Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Celem gospodarki w obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) jest minimalizacja wytwarzania odpadów poprzez  utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów w gospodarce tak długo, jak to możliwe. Zdaniem Komisji Europejskiej transformacja w tę stronę jest odpowiedzią na niektóre z głównych wyzwań naszych czasów, przede wszystkim na problem zanieczyszczeń. Ma także pomóc w racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, które są coraz bardziej ograniczone. Po tym, jak pod koniec ubiegłego roku nowa KE pod przewodnictwem J.C. Junckera wycofała pierwotną propozycję, na 2 grudnia br. zapowiedziano publikację nowego Planu Działania, którego...

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

16 listopada Jacek Adamski, przedstawiciel Lewiatan Business Angels wziął udział w spotkaniu organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W siedzibie IdeaHub w Warszawie we spotkaniu ze start–upami uczestniczyli m.in. Dane Stangler z Fundacji Kauffmana, Maks Stempniewiecz z Microsoft oraz Jacek Adamski, Szef LBA. Mówili o specyfice współpracy z polskimi inwestorami, o wspieraniu i akceleracji w modelu amerykańskim, o wsparciu start–upów ze strony korporacji oraz o inwestorach w naszej części świata i dlaczego w Polsce trudniej zdobyć inwestora niż w Stanach Zjednoczonych.fot. Justyna Radzymińska

Data publikacji: 23.11.2015
więcej...

Dolnośląscy Pracodawcy zwrócili się oficjalnie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego o przesunięcie terminów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jako powód podają wciąż występujące problemy z generatorem wniosków. Obecnie na Dolnym Śląsku są ogłoszone konkursy horyzontalne z działania 1.2 A, 1.2 B RPO WD na działalność badawczo – rozwojową i zakup infrastruktury B+R oraz 1.5 A RPO WD – Rozwój produktów i usług w MŚP. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o wsparcie finansowe na przygotowanie planu rozwoju eksportu w ramach działania 1.4 A. Informacje docierające do Dolnośląskich Pracodawców wskazują jednak, że...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Konfederacja Lewiatan we współpracy z PwC Polska Sp. z o. o. opracowała przewodnik po ofercie programów operacyjnych 2014–2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Publikacja to przegląd form wsparcia z 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 w 4 kluczowych obszarach: projekty badawczo–rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę badawczo–rozwojową, wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie i wdrożenie innowacji w firmie. Przedsiębiorcy znajdą w wydawnictwie praktyczne informacje dotyczące pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków, etapów realizacji projektu czy zasad weryfikacji statusu MMŚP. Materiał odsyła do źródeł informacji o funduszach europejskich, są tam...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

W obszarze rynku pracy premier Beata Szydło zapowiedziała zwiększenie dostępu do pracy i poprawę warunków zatrudnienia. To ważne cele i dobrze, że zmiany w tym obszarze mają być wypracowane w dialogu i współpracy. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanRząd planuje wypracowanie paktu na rzecz podniesienia płac we współpracy z partnerami społecznymi. Szanse na to tworzy niedawne powołanie Rady Dialogu Społecznego. Taka debata, choć trudna, powinna być podjęta. Pracodawcy, chcą płacić lepiej pracownikom, ale wysokość wynagrodzenia dla pracownika zależy od warunków rynkowych oraz różnego rodzaju narzutów na wynagrodzenia, jak składki i podatki. Podniesienie...

Data publikacji: 20.11.2015
więcej...

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku 2015 r. r/r o 0,8 proc. w cenach bieżących, a o 3,6 proc. w cenach stałych. Natomiast produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku 2015 r. o 2,4 proc. r/r (w cenach stałych) – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanDynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku nieco rozczarowała. Po informacji o wzroście wskaźnika PMI do poziomu najwyższego od trzech miesięcy (52,2) bazującym przede wszystkim na zwiększeniu liczby nowych zamówień (tak z rynku krajowego, jak i z naszych rynków eksportowych) oczekiwania dotyczące przemysłu były wyraźnie wyższe. Tym bardziej, że punkt odniesienia –...

Data publikacji: 19.11.2015
więcej...

Starzenie i kurczenie się społeczeństwa wymaga pilnego zwiększenia dzietności oraz poziomu zatrudnienia. Jednak samo wprowadzenie zasiłku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia i na każde dziecko w przypadku rodzin mniej zamożnych, może nie stanowić wystarczającej zachęty do posiadania większej liczby dzieci. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji LewiatanGłówne cele dla polityki społecznej w expose premier Beaty Szydło zostały określone właściwie i odpowiadają potrzebom wynikającym z sytuacji społeczno–gospodarczej. Prognozowane kurczenie się zasobów pracy zagraża wzrostowi gospodarczemu i może negatywnie odbić się na sytuacji społecznej.

Data publikacji: 19.11.2015
więcej...

Premier Beata Szydło zapowiedziała powrót do szkół gabinetów stomatologicznych i lekarskich, zmiany w ratownictwie medycznym oraz w modelu finansowania służby zdrowia. Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji LewiatanZa bardzo pozytywny i konkretny punkt programu uznajemy zapowiedź powrotu gabinetów stomatologicznych i lekarskich do szkół. Usunięcie gabinetów i pozostawienie pełnej odpowiedzialności za zdrowie dzieci wyłącznie w rękach rodziców było błędem. Statystyki są w tym zakresie bezwzględne. Większość dzieci i młodzieży ma w Polsce próchnicę. Szerzą się choroby układu kostno–szkieletowego i wady postawy. Mamy nadzieję, że nie pozostaną one wyłącznie na papierze i uda się rządowi porozumieć z samorządami w kwestii zasad...

Data publikacji: 19.11.2015
więcej...

Premier Beata Szydło wygłosiła w Sejmie expose. Było ono powtórzeniem propozycji PiS z kampanii wyborczej i w tym sensie nie było zaskoczeniem. Zaskoczeniem było natomiast zdefiniowanie priorytetów rządu – 3 x rozwój, ale rozwinięcie ich w sposób, który jest jednoznacznie wydawaniem pieniędzy. Zaskoczeniem było także silne wyeksponowanie państwa jako podmiotu gospodarczego, obracającego wielkimi kapitałami i decydującego o kierunkach jego inwestowania– uważa Konfederacja Lewiatan. W ciągu najbliższych 100 dni rząd ma wprowadzić zapowiadane wsparcie rodzin w postaci 500 zł dodatku na każde drugie dziecko, a w rodzinach biedniejszych także na pierwsze dziecko. Ma obniżyć wiek emerytalny do 60 lat dla...

Data publikacji: 18.11.2015
więcej...

W przeddzień konferencji European SME Assembly w Luksemburgu, która odbędzie się 19–20 listopada, BUSINESSEUROPE i UEAMPE opublikowały wideo ze wspólnym apelem o odnowienie i wzmocnienie polityki unijnej dotyczącej rzemiosła i sektora MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) dzięki rewizji polityki UE na rzecz MŚP zyskałyby w takich obszarach, jak: • lepszy dostęp do finansowania • poprawa dostępu do rynków • redukcja zbędnych uciążliwych biurokratycznych barier • eliminacja niedoborów wykwalifikowanych pracowników Popierając linię polityki Komisji Europejskiej mającej włączać problemy MŚP do wszystkich polityk UE...

Data publikacji: 18.11.2015
więcej...

Małe i średnie przedsiębiorstwo, aby się rozwijać, potrzebują nowej, bardziej zdecydowanej polityki UE – apelowała na szczycie w Luksemburgu największa organizacja europejskiego biznesu BUSINESSEUROPE oraz UEAPME (europejska organizacja rzemiosła oraz MSP). Polskę na szczycie reprezentowała Henryka Bochniarz. Wśród postulatów, na których Unia powinna opierać swoją politykę wobec MSP, znalazły się m.in.lepszy dostęp do finansowaniawspieranie dostępu do rynkówwspieranie przedsiębiorczości walka z nieuzasadnionymi ograniczeniami biurokratycznymiusuwanie braków w kwalifikacjach.Zobacz apel BUSINESSEUROPE i UEAPME w formie wideo: Więcej o ustaleniach szczytu przeczytasz na stronie BUSINESSEUROPE oraz na Twitterze tej organizacji.  

Data publikacji: 18.11.2015
więcej...

RDS poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:· kierowanie pracami Biura Rady Dialogu Społecznego,· koordynacja prac Biura Rady w zakresie:· organizacji posiedzeń Rady, Prezydium Rady i zespołów problemowych w aspekcie organizacyjno–merytorycznym;· sporządzania i zlecania ekspertyz i analiz na potrzeby Rady oraz organizacji wchodzących w jej skład;· organizacji konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności Rady;· przygotowania publikacji dotyczących dialogu społecznego i Rady;· udział w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady;· współpraca z sekretarzami Prezydium Rady w zakresie bieżących prac Rady, Prezydium Rady i jej zespołów problemowych;· przedstawianie Radzie sprawozdania...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

Od 1 października 2015 roku wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne Urzędu m. st. Warszawy uwzględniają kryteria kodeksu pracy i społeczne w zamówieniach publicznych. Przykład Warszawy może przyczynić się do upowszechnienia stosowania klauzul społecznych przez pozostałe podmioty i instytucje publiczne w kraju – uważa Konfederacja Lewiatan. Od 1 października 2015 roku wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne Urzędu m. st. Warszawy uwzględniają kryteria kodeksu pracy i społeczne w zamówieniach publicznych. Przykład Warszawy może przyczynić się do upowszechnienia stosowania klauzul społecznych przez pozostałe podmioty i instytucje publiczne w kraju – uważa Konfederacja Lewiatan.Zarządzenie prezydent Warszawy z 1...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

Osiąganie wyznaczonych celów sprzedażowych przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, to charakterystyka laureatów VII edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni w 17 kategoriach podczas uroczystej Gali 16 listopada 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Przyznano również nagrodę Super Sprzedawcy oraz po raz pierwszy w historii PNSA nagrody specjalne, nagrodę Prezesa PNSA za: „Dotychczasowy dorobek życia w sprzedaży i biznesie dla Anny Podniesińskiej, Właścicielki i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich oraz nagrodę Zarządu PNSA „Dobry Duch w sprzedaży dla prof. UW dr hab. Jacka P. Męciny. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka, Prezes Polish National Sales...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

Firma doradztwa personalnego BIGRAM oraz kancelaria DENTONS zapraszają do udziału w międzynarodowej Konferencji dla liderów HR. Motywem przewodnim będzie outplacement i coaching, jako odpowiedź na zmiany w organizacji. Omówimy jak pozycjonowany jest outplacement w wybranych krajach europejskich, przedstawimy doświadczenia naszych kolegów zrzeszonych w sieci Career Star Group (której BIGRAM jest członkiem). Powiemy również o aspektach prawnych. Na konferencji oprócz polskich mówców, wystąpią również prelegenci z Francji oraz Niemiec. Bloki tematyczne: ·         Jak pozycjonować outplacement w dobie wojny o talenty ? (Niemcy) ·         Czy francuski model Outplacementu może inspirować ? (Francja)...

Data publikacji: 17.11.2015
więcej...

 

 

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica