Aktualności » Konfederacja Lewiatan

14 marca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Wziął w nim udział Wojciech Kuźmierkiewicz, członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad postulowanymi zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o podjęciu prac koncepcyjnych nad propozycją przywrócenia pionowego podporządkowania organów Inspekcji. Podjęto decyzję o powołaniu podzespołu roboczego, który przygotuje projekt stanowiska Trójstronnego Zespołu w sprawie postulowanej organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Strony Zespołu uznały za niezbędną obecność w dalszych dyskusjach na temat przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawicieli...

Data publikacji: 17.03.2016
więcej...

Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 24 z 4 marca 2016 r. powołał Komitet Rozwoju. Tekst zarządzenia został przedstawiony na stronach BIP Rady Ministrów. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanPremier Beata Szydło zapowiadała po utworzeniu rządu, że nie zamierza tworzyć Rady Gospodarczej przy Premierze RP na kształt tej, która funkcjonowała w czasie rządów PO–PSL. Widzi jednak potrzebę powołania zespołu doradczego zajmującego się sprawami gospodarczymi, ale składającego się z członków rządu. Realizując tę zapowiedź premier B. Szydło 4 marca 2016 r. swoim zarządzeniem powołała Komitet Rozwoju. Zarządzenie konstytuuje Komitet, określa jego zadania i zasady pracy.„Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i...

Data publikacji: 16.03.2016
więcej...

Jeszcze tylko cztery wolne miejsca zostały na  szkoleniu na Mediatora w sprawach cywilnych. Serdecznie zapraszamy.  

Data publikacji: 15.03.2016
więcej...

O problemach polskiej energetyki pisze w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej Paweł Smoleń, członek zarządu Erbudu SA, ekspert Konfederacji Lewiatan. W artykule Zapełnienie luki węglowej to szansa dla polskiego biznesu, innowacji, rynku pracy i dla środowiska przedstawia prognozę rozwoju energetyki w najbliższych latach.Konfederacja Lewiatan

Data publikacji: 14.03.2016
więcej...

W poniedziałek, 7 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ochrony Zdrowia powołanej przy Konfederacji Lewiatan z ministrem zdrowia, Konstantym Radziwiłłem, z udziałem Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie zostało podzielone na trzy obszary tematyczne: finansowanie świadczeń i świadczeniodawców, finansowanie służby zdrowia oraz personel medyczny. Podczas dyskusji o kierunkach koniecznych zmian, minister poinformował o tematach, które są przedmiotem dyskusji w ramach ministerstwa.Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze zrozumienia roli wszystkich podmiotów w systemie ochrony zdrowia. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele PZPPF, zarząd PUSS, Pracodawcy Zdrowia, PharmaNET, GE, Philips oraz Siemens.Konfederacja Lewiatan 

Data publikacji: 10.03.2016
więcej...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności (link). Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, i które skierowane będą do „innowatorów prywatnych prowadzących działalność badawczo – rozwojową. Proponowane rozwiązania to m.in.: 1)      zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, 2)      „wzmocnienie obecnie obowiązującej ulgi podatkowej na B+R oraz wprowadzenie dodatkowej ulgi dla inwestujących systematycznie, 3)      zwrot wydatków ponoszonych przez nowopowstające przedsiębiorstwa (start–upy), 4)     ...

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Konfederacji Lewiatan. Jest to już szósta edycja konferencji  European Company Law, dedykowanych Prawu spółek, ale po raz pierwszy odbywająca się w Polsce. Poprzednie konferencje odbywały się w Leiden, Utrecht, Maastricht i Uppasala. Organizatorem konferencji jest Centre for European Company Law z...

Data publikacji: 08.03.2016
więcej...

Startuje 8. edycja konkursu Telemarketer Roku 2016. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 8 kwietnia 2016. Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszeniu Marketingu SMB. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center. Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2016 roku odbędzie się jego ósma edycja, która będzie przebiegać pod hasłem „Telemarketer 3.0 – nowa, lepsza wersja najtrudniejszego zawodu świata. Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego i zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy. Stowarzyszenie chce propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży call i contact center.  Wyboru...

Data publikacji: 07.03.2016
więcej...

Jakie są najgroźniejsze zewnętrzne czynniki wpływające na przyszłość Europy? Co powinniśmy robić wewnątrz aby sobie z nimi poradzić? Na jakich działaniach należy się skoncentrować aby odpowiedzieć na zagrożenia, takie jak kryzys migracyjny, ale też wykorzystać szanse jakie daje nam np. rewolucja technologiczna? – to główne pytania, które przyświecały organizatorom trzeciej edycji BUSINESSEUROPE Day, spotkaniu które odbyło się 3 marca w Brukseli. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele unijnych instytucji: komisarz Elżbieta Bieńkowska i Ann Mettler, kierownik Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, wewnętrznego think thanku KE. Przemówienie za pośrednictwem internetu wygłosił także przewodniczący Rady Europejskiej...

Data publikacji: 04.03.2016
więcej...

Stowarzyszenie Koalicja Karat podjęło temat dyskryminacji płacowej kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy. W maju ubiegłego roku przeprowadzono badania jakościowe na grupach kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym  oraz wywiady indywidualne z kobietami pracującymi w zawodach zdominowanych przez mężczyzn.  Rezultaty badań zawarto w dwóch raportach: „Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz „Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. We wnioskach zwrócono między innymi uwagę na silne zmaskulinizowanie szkolnictwa zawodowego (w roku 2013/2014 dziewczęta stanowiły jedynie 28,2% uczniów szkół zawodowych)...

Data publikacji: 03.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

W lutym wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do poziomu 52,8 z 50,9 w styczniu br. i był to najlepszy wynik od lipca 2015 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanLutowy PMI wskazuje, że styczeń mógł być chwilowym osłabieniem pozytywnych trendów w przemyśle obserwowanych od 17. miesięcy. Styczniowy PMI nie przyniósł bowiem dobrych informacji o sytuacji w przemyśle. Wskazywał, że przemysł co prawda rośnie, ale znacznie spowolnił, przede wszystkim w wyniku obniżenia tempo wzrostu nowych zamówień. Firmy posiadały wolne moce produkcyjne, co niezbyt dobrze rokowało inwestycjom. Jedyna pozytywna informacja w styczniowym PMI dotyczyła „solidnego...

Data publikacji: 01.03.2016
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica