwestycji badawczo–rozwojowych. Poza nami jedynie Niemcy i Szwajcarzy nie wprowadzili zachęt. Jeżeli chcemy zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorców i poziom inwestycji w badania i rozwój w Polsce firm zagranicznych, powinniśmy wprowadzić system ulg – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Jesteśmy jedną z trzech gospodarek w Europie, gdzie nie istnieją żadne zachęty podatkowe dla inwestycji badawczo–rozwojowych. Poza nami jedynie Niemcy i Szwajcarzy nie wprowadzili zachęt. Jeżeli chcemy zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorców i poziom inwestycji w badania i rozwój w Polsce firm zagranicznych, powinniśmy wprowadzić system ulg...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Legia Warszawa sekcja koszykówki przystąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Klubów Sportowych, który jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych klubów, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju polskiego sportu. Jednym z jego współzałożycieli jest piłkarska Legia. Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych został powołany do życia w czerwcu 2014 r. Działania organizacji mają poprawiać funkcjonowanie klubów sportowych oraz pomóc w rozwoju sportu w naszym kraju. – Jest to dla nas niezwykle ważne, że takie kluby jak Legia Warszawa sekcja koszykówki nawiązują z nami współpracę. Związek zrzesza kluby sportowe z wielu różnych dyscyplin. Zaangażowanie Legii...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Kontrolę przedsiębiorcy będzie można przeprowadzić w siedzibie jego działalności, w miejscu jej wykonywania lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest dokumentacja – zdecydowali senatorowie, uwzględniając propozycje Konfederacji Lewiatan. Wczoraj, podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie zgodzili się z uwagami zgłoszonymi przez Konfederację Lewiatan do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.Korekty wymagał art. 4 ustawy, który wprowadza do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 80a), możliwość przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy w siedzibie jego działalności, w miejscu wykonywania działalności lub jeżeli złoży taki wniosek w miejscu, gdzie prowadzona i przechowywana jest...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy Prawo o działalności gospodarczej, która ma być konstytucją polskich przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia zawarte w niej prawa przedsiębiorców. Ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców. – Bardzo pozytywnie oceniamy sformułowanie katalogu zasad dotyczących praw przedsiębiorców na podstawie norm wywiedzionych z przepisów Konstytucji RP i z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej, np. takich jak zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności. Zasady te będą stanowić istotne wskazówki interpretacyjne dla sądów i organów administracji we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego –...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zlikwidowanie tzw. podatku miedziowego, który płaci obecnie KGHM. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nałożenie na przedsiębiorstwa wydobywcze podatku typu royalty (uzależnionego od ilości wydobytego surowca, a niezależnego od wypracowanego zysku) jest uzasadnione i stosowane w wielu krajach, stanowiąc daninę na rzecz społeczeństwa z tytułu użytkowania wspólnego dobra jakim są kopaliny. Jednak jego konstrukcja powinna sprzyjać nowym inwestycjom, a teraz tak się nie dzieje. Lewiatan wielokrotnie podkreślał, zarówno w trakcie prac nad ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, jak i domagając się rzetelnej analizy skutków ustawy, że konstrukcja systemu powinna być zgodna ze specyfiką działalności wydobywczej i sprzyjać...

Data publikacji: 29.07.2015
więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Nowością tych konsultacji to, że może wziąć w nich udział każda firma, która chciałaby wpłynąć na przyszły kształt programu nauczania w wybranych zawodach. Udział taki jest możliwy dzięki wykorzystaniu w konsultacjach elektronicznego kwestionariusza. Poprzez jego wypełnienie mają Państwo możliwość zmiany podstawy programowej tak, aby stała się nowoczesnym instrumentem systemu kształcenia odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy. Uczniowie kształceni według nowej podstawy posiądą kompetencje i wiedzę, których potrzebujecie, o ile zasygnalizujecie swoje potrzeby. Dlatego zachęcamy...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Decyzja o miejscu prowadzenia kontroli firmy powinna należeć do kompetencji przedsiębiorcy, a nie organów kontrolujących. Tymczasem uprawnienie urzędników do żądania przeprowadzenia kontroli w siedzibie firmy, jeżeli udostępnienie dokumentów, nie utrudni w znacznym stopniu wykonywania bieżącej działalności, daje organom kontrolującym prawo decydowania, czy owo utrudnienie występuje, czy też nie – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie miejsca przeprowadzania kontroli. Umożliwi ona przeprowadzanie jakichkolwiek kontroli przedsiębiorcy poza jego siedzibą, jeżeli dokumentacja niezbędna do...

Data publikacji: 27.07.2015
więcej...

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w Call for Papers ogłoszonym w ramach czwartej edycji Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2015. Konfederacja Lewiatan objęła konferencję patronatem. Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym (w tym analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, studia przypadków itp.), nadesłane w ramach konkursu, będą stanowiły merytorykę drugiego – akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2015, będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, a także zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej. Liczymy na Państwa znaczący odzew. Do 20 sierpnia 2015 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub referatu.

Data publikacji: 24.07.2015
więcej...

Organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny działać nie dla zysku i nie mogłyby też prowadzić zakładu przetwarzania ani zajmować się recyklingiem – uważa Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. – Według Konfederacji Lewiatan zwiększenie nadzoru nad rynkiem elektrośmieci jest konieczne, aby wyeliminować patologię i sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu. Nieuczciwe praktyki na rynku elektrośmieci są powszechne i uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Nadużycia i ieprawidłowości sprowadzają się głównie do wydawania fałszywych zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany lub został przetworzony niezgodnie z...

Data publikacji: 23.07.2015
więcej...

Prof. Jeffrey Sachs, jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata, współautor polskiej transformacji, będzie gościem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei., organizowanego przez Konfederację Lewiatan. W dniach 30 września do 2 października 2015 r. w Sopocie pojawi się ponad 1100 znakomitości świata biznesu, administracji państwowej, kultury oraz nauki z Polski i zagranicy. Sachs zasłynął jako ekonomiczny doradca rządów w Europie Wschodniej, w krajach byłego ZSRR, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W Polsce znany jest przede wszystkim jako ekonomiczny doradca „Solidarności i autor wstępnego projektu programu transformacji polskiej gospodarki – planu Balcerowicza. Zaproponowane przez niego wówczas zmiany budziły i nadal budzą...

Data publikacji: 22.07.2015
więcej...

– ‪Elastyczne umowy są firmom niezbędne, ale nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Cały tekst poświęcony tematowi tzw. umów śmieciowych i przyszłości rynku pracy można przeczytać w papierowym wydaniu gazety lub pod tym linkiem. Polecamy.

Data publikacji: 21.07.2015
więcej...

Wielu inwestorom, szczególnie w farmy wiatrowe i biogazownie grozi utrata możliwości spłaty kredytów, a rynek producentów i dostawców biomasy praktycznie zanika, ponieważ wykorzystanie energetyczne biomasy stało się nieopłacalne. Na ryzyko poniesienia znacznych strat, a w konsekwencji konieczność zamykania instalacji wytwórczych lub ich odsprzedaż, narażeni są szczególnie wytwórcy mali i niezależni – napisała w liście do premier Ewy Kopacz Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan. – Jesteśmy zaniepokojeni brakiem reakcji rządu na pogłębiający się kryzys na rynku świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Narastająca nadwyżka praw majątkowych energii odnawialnej, wynosząca już ok. 15 TWh, a więc prawie równa rocznemu popytowi określonemu w ustawie OZE,...

Data publikacji: 20.07.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica