Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjności (link). Projekt opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem ustawy jest wprowadzenie instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, i które skierowane będą do „innowatorów prywatnych prowadzących działalność badawczo – rozwojową. Proponowane rozwiązania to m.in.: 1)      zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, 2)      „wzmocnienie obecnie obowiązującej ulgi podatkowej na B+R oraz wprowadzenie dodatkowej ulgi dla inwestujących systematycznie, 3)      zwrot wydatków ponoszonych przez nowopowstające przedsiębiorstwa (start–upy), 4)     ...

Data publikacji: 09.03.2016
więcej...

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Konfederacji Lewiatan. Jest to już szósta edycja konferencji  European Company Law, dedykowanych Prawu spółek, ale po raz pierwszy odbywająca się w Polsce. Poprzednie konferencje odbywały się w Leiden, Utrecht, Maastricht i Uppasala. Organizatorem konferencji jest Centre for European Company Law z...

Data publikacji: 08.03.2016
więcej...

Startuje 8. edycja konkursu Telemarketer Roku 2016. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 8 kwietnia 2016. Ogólnopolski konkurs na najlepszego Telemarketera Roku jest inicjatywą Polskiego Stowarzyszeniu Marketingu SMB. To jedyne tego typu wydarzenie branży call i contact center. Konkurs po raz pierwszy został przeprowadzony w 2009 roku, a w 2016 roku odbędzie się jego ósma edycja, która będzie przebiegać pod hasłem „Telemarketer 3.0 – nowa, lepsza wersja najtrudniejszego zawodu świata. Celem konkursu jest promocja zawodu konsultanta telefonicznego i zwiększenie prestiżu tej trudnej i niedocenianej pracy. Stowarzyszenie chce propagować dobre praktyki rynkowe, aby podnosić standardy w branży call i contact center.  Wyboru...

Data publikacji: 07.03.2016
więcej...

Jakie są najgroźniejsze zewnętrzne czynniki wpływające na przyszłość Europy? Co powinniśmy robić wewnątrz aby sobie z nimi poradzić? Na jakich działaniach należy się skoncentrować aby odpowiedzieć na zagrożenia, takie jak kryzys migracyjny, ale też wykorzystać szanse jakie daje nam np. rewolucja technologiczna? – to główne pytania, które przyświecały organizatorom trzeciej edycji BUSINESSEUROPE Day, spotkaniu które odbyło się 3 marca w Brukseli. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele unijnych instytucji: komisarz Elżbieta Bieńkowska i Ann Mettler, kierownik Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, wewnętrznego think thanku KE. Przemówienie za pośrednictwem internetu wygłosił także przewodniczący Rady Europejskiej...

Data publikacji: 04.03.2016
więcej...

Stowarzyszenie Koalicja Karat podjęło temat dyskryminacji płacowej kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy. W maju ubiegłego roku przeprowadzono badania jakościowe na grupach kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym  oraz wywiady indywidualne z kobietami pracującymi w zawodach zdominowanych przez mężczyzn.  Rezultaty badań zawarto w dwóch raportach: „Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz „Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. We wnioskach zwrócono między innymi uwagę na silne zmaskulinizowanie szkolnictwa zawodowego (w roku 2013/2014 dziewczęta stanowiły jedynie 28,2% uczniów szkół zawodowych)...

Data publikacji: 03.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

Jeśli rządzący politycy zrealizują to, co obiecali w kampanii wyborczej, grozi nam gospodarcza stagnacja. Jeśli tego nie zrobią , nastąpi kolejny spadek zaufania obywateli do państwa – napisała w artykule „Pułapka obietnic, który ukazał się 2 marca w „Rzeczpospolitej, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Data publikacji: 02.03.2016
więcej...

W lutym wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do poziomu 52,8 z 50,9 w styczniu br. i był to najlepszy wynik od lipca 2015 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanLutowy PMI wskazuje, że styczeń mógł być chwilowym osłabieniem pozytywnych trendów w przemyśle obserwowanych od 17. miesięcy. Styczniowy PMI nie przyniósł bowiem dobrych informacji o sytuacji w przemyśle. Wskazywał, że przemysł co prawda rośnie, ale znacznie spowolnił, przede wszystkim w wyniku obniżenia tempo wzrostu nowych zamówień. Firmy posiadały wolne moce produkcyjne, co niezbyt dobrze rokowało inwestycjom. Jedyna pozytywna informacja w styczniowym PMI dotyczyła „solidnego...

Data publikacji: 01.03.2016
więcej...

W lutym wskaźnik PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do poziomu 52,8 z 50,9 w styczniu br. i był to najlepszy wynik od lipca 2015 r. – podał Markit. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanLutowy PMI wskazuje, że styczeń mógł być chwilowym osłabieniem pozytywnych trendów w przemyśle obserwowanych od 17. miesięcy. Styczniowy PMI nie przyniósł bowiem dobrych informacji o sytuacji w przemyśle. Wskazywał, że przemysł co prawda rośnie, ale znacznie spowolnił, przede wszystkim w wyniku obniżenia tempo wzrostu nowych zamówień. Firmy posiadały wolne moce produkcyjne, co niezbyt dobrze rokowało inwestycjom. Jedyna pozytywna informacja w styczniowym PMI dotyczyła „solidnego...

Data publikacji: 01.03.2016
więcej...

25 lutego eksperci Konfederacji Lewiatan spotkali się z wiceministrami Ministerstwa Rozwoju. Było to spotkanie zorganizowane z inicjatywy Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i Ministra Rozwoju, poświęcone możliwościom współpracy w zakresie realizacji postulatów przedstawionych przez Lewiatana podczas konferencji Polska 2015–2025 – jak skutecznie wzmacniać inwestycje i poprawiać ich efektywność. Tematem rozmowy były też założenia do Planu Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Planu Morawieckiego), czyli założeń do średniookresowej strategii rozwoju Polski. Wiceminister Jerzy Kwieciński przedstawił koncepcję działania Ministerstwa Rozwoju w najbliższych miesiącach i na całą kadencję. W trakcie spotkania przedstawiciele Lewiatana zobowiązali się do przygotowania szczegółowych opisów projektów,...

Data publikacji: 29.02.2016
więcej...

Rząd planuje kolejną nowelizację prawa farmaceutycznego. Zdaniem Konfederacji Lewiatan należałoby uregulować m.in. przepisy dotyczące reklamy aptek, działalności Inspekcji Farmaceutycznej czy szkolenia farmaceutów. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby zakazane było reklamowanie przez apteki i punkty apteczne wyłącznie leków refundowanych, postuluje też wprowadzenie do ustawy możliwości stosowania przez pacjentów produktów leczniczych będących w fazie badań klinicznych, tzw. „compassionate use.Lewiatan proponuje też usunięcie z ustawy przepisu związanego z zatrudnianiem farmaceutów. Chodzi o tzw. rękojmię należytego prowadzenia apteki. W przypadku żadnego innego zawodu nie ma takiej sytuacji, że samorząd zawodowy potwierdza przed podjęciem pracy, że dana osoba daje rękojmie należytego wykonywania zawodu.– W...

Data publikacji: 26.02.2016
więcej...

Pierwsze posiedzenie Rady w nowej kadencji odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Rada ma się częściej spotykać i wypracowywać rozwiązania związane z rozwojem regionalnej przedsiębiorczości i dolnośląskiej gospodarki. Na jej czele stanął Artur Sawrycz, na co dzień – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jego pracę będą wspierać m.in. wicemarszałek województwa Andrzej Kosiór oraz Artur Mazurkiewicz, prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan. W prezydium rady znalazł się również Jacek Firlej, Z–ca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii oraz Marek Pasztetnik, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej. Na pierwszym posiedzeniu wicemarszałek województwa...

Data publikacji: 25.02.2016
więcej...

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w IV kw. 2015 r. liczba bezrobotnych spadła o 60 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,69 mln. Liczba osób zatrudnionych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą, wyniosła 31,42 mln osób, co stanowiło liczbę o 205 tys. wyższą w stosunku do poprzednio badanego okresu i o 521 tys. wyższą w skali roku. Poziom zatrudnienia wyniósł 74,1%.   Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie: •                    liczba osób zatrudnionych na pełen etat wyniosła 22,98 mln (wzrost o 387 tys.

Data publikacji: 24.02.2016
więcej...

Centrum Mediacji zaprasza na szkolenie dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej   Centrum Mediacji Lewiatan zaprasza 10 marca 2016 r. na odpłatne całodniowe seminarium pt. „Własność intelektualna i przemysłowa – szczególny rodzaj postępowań mediacyjnych w OHIM w Alicante oraz w WIPO w Genewie. Odbędzie się ono w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, w Warszawie.     PROGRAM SZKOLENIA:   9:00 – 10:45 pierwsza część – Własność intelektualna i własność przemysłowa – omówienie zagadnień związanych z ochroną „własnych pomysłów (w tym m.in. omówienie podstawowych pojęć związanych z własnością intelektualną i przemysłową. Co...

Data publikacji: 23.02.2016
więcej...

kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica