Aktualności » Konfederacja Lewiatan

Od 18 do 20 listopada br. w hotelu Ossa, nieopodal Rawy Mazowieckiej odbyło się spotkanie władz i kluczowych członków Konfederacji Lewiatan. W trakcie narady zorganizowano kilka interesujących debat, paneli, warsztatów w których udział wzięli szefowie największych firm, ekonomiści, komentatorzy, eurodeputowani. Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od otwartego posiedzenia Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w trakcie którego Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan podsumowała 2016 rok i wskazała na najważniejsze wyzwania, które stoją przed organizacją w przyszłym roku, m.in. w kontekście prac Rady Dialogu Społecznego, której przez najbliższy rok będzie przewodniczyła szefowa Lewiatana. Członkowie Rady zapoznali się też z programem na 2017 rok...

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

23 i 24 listopada w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się piąta edycja międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Dwudniowy Kongres to spotkanie przedstawicieli administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych,  stanowiące międzynarodowe forum wymiany koncepcji i doświadczeń, związanych z funkcjonowaniem i problematyką obszarów metropolitalnych. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Otwartość i bezpieczeństwo. W jego trakcie uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji wielu zagranicznych gości oraz ekspertów z całej Polski, którzy przedstawią swoje wystąpienia w trzech blokach tematycznych: Gospodarka Metropolii, Przestrzeń Metropolii i Społeczeństwo Metropolii.  Głównym organizatorem Kongresu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot, apolityczne stowarzyszenie współtworzone przez 57...

Data publikacji: 21.11.2016
więcej...

Komentarz Krzysztofa Kajdy, radcy prawnego, dyrektora Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan: Zaprezentowany dokument zdaniem autorów ma stanowić przełom w kontaktach państwo–biznes, ale warto zauważyć, że podczas prac nad nim nie podjęto współpracy z organizacjami przedsiębiorców czy Radą Dialogu Społecznego. Projekt aktu prawnego, przedstawiany jako kluczowy dla biznesu, powstał bez jego udziału. Dlatego też  szczegółowa ocena propozycji możliwa będzie po zapoznaniu się z projektem ustawy. Naszym zdaniem przedstawiony dokument nie powinien funkcjonować w przestrzeni publicznej jako „konstytucja, bowiem sugeruje jego szczególne miejsce w polskim systemie prawnym, a na stronie Ministerstwa Rozwoju zamieszczono projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Jest to o tyle...

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale br. wyhamował do 2,5 proc., co jest najgorszym wynikiem od trzech lat. Gospodarka rozwija się wolniej głównie z powodu spadku inwestycji. Prezes PiS winą obarcza polskich przedsiębiorców, a szczególnie tych związanych jakoby z opozycją. Jarosław Kaczyński stwierdził, że„ nie chcą podejmować się różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, zyskownych dla nich, bo uważają, że lepiej zaczekać, że wrócą dawne czasy. To absurdalny pogląd. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi, czy partyjnymi. Decyduje rachunek ekonomiczny: opłacalność, poziom ryzyka,...

Data publikacji: 18.11.2016
więcej...

Minister Sprawiedliwości przekazał do konsultacji społecznych projekt  ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz projekt rozporządzenia do tej ustawy.  W ocenie Projektodawcy znowelizowana ustawa realizować ma następujące cele: – skrócenie czasu rejestracji podmiotów gospodarczych – ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej – wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu – zwiększenie efektywności i usprawnienie działania sądu rejestrowego – wprowadzenie nowych technologii do funkcjonowania KRS  PROJEKT i UZASADNIENIE   Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesyłanie uwag do nich do 27 listopada 2016 r.

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku prawdopodobnie znacząco wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Niektóre rozwiązania utrudnią działalność gospodarczą – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. – Motywem przewodnim zmian jest walka z oszustwami VAT czy szerzej uszczelnienie systemu. Niestety niektóre rozwiązania (np. znaczne ograniczenie możliwości stosowania deklaracji kwartalnych) oznaczają utrudnienia dla przedsiębiorstw. Wprowadzenie sankcji VAT zwiększy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Jerzy Martini, przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Przedsiębiorcy powinni zwiększyć nacisk na zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w podatku VAT, gdyż błędy w tym zakresie staną się jeszcze bardziej kosztowne. Wiąże się to z...

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan powołał w ramach swoich struktur Radę Firm Rodzinnych. Spotkanie inaugurujące odbyło się 15 listopada 2016 r. w Hotelu Bristol Art & Medical Spa w Busku–Zdroju. Inicjatywa ta jest zwieńczeniem wcześniejszych działań związku w tym obszarze i ma na celu docenienie roli przedsiębiorstw rodzinnych jako najsilniejszych ogniw polskiej i regionalnej gospodarki. Cechą wyróżniającą firmy rodzinne jest własność jednej rodziny oraz zaangażowanie rodziny przedsiębiorcy w prowadzenie działalności. To firmy mocno związane z miejscem prowadzenia działalności, nastawione na rozwój w perspektywie długoterminowej, kultywujące tradycję. Zdecydowana większość firm prowadzących działalność w regionie, w tym wśród...

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Co zrobić aby porażka nie była końcem działalności, ale dala impuls do dalszego rozwoju? Co zrobić, aby symptomy nadciągającego kryzysu dostrzec na tyle wcześniej, aby zminimalizować jego skutki? Zagadnieniu jak radzić sobie w trudnych sytuacjach poświęcona będzie konferencja inaugurująca projekt Early Warning Europe, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Celem projektu jest destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej i wsparcie przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: wydarzenia.parp.gov.pl/earlywarning

Data publikacji: 17.11.2016
więcej...

Sejm przegłosował ustawę obniżającą wiek emerytalny. Zdaniem Konfederacji Lewiatan ta decyzja stoi w wyraźnej sprzeczności ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ponieważ przyczyni się do zmniejszenia zatrudnienia i inwestycji. – Powrót do niższego wieku emerytalnego, mimo wydłużania się życia, doprowadzi do zmniejszenia liczby pracujących, zwiększenia liczby emerytów, pogłębienia  deficytu finansów publicznych i obniżenia przyszłych emerytur.  Państwo, w którym na 38 mln obywateli  pracuje zaledwie 16 mln, a ponad 9 mln pobiera emerytury i renty, nie jest w stanie szybko się rozwijać. Finansowanie tych świadczeń ogranicza możliwość realizacji inwestycji niezbędnych do modernizacji gospodarki i w konsekwencji hamuje wzrost produktywności...

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targi CSR największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce. Przez cały czas trwania targów, w godzinach 9 – 17 prowadzona będzie transmisja na żywo z wydarzenia na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl . WSTĘP NA TARGI JEST WOLNY. W tym roku aż 70 firm i organizacji zaprezentuje w przestrzeni Galerii stadionu PGE Narodowego swoje dobre praktyki w zakresie CSR, w ramach największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Targi to szansa na poszerzenie wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), nawiązania kontaktów...

Data publikacji: 16.11.2016
więcej...

Firma Atena S.A. przy współpracy z firmą Blue Dot Solutions oraz Instytutem Geodezji i Kartografii realizują obecnie studia wykonalności w ramach projektu do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Celem tego projektu jest zdefiniowanie jakie dane satelitarne i forma obrabiania tych danych będzie przydatna dla transportowego sektora ubezpieczeniowego.   Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, jeśli Państwo: – produkują jakiś sprzęt i go wysyłają do odbiorców – transportują wyroby własne lub innych firm do odbiorców.   LINK DO ANKIETY: http://tiny.pl/gwsz8   Ankieta nie...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Henryka Bochniarz 14 listopada br. była gościem specjalnym Europejskiego Forum Gospodarczego panelu i wzięła udział w panelu pt. „Unia Europejska – nowe otwarcie czy powolny rozpad. Paneliści, m. in. Elżbieta Jung, konsul honorowy Republiki Finlandii w Łodzi, Krzysztof Apostolidis, Konsul Honorowy Królestwa Danii w Łodzi, jak również Jacek Męcina i Lech Pilawski z Konfederacji Lewiatan, dyskutowali o przyszłości projektu europejskiego. We wprowadzeniu Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wartości, jako fundament UE.  – We wrześniu tego roku, Konfederacja Lewiatan po raz kolejny zorganizowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, które w tym roku...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

W pierwszym roku działalności rząd sprawnie wykorzystał ostatnie środki unijne z poprzedniego budżetu, wprowadził zmiany podatkowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw czy korzystny dla firm pakiet deregulacyjny. Z drugiej strony proponuje drakońskie kary w prawie podatkowym, poparł prezydencki projekt ustawy obniżający wiek emerytalny, dotował trwale nierentowne kopalnie i forsuje reformę edukacji, która odwraca uwagę od kluczowej zmiany w szkolnictwie zawodowym – uważa Konfederacja Lewiatan. Zgadzamy się z twierdzeniem zawartym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, że dla szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarki niezbędne jest zwiększenie inwestycji i ich efektywności. Dodatkowo zwracamy uwagę na potrzebę wzmocnienia etosu pracy. Wzrost...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

W 3. kwartale 2016 r. PKB wzrósł o 2,5 proc. r/r – podał GUS prezentując szybki szacunek PKB za III kwartał 2016 r. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej–Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanStało się. Wchodzimy na ścieżkę wolniejszego wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w 3. kwartale 2016 r. na poziomie 2,5 proc. r/r jest najniższy od 12 kwartałów (od 3. kwartału 2013 r.). Wyraźnie widać, że nie wystarcza dosypywanie pieniędzy z budżetu (program 500+), które w większości przeznaczane są na spożycie indywidulane. Gospodarka potrzebuje trzech, a przynajmniej dwóch silnych filarów – właśnie spożycia indywidualnego, a także inwestycji i szybszej dynamiki eksportu niż importu.Dzisiejsze...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...

Na świecie wykorzystywane jest 52 proc. potencjału przedsiębiorczości – wynika z Global Entrepreneurship Index. Pierwsze miejsce pod względem przedsiębiorczości zajmują Stany Zjednoczone (86,2 punkty). Polska zajmuje 34. miejsce (49,3 pkt) spośród 132 krajów i jest w czwórce państw, które odnotowały największy wzrost od ubiegłego roku za Danią, Szwecją i Węgrami.    Raport został opublikowany w związku z inauguracją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14–20 listopada 2016). Prezentowana w raporcie mapa światowego indeksu przedsiębiorczości pokazuje, że pierwsza 10 rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. Największy wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Indonezja (8 proc.) oraz Dania, Szwecja i...

Data publikacji: 15.11.2016
więcej...
kalendarz wydarzeń

współpracują z nami
newsletter
zostań jednym z nas...  

Copyright © 2013 Dolnośląscy Pracodawcy - Szkolenia dla Przedsiębiorców, pozyskiwanie środków unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Darmowe domeny i hosting | Strony internetowe Świdnica